начало

МВР разтури палатковите лагери, протестиращите издигнаха барикади МВР разтури палатковите лагери, протестиращите издигнаха барикади

Адм.Д.№1/2007 г. по описа на ЛЕКС БГ

Виртуални съдебни процеси.

Посетителите на форума следва предварително да заявят качеството, в което се включват в процеса и да следват правилата в реалния процес.

Нека правото бъде с вас :)


Адм.Д.№1/2007 г. по описа на ЛЕКС БГ

Мнениеот hebigatsu » 19 Юни 2007, 16:39

8) Ето закачка за административните съдии и юристите практикуващи в тази област:


Вх.№00021/05.06.2007 г. на АС- гр.Х
ДО
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ГР. ХЖ А Л Б А

от д-р Петър .................... с ЕГН 60....................., от гр..................... като представляващ ЕТ “Петър ......................” гр.Х, със седалище и адрес на управление : гр.Х..........

против

Заповед № АПСО-01.665/30.05.2007 г. на Директора на РЦЗ-Х,

Основание: чл.145 ал.2 т.1 от АПК

Уважаеми Г-н/Г-жо Административен съдия,
В установения от закона срок атакуваме пред Вас Заповед № АПСО-01.665/30.05.2007 г. на Директора на РЦЗ-Х.
С атакуваната от нас заповед е разпоредено заличаване на регистрацията на ЕТ “Петър .......................” гр.Х като лечебно заведение като в същата е посочено като правно основание за издаването й чл.45 ал.1 т.2 от ЗЛЗ, което изисква установено по съответния ред нарушение на чл.3 ал.4 от ЗЛЗ, като такова нарушение не е установявано въпреки многобройните проверки извършени от инспектори на РЦЗ до издаване на атакуваната от нас заповед. Със същият акт е вменено в задължение на
С оглед на гореизложеното, считам че е налице нищожен индивидуален административен акт. Съображенията ми в подкрепа на изложеното от мен становище за нищожност са следните:
1. Съгласно разпоредбите на ЗЛЗ и НАРЕДБА № 19 ОТ 22 ЮЛИ 1999 Г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ издадена от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, Обн. ДВ. бр.68 от 30 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Октмври 1999г., Директорът на РЦЗ действа по отношение на воденето на регистрите на лечебните заведения при условията на обвързана компетентност, т.е. той не може да издава индивидуални административни актове по целесъобразност, тъй като по закон не са му предоставени такива правомощия, а именно - да решава при условията на оперативна самостоятелност. Доколкото в ЗЛЗ като правомощия на Директора на РЦЗ са предоставени контролно-санкционни функции по реда на ЗАНН, то той може да действа и като административно наказващ орган, но в конкретния случай не са налице никакви подобни действия, още повече че и при последната тенденциозна проверка от РЦЗ –Х направена на 19.05.2007 г. не е установено никакво нарушение на разпоредбите на ЗЛЗ. Предвид изложеното са налице следните пороци на атакуваният от нас индивидуален административен акт, а именно: липса на компетентност, злоупотреба с правомощия и превратно упражняване на власт.
2. С атакуваната от нас Заповед на Директора на РЦЗ-Х е допуснато съществено нарушение и на материалния закон, а именно – превишаване на материалноправната компетентност на административния орган.
3. Също така следва да се отбележи и обстоятелството, че атакуваното от нас разпореждане не отговаря на изискванията на чл.59 ал.2 т.3 и 4 от АПК като са нарушени изискванията за форма и съдържание на административния акт, както и липсват мотиви за издаването му, а също така и са нарушени нормите на чл.60 ал.1 от АПК.

Предвид гореизложеното Ви моля в случай че възприемете доводите ни за нищожност да прогласите нищожността на Заповед № АПСО-01.665/30.05.2007 г. на Директора на РЦЗ-Х, поради допуснати множество пороци на атакувания от нас административен акт, а именно- липса на компетентност, злоупотреба с правомощия и превратно упражняване на власт, както и съществено нарушение и на материалния закон, а именно – превишаване на материалноправната компетентност на административния орган, а в случай че не намерите посочените от нас пороци за съществени да отмените като незаконосъобразна Заповед № АПСО-01.665/30.05.2007 г. на Директора на РЦЗ-Х. Молим също така да ни бъдат присъдени сторените съдебни разноски.
ОСОБЕНО ИСКАНЕ: Моля на основание чл.166 ал.2 от АПК да разпоредите спиране на изпълнението на атакуваната от нас Заповед № АПСО-01.665/30.05.2007 г. на Директора на РЦЗ-Х , тъй като поради наличието на разпоредбата на чл.45 ал.5 от ЗЛЗ е необходимо това да стане изрично по разпореждане на съда.
Приложение: Моля да приемете и приложите по делото като доказателства копия от следните документи: Заповед № АПСО-01.665/30.05.2007 г. на Директора на РЦЗ-Х, вносни бележки за платени държавни такси.

Гр.Х С уважение: ..............................
05.06.2007 г. (Д-р П..........................)

...........................................................................................................
приложение:


ЗАПОВЕД
№ АПСО-01.665/30.05.2007 г.
на РЦЗ-Х

На основание чл.45 ал.1 т.2 и 3 от ЗЛЗ, поради неизпълнение на разпореждане по чл.40 ал.3 от ЗЛЗ за отстраняване на незаконосъобразни дейности в предмета на дейност на ЕТ “Петър ......................” гр.Х противоречащи на чл.3 ал.4 от ЗЛЗ

НАРЕЖДАМ

Да се заличи от Регистъра на ЛЗ при РЦЗ-Х регистрацията на ЕТ “Петър ......................” гр.Х като ЛЗ.
Препис от настоящата заповед да се изпрати на РЗОК- Х и Община Х за сведение.

ДИРЕКТОР:
..........................................................................................................

и вносни бележки за платени държавни такси.
Последна промяна hebigatsu на 20 Юни 2007, 11:59, променена общо 1 път
обективната истина е тази,........ която може да се докаже в съдебната зала :) :) :)
hebigatsu
Активен потребител
 
Мнения: 1008
Регистриран на: 19 Окт 2001, 19:42

Мнениеот ednaotvsicki » 19 Юни 2007, 19:06

На пръв прочит - разпореждане за оставяне без движение-158 АПК във вр. с 151,т.1 и т.3
??жалбата защо не е подадена чрез АО??
Съобщение до оспорващия да отстрани нередовности в 7 дн. срок-
указание за прилагане на удостоверение за актуално състояние + преписи от жалбата за ответника по ж, а до РЦЗ за окомплектоване на преписката по обжалваната заповед, доказателства кога е връчена жалбата...и т.н.

А... сега видях, че жалбата е с вх.№ 15.05, срещу заповед от 30.05, а долу пък пише дата :shock: 05.06.

Що няма интерес към администартивната виртуалност? Де да беше есен 2006 докато течеше конкурса.......
ednaotvsicki
Потребител
 
Мнения: 143
Регистриран на: 30 Сеп 2006, 14:08

Мнениеот hebigatsu » 20 Юни 2007, 11:58

8)
Съобщение до оспорващия да отстрани нередовности в 7 дн. срок-
указание за прилагане на удостоверение за актуално състояние + преписи от жалбата за ответника по ж

Указанието е изпълнено от жалбоподателя.
до РЦЗ за окомплектоване на преписката по обжалваната заповед, доказателства кога е връчена жалбата...и т.н.

АО представя Удостоверение от регистъра на ЛЗ, Протокол за констатация на несъответствие на вписано обстоятелство с разпоредбата на чл.3 ал.4 от ЗЛЗ, съставен при вътрешна служебна проверка на вписванията разпоредена от Директора на РЦЗ-Х, заедно със заповедта за проверката и назначаване на комисия и квитанция за обратна разписка за връчване на Заповед № АПСО-01.665/30.05.2007 г. на Директора на РЦЗ-Х, от която е видно, че същата е връчена на получателя на 01.06.2007 г.

Коригирах датата на вх.№ на жалбата в АС-Х - 05.06.2007 г.
обективната истина е тази,........ която може да се докаже в съдебната зала :) :) :)
hebigatsu
Активен потребител
 
Мнения: 1008
Регистриран на: 19 Окт 2001, 19:42

Мнениеот hebigatsu » 18 Юли 2007, 13:42

8) Нещо май няма фенове на административното право :roll:
обективната истина е тази,........ която може да се докаже в съдебната зала :) :) :)
hebigatsu
Активен потребител
 
Мнения: 1008
Регистриран на: 19 Окт 2001, 19:42

Мнениеот kolman » 18 Юли 2007, 14:05

hebigatsu написа:8) Нещо май няма фенове на административното право :roll:


Тормози ме въпроса за отношението на чл. 60 от АПК с чл.166 от АПК. Освен това - някой има ли информация, ако например срока за изпълнение на АА е една седмица от уведомлението как се прилага чл. 166 от АПК?
Може би не е мястото да поставям въпроса тук, но след като няма фенове на адм. пр. , да потърсим а?
kolman
Потребител
 
Мнения: 348
Регистриран на: 07 Апр 2007, 22:38

Мнениеот prof_prof » 18 Юли 2007, 15:38

Има фенове, има :!: :!: :!: . Само че в момента са малко заети! Дайте време :D [/quote]
prof_prof
Потребител
 
Мнения: 515
Регистриран на: 02 Май 2007, 23:32
Местоположение: София

Мнениеот hebigatsu » 18 Юли 2007, 15:41

8) За kolman,
Какво по-точно те интересува в "съотношението" на посочените норми, защото въпроса е твърде общо поставен, а се съмнявам да искаш тривиални теоретични отговори? :wink:
обективната истина е тази,........ която може да се докаже в съдебната зала :) :) :)
hebigatsu
Активен потребител
 
Мнения: 1008
Регистриран на: 19 Окт 2001, 19:42

Мнениеот prof_prof » 18 Юли 2007, 16:40

Според мен тази заповед е незаконосъобразна.
Нарушен е чл. 59, ал. 2, т. 4. и на практика липсват мотиви.

На мен лично не можа да ми стане ясни какво точно е извършеното нарушение

Спиране на изпълнението може да се иска на основаниие чл. 60, ал. 4 АПК.
prof_prof
Потребител
 
Мнения: 515
Регистриран на: 02 Май 2007, 23:32
Местоположение: София

Мнениеот kolman » 18 Юли 2007, 21:15

hebigatsu написа:8) За kolman,
Какво по-точно те интересува в "съотношението" на посочените норми, защото въпроса е твърде общо поставен, а се съмнявам да искаш тривиални теоретични отговори? :wink:


Прав си.
Първо - в ал.1 на чл.60 от АПК е казано, че в АА се включва разпореждане за предварителна изппълняемост, когато това се налага ....................................... и т.н.
Когато в закона е казано, че /напр. ЗОбС, за заповедите по чл. 46/ подлежат на незабавно изпълнение, трябва ли да имаме изрична мотивация на адм.орган, каквато се изисква по чл. 60?
kolman
Потребител
 
Мнения: 348
Регистриран на: 07 Апр 2007, 22:38

Мнениеот hebigatsu » 19 Юли 2007, 00:00

8) kolman,
Знаех си аз, че в лъскавата опаковка има нещо гнило... :wink: :lol: :lol: :lol:
Та на въпроса: " Когато в закона е казано, че /напр. ЗОбС, за заповедите по чл. 46/ подлежат на незабавно изпълнение, трябва ли да имаме изрична мотивация на адм.орган, каквато се изисква по чл. 60? "
Не. Защото в посоченият случай не става въпрос за допускане на предварително изпълнение, а за привеждане в изпълнение на АА подлежащ на такова по силата на закона . Хипотезата на допускане на предварително изпълнение ще е налице за акта по чл.25 ал.2 от ЗОбС, но не и за акта по чл.46 от същия закон. (арг.чл.90 от АПК)
Мисля, че това те интересуваше. :wink: Ако ти трябват доводи и практика кажи.
8) Поздрави!!!
обективната истина е тази,........ която може да се докаже в съдебната зала :) :) :)
hebigatsu
Активен потребител
 
Мнения: 1008
Регистриран на: 19 Окт 2001, 19:42

Мнениеот kolman » 19 Юли 2007, 14:45

hebigatsu написа:8) kolman,
Знаех си аз, че в лъскавата опаковка има нещо гнило... :wink: :lol: :lol: :lol:
Та на въпроса: " Когато в закона е казано, че /напр. ЗОбС, за заповедите по чл. 46/ подлежат на незабавно изпълнение, трябва ли да имаме изрична мотивация на адм.орган, каквато се изисква по чл. 60? "
Не. Защото в посоченият случай не става въпрос за допускане на предварително изпълнение, а за привеждане в изпълнение на АА подлежащ на такова по силата на закона . Хипотезата на допускане на предварително изпълнение ще е налице за акта по чл.25 ал.2 от ЗОбС, но не и за акта по чл.46 от същия закон. (арг.чл.90 от АПК)
Мисля, че това те интересуваше. :wink: Ако ти трябват доводи и практика кажи.
8) Поздрави!!!

Мерси. Търсех някой да оспори това до което и аз стигнах, но ... не би. Ще се борим ! :D :D :D
Апропо - за лъскавата опаковка не го разбрах. Щото то всичко се опакова с лъскавко вече - да хване дикиш де.
kolman
Потребител
 
Мнения: 348
Регистриран на: 07 Апр 2007, 22:38

Мнениеот hebigatsu » 19 Юли 2007, 15:22

8) kolman,
Виждам, че пак не си посочил точно къде те сърби за да те почеша :wink: Кажи защита на каква теза ти трябва, че да ти отговоря каквото искаш?(Дори само за спорта.)
Явно ти трябва проверка на аргументацията на някаква позиция, ама не съм врачка, че да я отгатна. :lol: Ако имаш някакви съображения за конфиденциалност пиши ми на ЛС.

ПП.Под закачката с опаковката имах предвид, че не всичко е такова, каквото изглежда на пръв поглед или както се казваше в популярната реплика от сериала "Туин Пийкс " - "Совите не са това, което са!?!?" :lol:
обективната истина е тази,........ която може да се докаже в съдебната зала :) :) :)
hebigatsu
Активен потребител
 
Мнения: 1008
Регистриран на: 19 Окт 2001, 19:42

zapoved

Мнениеот solaris_ » 11 Май 2008, 17:34

При издаването на въпросната заповед според мен са допуснати нарушения като в заповедта не е конкретизирано какво точно е нарушението и даден ли е срок на нарушителя да го отстрани. В този си вид заповедта ограничва правото на защита на на нейния адресат.

Също така на заповедта не пише в какъв срок и пред кой се обжалва което сама по себе си я прави нищожна и само на това основание съдът я обявява за нищожна съгласно чл.168 ал.3 АПК.

Освен това жалбата може да се оспори освен по съдебен и по административен ред съгласно чл.81 АПК.


Самата липса на това пред кой и какъв срок може да се обжалва е достатъчно сериозен порок за обявяване на нижщожност.
solaris_
Младши потребител
 
Мнения: 96
Регистриран на: 02 Окт 2006, 16:20

Re: zapoved

Мнениеот Biby » 29 Май 2008, 10:34

solaris_ написа:Също така на заповедта не пише в какъв срок и пред кой се обжалва което сама по себе си я прави нищожна и само на това основание съдът я обявява за нищожна съгласно чл.168 ал.3 АПК.

...
Самата липса на това пред кой и какъв срок може да се обжалва е достатъчно сериозен порок за обявяване на нижщожност.


Извинете, че ще питам тук :oops:

Ако в заповед пише, че "се обжалва по реда и в сроковете на чл. Х", а чл.Х директно препраща към АПК следва ли да се приеме, че е нарушена формата на АА? Или препращането към АПК "върши работа" ? :roll:
Аз считам, че за да бъде законосъобразен АА е необходимо конкретно посочване на срока и органа, пред който може да се обжалва, но бих желала да чуя и други мнения. :)
Изображение
Biby
Потребител
 
Мнения: 329
Регистриран на: 28 Яну 2002, 20:25
Местоположение: София

Re: zapoved

Мнениеот system » 29 Май 2008, 11:28

Biby написа:
solaris_ написа:Също така на заповедта не пише в какъв срок и пред кой се обжалва което сама по себе си я прави нищожна и само на това основание съдът я обявява за нищожна съгласно чл.168 ал.3 АПК.

...
Самата липса на това пред кой и какъв срок може да се обжалва е достатъчно сериозен порок за обявяване на нижщожност.


Извинете, че ще питам тук :oops:

Ако в заповед пише, че "се обжалва по реда и в сроковете на чл. Х", а чл.Х директно препраща към АПК следва ли да се приеме, че е нарушена формата на АА? Или препращането към АПК "върши работа" ? :roll:
Аз считам, че за да бъде законосъобразен АА е необходимо конкретно посочване на срока и органа, пред който може да се обжалва, но бих желала да чуя и други мнения. :)

Поначало, неотбелязването в административния акт, че подлежи на обжалване и в какът срок, не води до неговата незаконосъобразност, още по-малко - до неговата нищкожност. Това е несъществено нарушение на изискванията за съдържанието на административния акт. Последиците от непосочване на орган и срок за обжалване води до удължаване на срока за обжалване на два месеца, а погрешното обявяване на адм. акт за необжалваем - на удължаване срока за обжалване на 6 месеца - чл. 140 от АПК. Във Вашия случай, според мен препращането към норма от АПК, без в акта да е указан срок за обжалване, не води до незаконосъобразност, но по смисъла на чл. 140 ал. 1 от АПК следва да се счита че срокът не е посочен и срокът за обжалване да бъде удължен до два месеца.
system
Активен потребител
 
Мнения: 1870
Регистриран на: 22 Ное 2007, 10:34

Re: zapoved

Мнениеот Biby » 29 Май 2008, 11:43

system написа: ...Това е несъществено нарушение на изискванията за съдържанието на административния акт. ...

Подозирах, че е така :P Чл.140 АПК незнайно защо ми е убегнал от погледа :oops: :oops: :oops:
Благодаря, system!
Изображение
Biby
Потребител
 
Мнения: 329
Регистриран на: 28 Яну 2002, 20:25
Местоположение: София


Назад към Виртуално деловодство


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


cron