начало

МВР напомня: Заявление за нова лична карта се подава във всяко управление МВР напомня: Заявление за нова лична карта се подава във всяко управление

Очаква ли се скоро конкурс за първоначално назначаване

Дискусионен форум, посветен на конкурсите за магистрати


Очаква ли се скоро конкурс за първоначално назначаване

Мнениеот natalybg » 08 Авг 2010, 08:59

Здравейте,
Някой случайно/неслучайно да има информация кога евентуално е възможно да има такъв конкурс?
Моля тези, които са се явявали на конкурс за първоначално назначаване да споделят опит - прилики/разлики с конкурса за младши. Броят на кандидатите също ли е толкова голям?
Животът все пак продължава, да се ориентираме към следващия конкурс. :wink:
Последна промяна natalybg на 08 Авг 2010, 09:02, променена общо 1 път
natalybg
Младши потребител
 
Мнения: 13
Регистриран на: 16 Апр 2010, 14:54

Re: Очаква ли се скоро конкурс за първоначално назначаване

Мнениеот natalybg » 08 Авг 2010, 08:59

Раздел II

Ред за кандидатстване и допускане до конкурс за първоначално назначаване

Чл. 16. (1) Конкурсът се провежда централизирано два пъти годишно и не по-късно от два месеца след обявяването му.

(2) Висшият съдебен съвет чрез жребий определя по 20 на сто от броя на свободните длъжности в съда, прокуратурата и следствената служба за заемането им чрез конкурс за първоначално назначаване.

(3) Броят на местата в рамките на процента по предходната алинея се определя поотделно за всяко от нивата в съда, прокуратурата и следствената служба.

(4) Обявлението на свободните длъжности за първоначално назначаване се прави едновременно с обявяването на свободните длъжности в съдилищата, прокуратурите и следствените служби по реда на чл. 4.

(5) Последващо назначаване на лице, което е напуснало съответния орган на съдебната власт се осъществява по реда на тази глава.

Чл. 17. В конкурса могат да участват лица, които са подали необходимите документи, отговарят на изискванията по чл. 162 от Закона за съдебната власт и имат стажа по чл. 164 от ЗСВ за длъжността, за която е обявен конкурсът към датата на подаване на документите.

Чл. 18. (1) Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на решението по чл. 5.

(2) Към заявлението се прилагат:
1. автобиография, подписана от кандидата;
2. диплома за завършено висше юридическо образование в нейната цялост;
3. удостоверение за юридическа правоспособност;
4. копие от трудова, служебна и/или осигурителна книжка, удостоверяващи наличие на стаж по чл. 164 от Закона за съдебната власт;
5. свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт, съдържащо данни за всички предходни осъждания, включително и тези, за които е настъпила реабилитация, както и за тези по чл. 78а от Наказателния кодекс;
6. декларации по чл. 162 и чл. 195, ал. 1 от Закона за съдебната власт – по образец;
7. удостоверение от специализирано психиатрично заведение за липсата на душевно заболяване, което представлява пречка за заемане на обявената длъжност;
8. други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

(3) Кандидатът може да посочи и няколко органа на съдебната власт при участието си в един конкурс, които следва да подреди според своите предпочитания.

(4) Заявлението и приложените към него копия от документи се подават лично от кандидата или от надлежно упълномощен негов представител.

(5) При представянето на книжата, приносителят е длъжен да предостави на съответното длъжностно лице и оригиналите на документите за сравняване с копията.

Чл. 19. Заявлението и документите се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет. Заявления, подадени след срока, не се регистрират.

Чл. 20. (1) В администрацията на Висшия съдебен съвет документите на всеки кандидат получават входящ номер и дата.

(2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи извършва проверка на документите и допуска до участие в конкурса всички кандидати, които отговарят на условията по чл. 181, ал. 2 от ЗСВ.

(3) Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса лица включват входящия номер на документите им.

(4) Списъците на допуснатите до участие в конкурса лица се обявяват на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет, най-малко 7 дни преди датата на провеждане на конкурса.

(5) По реда на ал. 4 се обявява и списъка на лицата, които не са допуснати до участие в конкурса, като се посочва и основанието за това.

(6) Списъкът, с който Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи не допуска до участие в конкурса кандидатите, не подлежи на обжалване.

(7) Поправка на явна фактическа грешка или допълване се допуска по молба на заинтересованото лице от Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи.
natalybg
Младши потребител
 
Мнения: 13
Регистриран на: 16 Апр 2010, 14:54

Re: Очаква ли се скоро конкурс за първоначално назначаване

Мнениеот maunkata » 10 Авг 2010, 16:26

И какво? Кога ще има за първоначално?
maunkata
Младши потребител
 
Мнения: 85
Регистриран на: 07 Юли 2010, 15:52


Назад към Конкурси, изпити


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта


cron