начало

МВР напомня: Заявление за нова лична карта се подава във всяко управление МВР напомня: Заявление за нова лична карта се подава във всяко управление

Държавни таксови марки и държавни такси

Дискусии на тема съдебната власт в България


Държавни таксови марки и държавни такси

Мнениеот todorb2000 » 16 Фев 2012, 19:31

http://www.sac.government.bg/court22.ns ... enDocument
Предишно Р/О: Предишно Р/О, 10090 / 07.10.2008 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 16995
София, 21.12.2011

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в закрито заседание на шестнадесети декември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НАДЕЖДА ДЖЕЛЕПОВА
ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛАНА ЙОНКОВА
ГАЛЯ КОСТОВА
ТАНЯ РАДКОВА
ЛЮБОМИРА МОТОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията СВЕТЛАНА ЙОНКОВА
по адм. дело № 15713/2011. Document Link Icon


Тодор Георгиев Бойчев обжалва с частна жалба разпореждане от 14.10.2011 г. на председателя на пето отделение на Върховния административен съд.
Жалбоподателят моли разпореждането да бъде отменено поради допуснато нарушение на материалния закон
Върховният административен съд, петчленен състав, обсъди доводите в частната жалба и установи следното:
Жалбоподателят Бойчев е обжалвал пред Върховния административен съд мълчалив отказ на министъра на отбраната по заявление за достъп до обществена информация.
С разпореждане на председателя на пето отделение на ВАС жалбата е оставена без движение. На жалбоподателя е указано в 7- дневен срок от съобщението да представи документ за внесена държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на ВАС. Жалбоподателят е внесъл таксата чрез таксови марки.
С обжалваното разпореждане председателят на пето отделение на ВАС е приел, че държавната такса е следвало да се внесе по сметка на ВАС, а не чрез таксови марки съгласно изисквания на чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието.
Разпореждането е незаконосъобразно.
Съгласно чл. 2 от Закона за държавните такси, държавните такси се заплащат с държавна таксова марка или в брой. Министърът на финансиите определя в кои случаи таксите се събират в брой.
Член 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието предвижда по жалби срещу административни актове да се събира проста такса от 10 лв. за физическо лице. Посочената разпоредба определя само размера на дължимата в този случай държавна такса, но не и начинът на събирането й. В нея не е посочено, че таксата следва да се внесе по сметка на съответния съд. Начинът на събирането на таксата е определен с чл. 2 от Закона за държавните такси, като основен такъв е този чрез таксови марки.
Жалбоподателят е отстранил нередовностите на жалбата си, като е заплатил определената му от съда държавна такса в размер на 10 лв. чрез таксови марки.
Разпореждането на председателя на пето отделение на Върховния административен съд следва да бъде отменено и делото върнато за даване по - нататъшен ход на жалбата на Тодор Георгиев Бойчев.
По изложените съображения петчленният състав на Върховния административен съд

ОПРЕДЕЛИ:ОТМЕНЯ разпореждане на председателя на пето отделение на Върховния административен съд по преписка вх.№15083 от 20.09.2011 г., с което е оставена без разглеждане жалбата на Тодор Георгиев Байчев срещу мълчалив отказ на министъра на отбраната по заявление за достъп до обществена информация от 15.08.2011 г.
ВРЪЩА делото на председателя на пето отделение на Върховния административен съд.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Надежда Джелепова
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Светлана Йонкова
/п/ Галя Костова
/п/ Таня Радкова
/п/ Любомира Мотова
С.Й.

http://www.sac.government.bg/court22.ns ... enDocument
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 2255
София, 15.02.2012

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БИСЕРКА КОЦЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
СРЕБРИНА ХРИСТОВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията ЕМАНОИЛ МИТЕВ
по адм. дело № 446/2012. Document Link Icon


Тодор Георгиев Бойчев обжалва определение от 10.11.2011 г. постановено по адм. дело № 745/2011 година по описа на АС- Хасково, с което е оставена без разглеждане жалбата му против мълчалив отказ на Председателя на РС-Хасково- да се произнесе по жалба от 30.09.2011 година и мълчалив отказ на РС-Хасково, за издаване на свидетелство за съдимост и е прекратено производството по делото.
Жалбоподателят моли разпореждането да бъде отменено поради допуснато нарушение на материалния закон
Върховният административен съд, , обсъди доводите в частната жалба и установи следното:
Жалбоподателят Бойчев е обжалвал пред Административен съд- Хасково мълчалив отказ на Председателя на РС-Хасково- да се произнесе по жалба от 30.09.2011 година и мълчалив отказ на РС-Хасково, за издаване на свидетелство за съдимост
С определение от 27.10.2011 година,постановено в закрито съдебно заседание, съдията докладчик е намерил жалбата за нередовна, давайки на Бойчев конкретни указания, между които и да внесе по сметка на Административен съд- Хасково дължимата държавна такса и удостовери този факт, с платежен документ.
С оспореното определение, съда е счел, че Бойчев не е изпълнил в цялост дадените му указания- облепването на жалбата с държавни таксови марки, не удостоверява постъпването на указаната сума по сметката на съда.
Определението е незаконосъобразно. Както вече веднъж петчленен състав на ВАС, с определение №16995 от 21.12.2011 година, постановено по адм. дело № 15713/2011 година, отново по жалба на Тодор Бойчев- е приел, че на основание чл. 2 от Закона за държавните такси, държавните такси се заплащат с държавна таксова марка или в брой. Министърът на финансите определя в кои случаи таксите се събират в брой.
Член 2б от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието предвижда по жалби срещу административни актове да се събира проста такса от 10 лв. за физическо лице. Посочената разпоредба определя само размера на дължимата в този случай държавна такса, но не и начинът на събирането й. В нея не е посочено, че таксата следва да се внесе по сметка на съответния съд. Начинът на събирането на таксата е определен с чл. 2 от Закона за държавните такси, като основен такъв е този чрез таксови марки.
Жалбоподателят е отстранил нередовността на жалбата /послужила като основание за прекратяване на производството/, като е заплатил определената му от съда държавна такса в размер на 10 лв. чрез таксови марки.
Определението на АС- Хасково следва да бъде отменено и делото върнато за даване по - нататъшен ход на жалбата на Тодор Георгиев Бойчев. В това производство , съдът следва да извърши преценка освен за редовността на жалбата, така и за нейната допустимост.
По изложените съображения на Върховния административен съд,трето отделение
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ определение от 10.11.2011 г. постановено по адм. дело № 745/2011 година по описа на АС-Хасково.
ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Бисерка Коцева
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Сребрина Христова
/п/ Еманоил Митев
Е.М.


Противоконституционен ли е чл.2 от Закона за държавните такси?

Чл. 2. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Държавните такси са прости и пропорционални. Те се заплащат в брой или безкасово по съответната сметка. Държавните такси могат да се плащат чрез държавни таксови марки само ако това е изрично предвидено в нормативен акт. Министърът на финансите определя със заповед реда за унищожаване на държавните таксови марки.

Каква е равносметката?
Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите/чл.58 от Конституцията/
http://www.youtube.com/watch?v=BP7WGKWPZKg
Емил Димитров-Ако си дал…не си живял на празно!
todorb2000
Потребител
 
Мнения: 636
Регистриран на: 09 Яну 2009, 13:46
Местоположение: гр.Хасково

Назад към Съдебна власт


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 3 госта


cron