начало

Прокурори и следователи ще вдигат паметник на американски президент в София Прокурори и следователи ще вдигат паметник на американски президент в София

правни услуги ООД

Казуси по търговско право. Търговска регистрация
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


правни услуги ООД

Мнениеот leator » 23 Яну 2009, 02:22

Здравейте,
Мяркал съм два-три отказа за регистрация на дружество в ТР, поради това, че в предмета на дейност е записано и "правни услуги". Мотивацията беше,че правни услуги могат да осъществяват само адвокати и адвокатски дружества.
Но, съвсем случайно попаднах на А4 за промени в едно доста известно дружество - Ърнст Янг ООД, и там това "правни услуги" си е минало без отказ.
Интересно ми е защо. Предполагам, че е имало успешно обжалване на отказ, довело до тази промяна в практиката.
leator
Потребител
 
Мнения: 267
Регистриран на: 03 Апр 2006, 17:25

Re: правни услуги ООД

Мнениеот DEKAH » 23 Яну 2009, 11:10

Истината е, че няма никакъв контрол. Адвокатските колегии освен да си прибират членския внос и да организират банкети (които си плащаш) друго не правят.

Зная 1-2 фирми, които са със счетоводна насоченост, но предлагат и правни услуги.

Според мен е неправилно изписването "правни услуги". По-скоро трябва да е правни консултации. Не виждам пречка в едно ООД да се назначи юрист/и на тр. д-р, които да консултират клиентите им с/у заплащане... но до там.
Мъдър е не този, който много чете, а който извлича полза от четенето.
Аватар
DEKAH
Активен потребител
 
Мнения: 2284
Регистриран на: 11 Окт 2001, 15:00
Местоположение: Бургас

Re: правни услуги ООД

Мнениеот vili_spasova » 23 Яну 2009, 11:40

Колега Декан, абсолютно съм съгласна с Вас.
http://www.audibg.com

Не си въобразявай!
vili_spasova
Потребител
 
Мнения: 767
Регистриран на: 05 Дек 2007, 16:16
Местоположение: София

Re: правни услуги ООД

Мнениеот SashkoS » 23 Яну 2009, 13:41

Напълно съм съгласен и аз. Трябва да се пише по-внимателно предметът на дейност. Примерно "счетоводни консултации" може да се пише свободно, но за "счетоводно обслужване", което означава и съставяне на ГФО си има изисквания.

П.П. Малко встрани от въпроса. Току що ми се обади бивш клиент, за да каже "Адвокатката, която сега ми прави Годишната декларация..."... което значи, че тя съставя и ГФО и го подписва... :)
SashkoS
Потребител
 
Мнения: 455
Регистриран на: 24 Яну 2008, 12:23

Re: правни услуги ООД

Мнениеот palimsest » 23 Яну 2009, 14:53

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 626
София, 22.07.2008 г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Реджеб Мустафа

ЧЛЕНОВЕ:
Весела Антонова
Елена Стоименова
Мария Попова
Румяна Карлова

при секретар-протоколист Йорданка Узунова, разгледа в закрито заседание на 22.07.2008 г. преписка № КЗК-202/2008 г., докладвана от члена на Комисията г-жа Весела Антонова.

В Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ е образувано производство по преписка № КЗК-202/02.04.2008 г., по молба от АД „Батков и Сие”, АД „Борислав Боянов и Ко”, АД „Варадинов и Ко”, АД „Георгиев, Тодоров и Ко”, АД „Делчев и съдружници”, АД „Димитров, Петров и Ко АД, „Добрев, Кинкин и Люцканов”, АД „Камбуров и съдружници”, АД „Пенков, Марков и партньори”, АД „Спасов и Братанов” и АД „Табаков, Табакова и съдружници” срещу „Волф Тайс Бизнес Сървис” ЕООД, „ДиЕлЕй Пайпер Вайс-Тесбах – клон София”, „Студио Легале Сути – България” ЕООД, „Церха Хемпел Шпигелфелд Хлавати” ЕООД, „И. К. Рокас енд Партнърс” ООД, „Си Ем Ес Камерън Маккена” ЕООД, „Си Ем Ес Райх – Рорвиг Хайнц” ЕООД и „Шонхерр България” ЕООД, с която се иска КЗК да установи извършени нарушения по Глава седма от Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/ и да вземе съответните законови мерки срещу тях.
Молителите твърдят, че по действащата нормативна уредба адвокатската дейност е многокомпонентна дейност, регулирана от Закона за адвокатурата (ЗА). В нея се включва предоставянето на множество услуги, които най-общо представляват правни услуги. Последните, предлагани от адвокатите, се предоставят по професионален начин и с цел реализиране на печалба. Поради това данъчните закони третират адвокатската дейност като услуга, подлежаща на облагане с данък добавена стойност, с изключение на случаите при които чрез тази дейност се реализира конституционно гарантираната на гражданите правна защита. С оглед на това адвокатската дейност представлява „стопанска дейност”, от което произтича и изводът, че адвокатите и техните сдружения следователно са предприятия, по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.
Поради това лицата, предоставящи правни услуги, от вида на адвокатските услуги, по смисъла на ЗА следва да съобразяват поведението си с общото задължение в ЗЗК за осъществяване на стопанска дейност в съответствие с „добросъвестната търговска практика”.
Добросъвестното поведение изисква, когато някой осъществява дейност, която по свята същност представлява адвокатска дейност, да спазва предвидения за това специален нормативен ред.
В този смисъл ЗА предвижда, че адвокатска дейност се осъществява само чрез адвокати, които могат да предлагат услугите си самостоятелно или в съдружие с други адвокати, по ред и при условия, регламентирани в закона.
Сред условията са: адвокатите да са правоспособни юристи с поне две години професионален стаж; в адвокатските сдружения да участват само адвокати, които не могат да работят по трудов договор, нямат право да са еднолични търговци, управители на търговски дружества и пр. Поставят се изисквания и към наименованията на адвокатските дружества, които не могат да съдържат друго, освен имената на съдружниците или част от тях с добавката “адвокатско дружество”. Съществува задължение за адвокатските дружества да застраховат адвокатите за вредите, които могат да настъпят в следствие виновно неизпълнение на задълженията им при осъществяване на адвокатската професия. Налице е и ограничение да рекламират дейността си.
Всички тези ограничения за адвокатите и адвокатските сдружения целят да гарантират интересите на потребителите на предлаганите от тях услуги. Подобни ограничения не съществуват за търговските дружества, осъществяващи стопанска дейност.
В този смисъл в молбата се твърди, че ответните страни извършват дейност, идентична на адвокатската посредством търговски дружества – пряко и/или съвместно с български адвокати. Избягвайки по този начин ограниченията на ЗА, описани по-горе в молбата, ответните страни не само, че не се подчиняват на изискванията за регистрация на адвокатски дружества, но и използват както добре известни, с висока бизнес репутация наименования на международни правни и консултантски фирми, не участващи в съответното търговско дружество, така и публикуваната за дейността им, достъпна в Р.България международна реклама. В подкрепа на това твърдение молителите прилагат извлечения от международни справочници за практикуващите в България юристи („European Legal Experts in Bulgaria” „Chambers Global 2008 „Chambers and Partners- „Legal 500”- - „IFLR 1000”).
По този начин ответните страни печелят конкурентно предимство, осъществявайки реално адвокатска дейност, без да спазват правилата за това.
Молителите посочват, че създаването на търговски дружества и извършването от тях на дейност, конкурентна на дейността на адвокатските дружества и съдружия, създадени и действащи в съответствие с правилата на Закона за адвокатурата, представлява действие на нелоялна конкуренция по смисъла на чл. 30 от ЗЗК, подлежащо на санкциониране.
В молбата се излага искане КЗК да постанови решение, с което да установи извършени нарушения от страна на всички ответни страни с всички законови последици от това.

За изясняване на фактическата страна по спора по преписката са събрани становища от ответните страни, информация от Висшия адвокатски съвет, както и други доказателства, свързани с дейността на участниците в производството.

1. Становище На „Волф Тайс Бизнес Сървис” ЕООД
На първо място се твърди, че оплакванията за нарушения, съдържащи се в молбата, са неотносими към „ВОЛФ ТАЙС Бизнес Сървис” ЕООД, тъй като дружеството не предоставя юридически услуги, поради което не се явява конкурент по смисъла на чл. 30 от ЗЗК на адвокатските дружества – молители. Дружеството предоставя за ползване оборудвани офис-помещения и предлага съпътстващи тази дейност услуги. Освен от регистрирания предмета на дейност и от представените финансови документи е видно, че дружеството не предоставя юридически услуги.
Дружеството посочва, че доколкото дейността му не е свързана с предоставянето на правни услуги, няма наети служители с българско юридическо образование, нито е ангажирало адвокати, предоставящи услуги от негово име в България. В допълнение, същото не разполага и с доказателства относно вписвания на лица, предоставящи адвокатски услуги по реда на глави Втора, Трета и Десета по Закона за адвокатурата.
„ВОЛФ ТАЙС Бизнес Сървис” ЕООД твърди, че макар “Волф Тайс Рехтсанвелте ГМБХ” да е адвокатска кантора и да рекламира дейността си в Австрия в международни справочници, то ответното дружество не може да бъде отговорно за това, първо защото не предоставя юридически услуги в България, и второ, защото рекламата на австрийското дружество е осъществена извън територията на Република България и българското право не е приложимо спрямо тази дейност.
Въз основа на гореизложеното счита, че молбата следва да бъде оставена без разглеждане или алтернативно без уважение.

2. Становище на „Ди Ел Ей Пайпер Вайс-Тесбах – Клон София”
Ответната страна счита, че молбата е недопустима, поради липса на компетентност на КЗК да разгледа спора. Това е така, тъй като молбата е основана изцяло на твърдяни нарушения на ЗА, а съгласно чл. 89, т. 8 от ЗА съответният адвокатски съвет е компетентен да се произнесе по спазването на разпоредбите на ЗА. Съдържат се и твърдения за нарушени права на потребителите, за установяването на основателността на които КЗК отново не е компетентна, доколкото има специализирани органи, обезпечаващи защитата на правата на потребителите.
Молбата е недопустима и поради липса на твърдения за конкретни проявни форми на нелоялна конкуренция от страна на всяка една от ответните страни. Оспорва се и активната легитимация на двама от молителите - АД „Варадинов и Ко” и АД „Делчев и съдружници”, доколкото като към момента на подаването на молбата същите са били в процес на регистрация.
По съществото на жалбата е посочено, че „Ди Ел Ей Пайпер Вайс-Тесбах” е адвокатско дружество, регистрирано в Австрия според изискванията на австрийското законодателство. Имайки статута на дружество по определението на чл.11 от Директива 98/5/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16.02.98г. за улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава членка ,различна от държавата, в която е придобита квалификацията, австрийското дружество има право да предоставя правни услуги на територията на Р.България посредством регистрирането на клон. Доколкото понастоящем единствената възможна форма за регистрация на клон на чуждестранно дружество в България е по реда на Търговския закон, австрийското дружество е учредило такъв - „Ди Ел Ей Пайпер Вайс-Тесбах – клон София” е регистрирано като клон на чуждестранното дружество в България по реда на Търговския закон.
За извършване на дейностите на територията на страната ответната страна - „Ди Ел Ей Пайпер Вайс-Тесбах – клон София” използва услугите на правоспособни юристи и сключва договори с подизпълнители български адвокати, съгласно чл. 77 от ЗА. Ответната страна декларира, че всички адвокати, с които има сключени договори съгласно ЗА, имат необходимите квалификация и регистрации, като сред списъка на такива подизпълнители са и някои от молителите по настоящата преписка.
Във връзка с публикациите в международни справочници, съдържащи информация относно извършваната от ответната страна дейност в България се посочва, че действително, на страниците на тези справочници (на хартиен носител и в интернет страниците им) се съдържат коментари на клиенти, анализи, въз основа на проучвания на множество екипи, един от които е и екипът на собственика на капитала на ответното дружество.
В същото време, ответната страна твърди, че не знае как и кой разпространяван тези справочници в България, не контролира, не допринася по какъвто и да било начин, нито заплаща за рекламиране на своята дейност в посочените правни издания, поради което не може да носи отговорност ако в подобни справочници някой препоръча услугите й.
Ако оценява качеството на публикациите, КЗК следва да има предвид, че такива се съдържат не само за дейността на ответните страни, но и на молителите, например в Legal 500. В същото време на тази конкретна страница съществува и възможност за заплащане на публикувана информация, от която се възползват много български правни дружества.
Ответната страна счита, че спазва правилата за осъществяване на реклама на дейността им в България.
Въз основа на гореизложеното счита, че молбата следва да бъде оставена без разглеждане или алтернативно без уважение.

3. Становище на „Студио Легале Сути – България” ЕООД
Ответната страна предоставя становище чрез своя управител, като счита, че КЗК не е компетентна да разгледа настоящия спор. На първо място, ако се твърди, че предметът на дейност на „Студио Легале Сути – България” ЕООД нарушава закона и с това са засегнати правата им, молителите следва да се обърнат към прокурор, който по силата на чл. 155 ,т. 2 от ТЗ има правомощието да предяви иск пред съда за прекратяване на дружеството, в случай че са налице основания за това. При доказано имуществено „увреждане” на молителите от евентуално противоречащата на закона дейност на дружеството, те могат да предявят иск за обезщетение по общия ред пред съда, а не по реда на ЗЗК. На следващо място отново съдът, а не КЗК, е компетентен да разгледа спор, свързан и ползването на имена, доколкото това се касае за права на индустриална собственост.
По същество, ответната страна счита жалбата за неоснователна.
Принципно адвокатската дейност е по-широко понятие от понятието правни услуги, понеже включва и процесуално представителство, а правните услуги могат да се осъществяват и от лица, непритежаващи адвокатско качество, т.е за да се предоставят някои видове правни услуги не е необходимо юристът да бъде адвокат.
Конкретно относно упражняваната от „Студио Легале Сути – България” ЕООД дейност се посочва, че то е регистрирано като търговско дружество по смисъла на ТЗ, което осъществява стопанска дейност, свързана с предоставяне на услуги по данъчно консултиране и други видове консултантска дейност, изброени в становището, сред които обаче не се включват правните консултации. Дружеството не осъществява адвокатска дейност. Това е видно и от годишната му данъчна декларация. Тъй като дружеството не упражнява дейност идентична на адвокатската, не е необходимо лицата, които е ангажирало, ангажира или ще ангажира за осъществяване на дейността си, да притежават адвокатско качество, или да имат задължително юридическо образование. Доколкото молителите осъществяват така наречените „адвокатски дейности”, а търговското дружество ответник извършва консултантски услуги, които нямат юридически характер, се посочва, че страните в производството не биха могли да бъдат възприети като конкуренти, поради което ЗЗК е неприложим спрямо отношенията между тях.
Адвокатска дейност осъществява единствено собственикът на капитала му – адвокат Цветелина Димитрова- Узунова, която е надлежно регистрирана като адвокат. Управител на дружеството обаче е друго физическо лице. Цветелина Димитрова - Узунова, в качеството й на собственик на капитала на ответното дружество и адвокат, не извършва от името и за сметка на дружеството адвокатски услуги.
По отношение на „Студио Легале Сути Сочиета Семпличе”, Италия се посочва, че е гражданско дружество, съществуващо съгласно изискванията на приложимия италиански закон.
По силата на действащи и към момента договор и анекс към него, сключени между ответното дружество и „Студио Легале Сути Сочиета Семпличе”, Италия” /„Studio Legale Sutti Societa Semplice” – изключителен собственик на правата върху търговската марка „Studio Legale Sutti”, съответно „SLS”, регистрирани включително и за територията на България/, на ответната страна са предоставени всички лицензионни права да ползва международната търговска марка и наименование на територията на България, в това число и да регистрира търговско дружество с посочената фирма на българска територия и ако реши, да прехвърли това на трето лице-лицензиант. Поради това, ползването на името е законно. Нещо повече, това е въпрос, касаещ индустриалната собственост и като такъв не попада в приложното поле на ЗЗК.
В становището се посочва още, че „Студио Легале Сути – България” ЕООД не рекламира дейността си в посочените в молбата международни правни издания. Публикацията в касаят професионалната дейност на адвокат Цветелина Димитрова – Узунова, както и дейността на чуждестранната кантора „Studio Legale Sutti”, която е посочила и факта, че работи с български клиенти.
Ответното дружество посочва, че единствените публикации отнасящи се до него, и направени по негова поръчка, се съдържат на интернет страницата на „Информатор БГ” за 2007 г. и в „Бизнес справочник Информатор БГ” за 2008 г.
Подобно становище изразява и едноличният собственик на капитала на дружеството – адвокат Цветелина Димитрова- Узунова.
Въз основа на гореизложеното ответното дружество счита, че молбата следва да бъде оставена без разглеждане или алтернативно без уважение

4. Становище на „Церха Хемпел Шпигелфелд Хлавати” ЕООД
На първо място се твърди, че КЗК не е компетентна да разгледа спора, доколкото адвокатските дружества не осъществяват „стопанска дейност”, техните отношения се регулират от разпоредбите на ЗА и Етичния кодекс на адвоката, съответно всички спорове, свързани с дейността им попадат в обхвата на изключителната компетентност на Висшия адвокатски съвет. Не всички правни услуги са адвокатски, тъй като има такива- например консултантските услуги, за които не се изисква предоставящият ги да бъде непременно адвокат. За този вид услуги не се прилагат ограниченията, предвидени в ЗА, доколкото те представляват стопанска дейност и могат да се извършват и от търговски дружества.
На второ място се твърди, че ЗА не съответства на европейското право, а именно Директива 98/5/ ЕС на Европейския парламент и Съвета от 16.02.98г. за подпомагане на дейността на постоянно практикуващите адвокати в държави-членки, различни от тази, в която е придобита квалификацията и Директива 2006/123ЕО на Европейския парламент и Съвета от 12.12.06г. относно услугите на вътрешния пазар. Член 59 от ЗА ограничава свободата на адвокатите на избор на наименование, под което същите да извършват дейността си в България. По този начин на практика се ограничава правото на българските адвокати до достъпа до знанията и уменията на тези дружества, да се ползват от облагите на тяхното ноу-хау и в следствие на това да бъдат професионално атрактивни партньори за потенциалните си клиенти. В този смисъл се посочва, че националното право не може да създава пречки за реализиране на правото на установяване, гарантирано от Договора за Европейска общност, поради което при противоречие примат има последният акт, а не националните норми. Поради наличието на колизия между вътрешно и европейско право, както и поради значимостта на случая, КЗК следва да препрати този спор за разглеждане от Европейската Комисия, респ. да установи, че националното законодателство, и в частност разпоредбата на чл. 59 от ЗА, противоречи на европейското право.
Освен недопустима, молбата е и недоказана, доколкото липсват доказателства за това, че ответните дружества извършват адвокатска дейност, доколкото осъществяваната от тях консултантска дейност не се регулира от ЗА.
Молбата е и неоснователна, доколкото ответното дружество не осъществява недобросъвестна търговска дейност. „ЦХШХ” ЕООД, е регистрирано като юридическо лице и е вписано в търговския регистър към СГС, ФО. Ответното дружество предоставя икономически и правни консултации. Когато е необходимо ответните страни ползват като подизпълнители адвокати, като това не е забранено от закона. Едноличен собственик на капитала на дружеството е физическото лице Киро Георгиев Киров. Страната посочва, че съществува споразумение, по силата на което всички дружествени дялове от капитала на дружеството ще бъдат прехвърлени на преобретателя „Церха Хемпел Шпигелфелд Хлавати ЦЦЕ Мениджмънт” Гмбх, което е собственост на „Церха Хемпел Шпигелфелд Хлавати Партнершафт Рехтсанвелтен”, Виена – корпоративна правна фирма с офиси в много държави.
Със Споразумение за покупко-продажба на дяловете от 07.05.2008 г., приложено към преписката, са продадени всички 100 дяла от капитала на дружеството от Киро Георгиев Киров на „Церха Хемпел Шпигелфелд Хлавати ЦЦЕ Мениджмънт” Гмбх. В същото писмо се указва, че „Церха Хемпел Шпигелфелд Хлавати ЦЦЕ Мениджмънт” Гмбх, е регистрирано като дружество с ограничена отговорност, което действа съобразно законите на Р. Австрия.
В становището се отбелязва, че дружеството се рекламира в съответствие с всички правила и закони, които са приложими за него. „ЦХШХ” ЕООД не рекламира в изданията на “European Legal Experts”, „Chambers Global” и “IFLR 1000” своята дейност по предоставяне на правни услуги, извън Република България. Церха Хемпел Шпигелфелд Хлавати ЦЦЕ Мениджмънт” Гмбх, Виена рекламира своята дейност в тези издания, включително своята дейност във всички страни от Централна и Източна Европа, където „ЦХШХ” Виена има офиси или клонове, включително в Р. България. В същото време нито едно от двете дружества не е заплащало за разпространяването на тези издания.
Въз основа на гореизложеното ответното дружество счита, че молбата следва да бъде оставена без разглеждане или алтернативно без уважение

5. Становище на „И. К. Рокас Енд Партнърс” ООД
В отговора си дружеството посочва, че то не осъществява дейност по предоставяне на адвокатски услуги на трети лица, както и процесуално представителство на клиенти пред съдилищата на Р. България или други органи, включително не привлича трети лица относно правни въпроси и не се представя като адвокатско дружество.
„И. К. Рокас енд Партнърс” ООД е учредено преди 11 г. в София като малка бизнес консултантска фирма, дейността на която е насочена към насърчаване на гръцки инвестиции в България. Ответната страна не е правна фирма и не предоставя юридически услуги в България. Ответната страна не предлага адвокатски услуги и от името на “И.К. Рокас енд Партнърс Лимитид”.
“И.К. Рокас енд Партнърс Лимитид”е търговско дружество, основано в Кипър, което е дружество-съдружник в „И. К. Рокас енд Партнърс” ООД. Кипърското дружество е холдингово, като видът дейност е посочен в неговия устав.
В становището се посочва, че ответното дружество не публикува срещу заплащане професионални данни за адвокати, доколкото не предлага юридически услуги в страната. Не се рекламира и адвокатска дейност в страната от името на “И.К. Рокас енд Партнърс Лимитид”.
Въз основа на гореизложеното дружеството счита молбата за неоснователна.

6. Становище на „Си Ем Ес Камерън Маккена” ЕООД
На първо място се оспорва подведомствеността на КЗК, тъй като разрешаването на повдигнатия спор е от компетентността на адвокатския съвет към Софийска адвокатска колегия, Висшия адвокатски съвет и съответния съд.
На второ място, доколкото се оспорва, че адвокатската дейност е стопанска дейност, се оспорва принципно и активната легитимация на молителите, в качеството им на адвокатски дружества, тъй като те нямат правен интерес да завеждат пред КЗК молба срещу търговски дружества, осъществяващи стопанска дейност.
Освен това се посочва, че не всички видове правни услуги непременно се предоставят от адвокати, като примерно са посочени правните консултации, които могат да бъдат предоставяни от всеки правоспособен юрист, както и представителството пред органите на съдебната власт, което може да се осъществява и от лица (например от законен представител), които не е необходимо непременно да бъдат адвокати. Изхождайки от това ответната страна счита, че не следва да се смесват адвокатските услуги с консултантските, като докато за първите важат правилата на ЗА, то за вторите няма подобно ограничение. Докато молителите предлагат адвокатски услуги, то ответното дружество предлага консултантски услуги, но дори и молителите да предлагат и последния вид услуги, с оглед качествата на услугите (дългогодишен опит, висока репутация и др. предимства), страните по производството не са конкуренти.
На трето място се посочва, че в молбата не се посочва какво е конкретното поведение на отделните ответни дружества, нарушаващо ЗЗК, което я прави недопустима.
По съществото на молбата се посочва, че дружеството предоставя консултантски услуги по структуриране и администриране на сделки, организиране на търгове и други сделки с транснационален характер. Относно предоставянето на правна помощ дружеството действа по силата на пълномощно от CMS Cameron Mckenna LLP и наема квалифицирани адвокати и адвокатски дружества, вписани по ЗА. Тези адвокати спазват правилата на ЗА. Професионалната отговорност на дружеството за услугите, които предоставя, включително чрез адвокатите и адвокатските дружества, е застрахована. Никои от адвокатите, които дружеството използва не рекламира своята дейност в противоречие с ЗА.
Ответното дружество принадлежи към групата асоциирани международни офиси на CMS Cameron Mckenna LLP – водеща правна кантора със седалище в Лондон, Великобритания, която осъществява дейност в множество държави, в точа число и в България, в съответствие с разпоредбите на Директива 98/5/ЕС и Директива 77/249/ЕЕС относно улесняване на ефективното упражняване на свободата на предоставяне на правни услуги, съгласно които на адвокатите от страните членки се разрешава да осъществяват дейност на територията на друга държава –членка, като в това число използват професионалното си име по техния произход. В този смисъл чл. 12 Директива 98/5/ЕС предвижда, независимо от условията и реда, по който адвокатите практикуват в приемащата ги държана-членка те да използват името, с което осъществяват дейност в държавата им на произход. Следователно, празнота в българския ЗА е, че не урежда изрично ред за съвместна практика от чуждестранни адвокати.
Във връзка с приложимостта на европейското право се прави искане КЗК да уведоми за настоящото производство ЕК и да изиска становище по случая.
Изказва се и твърдение, че подобно ограничение за предоставяне на правни услуги от чуждестранни правни кантори в страната нарушава разпоредбите на Споразумението за създаване на Световната търговска организация (СТО), подписано и от Р.България, за национално третиране на доставчиците на услуги в друга държава (третиране на чуждестранния доставчик на услуги при същите условия, при които се третира и националният доставчик), подписала споразумението.
Твърди се, че „Си Ем Ес Камерън Маккена” ЕООД и едноличният собственик на капитала не са публикували свои платени реклами в посочените в молбата международни справочници. Според дружеството, публикациите в цитираните справочници са изцяло основани на независими изследвания, извършвани ежегодно от специализирани изследователи, работещи за съответните издания. Освен това, представената информация е обективна, поради което не може да се счита, че чрез нея се постига недобросъвестно конкурентно предимство.
Въз основа на гореизложеното ответното дружество счита, че молбата следва да бъде оставена без разглеждане или алтернативно без уважение.

7. Становище на „Си Ем Ес Райх – Рорвиг Хайнц” ЕООД
„Си Ем Ес Райх – Рорвиг Хайнц” ЕООД счита, че молбата е недопустима, на първо място, защото липсва активна легитимация, доколкото адвокатските дружества не осъществяват стопанска дейност и съответно не могат да имат правен интерес от завеждане на молба пред КЗК по реда на ЗЗК, а ответните страни са търговски дружества.
От друга страна молбата не отговаря на формалните изисквания по чл. 49, ал.1 от ЗЗК, тъй като не е конкретизирана, доколкото не съдържа конкретни твърдения за нелоялно поведение на отделните ответни страни.
Оспорва се и подведомствеността на КЗК, тъй като в молбата се съдържат твърдения за извършени нарушения на ЗЗК чрез нарушаване на правилата на ЗА. В същото време ЗА е устройствен закон и съдържа правила за професионално поведение на адвокати, като при нарушаването им компетентен да се произнесе е дисциплинарният съд на съответната адвокатска колегия. Отговорността е дисциплинарна, за разлика от тази по ЗЗК, която е административнонаказателна. Нещо повече, ЗЗК е приложим спрямо предприятия, осъществяващи търговска дейност, а адвокатската дейност, която се твърди, че се извършва от ответните страни, независимо от това дали изобщо се извършва и дали се спазват разпоредбите, които я регламентират, не е стопанска дейност и не се регулира от ЗЗК.
По същество молбата се оспорва като неоснователна, тъй като дружеството не е осъществило нито едно от посочените в нея нарушения, още повече че страните не се намират в конкурентни отношения. Дружеството предоставя консултантски услуги по структуриране, управление и администриране на сделки и други подобни дейности при осъществяване на трансгранични сделки. Ответното дружество не е предоставяло услуги по правна защита и съдействие чрез лица, които не са правоспособни юристи, нито чрез чуждестранни адвокати, макар и последното да не е нарушение. Освен това то не използва неправомерно чуждо фирмено наименование.
В същото време се застъпва становището, че предлаганата от ответните страни консултантска дейност, макар и да попада в обхвата на чл. 24 от ЗА, може да се осъществява и от лица, които са юристи, но не са адвокати. Обичайна практика е търговски дружества, които предлагат консултантски услуги, било то в областта на счетоводството, инвестициите, недвижимите имоти, застраховането и др., да предоставят правни становища и консултации, като за целта ангажират правоспособни юристи или адвокати. По същия начин и ответната страна предоставя консултантски услуги, като използва адвокати или адвокатски дружества. Последните обаче осъществяват дейността си изцяло в съответствие с разпоредбите на ЗА. В становището, видно от писмо до КЗК от 24.04.08г., се посочва конкретно лице, чиито адвокатски услуги използва ответното дружество. Това е адвокат Генчо Павлов, който е надлежно регистриран съгласно ЗА във Варненската адвокатска колегия, видно от приложена служебна бележка от тази колегия.
Твърди се, че „Си Ем Ес Райх – Рорвиг Хайнц” ЕООД не е публикувало свои платени реклами в посочените в молбата международни справочници. Според дружеството, публикациите в цитираните справочници са изцяло основани на независими изследвания, извършвани ежегодно от специализирани изследователи, работещи за съответните издания.
Едноличният собственик на капитала на дружеството „Си Ем Ес Райх – Рорвиг Хайнц Рехтсанвелте” Гмбх е адвокатско дружество с ограничена отговорност, по смисъла на законодателството на Република Австрия и има право да извършва адвокатска дейност в Република Австрия.
Въз основа на гореизложеното ответното дружество счита, че молбата следва да бъде оставена без разглеждане или алтернативно без уважение.

8. Становище на „Шонхерр България” ЕООД
„Шонхерр България” ЕООД счита, че молбата е недопустима, на първо място тъй като е неконкретизирана, доколкото липсват всякакви конкретни твърдения за извършени нарушения от негова страна.
На второ място молбата е недопустима, тъй като повдигнатите въпроси са извън юрисдикцията на КЗК. Независимо от това дали се касае за нарушения на ЗА или за нарушения на ТЗ, и в двата случая произнасянето по подобни спорове е извън правомощията на КЗК.
Отделно от това, ако КЗК все пак счете, че самото регистриране на търговските дружества, предлагащи правни консултации, представлява нарушение на ЗЗК, то производството отново следва да се прекрати, тъй като този факт е осъществен преди повече от 5 години, т.е. изтекъл е давностният срок за търсене на административнонаказателна отговорност пред КЗК.
По основателността на жалбата се твърди, че ответното дружество е с предмет на дейност консултантски услуги в областта на бизнеса и управлението, като по-конкретно то предоставя “съпътстващи дейности” на адвокатските услуги, като например: сформиране и техническа координация на епик от адвокати, който има съответния опит в определена област от правото; осигуряване на помощен персонал за подпомагане дейността на адвокатите; поддържане на надеждна техническа база, както и “административни дейности”, като например: създаване и внедряване на правила за кореспонденция с клиенти; създаване внедряване и следене на изпълнението на правилата за архивиране на информацията; организиране на обучение на административния персонал и др.
Едноличен собственик на ответното дружество е “Шонхер ГмбХ”, търговско дружество с ограничена отговорност, създадено и действащо съгласно законите на Р.Австрия. То не е адвокатско дружество. Предметът му на дейност включва извършване на проучвания извън Австрия, организиране на обучение, издаване на специализирана литература и участие в управление на дружества, които предоставят услуги извън Австрия.
Едноличен собственик на “Шонхер ГмбХ” е “Шонхерр Рехтсанвелте” Гмбх, Австрия. Последното дружество е адвокатско дружество, създадено и действащо съгласно законите на Австрия. Съдружниците в последното са австрийски адвокати, някои от които са вписани като чуждестранни адвокати в държави-членки, включително и в Р.България. За страната дружеството има двама австрийски адвокати, които имат право да практикуват в Р.България под наименованието, което са придобили и под което практикуват в Австрия. Същите са редовно вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати още през 2007г. “Шонхерр Рехтсанвелте” Гмбх, Австрия работи в сътрудничество с независими адвокати и адвокатски сдружения в много държави, сред които и Р.България. Австрийското дружество работи изключително с едно българско адвокатско дружество по въпроси от българското право.
Тези отношения включват и ползването от страна на австрийското дружество на консултантски и административни услуги, предоставяни от „Шонхерр България” ЕООД. В този смисъл дейността на ответното дружество, като дъщерно дружество, се ограничава единствено до осигуряването на съпътстващи, консултантски и административни дейности, при сътрудничество на „Шонхерр Рехтсанвелте” Гмбх с адвокати в България, чрез предоставяне на материална база, която множество адвокати на самостоятелна практика не могат или не е рентабилно да поддържат.
Условие за работа на „Шонхерр Рехтсанвелте” Гмбх с български адвокати е всеки от тях да има сключена застраховка за професионална отговорност с високо поне 400 000 лв.покритие, докато в България практиката на адвокатите е да застраховат дейността си до 20 000 лв. покритие.
Изрично се посочва, че ответната страна не е предоставяла и не предоставя адвокатски услуги нито директно, нито чрез други лица, които да предоставят адвокатските услуги от нейно име. Отношенията на местните адвокати, предоставящи адвокатски услуги от свое име, са директно с „Шонхерр Рехтсанвелте” Гмбх.
Посочва се още, че едноличният собственик на капитала на дружеството не рекламира своята дейност по никакъв начин, включително и чрез публикации в посочените в молбата справочници. В справочниците има публикации за „Шонхерр Рехтсанвелте” Гмбх, Австрия с публикуван адрес за кореспонденция в България – офисът на „Шонхерр България” ЕООД. „Шонхерр България” ЕООД твърди, че не рекламира нито собствена, нито чужда дейност.
Въз основа на гореизложеното ответното дружество счита, че молбата следва да бъде оставена без разглеждане или алтернативно без уважение
[b]Може би не знаете, но вечер Боко Тиквата се прибира самотен от работа, сваля уморено костюма си и влиза в топла вана, с томче на Лилиев в ръка. И плаче, плаче… Така му се иска да разбира това, което чете![/b]
Аватар
palimsest
Активен потребител
 
Мнения: 1729
Регистриран на: 23 Авг 2007, 18:52
Местоположение: Някъде там....

Re: правни услуги ООД

Мнениеот palimsest » 23 Яну 2009, 14:54

Информация от Висшия адвокатски съвет
ВАС посочва, че адвокатската дейност е детайлно дефинирана в императивната норма на чл. 24, ал. 1 от ЗА, с изчерпателно изброяване на включващите се в нея услуги. Адвокатската дейност е свързана с правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физическите и юридическите лица. Предвид възможността правните субекти да бъдат увредени от некомпетентност или недобросъвестност, е въведен регулативен режим за упражняване на адвокатската професия.
Съобразно императивните правила на ЗА, предоставянето на правна защита и съдействие може да се извършва от определения в закона кръг оправомощени лица, извършващи единствено такава дейност. Такива са адвокатите – български и чужди, както и предвидените в ЗА техни обединения – адвокатски сдружения и адвокатски дружества.
В Република България съществуват търговски дружества, които развиват дейност, изразяваща се в упражняване на адвокатска професия. При осъществяване на тази дейност се наемат адвокати по договори за поръчка, като предоставената правна помощ е от името и за сметка на търговските дружества, с които клиентите имат сключени договори. В други случаи тези дружества извършват и посредническа дейност, като привличат отделни клиенти.
Доколкото ползватели на адвокатските услуги са лица, чиито права са нарушени или застрашени, тези лица могат да бъдат увредени в резултат на некомпетентност или недобросъвестност, което е породило необходимостта в ЗА да се въведат множество изисквания за осъществяване на адвокатска дейност.
Едно от изискванията, при предоставяне на правна защита и съдействие, е застраховане на лицата, извършващи тази дейност, за вредите, които могат да причинят вследствие виновно неизпълнение на задълженията им. При лица, регистрирани по Търговския закон, такова изискване липсва, което може да доведе до невъзможност или затруднение за обезщетяване на клиентите.
По силата на чл. 42 от ЗА е налице ограничение за адвокатите и техните обединения, да рекламират своята дейност. Такова ограничение по отношение лицата, предоставящи правна помощ чрез търговски дружества, не съществува, като те имат възможност свободно да рекламират своята дейност. Подобна реклама противоречи на правилата на адвокатската етика.
С цел гарантиране неприкосновеността на предоставената информация, правилното съхраняване на поверената и изготвена в хода на защитата документация и липсата на противоречиви интереси у лицето, поемащо правна защита на даден клиент, са предвидени определени задължения за адвокатите и техните обединения. Тези специфични правила не се прилагат за лица, предоставящи адвокатски услуги чрез търговски дружества.
Висшият адвокатски съвет предоставя на КЗК информация, изложена по-долу във фактическата част, относно това дали ответните страни или техните представители са вписани в регистрира на адвокатските дружества.

Въз основа на събраните доказателства по преписката се установява следната фактическа обстановка.

ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА
I. Идентификация на страните по спора.
1. Идентификация на молителите
1.1. Адвокатско дружество „Батков и Сие”, гр. София, е вписано в Регистъра на адвокатските дружества към СГС с Решение № 1/07.12.2007 г. по ф. д. № 19408/2007 г., със седалище и адрес на дружеството: гр. София, ул. Алабин 48 и с предмет на дейност: Устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото; изготвяне на всякакви книжа, свързани с възложена от клиентите работа; представителство и защита на правата и законните интереси на клиентите пред органите на съдебната власт, другите юрисдикции, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица; всяка друга дейност, свързана с упражняването на адвокатската професия.
Съдружници в адвокатското дружество са: Тодор Костадинов Батков, Александър Параскевов Ангелов, Георги Каменов Георгиев, Мартин Георгиев Йорданов, Радостина Огнянова Константинова- Томова, Росен Василев Стоянов, Анна Петрова Аврамова, Борис Панайотов Ляков, Гергана Йорданова Нинчева и Никола Руменов Рачев.
Адвокатското дружеството се управлява и представлява от Тодор Костадинов Батков.

1.2. Адвокатско дружество „Борислав Боянов и Ко”, гр. София, е вписано в Регистъра на адвокатските дружества към СГС с решение № 1/30.03.2005 г. и решение № 2/05.03.2008 г. по ф. д. № 3762/2005 г., със седалище и адрес на дружеството: гр. София, район „ Триадица”, бул. „ Патриарх Евтимий” № 82 и с предмет на дейност: Упражняване на адвокатска професия и обслужващи тази професия дейности.
Съдружници в адвокатското дружество са: Борислав Цветков Боянов, Бойко Атанасов Войнов, Райна Георгиева Димитрова, Йордан Найденов Найденов, Александър Георгиев Чаталбашев, Кина Стоянова Чутуркова и Николай Николов Николов.
Адвокатското дружество се управлява и представлява от Борислав Цветков Боянов.

1.3. Адвокатско дружество „Варадинов и партньори”, гр. София, е вписано в Регистъра на адвокатските дружества към СГС с Решение № 1/21.05.2008 г. по ф. д. № 351/2008 г., със седалище и адрес на дружеството: гр. София, район „Средец”, бул. „Васил Левски” № 38 и с предмет на дейност: правна помощ, процесуално представителство, консултации и защита на интересите на клиентите на адвокатското дружество.
Съдружници в дружеството са Явор Григоров Варадинов, Анна Асенова Пенакова и Галина Иванова Гергова.
Адвокатското дружеството се управлява и представлява от управителят Явор Григоров Варадинов.

1.4. Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко”, гр. София, е вписано в Регистъра на адвокатските дружества към СГС с решение № 1/15.06.2005 г., решение № 2/19.12.2006 г., решение № 3/22.08.2007 г., решение № 4/01.10.2007 г., решение № 5/22.10.2007 г. и решение № 6/28.11.2007 г. по ф. д. № 7120/2005 г., със седалище и адрес на дружеството: гр. София, район „Триадица”, ул. „П. Парчевич” № 27 и с предмет на дейност: съдружниците се обединяват за да извършват съвместно дейност като адвокати, в т.ч. предоставяне на юридически консултации, оказване на правна помощ при водене на дела, при преговори, при сключване и оформяне на сделки и други юридически дейности, с изключение на научна и преподавателска работа.
Съдружници в адвокатското дружеството са Иван Тодоров Тодоров, Валентин Любенов Георгиев, Росица Иванова Балтаджиева, Александър Николов Кацарски, Александър Пенчев Пачаманов, Арно Артюн Мамасян и Миглена Петкова Пенева.
Адвокатското дружеството се представлява и управлява от Иван Тодоров Тодоров.

1.5. Адвокатско дружество „Андрей Делчев и партньори” е вписано в Регистъра на адвокатските дружества към СГС с решение № 1/14.04.2008 г., по ф. д. № 248/2008 г., със седалище и адрес на дружеството: гр. София, район „Средец” ул. „Гогол” № 6 и с предмет на дейност: правни консултации и съдействие на публични субекти, физически и юридически лица, защита на правата, свободите и законните интереси на физически и юридически лица.
Съдружници в адвокатското дружеството са Андрей Митков Делчев, Юлия Веселинова Стойкова, Стойка Георгиева Куртева, Магдалена Николова Вълова и Северина Любомирова Любенова.
Адвокатското дружеството се представлява и управлява от Андрей Митков Делчев.

1.6. Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко” гр. София, е вписано в Регистъра на адвокатските дружества към СГС с решение № 1/03.06.2005 г., решение № 2/26.01.2006 г., решение № 3/08.03.2006 г., решение № 4/23.06.2006 г., решение № 5/31.01.2007 г. и решение № 6/26.03.2007 г. по ф. д. № 6082/2005 г., със седалище и адрес на дружеството: гр. София, район „Средец”, бул. „Патриарх Евтимий” № 36, вх. Б, ет. 4 и с предмет на дейност: предоставяне на устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото; изготвяне на всякакви проекти на договори и книжа- молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиенти на дружеството работа; осъществяване на представителство, включително процесуално на доверителите и подзащитните лица и защитата на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица; извършване на всякаква друга дейност, за която действащото в Република България законодателство допуска да бъде извършвана от адвокатски дружества. Съдружници в адвокатското дружеството са: Георги Георгиев Димитров, Богдан Костадинов Петров, Мирослав Любомиров Огнянов и Александър Тодоров Тодоров.
Представителството на дружеството се осъществява съгласно дружествен договор от всеки един от членовете на управителния съвет самостоятелно.

1.7. Адвокатско дружество „Добрев, Кинкин и Люцканов” гр. София, е вписано в Регистъра на адвокатските дружества към СГС с решение № 1/17.08.2005 г. и решение № 2/03.05.2006 г. по ф. д. № 9127/2005 г., със седалище и адрес на дружеството: гр. София, район „Средец”, ул. „Цар Иван Шишман” № 8, ет. 3 и с предмет на дейност: съвместно упражняване на адвокатската професия.
Съдружници и членовете на управителния съвет на адвокатското дружеството са: Гроздан Добрев Добрев, Владимир Дочев Кинкин, Румен Маринов Люцканов и Теодор Артуров Божинов.
Адвокатското дружеството се управлява и представлява съвместно най- малко от двама измежду членовете на управителния съвет.

1.8. Адвокатско дружество „Камбуров и съдружници”, гр. София, е вписано в Регистъра на адвокатските дружества към СГС с решение № 1/19.03.2007 г., решение № 2/29.10.2007 г., решение № 3/08.11.2007 г., решение № 4/23.05.2008 г. по ф. д. № 4193/2007 г., със седалище и адрес на дружеството: гр. София, район „Средец”, ул. „Неофит Рилски” № 55, ет. 1, ап. 12 и с предмет на дейност: оказване на процесуално представителство и защита пред съд, предоставяне на юридически консултации, оказване на правна помощ и съдействие при водене на преговори и сключване на сделки, както и всякакви юридически дейности, свързани с упражняване на адвокатската професия.
Съдружници в адвокатското дружеството са: Явор Недев Камбуров, Владимир Александров Рангелов, Емил Николаев Емануилов, Митко Карушков Митев и Стефан Владимиров Цаков.
Адвокатското дружество се управлява и представлява за срок от 3 години от Явор Недев Камбуров и Владимир Александров Рангелов.

1.9. Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори”, гр. София, е вписано в Регистъра на адвокатските дружества към СГС с решение № 1/23.11.2007 г. със седалище и адрес на дружеството: гр. София, район „Изгрев”, ж.к. “Изток, бл. 22, вх. А и с предмет на дейност: предоставяне на различни видове услуги за правна помощ, съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на български и чуждестранни физически и юридически лица в съответствие с действащия в страната правов ред, включително даване на устни и писмени консултации и становища по въпроси в различни области на правото и по специално търговско и дружествено право, придобивания и сливания, проекти, финансирания и инвестиционни фондове, лизингови, лицензионни и ноу- хау договори, трудово и осигурително право, данъчно и митническо право, телекомуникационни, медии и интернет, морско право и застраховки, концесии и обществени поръчки, защита на конкуренцията, авторско право и търговски марки, изготвяне на всякакви книжа във връзка с конкретно възложената правна работа, включително правни анализи и становища, представителство на физически и юридически лица пред съдилищата, органите на досъдебното производство, административните органи и служби, както и пред други физически и юридически лица, абонаментно правно обслужване на еднолични търговци и търговски дружества, посредничество за извънсъдебно уреждане на правни спорове и други.
Съдружници в адвокатското дружеството са: Владимир Пенков Пенков, Иван Любомиров Марков, Димитър Славчев Славчев, Лъчезар Константинов Райчев, Светлин Адриянов Димитров, Милена Иванова Измирлиева,Роман Стефанов Стоянов, Данаил Димитров Кирилов, Пламен Илиев Аспарухов, Емил Иванов Пеев и Светослав Жоров Димитров.
Адвокатското дружеството се управлява и представлява от Владимир Пенков Пенков.

1.10. Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов” е вписано в Регистъра на адвокатските съдружия на Софийски адвокатски съвет с Протокол № 4/22.02.2005г. и съгласно (............)*.

1.11. Адвокатско дружество „Табаков, Табакова и съдружници” е вписано в Регистъра на адвокатските дружества към СГС с решение № 1/10.03.2006 г. по ф.д. № 2493/2006 със седалище и адрес на дружеството: гр. София, ж.к. Южен парк. бл.27, вх.Б, ет.1, ап.4 и с предмет на дейност: изготвяне на устни и писмени консултации и становища по правни въпроси, изготвяне на всякакви книжа с правно значение – молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиенти на адвокатското дружество работа, изготвяне на правни анализи подготовка на юридическата част на тръжна документация, изготвяне на правна документи във връзка с участие на клиенти в търгове, конкурси, обществени поръчка и други, изготвяне на правни мнения по тълкуване и прилагане на закона, изготвяне на проекти за закони и подзаконови нормативни актове, инструкции, писма и др. подобни въз основа на възлагане, участие в преговори въз основа на възлагане от клиент, оценка на правния ефект действието и прекратяване действието на правни документи и актове, изготвяне на всякакви видове правни документи и актове, процесуално представителство на доверителите и под защитниците и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, държавните административните и общински органи и служби, както и във взаимоотношенията им с физически и юридически лица, включително и пред арбитраж, помирител, правен посредник и др. орган за решаване на спорове в рамките на процедура алтернативна на съдебен и арбитражен процес.
Съдружници в адвокатското дружеството са Милена Любенова Георгиева Табакова и Тодор Димитров Табаков
Адвокатското дружеството се управлява и представлява от Милена Любенова Георгиева Табакова.

2. Идентификация на ответниците по спора:
2.1. „Волф Тайс Бизнес Сървис” ЕООД, гр. София е вписано в търговския регистър ФО на СГС, по ф.д. № 20265/2007 г. със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. “Кузман Шапкаров”№4, ет.2 и с предмет на дейност: бизнес консултиране, отдаване под наем на недвижими имоти, отдаване под наем на офис оборудване, обработка на данни, както и извършване на всяка друга, незабранена от закона дейност.
Едноличен собственик на капитала е „Волф Тайс Рехтсанвелте Гмбх”, Австрия.
Дружеството се управлява и представлява от Магистър Волфганг Биндер, Австрия, Дийтер Феликс Шпранц, Австрия, и д-р Фрийдрих Раймозер, Австрия, заедно и поотделно .
Съгласно извлечение с фирмен № 224135к от фирмения регистър на Република Австрия „Волф Тайс Рехтсанвелте Гмбх”, Австрия и седалище и адрес на управление А-1010 Виена, ул. “Шубертринг”№6 е адвокатско дружество и дружество с ограничена отговорност, с предмет на дейност, съгласно дружествения договор: юридически дейности и услуги, включително необходимите спомагателни дейности, както и управлението на капитала на дружеството, съгласно §21с, т.6 RAO (Правилник на адвокатурата).

2.2. „Ди Ел Ей Пайпер Вайс-Тесбах – Клон София” e клон на чуждестранно юридическо лице „ДиЕлЕй Пайпер Вайс-Тесбах Рехтсанвелте ГмбХ”, Австрия и е вписано в търговския регистър на ФО, СГС по ф.д. № 10950/2006г. със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадица, ул. “Позитано” №7, офис № 21 и с предмет на дейност: икономически и правни консултации.
Клонът се управлява от Иво Дескович с право да представлява чуждестранното лице самостоятелно и неограничено.
Видно от приложено извлечение от търговския регистър на Република Австрия за актуално състояние, дружеството - принципал-„ДиЕлЕй Пайпер Вайс-Тесбах Рехтсанвелте ГмбХ”, Австрия е вписано във фирмения регистър на Търговски съд Виена под № FN239958f със седалище Австрия, ул. Шотеринг 14, 1010 Виена, като адвокатско дружество с ограничена отговорност, което предоставя правни услуги.

2.3. „Студио Легале Сути – България” ЕООД, гр. София е вписано в търговския регистър, ФО на СГС по ф.д. № 3235/2007 г. със седалище и адрес на управление гр. София, район Люлин, ж.к. Люлин, бл. 418, вх. В, ет.7, ап. 66 и с предмет на дейност: търговско представителство, агентство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, маркетингова предприемаческа и консултантска дейност, външна и вътрешна търговия, вкл. реекспорт, производство и реализация на стоки и услуги, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
Едноличен собственик на капитала е Цветелина Миткова Димитрова - Узунова.
Дружеството се управлява и представлява от Митко Цанов Димитров.

2.4. „Церха Хемпел Шпигелфелд Хлавати” ЕООД, гр. София е вписано в търговския регистър ФО, СГС по ф.д. №19976/2007 г. със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул. “патриарх Евтимий”№22, ет.5, ап.5 и с предмет на дейност: консултантска дейност в областта на правото и икономиката, като може да извършва и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания.
Към момента на регистрацията едноличен собственик на капитала е физическото лице Киро Георгиев Киров
Едноличен собственик на капитала на „ЦХШХ” София, съгласно договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 07.05.2008 г. е „ЦХШХ” Виена. Промяната в собствеността е заявена в Търговския регистър, Агенцията по вписванията , но към този момент това обстоятелство още не е вписано.
„ЦХШХ” Виена е дружество с ограничена отговорност, съгласно приложено извлечение от фирмения регистър на Търговския съд, Виена, Австрия, учредено и действащо съобразно законите на Р. Австрия със седалище и адрес на управление 10101 Виена, ул. Паркинг 2. Съгласно това извлечение дружеството осъществява партньорска дейност на адвокати. Съгласно приложен учредителен акт на дружеството, то е с предмет на дейност: предоставяне на услуги в областта на мениджмънта на преки и непреки дъщерни дружества в средно- и източноевропейски страни; предоставянето на подобни и подпомагащи дейности, както и придобиването, поддържането и продажбата на участия в други дружества от всякакъв вид; Дружеството може да извършва всякакви сделки и действия, които са необходими или полезни за интересите на дружеството, както и да придобива поземлени имоти, да създава клонове и учредява дъщерни дружества в страната и чужбина, както и да участва в други предприятия; от тази група обаче се изключва извършването на банкови сделки, както и всички дейности, които са подчинени на контрола на Комисията за надзор на ценните книжа и на Комисията за застрахователен надзор.

2.5. „И. К. Рокас енд Партнърс” ООД, гр. София - е вписано в търговския регистър по ф.д. №6675/1997 на ФО, СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадица, бул. “Витоша” №90, ет.6, офис 7 и 8 и с предмет на дейност: консултантска и експертна дейност в областта на търговията, застрахователното и банковото дело, мениджмънта, администрацията, недвижимите имоти, икономическата сфера, в това число по управлението на инвестиции и трансфери на ноу-хау, лицензионни сделки, лизинг, маркетингови и пазарни проучвания, информационна дейност, извършване на икономически и технически експертизи и анализи, финансово-счетоводни услуги, рекламна дейност, вътрешна и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други стопански дейности и услуги, незабранени със закон.
Съдружници с по 50% от дружествените дялове са Мария Икономиду Рока, Гърция и „И.К.Рокас Енд Пъртнъс Лимитед”, Кипър, ул. Пикиони 4, Лимасол.
Дружеството се управлява и представлява от Йоанис Ангелос Митикас, Гърция и Евангелос Ахилефс Кафедзидис, Гърция, заедно и поотделно.
„И.К.Рокас Енд Пъртнъс Лимитед”, Кипър, ул. Пикиони 4, Лимасол, притежаващо 50% от дружествените дялове на ответната страна, е холдингово дружество с разнообразен предмет на дейност, изрично описан в приложения по преписката Устав и меморандум на дружеството, като сред видовете дейности не е посочена адвокатската дейност.

2.6. „Си Ем Ес Камерън Маккена” ЕООД, гр. София е вписано в търговския регистър ФО, към СГС по ф.д. № 12991/2004 г. със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул. “Цар Освободител”№14 и с предмет на дейност: извършване на консултантски услуги и на всякакви други дейности, които не са изрично забранени със закон.
Едноличен собственик на капитала е Ричард Хърбърт Тайлър, Великобритания.
Дружеството се управлява и представлява от „Джей Дейвид Бътс” ЕООД, рег. по ф.д. № 15081/2006 г. по описа на СГС, действащо чрез Джон Дейвид Бътс, Канада.

2.7. „Си Ем Ес Райх–Рорвиг Хайнц” ЕООД е вписано в търговския регистър ФО, към СГС по ф.д. № 13295/2004 г. със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул. “Цар Освободител”№ 14, ет.2 и с предмет на дейност: консултантски услуги и всяка друга дейност, незабранена от закона.
Едноличен собственик на капитала е „Си Ем Ес Райх-Рорвиг Хайнц Рехтсанвелте” ГмбХ, Австрия, Виена.
Дружеството се управлява и представлява от Петер Хубер, гражданин на Република Австрия
Видно от приложено извлечение от търговския регистър на Република Австрия за актуално състояние, дружеството – собственик на капитала - „Си Ем Ес Райх-Рорвиг Хайнц Рехтсанвелте” ГмбХ Австрия, Виена е дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление Ебендорферщрасе 3, 10101 Виена, и съгласно приложено удостоверение на адвокатска колегия Виена, е адвокатско дружество, което има право да извършва адвокатска дейност в Р. Австрия и да се явява чрез упълномощените си съдружници пред всички съдилища и власти на държавната територия на Р. Австрия.

2.8. „Шонхерр България” ЕООД, гр. София е вписано в търговския регистър ФО, към СГС по ф.д. № 559/2004 г. със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадица, ул. “Алабин” №56, ет.3 и с предмет на дейност: консултантски услуги в областта на бизнеса и управлението, информационни, програмни и преводачески услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки с интелектуална собственост и всякакви други търговски сделки с изключение на забранените със закон.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Сергии Клинц, Германия и прокуриста Александра Дойчинова, действайки заедно и всеки един от тях поотделно.
Едноличен собственик на капитала на „Шонхерр България” ЕООД е „Шонхерр” ГмбХ, Австрия, Виена.
„Шонхерр” ГмбХ, Австрия, видно от приложено извлечение от фирмения регистър е търговско дружество с ограничена отговорност, регистрирано в търговския регистър на Виена по ф.д. № 163425g, със седалище и адрес на управление Австрия, 10101 Виена, Тухлаубен № 17.
Видно от същото приложено извлечение (стр.3) едноличен собственик на “Шонхер ГмбХ” е “Шонхерр Рехтсанвелте” Гмбх, Австрия.
“Шонхер Рехтсанвелте” ГмбХ, Австрия, видно от приложено удостоверение, е дружество с ограничена отговорност, регистрирано като адвокатско дружество, упражняващо адвокатска дейност на територията на Австрия със седалище в гр. Виена, Тухлаубен № 17.

3. Информация от Висшия адвокатски съвет, относима съм идентификацията на ответните страни.
3.1.Съгласно официална информация от Висшия адвокатски съвет, предоставена на КЗК, нито едно от ответните търговски дружества не е вписано в регистъра на адвокатските дружества.
3.2. Освен това лицата: Магистър Волфган Биндер, Дийтер Феликс Шпранц, Фрийдрих Раймозер и Петер Хубер от Австрия, лицата Митко Цанов Димитров, Юлиана Иванова Пенова от България, лицата Йоанис Евангелос Рокас, Мария Икономиду Рока, Йоанис Ангелос Митикас и Стефанос –Мих Георгиос Георгантас от Гърция, лицето Джон Дейвис Бътс от Канада и Сергий Клинц от Германия, не са вписани в регистрите на адвокатските колегии, респ. в Единния регистър на чуждестранните адвокати.
Същите лица не са уведомявали Висшия адвокатски съвет за използването на кантора на територията на Р.България на основание чл. 12, ал.5 от ЗА.
3.3. Лицата Цветелина Миткова Димитрова и Киро Георгиев Киров са вписани като адвокати в Софийската адвокатска колегия.
Лицето Александра Дойчинова е вписана в Единния регистър на чуждестранните адвокати с адвокатска кантора в София..

II. Факти, свързани с дейността на страните в производството.
1. Адвокатско дружество „Батков и Сие”-до настоящия момент дружеството не е предоставило поисканата от КЗК информация, доказваща извършване на дейност по предоставяне на адвокатски услуги.

2. Адвокатско дружество „Борислав Боянов и Ко” осъществява в пълен обем адвокатската дейност, в съответствие с нормите на чл. 2 от ЗА и чл. 134 от Конституцията на Р. България, като предоставя услуги по правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физическите и юридическите лица, за което представя доказателства - (............)*.

3. Адвокатско дружество „Варадинов и партньори” предоставя следните услуги: правна помощ, процесуално представителство, консултации и защита на интересите на клиентите на адвокатското дружество, за което предоставя доказателства: (............)*.

4. Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко” - извършват съвместно дейност като адвокати, като предоставят юридически консултации, оказване на правна помощ при водене на дела, при преговори, при сключване и оформяне на сделки и други юридически дейности за което представя доказателства - (............)*.

5. Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко” извършва следните видове адвокатски услуги: предоставяне на устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото; изготвяне на всякакви проекти на договори и книжа- молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиенти на дружеството работа; осъществяване на представителство, включително процесуално на доверителите и подзащитните лица и защитата на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица; извършване на всякаква друга дейност, за която действащото в Република България допуска да бъде извършвана от адвокатски дружества – видно от (............)*.

6. Адвокатско дружество „Добрев, Кинкин и Люцканов” осъществява дейности предвидени в чл. 24, ал. 1 от Закона за адвокатурата както следва: устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото; изготвяне на всякакви книжа- молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа; представителство на доверителите и подзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица, - видно от (............)*.

7. Адвокатско дружество „Камбуров и съдружници” осъществява дейност по предоставяне на адвокатски услуги съгласно Конституцията на РБългария и Закона за адвокатурата: устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото; изготвяне на всякакви книжа и документи - молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа; представителство на клиенти и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица, видно (............)*.

8. Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори” предоставя услуги, представляващи адвокатска дейност съгласно Закона за адвокатурата, включително, но не само: устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото; изготвяне на процесуални книжа- молби, тъжби, заявления, жалби и други; представителство на доверителите и подзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица; правни анализи на предприятия, имущества и други; консултации във връзка с правните аспекти структурирането на търговски сделки т.н., видно от (............)*.

9. Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов” предоставя правни услуги съгласно Закона за адвокатурата: процесуално представителство пред съд, административни органи, особени юрисдикции и институции по граждански, търговски, конкурентни и данъчно-правни спорове; консултации и съвети (устни и писмени) по правни въпроси на клиенти (български и чуждестранни юридически лица) във връзка с корпоративно структуриране, преобразуване, сливания, придобивания и отделяне, производства по ликвидация и несъстоятелност; търговски договори; приватизация; чуждестранни инвестиции; концесии; конкурентно право; данъчно облагане и данъчни облекчения; банкови и финансови договори; менителнични ефекти и ценни книжа; подготовка на документи от правен характер по възложени от клиенти задачи в посочените по-горе области – видно от (............)*.

10. Адвокатско дружество „Табаков, Табакова и съдружници” предоставя правни услуги: изготвяне на устни и писмени консултации и становища по правни въпроси; изготвяне на всякакви книжа с правно значение - молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиенти на адвокатското дружество работа; изготвяне на правни анализи, подготовка на юридическата част на тръжна документация, изготвяне на правни документи във връзка с участие на клиенти в търгове, конкурси, обществени поръчки и др.; изготвяне на правни мнения по тълкуване и прилагане на закона; изготвяне на проекти за закони и подзаконови нормативни актове, инструкции, писма и др. подобни въз основа на възлагане; участие в преговори въз основа на възлагане от клиент; оценка на правния ефект действието и прекратяване действието на правни документи и актове; изготвяне на всякакви видове правни документи и актове; процесуално представителството на доверителите и подзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, държавните, административните и общински органи и служби, както и във взаимоотношенията им с физически и юридически лица, включително и пред арбитраж, помирител, правен посредник и др. орган за решаване на споровете в рамките на процедура, алтернативна на съдебен и арбитражен процес видно от примерни договори за предоставяне на правни и данъчни услуги. Приложени са (............)*.

11. Адвокатско дружество „Делчев и съдружници” е с предмет на дейност правни консултации и съдействие на публични субекти, физически и юридически лица, защита на правата, свободите и законните интереси на физически и юридически лица, съгласно учредителния договор на дружеството. Дружеството не е представило доказателства за реално извършвана дейност.

12. „Волф Тайс Бизнес Сървис” ЕООД, гр. София предоставя услуги, свързани с оборудване на офис помещения, както и съпътстващите ги дейности като осигуряване на необходимите комунални услуги – техническа поддръжка и т.н., видно от легализирана декларация, от името на управителя на дружеството.
(............)*
12.1. „Волф Тайс Рехтсанвелте ГМБХ”, Австрия е вписано в официалния списък на адвокатските дружества като дружество с ограничена отговорност, което има право да упражнява адвокатска дейност в Република Австрия и да се явява пред всички съдебни инстанции и държавни органи на територията на Република Австрия чрез съдружниците си с право на представяне, видно от потвърждение на правото за упражняване на адвокатска професия в Република Австрия, издадено от Адвокатска камара във Виена.
„Волф Тайс Рехтсанвелте ГМБХ”, Австрия предоставя правни услуги на територията на Република България чрез български адвокатски кантори, видно от (............)*.

13. „ДиЕлЕй Пайпер Вайс-Тесбах – клон София” (ДЕЕПВТ – клон) съгласно становището на ответната страна упражнява дейност със съдействието на български надлежно регистрирани адвокати, в кръга на определения предмет на дружеството принципал, включително: предоставяне на консултации относно въпроси на правото на Република България, правото на Европейския съюз и на Република Австрия, изготвяне на всякакви документи в тази връзка, представителство и защита на законните права и интереси на доверителите пред трети страни. По-конкретно: представителство и предоставяне на съвети по правни въпроси на клиенти относно дела пред съдилища, административни органи и трети физически и юридически лица.
В становището на „ДиЕлЕй Пайпер Вайс-Тесбах – клон София” се посочва, че при осъществяване на своята дейност, както и при осъществяване на дейността на адвокатите, с които дружеството си съдейства, се спазват правилата за конфиденциалност на информация относно делата на клиентите.
Представен е списък на български адвокатски дружества и адвокати, с които ответната страна си съдейства при предлагане на правни услуги.
13.1.„ДиЕлЕй Пайпер Вайс-Тесбах Рехтсанвелте ГмбХ”, Австрия извършва широк кръг правни услуги, съгласно търговския регистър на Австрия за актуално състояние.

14. „Студио Легале Сути – България” ЕООД, гр. София
Дружеството извършва - (............)*.
14.1. „Студио Легале Сути Сочиета Семпличе”, Италия e дружество, създадено според изискванията на приложимия италиански закон и осъществяващо дейност на пазара на юридически услуги в Италия.
(............)*
Същото има регистрирана търговска марка със срок на действие 24.06.2014г. и за територията на Република България, която се състои в представянето на буквите SLS , начертани като пречупена линия, поставени една над друга помежду им и кръстосани.
(............)*

15. „ЦХШХ” ЕООД София
Дружеството извършва правни услуги, видно от приложени (............)*, издадени по този повод.
(............)*
15.1. „Церха Хемпел Шпигелфелд Хлавати ЦЦЕ Мениджмънт” Гмбх („ЦХШХ” Виена) е адвокатско дружество, предлагащо правни услуги, видно от (............)*.

16. „И. К. Рокас енд Партнърс” ООД, гр. София, предоставя консултантски услуги, за периода февруари 2007 г. – до юни 2008 г. видно от представени 26 бр. фактури. От посочените доказателства е видно, че извършените консултантски услуги не са правни по своя характер.
16.1. Няма приложени доказателства за реално извършваната дейност от “И.К. Рокас енд Партнърс Лимитид”.

17. „Си Ем Ес Камерън Маккена” ЕООД, гр. София предлага консултантски услуги, в това число и юридически, видно (............)*.
17.1. „Си Ем Ес Камерън Маккена” ООД Англия и Уелс e правна фирма /видно от (............)*/ със седалище Лондон, Великобритания и в това си качество, същото предоставя правни услуги в съответствие със законодателството на Обединеното кралство, като сключва договори, сходни на договорите, сключвани от „Си Ем Ес Камерън Маккена” ЕООД, гр. София. Дружеството не е собственик на капитала на ответното дружество със същото име.

18. „Си Ем Ес Райх – Рорвиг Хайнц” ЕООД съгласно становището му, предоставя консултантски услуги по структуриране, управление и администриране на сделки и други подобни дейности при осъществяването на трансгранични сделки, видно от (............)*. От фактурите не е видно каква точно е консултантската дейност.
В същото време, отново в становището се посочва, че ответното дружество при предоставянето на консултантски услуги използва адвокати или адвокатски дружества, а в писмо до КЗК от 24.04.08г., се посочва конкретно лице, чиито адвокатски услуги използва ответното дружество. Това е адвокат Генчо Павлов, който е надлежно регистриран съгласно ЗА във Варненската адвокатска колегия, видно от приложена служебна бележка от тази колегия. Към преписката е приложено и пълномощно, с което ответното дружество упълномощава Генчо Павлов да извършва множество дейности, в това число и “да сключва договори и споразумения с всички трети лица във връзка с дейността на дружеството”.
18.1. Съгласно становището на страната „Си Ем Ес Райх – Рорвиг Хайнц Рехтсанвелте” Гмбх е адвокатско дружество с ограничена отговорност, по смисъла на законодателството на Република Австрия и има право да извършва адвокатска дейност в Република Австрия.
Към преписката е приложен и препис от документ, удостоверяващ, че „Си Ем Ес Райх – Рорвиг Хайнц Рехтсанвелте” Гмбх е сключило застраховка за професионална отговорност, считано от 14.12.05г. Посочено е, че застрахователната защита в рамките и обема на договора се отнасят от 05.02.07г. и за магистър Генчо Павлов, както и за дейността в рамките на ГмбХ, така и за самостоятелна адвокатска дейност.

19. „Шонхерр България” ЕООД, гр. София, извършва широк кръг от административни дейности, видно от представени (............)*.
19.1. „Шонхерр” ГмбХ, Австрия, Виена съгласно (............)* има следния предмет на дейност: (............)*.
19.2. “Шонхер Рехтсанвелте” ГмбХ, видно от приложено удостоверение, е дружество с ограничена отговорност, регистрирано като адвокатско дружество, упражняващо адвокатска дейност на територията на Австрия. От страна на молителите е приложена надлежно преведена извадка от 20.02.08г. от интернет страницата на това дружество, където за България са посочени като служители 9 юриста. Не е видно обаче, дали тези лица са служители на австрийското дружество или на дъщерното му българско дружество- ответник по настоящото производство.
[b]Може би не знаете, но вечер Боко Тиквата се прибира самотен от работа, сваля уморено костюма си и влиза в топла вана, с томче на Лилиев в ръка. И плаче, плаче… Така му се иска да разбира това, което чете![/b]
Аватар
palimsest
Активен потребител
 
Мнения: 1729
Регистриран на: 23 Авг 2007, 18:52
Местоположение: Някъде там....

Re: правни услуги ООД

Мнениеот palimsest » 23 Яну 2009, 14:55

ІІІ. Факти, свързани с твърденията за извършена реклама
Молителите посочват определени правни издания, достъпни чрез хартиен носител и посредством техните интернет страници, на които се намира информация за ответните дружества и предмета на дейността им.
По-конкретно в молбата са цитирани следните юридически справочници:
- „Chambers Europe”-издание за водещи адвокати, обслужващо бизнеса.
- „Chambers Global”- издание, съдържащо коментари и класации за адвокати.
- „Chambers and Partners”- издание, съдържащо данни за различни правни фирми, като е предвидена възможността всяка да се регистрира, но профилите /информацията изнесена от издателството свързана с регистрирания/ се заплащат от фирмите и се отпечатват точно според указанията.
- „Legal 500”- издание за информация относно правни фирми и техните клиенти. В не уводните раздели на електронния вариант на изданието, юридическите фирми могат да поставят реклама под форма на банери или да се включат в спонсорираните раздели /например Правно развитие; Новини за юридически фирми/.
- „IFLR 1000”-издание за правните кантори по света, занимаващи се с корпоративни финанси.
- „European Legal Experts in Bulgaria”-издание, съдържащо публикации за елита на правната професия и техни клиенти.
По- долу е направен анализ на приложените надлежно преведени на български език, доказателства относно публикации, относими към ответните страни.

1. „Волф Тайс Бизнес Сървис” ЕООД, гр. София – няма представени доказателства относно публикувана информация за дружеството.
С констативен протокол от 08.07.08г. работната група, водеща проучването по преписката, установи, че на интертнет страницата на австрийското дружество – „Волф Тайс Рехтсанвелте ГМБХ”, Австрия е публикувана информация, за откриване на офис в България. Информацията, относима към настоящото производство е следната:
-“Най-голямата правна фирма CEE/SEE продължава експанзията си и въвежда своя 11-ти офис в операции в България.”
-„Операциите на различните места отговарят на изискванията на местните закони и правилата на местните колегии, включително сътрудничество с независими местни адвокати.”
-„В изпълнение на местните регулации Волф Тайс е подала документи за регистриране на операциите си под формата на правна фирма по българския Закон за адвокатурата”.

2. „ДиЕлЕй Пайпер Вайс-Тесбах – клон София”, гр. София
В юридическите справочници „Chambers Europe” е публикувана следната информация за дейността на ответната страна: „фирмената практика обхваща широк кръг от въпроси, включително придобивания, правен анализ, договори за заем...” /Chambers Europe/.
По отношение на екипа в изданиeто се посочва, че е „силна група от индивидуалисти”, а отделни адвокати са определени като „отлични в своята област”.

3. „Студио Легале Сути – България” ЕООД, гр. София
В юридическия справочник „Legal 500” ответното дружество е определено като „българският клон на добре установена италианска фирма”, „българският офис на голяма италианска мрежа”, чиято дейност „е предимно източник на българското законодателство, при сделки между балканските страни и Италия и западноевропейските клиенти”.
На интернет страницата на дружеството се посочва, че SLS „е единствената българска адвокатска кантора с офиси в Милано, Генуа...”, „фирмата предлага пълния обем от услуги на Studio Legale Sutti по отношение на българския пазар, закони и юрисдикция, включително представителство пред всички местни съдилища и власти и оказване на помощ по приватизационни въпроси... трансбалкански юридически услуги”.
Посочва се, че „През февруари 2002 година, в електронното издание на списание „Европейски адвокат” е отбелязано, че СЛС е една от много малкото действително международни кантори, действащи в момента в сферата на юрисдикцията в България”.
В изданието „European Legal Experts in Bulgaria” е представена информация за Цветелина Димитрова, в качеството й на ръководител на софийския офис на СЛС. Същата е член на САК.

4. „Церха Хемпел Шпигелфелд Хлавати” ЕООД, гр. София
„Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati”, Виена, се представя на интернет страницата си като „една от най-големите и добре познати фирми в областта на корпоративното право в Австрия”, предоставяща чрез „повече от 135 адвоката” „креативни търговско ориентирани решения в областта на сливанията и придобиванията, корпоративното и търговското право... съдебните процеси и арбитражните производства”.
Същевременно се посочва, че офисът на CHSH в София „предоставя консултации на местни и чуждестранни клиенти в България”.
В кратките автобиографични справки на управляващият директор на ответното дружество, както и на съдружникът Петър Хофман, е упоменат фактът, че са членове на адвокатски колегии.

5.„И. К. Рокас енд Партнърс” ООД, гр. София
В „Legal 500” се посочва, че дружеството е „софийски офис на гръцка фирма..., работи предимно във връзка с вътрешно инвестиране, приватизационни сделки, включващи регионални клиенти на фирмата”.
В допълнителна информация на интернет страница http://www.rokas.com/pages/network.asp?Document/D=4 се посочва, че целта на ответното дружество е „да осигурява правни консултации от най-високо качество”, като „адвокатите на фирмата вече имат голям опит в консултирането”.

6.„Си Ем Ес Камерън Маккена” ЕООД, гр. София
В „Chambers Global” 2008 година е публикувана информация за дружеството, което е представено като „най-успешната чужда правна фирма в България”, посочват се, нейните „най-скорошни постижения”, както и „най-ярките примери от работата й с клиенти”.
Управляващият съдружник Дейвид Бутс е представен в качеството му на адвокат, чийто „екип, състоящ се от близо 20 адвоката е допринесъл немалко за усещането на тяхното присъствие в София” /IFLR 1000/.
В юридическите справочници „Chambers Europe” и „Legal 500”, дейността на дружеството е разкрита чрез мнения на техни клиенти, които „одобряват „ориентирането към бизнеса мислене при предоставянето на правни съвети””, а за „адвокатите във фирмата” се посочва, че „те са първите на които се обаждам”, както и, че са „добър пример за всички юридически практики”.
В изданието е посочено, че „Международен източник заявява: „няма съмнение, че отново бихме използвали тази фирма – определено е избор номер едно за нас””,
В подраздел „Корпоративно/търговско” право на „Chambers Europe”, се посочва, че „Висококачествената” търговска марка на фирмата „привлича лоялни разнообразни последователи, оценяващи я като най-успешната адвокатска кантора в България”.

7. „Си Ем Ес Райх – Рорвиг Хайнц” ЕООД, гр. София
На интернет страницата на международната правна кантора CMS Reich-Rohwig Hainz се посочва, че ответното дружество „CMS Reich-Rohwig Hainz, София, предлага услуги на едно място на ниво, което трябва да се очаква от международна правна кантора с богат опит”.
По отношение екипа, посредством който дружеството осъществява дейността си, се посочва, че това са „местни адвокати”, които „предлагат първокачествени консултации”. Определят се като „лидери в областта на данъчните и правните казуси”.
В кратките автобиографични справки за членовете на този екип, наред с изложената конкретна информация за всеки един от тях, се посочва, че повечето от тях са членове на адвокатски колегии („българската адвокатска колегия”, „адвокатската колегия в България”, „Член на Адвокатска колегия на Австрия, 1996г.”) , специалисти в различни области на правото.

8. „Шонхерр България” ЕООД, гр. София
В IFLR 1000, в раздел „Други забележителни фирми” е представено дружеството „Шонхерр България” ЕООД и предметът му на дейност: „арбитраж, съдебни дела, банкови операции и финанси, Европейски съюз и конкуренция, сливания на дружества и закупуване на предприятия, недвижими имоти и строителство”.
В юридическия справочник „Chambers Europe”, се посочва, че Шонхерр ГмбХ „открива софийски клон, като център за регионалните си клиенти”, като дейността на клона на дружеството е свързана с „корпоративно и търговско право”, „банково дело и финанси”, „застрахователно дело и сделки с недвижими имоти”. Посочва се още, че „ дейността... определено се фокусира върху недвижимите имоти, като девет адвоката работят в тази сфера на практика”. Александра Дойчинова е посочена като „адвокат” и „младши съдружник”, като „оглавява кантората в България”.

Въз основа на установената фактическа обстановка могат да се направят следните правни изводи:

ПРАВНИ ИЗВОДИ
І. Приложимост на ЗЗК
За да разгледа основателността на твърденията в молбата по същество, на първо място КЗК следва да установи дали тя е допустима, доколкото в становищата на ответните дружества се навеждат множество доводи за нейната недопустимост на различни основания. КЗК ще разгледа основателността на наведените доводи за недопустимост на молбата по-долу по отделно.
1. На първо място КЗК счита, че молбата съдържа всички задължителни реквизити, предвидени в чл. 49, ал.1 от ЗЗК, доколкото надлежно са идентифицирани както молителите, така и ответните страни, както и е посочено конкретно твърдение за извършено нарушение на чл. 30 от ЗЗК, изразяващо се в недобросъвестно осъществяване на адвокатска дейност посредством заобикаляне на разпоредбите на ЗА чрез регистриране от страна на ответните страни на търговски дружества, носещи фирмите на известни международни адвокатски дружества, от което се извличат неправомерно различни по вид облаги, които българските адвокатски дружества- техни конкуренти не могат да реализират, доколко са ограничени от разпоредбите на ЗА, с който изцяло се съобразяват.
Конкретизацията на твърденията, изложени спрямо всяко едно от ответните дружества, както и спазването на останалите формални реквизити на молбата, я правят годно основание, съгласно разпоредбата на чл. 36, ал.1, т.1 от ЗЗК за образуване на производство, като рамките на последното се определят изцяло от рамките на твърденията и страните, посочени в молбата, т.е. предметът на това производство от обективна и субективна страна се определя от изложеното в молбата.
Поради това обстоятелство, КЗК няма да излага и анализира по-натам твърдения на ответните страни, изложени в техните становища, касаещи поведението на молителите, доколкото подобни твърдения не попадат в обхвата на настоящото проучване.
2. На второ място КЗК счита, че е компетентна да разгледа по същество изложения в молбата спор, поради изложените по-долу в т.2 от настоящите правни изводи аргументи.
2.1. КЗК приема за основателни доводите на ответните страни, че е извън нейната компетентност да анализира законосъобразността на тяхната регистрация като търговски дружества, доколкото спрямо тази процедура е приложим Търговският закон, а контролът за спазването му се осъществява от съда.
В рамките на това производство, тя не анализира, което наистина би било недопустимо, а приема за безспорен фактът на тяхното законосъобразно регистриране. В този смисъл достатъчно доказателство за това са представените надлежни съдебни регистрации на всички ответни страни. Поради това и разглеждането по същество на довода за изтекъл давностен срок за проверка на законосъобразността на тяхното регистриране, наведен от ответната страна “Шонхерр България”ЕООД, е недопустимо, (а в същото време и неотносимо към спора по настоящото производство).
2.2. КЗК приема за основателни и доводите на ответните страни, че поведението на адвокатите и адвокатските дружества се регулира изцяло от специалния ЗА, като контролът за спазването от страна на последните на разпоредбите му, се осъществява по специален ред, предвиден в него от Висшия адвокатски съвет и от съда.
В настоящото производство обаче, предмет на молбата не е КЗК да провери спазването от страна на ответните дружества на разпоредбите на ЗА, което принципно би било действително недопустимо, (а в конкретния случай е и неотносимо) доколкото ответните дружества са търговски дружества, а не адвокатски такива, съответно за тях принципно към момента на настоящото проучване са неприложими правилата на ЗА..
Предмет на настоящото производство е да се провери доколко добросъвестно, с оглед разпоредбите на чл. 30 от ЗЗК, е поведението на ответните страни, които безспорно притежават качеството на предприятия, както от формална гледна точка, доколкото са регистрирани като търговски дружества, респ. клон на такова, така и от гледна точка на реално осъществяваната от тях стопанска дейност под формата на услуги от различен характер.
Разглеждането на така изложените твърдения в молбата е допустимо, доколкото е в правомощията на КЗК анализирането на добросъвестността в поведението на “предприятия”, по смисъла на §1, т.1 от ЗЗК.
2.3. КЗК приема за основателни доводите, наведени от „Студио Легале Сути – България” ЕООД, че е извън нейната компетентност да се произнася по законосъобразността на регистрирането и ползването на фирмите на ответните дружества, доколкото този въпрос се регламентира от ЗМГО, касае права на индустриална собственост, и компетентни да се произнесат по него са Патентно ведомство и съдът.
В конкретния случай, проучването на предмета на молбата не включва в себе си анализ на законосъобразността на регистрирането и ползването на определени фирми от ответните страни, което действително би било недопустимо, а включва анализ на добросъвестността при избора на фирма, под която тези предприятия ще извършват дейността си, което принципно попада в обхвата на разпоредбата на чл. 30 от ЗЗК, поради което молбата е допустима и на това основание.
2.4. КЗК не приема за основателни доводите, изложени от ответните страни, че доколкото в повечето случаи собственик на техния дружествен капитал са чуждестранни адвокатски дружества, и доколкото чрез тази молба се прави опит по административен ред да се създаде пречка за достъпа на последните до българския пазар на правни услуги, то спорът, изложен в молбата не следва да бъде разгледан от български административен орган, а следва да се препрати по компетентност на Европейската Комисия, тъй като касае достъпа до Общия пазар, който се обезпечава от общностните, а не от националните разпоредби.
И молителите и ответните страни, съгласно молбата, основание за образуване на настоящото производство, осъществяват своята дейност на територията на Р.България, което безспорно се установява, както от техните съдебни регистрации, така и от доказателствата за реално осъществявана дейност.
Следователно, на основание чл. 2, ал.1, т.1 от ЗЗК и по аргумент за противното от принципа, въведен в чл. 2, ал.2, т.2 от ЗЗК, доколкото ответните страни са предприятия, което се установи по т. 2.2. от правните изводи на настоящото решение, осъществяващи дейността си на територията на страната, спрямо тяхното поведение принципно е приложим българският ЗЗК.
Недопустимо е искането на някои от ответните страни („Церха Хемпел Шпигелфелд Хлавати” ЕООД) КЗК да препрати спора за разглеждане по същество от Европейската Комисия, тъй като съгласно националния правен ред, посочен по-горе, именно КЗК следва да се произнесе по спора.
Задължения на КЗК, като национален орган по конкуренция, за изискване на становища, респ. за препращане на спор за разглеждане от Европейската Комисия (или от друг национален орган по конкуренция) съществуват съгласно разпоредбите на Регламент на Съвета на ЕО № 1/2003г. относно прилагането на разпоредбата на чл. 81 (касаеща забранените споразумения и другите форми на картелиране) и чл. 82 (касаеща забраната за злоупотреба с господстващо положение на пазара), както и съгласно разпоредбите на Регламент на Съвета на ЕО № 139/2004г., касаещи контрола върху концентрациите.
Такива задължения обаче, не съществуват по отношение на спорове, свързани с нелоялната конкуренция, какъвто спор е и настоящият.
2.5. Последният въпрос, свързан с допустимостта на молбата, и поставен от ответните страни, е за липсата на пасивна, респ. активна легитимация на страните по спора.
2.5.1. Както вече се установи в т.2.2. от настоящите правни изводи, ответните страни са “предприятия”, по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗК, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната, по смисъла на чл. 2, ал.1, т.1 от ЗЗК, поради което те са надлежни пасивно легитимирани страни по настоящото производство.
2.5.2. По отношение на молителите в повечето от становищата на ответните страни се застъпва становището, че липсва активна легитимация за депозиране на молба, въз основа на която да се образува производство по глава VІІ от ЗЗК, доколкото молителите са адвокатски дружества, а адвокатската дейност не е стопанска дейност, съответно те не са “предприятия”, по смисъла на §1, т.1. от Допълнителните разпоредби на ЗЗК, поради което и не могат да бъдат и “заинтересовани лица”, по смисъла на §1, т.10 от Допълнителните разпоредби на ЗЗК, във връзка с чл. 36, ал.1, т.1 от ЗЗК и чл. 48, ал.1 от ЗЗК.
Във връзка с наведените доводи КЗК по-долу ще анализира, за целите на приложението на ЗЗК, доколко адвокатската дейност представлява стопанска дейност, съответно доколко адвокатските дружества-молители в настоящото производство са предприятия, по смисъла на ЗЗК.
В българското законодателство адвокатската дейност е предмет на специална уредба, предвидена в ЗА.
Член 2, ал. 1 от ЗА определя упражняването на адвокатската професия като дейност, предвидена в Конституцията, за правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физическите и юридическите лица, осъществяваща се в съответствие с принципите на независимост, изключителност, самоуправление и самоиздръжка.
Адвокатската професия обхваща точно определен вид дейности, изброени изчерпателно в чл. 24 от ЗА., а именно:
- устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото;
-изготвяне на всякакви книжа, свързани с възложената от клиента работа;
-представителство на доверителите и подзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица.
Член 2, ал.1 от ЗА предвижда адвокатската дейност да се осъществява чрез самоиздръжка на адвоката. Това означава, че за извършваните от него дейности той винаги получава заплащане, т.е. адвокатската дейност винаги е възмездна. Принципът е, че адвокатът самостоятелно договаря с клиентите си размера на възнаграждението, което получава от тях, във връзка с извършената от него работа. Изключение от този принцип се въвежда със Закона за правната помощ (ЗПП), предвиждащ при определени хипотези, с оглед осигуряване на равен достъп до правосъдие за всички лица, определени лица да получават безплатна правна помощ от адвокати. Дори в тези случаи обаче, когато възнаграждението се заплаща на адвокатите съгласно разпоредбите на глава VІІ от ЗПП от републиканския бюджет, те получават средства за извършените от тях правни услуги, т.е. последните дори в този случай не са безвъзмездни, независимо, че се извършват в обществен интерес.
Поради възмездния характер на адвокатската дейност, по своето естество тя представлява независима стопанска дейност. Тя попада в обхвата на понятието “стопанска дейност”, изведено от практиката на Съда на Европейските общности, доколкото представлява извършвана редовно или по занятие платена дейност “предоставяна от свободни професии без значение от целите и резултатите на дейността”.
В подкрепа на тази й квалификация е и обстоятелството, че адвокатите и адвокатските дружества се третират като данъчно задължени правни субекти. В Решение № 1/28.02.2008г. на КС е постановено, че „....посоченият конституционен статут на адвокатурата, не е основание за ограничаване на изключителните правомощия на НС по своя преценка, без да засяга основни начала или принципи на основния закон, да третира адвокатите или техните професионални формирования като субекти на данъчни задължения.”
Видно от този цитат, доколкото адвокатите и адвокатските сдружения реализират приходи, поради възмездния характер на дейността им, те следва да заплащат данъци, както търговците, регистрирани по ТЗ. В случая, за целите на данъчното облагане е без определящо значение фактът, че адвокатската дейност е специфична, и поради това има отделно регулиране на начина на осъществяването й, посредством разпоредбите на ЗА, отличаващо се от общото регулиране на осъществяването на стопанска дейност от търговците по Търговския закон.
По аналогия на логиката на Върховния административен съд, КЗК счита, че както за целите на данъчното облагане адвокатите се приравняват на търговците, доколкото от значение за данъчните закони е не начинът на осъществяване на една дейност, нито нейният характер, а това дали е възмездна и дали лицето, осъществяващо я реализира приходи за своя сметка или не, по същия начин, за целите на приложение на нормите на ЗЗК, определящо значение има дали лицето извършва редовно или по занятие дадена дейност за своя сметка, от което реализира приходи, или не.
Именно тази логика е имплементирана и в разпоредбата на § 1 т. 9 от ДР на ЗЗК, където „стопанската дейност” е определена като дейност на предприятия, резултатите от която са предназначени за размяна на пазара.”
Отново следвайки тази логика, и отдавайки определящо значение на финансовия резултат от дейността и ползата от него за съответното лице, а не на реда и начина на осъществяването й, ЗЗК предвижда в §1,т.1 от Допълнителните си разпоредби, че „предприятие е всяко физическо, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност на съответния пазар независимо от правната и организационната си форма”.
Предвид гореизложеното, КЗК счита, че адвокатските дружества са “предприятия” по смисъла на ЗЗК и в качеството си на такива осъществяват стопанска дейност на територията на Р. България. Ето защо спрямо тях принципно са приложими правилата за конкуренция.
Следователно, молителите в настоящото производство са надлежно активно легитимирани лица, доколкото са “заинтересовани лица”, по смисъла на §1, т.10 от Допълнителните разпоредби на ЗЗК, във връзка с чл. 36, ал.1, т.1 от ЗЗК и чл. 48, ал.1 от ЗЗК. Поради това тяхната молба е допустима и на това основание.
Въз основа на гореизложеното в т. І, т. 2 от настоящите правни изводи, КЗК счита, че подадената молба е процесуално допустима, което позволява по-долу да се разгледа по същество нейната основателност.

ІІ. Приложимост на глава VІІ от ЗЗК
За да се установи извършено нарушение на общата забрана по чл. 30 от ЗЗК, е необходимо да бъде установено наличието на кумулативно посочените в разпоредбата елементи, а именно: наличието на стопанска дейност; отношения на конкуренция между страните по спора; и действие или бездействие, противоречащо на добросъвестната търговска практика, което уврежда или създава опасност от увреждане интересите на конкурентите в отношенията помежду им или в отношенията им с потребителите.
Както се установи в т. І, т.2 от правните изводи на настоящото решение, страните в настоящото производство са предприятия, които извършват стопанска дейност по смисъла на ЗЗК на територията на Р. България.
Доколко обаче те са поставени в отношения на конкуренция помежду си, следва да се изследва предвид спецификата на дейността, която реално извършва всяка една от страните по производството.
1. По отношение на молителите с оглед представените в хода на производството доказателства, се установява, че всички те са адвокатски дружества, надлежно регистрирани по реда, предвиден в ЗА. С изключение на Адвокатско дружество „Батков и Сие” и адвокатско дружество „Делчев и съдружници”, които не са представили доказателства за реално предлагани правни услуги, всички останали са представили доказателства за реално осъществявана адвокатска дейност, по смисъла на чл. 24 от ЗА.
Видно от изчерпателно изброените в чл. 24 от ЗА дейности, които се осъществяват от адвокатите, сред тях попадат и правните (устни и писмени) консултации и становища по правни въпроси.
КЗК не оспорва факта, че след като описаните в чл. 24 от ЗА дейности се осъществяват от адвокати, то лица, които имат юридическо образование и правоспособност, без да са адвокати, могат да предлагат правни консултации. Нещо повече, без да бъде адвокат, дадено лице може да бъде и процесуален представител (например в изброените в чл. 29-32 от ГПК хипотези). За разлика от предлагането на правни консултации обаче, което може да се осъществява от всеки правоспособен юрист, процесуалното представителство, когато не се осъществява от адвокат, може да се извършва от определени в закона лица, в конкретно посочени хипотези. Поради това, тази дейност принципно е типична адвокатска дейност.
Без да навлиза в теоретично дефиниране на понятията адвокатска дейност, правни консултации и правни услуги, КЗК безспорно установява, че всички молители осъществяват адвокатски дейности, в това число и консултантски услуги.
2. По отношение на ответните страни, с оглед на приложените доказателства се установя различна фактическа обстановка за всяка една. Поради това ще бъдат разгледани по-отделно по-долу.
За прецизността на анализа КЗК счита за необходимо към този етап да уточни, че няма да счита приложените по преписката публикации, дори и те да съдържат информация за предлагани от ответните страни адвокатски услуги и/или само консултантска дейност, за надлежно доказателство за установяване на факта на реално извършваната дейност, доколкото тези публикации не изхождат от ответните дружества, и съответно не само, че последните не носят отговорност за тяхната публикация, но не е безспорно доказана и достоверността на съдържащата се в тях информация. Поради това, по-долу КЗК ще установи реално извършвания предмет на дейност от ответните страни единствено на база предоставената от тях информация.
2.1. Ответното дружество „Волф Тайс Бизнес Сървис” ЕООД, гр. София, съгласно твърденията му, регистрирания предмет на дейност, както и видно от приложените доказателства, анализирани в т.ІІ, т.12 от фактическата част на настоящото решение, не е извършвало нито адвокатска дейност, нито конкретно е предоставяло правни консултации.
Поради това то не е конкурент на молителите и принципно с поведението си не би могло да наруши разпоредбите на чл. 30 от ЗЗК, което е основание КЗК по-натам да не анализира по същество последното.
2.2. Ответната страна “ДиЕлЕй Пайпер Вайс-Тесбах – клон София” в предмета на дейност съгласно съдебната си регистрация е включила предоставянето на икономически и правни консултации. Успоредно с това и в становището си до КЗК ответната страна потвърждава, че осъществява дейност по предоставяне на правни услуги и консултации посредством съдействието на български адвокати. Сред изброените услуги се включват, както правните консултации, така и останалите услуги, предлагани от адвокат, съгласно чл. 24 от ЗА, в това число и процесуално представителство. Приложен е и списък (видно от т. ІІ. Т.13 от фактическата част на настоящото решение) на български адвокати, с които ответната страна си съдейства при предлагането на правните услуги. Освен това, като клон на австрийското дружество- принципал „ДиЕлЕй Пайпер Вайс-Тесбах Рехтсанвелте ГмбХ”, Австрия, което извършва правни услуги (съгласно представено извлечение от търговския регистър на Австрия за актуално състояние), ответната страна е длъжна да предлага същия вид услуги на територията на България.
Следователно ответната страна е конкурент на молителите, както по отношение на консултантските услуги, така и по отношение на типично адвокатските такива, което позволява по-натам КЗК да оцени съответствието на поведението на “ДиЕлЕй Пайпер Вайс-Тесбах – клон София” с разпоредбата на чл. 30 от ЗЗК.
Правно организационната форма на ответната страна не пречи за целите на приложението на КЗК, клонът да се приема като отделно предприятие, носещо самостоятелна отговорност за поведението си. В тази насока е и практиката на КЗК във връзка с процесуалната легитимация на клона в качеството му на самостоятелно предприятие – отделен търговец .
2.3. Ответната страна „Студио Легале Сути – България” ЕООД, гр. София съгласно представените доказателства, описани в т. ІІ, т.14 от фактическата част на настоящото решение, не предоставя нито адвокатски услуги, нито правни консултации. В тази насока са и твърденията в изразеното пред КЗК становище. Това се потвърждава и от регистрирания предмет на дейност, непредвиждащ конкретно предоставяне на правни консултации.
Видно от приложено споразумение, в актуалната му редакция след подписване на анекса към него от 01.02.07г. (т. ІІ, т. 14 от фактическата част), (............)*.
Следователно, видно е, (............)*.
Въз основа на гореизложеното КЗК счита, че „Студио Легале Сути – България” ЕООД, гр. София не е конкурент на молителите, следователно принципно с поведението си не би могло да наруши разпоредбите на чл. 30 от ЗЗК, което е основание КЗК по-натам да не анализира по същество последното.
2.4. Ответната страна „ЦХШХ” ЕООД София извършва правни услуги, в това число адвокатски, по смисъла на чл. 24 от ЗА, както и юридически консултации, което е видно, както от приложени (............)*, издадени по този повод, така и от приложените и описани в т. ІІ, т.15 от фактическата част на настоящото решение (............)*.
Фактът, че осъществява правни консултации се доказва и от съдебната регистрация на дружеството, изрично предвиждаща предоставяне на такива, както и от становището на ответната страна, поради което КЗК счита за безспорно установено, че „ЦХШХ” ЕООД София е конкурент на молителите, което позволява по-натам КЗК да оцени съответствието на поведението му с разпоредбата на чл. 30 от ЗЗК.
2.5. Ответната страна „И. К. Рокас енд Партнърс” ООД, гр. София, в своето становище пред КЗК отрича да е предоставяла правни услуги под каквато и да било форма. Не се предвижда осъществяването на такава дейност и съгласно съдебната му регистрация. Видно от приложените доказателства, анализирани в т. ІІ, т.16 от фактическата част на настоящото решение, дружеството предоставя консултантски услуги, които обаче не са правни по своя характер.
Въз основа на гореизложеното КЗК счита, че „И. К. Рокас енд Партнърс” ООД, гр. София не е конкурент на молителите, следователно принципно с поведението си не би могло да наруши разпоредбите на чл. 30 от ЗЗК, което е основание КЗК по-натам да не анализира по същество последното.
2.6. Ответната страна „Си Ем Ес Камерън Маккена” ЕООД, гр. София предлага консултантски услуги, в това число и юридически, видно от описаните в т. ІІ, т. 17 от фактическата част на настоящото решение доказателства, а именно: (............)*. Този факт се потвърждава и от приложено (............)*. Фактът не се отрича и в становището на ответното дружество, както е виден и тълкуването в контекста на горните доказателства на съдебната му регистрация, предвиждаща предлагане на консултантски услуги.
Въз основа на събраните доказателства КЗК счита за безспорно установено, че „Си Ем Ес Камерън Маккена” ЕООД, гр. София е конкурент на молителите, което позволява по-натам КЗК да оцени съответствието на поведението му с разпоредбата на чл. 30 от ЗЗК.
2.7. Ответната страна „Си Ем Ес Райх – Рорвиг Хайнц” ЕООД в своето становище до КЗК отрича да е извършвала правни услуги, а твърди, че предлага консултантски такива, но в други области. В подкрепа на това са и приложените и анализирани в т. ІІ, т.18 от фактическата обстановка 10 броя фактури, от които не е видно, точно за какъв вид консултантска дейност става дума.
В същото време в становището си до КЗК „Си Ем Ес Райх – Рорвиг Хайнц” ЕООД не отрича, че предлаганата от него консултантска дейност, макар и да попада в обхвата на чл. 24 от ЗА, може да се осъществява и от лица, които са юристи, но не са адвокати. Посочва се, че ответната страна предоставя консултантски услуги, като използва адвокати или адвокатски дружества. Последните обаче осъществяват дейността си изцяло в съответствие с разпоредбите на ЗА.
Доколкото, макар и от представените писмени доказателства да не е видно точно какъв вид консултантска дейност предлага ответната страна, но в същото време от становището й е видно, че тя предлага осъществяването на правни услуги посредством сътрудничеството си с адвокати или адвокатски дружества, то КЗК за целите на настоящото проучване приема, че „Си Ем Ес Райх – Рорвиг Хайнц” ЕООД предлага, та макар и опосредено чрез подизпълнители, правни услуги, както правни консултации, така и извършва чисто адвокатски дейности.
Въз основа на събраните доказателства КЗК счита за безспорно установено, че „Си Ем Ес Райх – Рорвиг Хайнц” ЕООД е конкурент на молителите, което позволява по-натам КЗК да оцени съответствието на поведението му с разпоредбата на чл. 30 от ЗЗК.
2.8. Ответната страна „Шонхерр България” ЕООД, гр. София отрича да е извършвала пряко или опосредено адвокатска дейност, както и да е предлагала юридически консултантски услуги. Това се потвърждава и от регистрирания й предмет на дейност, както и от приложените в т. ІІ, т.19 от фактическата част доказателства: (............)*.
В становището се уточнява, че в България, адвокатското дружество „Шонхерр Рехтсанвелте” Гмбх., притежаващо изцяло дружеството собственик на ответната страна „Шонхерр” Гмбх, влиза в преки отношения с местни адвокати, за да предоставя адвокатски услуги, но в тези отношения по никакъв начин не участва Шонхерр България” ЕООД. В същото време от приложената от молителите извадка от интернет страницата на австрийското дружество е видно, че последното има български служители, но не е безспорно дали те работят от негово име и за негова сметка директно, или са служители на българското ответно дружество.
Въз основа на гореизложеното КЗК счита, че “Шонхерр България” ЕООД не е конкурент на молителите, следователно принципно с поведението си не би могло да наруши разпоредбите на чл. 30 от ЗЗК, което е основание КЗК по-натам да не анализира по същество последното.

ІІІ. По чл. 30 от ЗЗК
По-долу по същество ще бъде оценявано с оглед съответствието му с разпоредбата на чл. 30 от ЗЗК, поведението на следните дружества: “ДиЕлЕй Пайпер Вайс-Тесбах – клон София”; „ЦХШХ” ЕООД София; „Си Ем Ес Камерън Маккена” ЕООД и „Си Ем Ес Райх – Рорвиг Хайнц” ЕООД, доколкото те са конкуренти на молителите, по смисъла на тази разпоредба.
На първо място, следва да се отбележи, че предмет на настоящия анализ е не дали поведението на ответните страни, посочени по-горе, съответства с разпоредбите на ЗА, нито с разпоредбите на ТЗ, нито с разпоредбите на ЗМГО, доколкото подобен анализ е недопустим на основанията, изложени по-горе в т. І, т.2.1., т.2.2. и т.2.3. от настоящите правни изводи.
Предмет на настоящия анализ е доколко поведението на ответните дружества съответства на добросъвестната търговска практика, по смисъла на §1, т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗЗК, за чието съблюдаване е предвидена и разпоредбата на чл. 30 от ЗЗК. Съгласно определението, “добросъвестната търговска практика” “са правила, определящи пазарното поведение, които произтичат от законите и обичайните търговски отношения и не нарушават добрите нрави”.
1. От доказателствата по преписката безспорно се установи, че и четирите ответни страни осъществяват, както консултантски услуги, които предоставят пряко, така и адвокатски услуги, в това число и процесуално представителство.
“ДиЕлЕй Пайпер Вайс-Тесбах – клон София” и „Си Ем Ес Райх – Рорвиг Хайнц” ЕООД (видно от т. ІІ, т.13 и т.18 от фактическата част на настоящото решение) предоставят адвокатски услуги чрез сътрудничество с български адвокати, т.е. опосредено чрез подизпълнители, като клиентите всъщност влизат в преки отношения с ответните страни, а услугите им се изпълняват от наети от последните адвокати, на базата на договорни отношения с тях.
Другите две ответни страни - “Си Ем Ес Камерън Маккена” ЕООД и „ЦХШХ” ЕООД София, видно от т. ІІ., т.15 и т. 17 от фактическата част на настоящото решение) предлагат директно както правни консултации, така и всички останали дейности, присъщи за адвокатската дейност.
2. Само по себе си предоставянето на правни консултации, макар и да влиза в обхвата на чл.24 от ЗА, и да е сред дейностите, предлагани от адвокатите и адвокатските сдружения, не изисква непременно съответният юрист да е регистриран като адвокат. Това е така, поради мотивите, посочени по-горе в т.І, т.І, т.2.5.2. от правните изводи на настоящото решение. Поради това, предлагането на правни консултации от юристи чрез регистрирани търговски дружества само по себе си не представлява недобросъвестно поведение по смисъла на чл. 30 от ЗЗК.
3. В същото време обаче, горе-цитираните четири предприятия предлагат, освен консултантски и типично адвокатски услуги, пряко или опосредено чрез български адвокати, в качеството им на подизпълнители, без ответните страни да са адвокатски сдружения, което се потвърждава от доказателствата по преписката, в това число и от информацията, предоставена от Висшия адвокатски съвет, изложена в т. І, т.3.1. от фактическата част на настоящото решение. Не са регистрирани като адвокати и лицата, представляващи, управляващи, или притежаващи дружествения капитал на ответните страни, видно от т. І1 т.3.2 от фактическата част.
Тъй като нито ответните страни са регистрирани като адвокатски сдружения, нито лицата, представляващи, управляващи или притежаващи дружествения им капитал, са регистрирани като адвокати, то спрямо тях разпоредбите на ЗА принципно не са приложими. Поради това и за тяхното поведение не може да се търси отговорност по реда, предвиден в специалния закон, а и това е извън компетентността на КЗК.
3.1. Без да се игнорира горният факт обаче, само по себе си предлагането на адвокатски услуги от страна на търговски дружества, респ. клон на търговски дружество, представлява недобросъвестно поведение, тъй като по този начин се заобикаля приложението на разпоредбите на ЗА спрямо поведението на ответните страни.
3.1.1. Нещо повече, доказателство за недобросъвестността на това поведение се извлича и от обстоятелството, че самият ЗА предвижда ред, по който да се ползват от друго лице услугите на адвокат или адвокатско сдружение, който ред ответните страни заобикалят. Този ред изисква самото лице, което ще ползва чуждите адвокатски услуги да е адвокат, респ. адвокатско сдружение. Видно от чл. 76 от ЗА, адвокат или адвокатско сдружение може да сключи договор за сътрудничество с друг адвокат или адвокатско сдружение за извършването на конкретна правна задача, а чл. 77 от ЗА предвижда подобно сътрудничество за продължителен период от време.
Следователно, в случая ответните дружества заобикалят и този ред, доколкото без да са адвокати сключват договори за сътрудничество, респ. подизпълнение с други адвокати, като целта не е да ползват лично услугите им, а да ги предложат на трети лица- клиенти търговските дружества. В случая, целта на формата на сътрудничество се опорочава, тъй като всъщност се касае за посредничество от страна на търговските дружества. По този начин некоректни стават и техните подизпълнители, доколкото те нарушават забраната на чл. 41 от ЗА, съгласно която адвокатът не може да привлича клиенти чрез използването на посредници, а именно такива посредници се явяват реално търговските дружества.
3.1.2. С факта на използване от страна на ответните страни, (които не са надлежно регистрирани адвокати, респ. адвокатски сдружения, а са регистрирани по ТЗ) на услугите на адвокати и адвокатски сдружения, се заобикаля не само редът за осъществяване на подобно сътрудничество, изрично регламентиран в специалния закон, но се стига и до невъзможност да бъдат обезпечени основни права на клиента, тъй като за ответните страни не съществуват насрещни задължения, чието изпълнение да ги гарантира.
Сред основните такива права на клиента са правото на застраховка на професионалната отговорност, за вреди, причинени на клиента от поведението на адвоката, като и правото на опазване тайната между адвокат и клиент.
От доказателствата се установява, че (............)*, както и „Си Ем Ес Райх – Рорвиг Хайнц”ЕООД, считано от 05.02.07г., предлагат на клиентите си застраховка професионална отговорност, докато за (............)* не са представени доказателства в тази насока.
По същия начин и по отношение на задължението за опазване на тайната на клиента от доказателствата по преписката се установява, че (............)* предвиждат такова задължение при предлагане от тяхна страна на адвокатски услуги, докато другите две ответни страни не са приложили доказателства в тази насока.
При всички случаи обаче, независимо от конкретните приложени доказателства, е въпрос на конкретна добросъвестност от страна на ответните страни, а не на принципно съблюдаване на законови задължения, обезпечаването на тези права на клиентите им. В същото време, при нежелание на ответните страни да обезпечат спазването на тези права на клиентите им, доколкото спрямо търговските дружества, респ. клона не са приложими разпоредбите на ЗА, на последните принципно не би могла да се търси отговорност, съответно защитата на правата на клиентите им не се обезпечава от приложимостта на съответните норми на ЗА, важащи за адвокатите, респ. за адвокатските сдружения.
В този смисъл е и становището на Висшия адвокатски съвет, изложено в настоящото решение, съгласно логиката, на което съществуващата практика, търговски дружества да наемат адвокати по договори за поръчка, като предоставената правна помощ е от името и за сметка на търговците, с които клиентите имат сключени договори, води до заобикаляне на разпоредбите на ЗА, обезпечаващи правата на потребителите на адвокатски услуги.
3.1.3. Следва да се отбележи, че принципно ако биха желали да се съобразят с националното законодателство и да се регистрират като адвокатски сдружения, респ. като български или чуждестранни адвокати (доколкото те са дружества, притежавани от чуждестранни правни кантори), ответните страни биха могли да направят безпрепятствено това, както то е направено от молителите по преписката.
Разпоредбите на чл. 10 и следващите от ЗА уреждат начина за вписване на чуждестранен адвокат в Единния регистър на чуждестранните адвокати. Чл. 13 от ЗА предвижда, че регистрираният надлежно чуждестранен адвокат може да осъществява трайно на територията на Р.България адвокатска дейност под наименованието в държавата, в която е придобита адвокатската правоспособност, като чл. 15 предвижда и ред, по който чуждестранният адвокат да придобие правата на български адвокат.
По този начин, чуждестранните адвокати, използвайки своето наименовие по произход, могат да регистрират адвокатско сдружение, където отново да използват същото име.
В случая обаче, ответните страни регистрират търговски дружества, а не адвокатски сдружения, тъй като целят да избегнат приложението на разпоредбата на чл. 59 от ЗА, предвиждаща, че в наименованието на дружеството се вписват думите “адвокатско дружество” и имената на един или няколко съдружници, като ал. 2 на същата норма предвижда, че в наименованието не могат да се използват други думи или имена, освен имената на съдружниците.
Ответните страни в становищата си до КЗК твърдят, че разпоредбите на чл. 59, ал.1 и ал.2 от ЗА не са хармонизирани с европейското право, ограничават правото им на установяване, и противоречат на основни принципи, залегнали в ДЕО, както и на конкретни негови норми, които цитират. Ответните страни твърдят, че спрямо тях се осъществява дискриминация, като с посочената норма се пречи на правото им да ползват имената на чуждестранните правни кантори, чиято дейност всъщност те развиват в България. По този начин, както твърдят ответните страни, не могат да се възползват от репутацията на чуждестранната адвокатска кантора, към която принаждлежат.
Във връзка с това твърдение КЗК счита, че доколкото правните норми на ЗА са еднакво приложими за всички лица, осъществяващи адвокатска дейност, то спрямо ответните страни, ако се бяха регистрирали надлежно по реда на ЗА, за да предлагат адвокатски услути в Р.България, би се приложило национално третиране, т.е. биха били поставени при едни и същи условия, рамкирани от ЗА, и приложими и спрямо българските адвокати, респ. адвокатски сдружения, следователно не е налице дискриминация, нито ограничение на правото на установяване.
В този смисъл и разпоредбите на цитираната от ответните страни Директива 2006/123/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета на ЕО от 12 декември 2006г. за услугите, предоставяни на територията на Общия пазар, в чийто обхват попадат и правните услуги, предвиждат (параграф 65) че свободата на установяване се осигурява чрез еднакво третиране и липса на индиректна дискриминация. В случая, доколкото ЗА е еднакво приложим, то не може да се счете, че той третира дискриминационно ответните страни, и поради това те го заобикалят. Разпоредбата на чл. 59 от ЗА е приложима и спрямо българските адвокатски сдружения.
Нещо повече, съгласно разпоредбите на Директива 98/5/ЕС, цитирана от ответните страни, която в чл. 11 (1) изрично допуска съвместна практика на адвокати под професионално звание по произход в приемащата държава членка, се посочва, че когато основополагащи правила, които уреждат дейността на тази група в държавата-членка по произход, са несъвместими с основополагащите правила, произтичащи от законите, правилниците и наредбите на триемащата държава-членка, последните имат предимство, доколкото спазването им е оправдано от гледна точка на обществения интерес с оглед защитата на клиента и на трети лица. Такъв е и духът на директивата, доколкото в преамбюла й се посочва, че тя не се стреми нито да промени правилата, уреждащи професията в приемащата държава, нито да освободи адвоката от спазването на тези правила” и „адвокатите „следва да се подчинят на задължението за вписване при компетентния орган на приемащата държава -членка”.
Следователно, на първо място по подобие на ЗА и тази директива предвижда, че адвокатите, респ. сдруженията на адвокати, следва да са надлежно регистрирани по националното законодателство, за да могат да извършват адвокатска дейност, и в тази връзка да използват имената си от страната на техния произход. В конкретния случай ответните страни не са спазили това изискване на ЗА, предвидено и в директивата, поради което и те принципно не би следвало да се позовават на разпоредбите на тази директива, доколкото тя е приложима само спрямо надлежно регистрирани адвокати, каквито те не са.
На второ място, директивата предвижда, че при противоречие между реда за осъществяване на адвокатска дейност в държавата по произход и реда, в приемащата държава, превес има вторият ред, доколкото така се обезпечава защитата на обществения интерес. В този смисъл, макар и горе-посочената директива да позволява адвокати, които са членове на една и съща група, да упражняват съвместна практика в чужда държава, като регистрират там клон или агенция на кантората, към която принадлежат, това не означава, че начинът на учредяване може да противоречи на националния нормативен ред за регистрация на адвокатско дружество. Поради това аргументът, на „ДиЕлЕй Пайпер Вайс-Тесбах – клон София”, че единственият начин да учредят клон е, чрез регистрацията му по ТЗ, е несъстоятелен, тъй като този ред е неприложим за учредяване на дружество, осъществяващо адвокатска дейност в Р.България. Единственият законен ред за това е този, регламентиран в ЗА. В случая, доколкото горе-цитираната Директива дава превес на националния ред, КЗК счита, че нейните норми не могат да се тълкуват по начина, по който посочената ответна страна ги тълкува.
Въз основа на гореизложеното, КЗК счита, че дори да бяха подходили добросъвестно и да бяха се регистрирали като адвокати, респ. адвокатски сдружения по реда на ЗА, ответните страни, въпреки разпоредбите на горецитираната директива, следваше да се подчинят на разпоредбата на чл. 13 от ЗА и на чл. 59, ал.2 от ЗА.
Поради това, заобикалянето на горните разпоредби, чрез регистрирането на търговски дружества, посредством които се осъществяват адвокатски дейности, представлява поведение, “противоречащо на добросъвестната търговска практика, по смисъла на чл. 30 от ЗЗК.
Доказателство, че регистрирането на търговски дружества, респ. клон, цели именно заобикалянето на нормата на чл. 59, ал.1 и ал.2 от ЗА, е и обстоятелството, че последните реално осъществяват адвокатска дейност, като използват за това имената на дружествата- собственици на капитала им, с които последните са известни в техните държави на произход, което се доказва от т. ІІІ от фактическата част на настоящото решение. Това важи и за “ЦХШХ”ЕООД, чиито дружествен дял е прехвърлен на австрийската правна кантора със същото име, по силата на сключен договор, като регистрацията е заявена в Агенцията по вписвания. Изключение прави само “Си Ем Ес Камерън Маккена” ЕООД, чийто собственик на дружествения капитал е физическо лице, но видно от публикуваната информация, която ще бъде анализирана по-долу и то използва чуждо известно в правните среди име, поради което е без определящо значение фактът, че това не е името на собственика на дружествения му капитал.
3.1.4. Нещо повече, КЗК счита, че със заобикалянето на ЗА, ответните страни целят не само използването на чуждите имена за осъществяване на адвокатска дейност, но и постигането на още една отделна цел, а именно: представяне на дейността им по начин, който ако беше приложим спрямо поведението им чл. 42 от ЗА, ограничаващ възможностите за реклама на адвокатската дейност, не би бил възможен, доколкото биха могли да бъдат подведени под отговорност за нарушение на тази норма.
В случая е без значение установяването на факта дали точно ответните страни са поръчали, платили и оформили съдържанието на съответната публикация, доколкото е от значение не обстоятелството кой би носил отговорност за тези публикации, още повече че спрямо тях е неприложим ЗА. В случая от определящо значение за добросъвестността на поведението им е, че те се възползват ефективно от тези публикации.
А публикациите не просто представят дейността им, което би било позволено, ако спрямо тях се прилагаше нормата на чл. 42 от ЗА, публикациите дават пложителни оценки за техните услуги, като ги квалифицират с количествени изрази за качество.
Видно от т. ІІІ от фактическата част на настоящото решение, за „ДиЕлЕй Пайпер Вайс-Тесбах – клон София”, гр. София в юридическия справочник “Chambers Europe” се посочва за екипа, че е “силна група от индивидуалисти”, а отделните адвокати са определени като “отлични в своята област.”
За “Си Ем Ес Камерън Маккена” ЕООД в „Chambers Global” 2008 година е публикувана информация, според която дружеството е представено като „най-успешната чужда правна фирма в България”, говори се за нейните „най-скорошни постижения”, както и за „най-ярките примери от работата й с клиенти”. В юридическите справочници „Chambers Europe” и „Legal 500”, дейността на дружеството е разкрита чрез мнения на техни клиенти, които дават следните коментари: „одобряват „ориентирането към бизнеса мислене при предоставянето на правни съвети””, „на адвокатите във фирмата”, „те са първите на които се обаждам”, „добър пример за всички юридически практики”. В подраздел „Корпоративно/търговско” право на „Chambers Europe”, се посочва, че ответното дружество е фирма, която „привлича лоялни разнообразни последователи, оценяващи я като най-успешната адвокатска кантора в България”.
За „Си Ем Ес Райх – Рорвиг Хайнц” ЕООД, гр. София на интернет страницата на международната правна кантора CMS Reich-Rohwig Hainz се посочва, че ответното дружество „CMS Reich-Rohwig Hainz, София, предлага услуги на едно място на ниво, което трябва да се очаква от международна правна кантора с богат опит”.
По отношение екипа, посредством който дружеството осъществява дейността си, се посочва, че това са „местни адвокати”, които „предлагат първокачествени консултации”. Определят се като „лидери в областта на данъчните и правните казуси”.
Следователно, чрез тези публикации, ответните страни не само са представени чрез изграждане на логическа връзка с имената на международните правни кантори, към чиито групи принадлежат, но и са определяни с квалификации, които не се прилагат за молителите, доколкото последните са длъжни да се съобразяват с разпоредбата на чл. 42 от ЗА, неприложима за ответните страни.
По този начин последните получават конкурентно предимство, да бъдат предпочетени от чуждестранни клиенти, които имат намерение да осъществяват дейност на територията на страната, но същевременно не са запознати с пазара на правни услуги у нас и най-вече с работата на местните адвокатски дружества.
Доколкото ответните страни, спрямо които не са приложими разпоредбите на ЗА, могат и да не изпълняват задълженията, присъщи за адвокатите, потенциалните клиенти се биха могли да се въведат в заблуда по отношение качеството на предлаганите от търговските дружества услуги. Имената на чуждестранните правни фирми, под които са регистрирани последните, играят решаваща роля при формирането на избора на потребителя. Този избор се обуславя от представата, че услугите, които ще бъдат престирани ще бъдат предложени при спазване на всички разпоредби на ЗА от високо квалифициран екип служители, който е известно, че работи в съответната международна правна фирма.
Това обаче може и да не бъде така, тъй като услугите се предлагат от търговски дружества, които само ако решат биха спазвали разпоредбите на ЗА, доколкото последните не са приложими спрямо тях и следователно не са задължителни.
Всички гореизложени доводи, водят до извода, че заобикалянето на ЗА чрез регистриране на търговски дружества, респ. клон, посредством които (пряко или опосредено чрез адвокати-подизпълнители) се осъществяват адвокатски дейности, по смисъла на чл. 24 от ЗА, предлагани на пазара с имената на известни международни правни кантори, при възможност за неспазване на задълженията на адвокатите, представлява поведение, което противоречи на добросъвестната търговска практика, по смисъла на чл. 30 от ЗЗК и следва да бъде надлежно санкционирано и преустановено.
Без да се оборва горния извод, КЗК счита, че доколко разпоредбите на чл. 59, ал.1 и ал.2 от ЗА ограничават правото на установяване, обезпечено от чл. 43 и чл. 49 от ДЕО, е въпрос, който следва да се реши на законодателно ниво. При наличие на действащо право обаче, КЗК, която е оправомощена да прилага ЗЗК, може да стигне до единствения извод, че е налице нарушение на чл. 30 от ЗЗК.
В този смисъл е и преамбюлът на цитираната от ответните страни Директива 2006/123/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета на ЕО от 12 декември 2006г. за услугите, предоставяни на територията на Общия пазар, в чийто обхват попадат и правните услуги, който предвижда, че е необходимо да се премахнат бариерите за достъп до пазара на държава-членка, от всякакво естество, в това число и законодателно. В същото време, при наличието на такива бариери е невъзможно те да бъдат преодоляни единствено на основание прякото приложение на чл. 43 и чл. 49 от ДЕО. Необходимо е всяка държава-членка да предприеме съответните законодателни мерки за това.ІV. Постановяване на извършеното нарушение
Тъй като е налице нарушение по чл. 30 от ЗЗК с широка значимост за пазара на адвокатски дейности, КЗК на основание чл. 7, ал.1, т.8 от ЗЗК, счита, че извършваното нарушение следва да се прекрати, доколкото по този начин би се преустановило поведението на ответните страни, противоречащо на добросъвестната търговска практика и условията за участие на пазара за последните и молителите биха се изравнили и биха били приведени в съответствие с действащото законодателство.

V.Определяне на размера на имуществената санкция
Доколкото се касае за еднакъв вид поведение на четирите ответни страни, нарушаващо чл. 30 от ЗЗК, то КЗК счита, че принципно размерът на санкциите би следвало да бъде еднакъв, като се съобрази и с данните за реализирания през 2007г. оборот от обичайна дейност на страните. Съгласно представените доказателства - ОПР за 2007г., оборотът за 2007г на ответните страни, е както следва: (............)*.
Доколкото целта на това производство е не толкова да се санкционира това поведение, колкото последното да се преустанови, като се приведе в съответствие с действащата нормативна уредба, то и санкциите се определят в размер не по-висок от средния за нарушения по глава VІІ от ЗЗК.

Въз основа на гореизложеното и основание чл. 55, ал.1, т. 1 от ЗЗК, чл. 55, ал.1, т. 11 и чл. 55, ал. 1, т. 3 от ЗЗК, Комисия за защита на конкуренцията

Р Е Ш И :

1. Налага имуществена санкция на Ди Ел Ей Пайпер Вайс-Тесбах – Клон София”, със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадица, ул. “Позитано” №7, офис № 21, в размер на 40 000 лв. (четиридесет хиляди лева) за извършено нарушение по чл. 30 от ЗЗК.
2. Налага имуществена санкция на „Церха Хемпел Шпигелфелд Хлавати” ЕООД, гр. София със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул. “Патриарх Евтимий”№22, ет.5, ап.5, в размер на 30 000 лева (тридесет хиляди лева) за извършено нарушение по чл. 30 от ЗЗК.
3. Налага имуществена санкция на „Си Ем Ес Камерън Маккена” ЕООД, гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул. “Цар Освободител”№14, в размер на 50 000 лева (петдесет хиляди лева) за извършено нарушение по чл. 30 от ЗЗК.
4. Налага имуществена санкция на „Си Ем Ес Райх–Рорвиг Хайнц” ЕООД, гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул. “Цар Освободител”№ 14, ет.2, в размер на 30 000 лева (тридесет хиляди лева) за извършено нарушение по чл. 30 от ЗЗК.
5. Постановява прекратяване на нарушението по т.1, т.2, т.3 и т.4 от настоящото решение.
6. Оставя без уважение молбата срещу:
- „Волф Тайс Бизнес Сървис” ЕООД, гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. “Кузман Шапкаров”№4, ет.2;
- „И. К. Рокас енд Партнърс” ООД, гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадица, бул. “Витоша” №90, ет.6, офис 7 и 8;
- „Студио Легале Сути – България” ЕООД, гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, район Люлин, ж.к. Люлин, бл. 418, вх. В, ет.7, ап. 66;
- „Шонхерр България” ЕООД, гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадица, ул. “Алабин” №56, ет.3,
поради липса на извършено нарушение по чл. 30 от ЗЗК.

Сумата следва да бъде внесена в 30 (тридесет) дневен срок от влизане в сила на решението.

Имуществената санкция се внася на името и по сметка на КЗК - БНБ – Централно управление, пл. “Ал. Батенберг” № 1, IBAN: BG32 BNBG 9661 30 00101701; BIC код на БНБ: BNBG BGSD или в брой в касата на Комисията.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
[b]Може би не знаете, но вечер Боко Тиквата се прибира самотен от работа, сваля уморено костюма си и влиза в топла вана, с томче на Лилиев в ръка. И плаче, плаче… Така му се иска да разбира това, което чете![/b]
Аватар
palimsest
Активен потребител
 
Мнения: 1729
Регистриран на: 23 Авг 2007, 18:52
Местоположение: Някъде там....

Re: правни услуги ООД

Мнениеот DEKAH » 23 Яну 2009, 20:56

3. В същото време обаче, горе-цитираните четири предприятия предлагат, освен консултантски и типично адвокатски услуги, пряко или опосредено чрез български адвокати, в качеството им на подизпълнители, без ответните страни да са адвокатски сдружения, което се потвърждава от доказателствата по преписката, в това число и от информацията, предоставена от Висшия адвокатски съвет, изложена в т. І, т.3.1. от фактическата част на настоящото решение. Не са регистрирани като адвокати и лицата, представляващи, управляващи, или притежаващи дружествения капитал на ответните страни, видно от т. І1 т.3.2 от фактическата част.
Тъй като нито ответните страни са регистрирани като адвокатски сдружения, нито лицата, представляващи, управляващи или притежаващи дружествения им капитал, са регистрирани като адвокати, то спрямо тях разпоредбите на ЗА принципно не са приложими. Поради това и за тяхното поведение не може да се търси отговорност по реда, предвиден в специалния закон, а и това е извън компетентността на КЗК.
3.1. Без да се игнорира горният факт обаче, само по себе си предлагането на адвокатски услуги от страна на търговски дружества, респ. клон на търговски дружество, представлява недобросъвестно поведение, тъй като по този начин се заобикаля приложението на разпоредбите на ЗА спрямо поведението на ответните страни.
3.1.1. Нещо повече, доказателство за недобросъвестността на това поведение се извлича и от обстоятелството, че самият ЗА предвижда ред, по който да се ползват от друго лице услугите на адвокат или адвокатско сдружение, който ред ответните страни заобикалят. Този ред изисква самото лице, което ще ползва чуждите адвокатски услуги да е адвокат, респ. адвокатско сдружение. Видно от чл. 76 от ЗА, адвокат или адвокатско сдружение може да сключи договор за сътрудничество с друг адвокат или адвокатско сдружение за извършването на конкретна правна задача, а чл. 77 от ЗА предвижда подобно сътрудничество за продължителен период от време.
Следователно, в случая ответните дружества заобикалят и този ред, доколкото без да са адвокати сключват договори за сътрудничество, респ. подизпълнение с други адвокати, като целта не е да ползват лично услугите им, а да ги предложат на трети лица- клиенти търговските дружества. В случая, целта на формата на сътрудничество се опорочава, тъй като всъщност се касае за посредничество от страна на търговските дружества. По този начин некоректни стават и техните подизпълнители, доколкото те нарушават забраната на чл. 41 от ЗА, съгласно която адвокатът не може да привлича клиенти чрез използването на посредници, а именно такива посредници се явяват реално търговските дружества.

Мерси за решението palimsest. Да си жив и здрав.

Сега остава да се подават жалби с/у такива дружества. Оказа се (след малка справка днес), че голяма част от счетоводните кантори предлагат юридически услуги и правни консултации.
Мъдър е не този, който много чете, а който извлича полза от четенето.
Аватар
DEKAH
Активен потребител
 
Мнения: 2284
Регистриран на: 11 Окт 2001, 15:00
Местоположение: Бургас

Re: правни услуги ООД

Мнениеот palimsest » 24 Яну 2009, 14:43

Аз да призная...също съм бил в нарушение спрямо адвокатската гилдия...май все още съм...мятам пълномощни, ипотечки...без правоспособност! Но като си взема правоспособността...леле,както казваше моята пътеводна светлина в правото - АдвУката...."само да ми делегират адвокатски права...ще вземам по 10 000 лева за един месец" :lol: :lol: :lol: :lol:
[b]Може би не знаете, но вечер Боко Тиквата се прибира самотен от работа, сваля уморено костюма си и влиза в топла вана, с томче на Лилиев в ръка. И плаче, плаче… Така му се иска да разбира това, което чете![/b]
Аватар
palimsest
Активен потребител
 
Мнения: 1729
Регистриран на: 23 Авг 2007, 18:52
Местоположение: Някъде там....

Re: правни услуги ООД

Мнениеот prnedev » 25 Яну 2009, 05:06

А как е при ПрайсУотърсхаусКупърс и Делойт&Туч?
prnedev
Активен потребител
 
Мнения: 1956
Регистриран на: 29 Ное 2005, 23:12
Местоположение: София/Велико Търново

Re: правни услуги ООД

Мнениеот palimsest » 25 Яну 2009, 09:24

Правни услуги предоставя Ландуел България, асоцирана кантора към ПрайсуотърхаусКупърс.
[b]Може би не знаете, но вечер Боко Тиквата се прибира самотен от работа, сваля уморено костюма си и влиза в топла вана, с томче на Лилиев в ръка. И плаче, плаче… Така му се иска да разбира това, което чете![/b]
Аватар
palimsest
Активен потребител
 
Мнения: 1729
Регистриран на: 23 Авг 2007, 18:52
Местоположение: Някъде там....

Re: правни услуги ООД

Мнениеот palimsest » 25 Яну 2009, 09:28

Относно Делойт България, мисля да са наели N-броя юрисконсулти в някакво правоотношение и така да предлагат мултидисциплинарни услуги.
[b]Може би не знаете, но вечер Боко Тиквата се прибира самотен от работа, сваля уморено костюма си и влиза в топла вана, с томче на Лилиев в ръка. И плаче, плаче… Така му се иска да разбира това, което чете![/b]
Аватар
palimsest
Активен потребител
 
Мнения: 1729
Регистриран на: 23 Авг 2007, 18:52
Местоположение: Някъде там....

Re: правни услуги ООД

Мнениеот prnedev » 25 Яну 2009, 18:18

Демек, Делойт по същия начин като Ернст & Йънг? Незнам как точно е при Делойт, Ернст са си "наели" адвокати... и от там приказката за "посредници" и т.н. А познатите не са ми споменавали, да са се отписали от съответната адв.колегия ;-)
Както и да е, интересно защо не са посочени като конкуренти ;-)

И нещо като офтопик... едно гражданско дружество (ДЗЗД) между адвокати и неюристи може ли да се впише като адвокатско сдружение? За Адв.д-во е ясно, там си пише, че е само от адвокати.
prnedev
Активен потребител
 
Мнения: 1956
Регистриран на: 29 Ное 2005, 23:12
Местоположение: София/Велико Търново

Re: правни услуги ООД

Мнениеот frontmen » 28 Апр 2009, 16:29

Ърнст нали си имат PI Partners
frontmen
Потребител
 
Мнения: 117
Регистриран на: 28 Мар 2007, 20:58

Re: правни услуги ООД

Мнениеот latina » 28 Апр 2009, 16:56

Вече не, от началото на април PI се отделят като самостоятелна кантора.
latina
Младши потребител
 
Мнения: 61
Регистриран на: 05 Апр 2004, 13:56

Re: правни услуги ООД

Мнениеот frontmen » 07 Юли 2009, 17:37

izleze i reshenieto na VAS:

РЕШЕНИЕ № 8370
София, 06/23/2009

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № 626/22.07.2008 г., постановено по преписка № КЗК-202/2008 г. по описа на Комисията за защита на конкуренцията, В ЧАСТТА по т. 2, с която на "Церха Хемпел Шпигелфелд Хлавати" ЕООД гр. София е наложена имуществена санкция в размер на 30 000 лева за извършено нарушение по чл. 30 от ЗЗК (отм.) и по т. 5, с която е постановено прекратяване на нарушението по т. 2, и В ЧАСТТА по т. 4, с която на "Си Ем Ес Райх-Рорвиг Хайнц" ЕООД гр. София е наложена имуществена санкция в размер на 30 000 лева за извършено нарушение по чл. 30 от ЗЗК (отм.).

ОТХВЪРЛЯ жалбите на: "Си Ем Ес Камерън Маккена" ЕООД и на "ДиЕлЕй Пайпер Вайс-Тесбах" – клон София

ОТХВЪРЛЯ жалбите на Адвокатските дружества срещу Решението на КЗК в частта му, с която е оставена без уважение молбата срещу "Волф Тайс Бизнес Сървис" ЕООД, "И.К. Рокас енд Партнърс" ООД, "Студио Легале Сути - България" ЕООД и "Шонхерр България" ЕООД, поради липса на извършено нарушение по чл. 30 от ЗЗК (отм.).

Следва осъждане за разноските

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщенията до страните за постановяването му.
frontmen
Потребител
 
Мнения: 117
Регистриран на: 28 Мар 2007, 20:58


Назад към Търговско право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


cron