начало

Извънредната обстановка се удължава до края на юли Извънредната обстановка се удължава до края на юли

Домоуправител - Лични данни?

Правила на форума
Ако искате да Ви помогнат, помогнете и Вие: Българската Коледа - http://www.bgkoleda.bg/ ; SOS Детски селища България - http://www.sosbg.org/ ; Спаси, дари на .... - http://www.save-darina.org/ ; И АЗ МОГА - http://www.icantoo.eu/ ; Единен дарителски номер - http://dmsbg.com/projects_list_actual.php ; Коледа 365 - http://koleda365.org/ ...


Домоуправител - Лични данни?

Мнениеот drrahnev » 14 Яну 2013, 18:26

Има ли право домоуправителят да изисква лични данни от живущи в съответна етажна собственост - ЕГН, постоянен адрес, месторабота, образование и др.?
drrahnev
Младши потребител
 
Мнения: 94
Регистриран на: 08 Дек 2005, 20:03

Re: Домоуправител - Лични данни?

Мнениеот pilmal » 14 Яну 2013, 19:08

drrahnev написа:Има ли право домоуправителят да изисква лични данни от живущи в съответна етажна собственост - ЕГН, постоянен адрес, месторабота, образование и др.?



Има право на: трите имена, временен и / или постоянен адрес, квадратура на жилището, % ИЧ, телефон, e-mail.
Образование. :D и месторабота.
:idea: Да не би да става въпрос за някаква глупава анкета :D
pilmal
Младши потребител
 
Мнения: 92
Регистриран на: 15 Мар 2012, 10:33

Re: Домоуправител - Лични данни?

Мнениеот drrahnev » 14 Яну 2013, 19:39

Не :) Иска тези данни за домовата книга. Кои точно данни може да изисква и в кой нормативен документ е уредено това? Наскоро се нанесох в нова квартира.
drrahnev
Младши потребител
 
Мнения: 94
Регистриран на: 08 Дек 2005, 20:03

Re: Домоуправител - Лични данни?

Мнениеот pilmal » 15 Яну 2013, 00:26

Как така иска тези данни. Искайте домовата книга и в негово присъствие нанесете данните на страницата съответстваща на апартамента в който сте се нанесли в графа ОБИТАТЕЛИ. Т.е. Вашите 3 имена и 3те имена на другите, които живеят с вас. Ако имате деца под 6 г. възраст (според това от каква възраст започват да се събират такси за консумативни разходи-при нас е 6г.), освен имената - месеца и годината на раждане, за да се знае от кога да започне събирането на вноската за детето.
pilmal
Младши потребител
 
Мнения: 92
Регистриран на: 15 Мар 2012, 10:33

Re: Домоуправител - Лични данни?

Мнениеот drrahnev » 15 Яну 2013, 01:31

Не ми е за таксата, а за личните данни. Не ми се предоставят такива, освен, ако не съм длъжен по закон.
drrahnev
Младши потребител
 
Мнения: 94
Регистриран на: 08 Дек 2005, 20:03

Re: Домоуправител - Лични данни?

Мнениеот borovinka » 15 Яну 2013, 10:54

drrahnev написа:Не ми е за таксата, а за личните данни. Не ми се предоставят такива, освен, ако не съм длъжен по закон.


Обясниха ви какво сте длъжен да дадете като данни за домовата книга. Според Закона за управление на етажната собственост, това са трите ви имена, трите имена на лицата, с които живеете в едно жилище, квадратура на жилището и % идеални части по нотариален акт (не се дава самият нотариален акт или копие от него), както и телефон или мейл за връзка с вас. Последните две са за удобство.
Veritatem dies aperit
borovinka
Активен потребител
 
Мнения: 1505
Регистриран на: 18 Авг 2011, 14:41
Местоположение: Lawrence, KZ

Re: Домоуправител - Лични данни?

Мнениеот georgiev_sfbg » 15 Мар 2013, 17:40

drrahnev написа:Има ли право домоуправителят да изисква лични данни от живущи в съответна етажна собственост - ЕГН, постоянен адрес, месторабота, образование и др.?


ЗУЕС - Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Книга на етажната собственост се създава, съхранява и поддържа във всяка сграда или вход в режим на етажна собственост.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) В книгата се вписват:
1. самостоятелният обект - предназначение и застроена площ;
2. идеалните части на обекта от общите части на сградата (в проценти);
3. собственото, бащиното и фамилното име на собственика или ползвателя - за физически лица, а в случаите, при които собственик или ползвател е юридическо лице или едноличен търговец - наименованието, БУЛСТАТ или единен идентификационен код (ЕИК);
4. собственото, бащиното и фамилното име на членовете на домакинството, които живеят заедно със собственика и/или ползвателя;
5. времето, през което лицата по т. 3 и 4 не ползват самостоятелния обект;
6. собственото, бащиното и фамилното име на обитателите, временно пребиваващи в обекта на самостоятелно правно основание повече от 30 дни, датата на вписване и датата на отписване;
7. уговорените между собственика и ползвателя права и задължения относно управлението на общите части на сградата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Всеки собственик или ползвател е длъжен в 15-дневен срок от придобиване правото на собственост или ползване да впише в книгата на етажната собственост данните по ал. 2, съответно промяната на обстоятелствата. Обитателят вписва в срока по изречение първо данните по ал. 2, т. 6.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Достъп до данните в книгата имат управителният съвет (управителят), контролният съвет (контрольорът), собственикът относно неговите данни, както и органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, общинската или районната администрация и Българската агенция по безопасност на храните при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) В отделно обособено поле на книгата на етажната собственост всеки собственик, ползвател или обитател вписва притежаваните или взетите за отглеждане животни, които се извеждат на обществени места, а за кучета - и номера на ветиринарномедицинския паспорт.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Образецът на книгата на етажната собственост с указания по създаването, съхраняването и поддържането й се утвърждава от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26

Re: Домоуправител - Лични данни?

Мнениеот bird_of_paradise » 15 Мар 2013, 20:05

Преекспонирате проблема- личите ви данни, явяващи се ябълка на раздора не са никак лични, отделно, че се търкалят навсякъде и всеки грамотен може сам да се снабди с тях. Имам ли трите ви имена мога да разчопля цялото ви родословие, вкл. им. състояние- до някъде, но достатъчно, за каквото ми е нужно.
Като не искате да ги правите публични, контрирайте да ви представи удостоверение, че е регистриран администратор на лични данни :lol: .
Нескопосан закон, както неведнъж съм твърдяла.
"Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки.”
bird_of_paradise
Активен потребител
 
Мнения: 2668
Регистриран на: 25 Яну 2013, 15:27

Re: Домоуправител - Лични данни?

Мнениеот pilmal » 16 Мар 2013, 01:56

bird_of_paradise написа:Преекспонирате проблема- личите ви данни, явяващи се ябълка на раздора не са никак лични, отделно, че се търкалят навсякъде и всеки грамотен може сам да се снабди с тях. Имам ли трите ви имена мога да разчопля цялото ви родословие, вкл. им. състояние- до някъде, но достатъчно, за каквото ми е нужно.
Като не искате да ги правите публични, контрирайте да ви представи удостоверение, че е регистриран администратор на лични данни :lol: .
Нескопосан закон, както неведнъж съм твърдяла.



Комисията за защита на личните данни освободи управителите на етажната собственост средата на миналата година,ако не се лъжа от задължение за регистрация като администратори на лични данни. Домоуправителите събират в "Домовата книга" само трите имена на собствениците, на членовете на домакинство им, както и началната дата на обитаване на обекта. След това решение бе пусната и новата домова книга, образец на която можете да си намерите в сайта.
pilmal
Младши потребител
 
Мнения: 92
Регистриран на: 15 Мар 2012, 10:33

Re: Домоуправител - Лични данни?

Мнениеот lakavitsa » 06 Юли 2013, 15:11

bird of paradyse Нескопосан закон, както неведнъж съм твърдяла.

Нескопосан закон, но е закон. И други закони съдържат в себе си нескопосаност, включително оня закон в Тексас, където изпускането на газове в асансьор се наказва с глоба еди колко си долара. Доколко знам, никой не е повдигал обвинeние на някого за пускането на подобни гълъби в асансьора, нито осъден за това, че без да иска е пуснал газовете, идващи от стомаха. По-неприятното е че няма търсене на отговорност от страна на строителното министерство от районните или кметските администрации за това, че не контролират фиктивната дейност на структурите на етажните собствености по градовете под предлог, че нямат финансов ресурс или са неподготвени по Зуес.
lakavitsa
Потребител
 
Мнения: 671
Регистриран на: 26 Май 2010, 14:00

Re: Домоуправител - Лични данни?

Мнениеот bird_of_paradise » 06 Юли 2013, 20:49

Какво да им контролират, че не разбрах?
"Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки.”
bird_of_paradise
Активен потребител
 
Мнения: 2668
Регистриран на: 25 Яну 2013, 15:27

Re: Домоуправител - Лични данни?

Мнениеот doc03 » 06 Юли 2013, 22:10

К-во, к-во ? Строителното министерство да търси отговорност на общините, че не контролират дейността на етажните собствености ? :roll:
bird_of_paradise написа:Какво да им контролират, че не разбрах?

Как какво ? Всичко ! Контрол да има, ... контролни органи, и по-горестоящи контролни органи, да контролират нисшестоящите, а и висши контролни органи трябват, че да им се отчитат и на тях ... Накратко - администрация да има, да се плоди и множи ...

lakavitsa, виждала ли сте монтафон ?

П.П. В щата Охайо е забранено на жена да се съблича пред снимка или портрет на мъж :idea: :!:
ПРЕД НАЙ-ВАЖНИТЕ ПЪТИЩА НЯМА УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ ...
http://vbox7.com/play:7d23a9b5&r=emb :D

Простичко е: http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
Аватар
doc03
Активен потребител
 
Мнения: 2306
Регистриран на: 16 Апр 2009, 22:24

Re: Домоуправител - Лични данни?

Мнениеот lakavitsa » 06 Юли 2013, 23:39

Какво да им контролират, че не разбрах?
http://www.youtube.com/watch?v=UBzd79EGxng
bird_of_paradise
Потребител

Мнения: 626
Регистриран на: 25 Яну 2013 02:27 pm
Върнете се в началото
Re: Домоуправител - Лични данни?
от doc03 » 06 Юли 2013 09:10 pm

К-во, к-во ? Строителното министерство да търси отговорност на общините, че не контролират дейността на етажните собствености ?
bird_of_paradise написа:
Какво да им контролират, че не разбрах?

Как какво ? Всичко ! Контрол да има, ... контролни органи, и по-горестоящи контролни органи, да контролират нисшестоящите, а и висши контролни органи трябват, че да им се отчитат и на тях ... Накратко - администрация да има, да се плоди и множи ...

lakavitsa, виждала ли сте монтафон ?

П.П. В щата Охайо е забранено на жена да се съблича пред снимка или портрет на мъж
ПРЕД НАЙ-ВАЖНИТЕ ПЪТИЩА НЯМА УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ ...

doc03
Потребител

Мнения: 394
Регистриран на: 16 Апр 2009 09:24 pm

разбирам Ви чувствителността относно контрола, но нали поради този противен контрол в по-белите държави нямат тази сивота на панелките или други подобни в режим на ЗУЕС. Идеята ми е не с плодяща се администрация, а с подходящ модел на администриране на тези структури. В по-големите градове на БГ има към общински или районни администрации отдели "Ет. собственост". В малките градове, повечето, това е сведено почти до нула. И междусъседските препирни, войни са изострени до крайност. Политика по отношение на опознаване на ЗУЕС не е никак излишна.
lakavitsa
Потребител
 
Мнения: 671
Регистриран на: 26 Май 2010, 14:00

Re: Домоуправител - Лични данни?

Мнениеот doc03 » 06 Юли 2013, 23:52

Е, около мен панелките отдавна не са сиви, ама то не е благодарение на администрацията и ЗУЕС ...

А иначе - анджък
lakavitsa написа:И междусъседските препирни, войни са изострени до крайност.

Аз затова попитах: дали сте виждала монтафон (софийски, с неустановен произход) ?
ПРЕД НАЙ-ВАЖНИТЕ ПЪТИЩА НЯМА УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ ...
http://vbox7.com/play:7d23a9b5&r=emb :D

Простичко е: http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
Аватар
doc03
Активен потребител
 
Мнения: 2306
Регистриран на: 16 Апр 2009, 22:24

Re: Домоуправител - Лични данни?

Мнениеот lakavitsa » 07 Юли 2013, 13:04

Е, около мен панелките отдавна не са сиви, ама то не е благодарение на администрацията и ЗУЕС ...

А иначе - анджък
lakavitsa написа:
И междусъседските препирни, войни са изострени до крайност.

Аз затова попитах: дали сте виждала монтафон (софийски, с неустановен произход) ?
ПРЕД НАЙ-ВАЖНИТЕ ПЪТИЩА НЯМА УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ ...

Това е радостно, че панелките са ви в добро състояние и ЗУЕС не е нещо непознато, похвално. Думата ми е за 95те процента от сградите в провинцията, където ЗУЕС е някакво извънземно, особено в северозападна бг, повечето, тук-таме самостоятелно саниране или спорадично ремонтиране, реконструиране, обновяване.
Където въвеждането на данни в книгата на собствениците и обитателите е свързано със събиране на ЕГН...и други лични данни. И монтафон съм виждала и онова с петна по челото и други различни по "породистост" породи.
lakavitsa
Потребител
 
Мнения: 671
Регистриран на: 26 Май 2010, 14:00

Re: Домоуправител - Лични данни?

Мнениеот doc03 » 07 Юли 2013, 13:32

Преиначавате ми думите. За ЗУЕС на никого не му пука и шаренийката няма нищо общо с тия синекурни закончета. Който има пари - ще му е шарено. Това е, друго няма. Простичко е.
А състоянието на сградите, както и на други неща в северозападна България се дължи на недоимъка на живущите в района, като цяло. Нищо общо със ЗУЕС не виждам. Сори.

Тук ставаше въпрос за данните в домовите книги, и за това, че сульо и пульо взеха да се правят на недокоснати девойчета, и да се притесняват за ЛД ... Щот сме чули нещо и айде като жабата ...
Дето същите данни са им поне на още 15 места афиширани ... Идете в който и да е университет и ще видите на обществено място трите имена на стотици БГ граждани ... Същото и на пльоснатите избирателни списъци, дето може да ги гледа който си иска ... А и на квартирантите целият блок им знае рождените дни, (щото не се спи тогава) ... :D
.... иначе, щом баба Радка (примерно) гушне букета, измамниците, дето й гушкат апартаментеца изобщо не опират до домоуправителя за личните й данни ... имат си значително по-достоверни и по-подробни източници за да се снабдят с данни за ЕГН-та и наследници.

П.П. Обзалагам се, че софийски монтафон не сте виждала :D
ПРЕД НАЙ-ВАЖНИТЕ ПЪТИЩА НЯМА УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ ...
http://vbox7.com/play:7d23a9b5&r=emb :D

Простичко е: http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
Аватар
doc03
Активен потребител
 
Мнения: 2306
Регистриран на: 16 Апр 2009, 22:24

Re: Домоуправител - Лични данни?

Мнениеот lakavitsa » 07 Юли 2013, 15:09

Домоуправител съм. И адвокат. И двете не ми помагат да координирам между отрицанието на всички постоянно живущи 8 собственика, от 15. Приходящите отказват да дават пълномощно за ОС.
Три лева за хигиената във входа не мога да събера, вие ми говорите за цвят?! Ми, моето жилище е цветно- писна ми да се моля. Това е точният термин. И без да искам разрешението им. Да ме санкционират.
Съседа отгоре вече за кой ли път ме наводнява- кого да съдя? - Себе си ли?!?
Разни хора се мотат във входа ( не разбирам от къде се снабдяват с ключове, но е факт)- никой не иска да се афишира в нейно величество Книгата. Предупредих, че ще сезирам органите на реда, че съмнителни хора влизат и излизат- ефект 0.
Въпреки съобщението, че вратата трябва да стои затворена- по цяла ден пенсионерите поставят едни павета и .... се проветряват. Е, наскоро им разбиха мазетата ( в целия град имаше акция на деятелите), изпищяха, ама навиците си не променят.
Искам да участваме в програмата за саниране на сградата- в другия вход нямат ЕС ( не са и санкционирани за това, да не се заблуди някой), а моите пък са 70% пенсионери за които самоучастието е мираж. Три птички пролет не правят.
Това с вратата, незатварянето й е твърде познато. Но не е най-големия проблем. А ключовете или са шперцове, или са правени от/чрез един или повече от живущите. Информирането на органите е безсмислена работа, докато не се "реформират". За "съмнителните" хора пенсионерите може и полезна работа да свършат. Пейката пред блока е чудесно наблюдателно средство...И ще разберат в кой апартамент ходят...
Искам да съдя ВиК, защото сме на общ водомер с другия вход, а ежемесечно плащам РОВ наполовина консумацията ни за вода, но се замислих за действията на водните и пак се видях в патова ситуация ( съпруга и аз, срещу мен-собственик- управител).

И на всичките нерви, които разходвам про-боно ( някой пишкал, простете, накриво и съседът му идва на моята врата да крещи неистово, а вярвайте истеряса народа) щото нали няма от къде да се плати, ми говорите за контрол?
Елате вие да контролирате неконтролируемите.
В тоя закон се обгрижват интересите на незаинтересованите. Вярно- лош, но е закон и няма сила, не и съдебна, която да защити интересуващите се. Освен на джунглата, но едно, че съм уморена за това, а и се презумира да съм достигнала някаква житейска зрялост.
Та, ако някой иска да контролира- да се заеме сам. За тая цел първо закона трябва да пипнат.

Съчувствам Ви, и аз съм управител. Не адвокат. В малък град. Надявам се от "строителното" министерство четат редовете. Познавам почти до съвършенство Зуес, за разлика от останалите също 70% отиващи към/около 80те години на своята възраст. Съмнително основно образование. Има едно решение - отивате в къща...Адвокатите припечелват добри финикийци.
За течовете имате 2 решения - едното, намирате вещо лице освидетелстващо с/в констативен протокол течовете идващи със сигурност, дали са със сигурност? от горния апартамент, другото нататък предполагам го знаете. С възстановяване на щети, нематериални включително, с разноските естествено. Преди завеждане на делото предупредително любезно писмо. Другото решение за теча е като за обща част - стените между отделните апартаменти са също ОЧ. Е, ще си развалите отношенията със съседите, тия 70% са с друг морал , отпреди 40 и повече години, почти непроменен. И не искат промяна. Много още може да се каже Затова споменах, че няма "контрол". От общинската/районна администрация, а тя пък неконтролирана от МРРБ
lakavitsa
Потребител
 
Мнения: 671
Регистриран на: 26 Май 2010, 14:00

Re: Домоуправител - Лични данни?

Мнениеот vaska89 » 18 Апр 2016, 17:05

Преди време, когато заживях под наем в стая от апартамент, домоуправителя ми поиска лична карта за регистрация.
Това нормално ли е?
vaska89
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 12 Май 2015, 18:30


Назад към Етажна собственост


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


cron