начало

Ситуацията с COVID-19 в съдебната система се усложнява, все повече магистрати се заразяват Ситуацията с COVID-19 в съдебната система се усложнява, все повече магистрати се заразяват

Конкурс за нотариуси 2008 КАЗУС вариант 1

Дискусионен форум, посветен на конкурсите за магистрати


Конкурс за нотариуси 2008 КАЗУС вариант 1

Мнениеот Гост » 23 Май 2008, 19:14

[url=http://www.justice.government.bg/new/Documents/Competitions/Variant%20%20І.doc]23-05-2008 г. - Конкурс за нотариуси - Комисията публикува трите изпитни казуса[/url]


вариант 1
К А З У С


През 1939 год. Б. сключва частен писмен договор за закупуване на имот, представляващ терен с две къщи, едната двуетажна с два магазина, другата - едноетажна.През 1940 г. частният писмен договор е вписан със записка за вписване, а от терена са образувани по съответния ред два парцела, във всеки от които попада по една от къщите.
През 1943 г. Б. умира и оставя за наследници съпругата си К., сина Т. и дъщерята М. През 1949 г. единият парцел, заедно с къщата с двата магазина е отчужден по ЗОЕГПНС. Другият парцел впоследствие се разделя на два парцела от по 1000 кв.м. – един празен и един, в който попада едноетажната къща. След това регулационно разделяне, с одобрена от съда спогодба през 1952 г. се поделят имотите, като съпругата К. и синът Т. получават в дял застроения имот, а дъщерята М. – незастроения имот, без да си дължат доплащане на суми.
Дъщерята М. продава незастроения имот на купувача Ц. С последваща регулация през 1976 г. от съседното застроено място, придобито по съдебната спогодба, се придават към парцела на купувача Ц. 150 кв.м. Купувачът Ц. заплаща обезщетението за придадената част като превежда сумата на общината по местонахождение на имота и през 1977 г. построява гараж върху придадената част.
Майката К. умира през 1964 г., а дъщерята М. – през 1995 г., като оставя за наследници дъщеря Л. и син Ж. Синът Т. почива през 1953 г. и оставя за наследник дъщеря Г. Дъщерята Г. умира през 1984 г. и оставя за наследник съпруга си от втория брак Ю (първият брак е прекратен през 1947 г., а вторият брак е сключен през 1952 г.) , с когото нямат родени или осиновени деца. Съпругът Ю. умира през 1988 г. и оставя за наследник сина си Н.
Отчужденият имот е отписан от актовите книги през 1996 г.
Възстановените собственици поделят помежду си двата магазина, съответно № 1 и № 2 с договор за доброволна делба, с нотариално заверени подписи. Впоследствие собствениците на магазин № 1 сключват предварителен договор за продажба, като купувачът вписва искова молба по чл. 19 ЗЗД, но след като искът му е отхвърлен, магазинът е продаден на друг купувач.
Собственикът на магазин № 2 сключва договор с Е. за прехвърляне правото на собственост срещу задължение за издръжка и гледане. Година след сключването на сделката, прехвърлителят вписва искова молба за разваляне на договора, искът по която е уважен, но седем месеца след влизане на решението в сила, Е. продава имота с нотариален акт на Ч.

ВЪПРОСИ КЪМ ВАРИАНТ 1:

1.Придобил ли е собствеността на имота Б. ? Би ли могъл Б. да се разпореди с имота, като представи пред нотариуса като доказателство за собственост само записка за вписване ?
2. Какви са наследствените квоти на наследниците на Б. след смъртта му през 1943 г. ? При какви квоти и на кои наследници е възстановена собствеността на отчуждения имот ?
3. Възможно ли е дъщерята М. да се легитимира при продажбата на имота си само с одобрената от съда спогодба, без други доказателства, установяващи собствеността ?
4. Приложен ли е регулационният план към парцела на купувача Ц. и какви са предпоставките на закона, за да е налице изобщо приложена регулация ?
5. Чия собственост е придаваемата част с площ от 150 кв.м. Чия собственост е изграденият в нея гараж ?
6. Възстановява ли се с отписването от актовите книги собствеността върху отчуждения имот? Кога настъпва конститутивният ефект на възстановяването при реституирани имоти по ЗВСОНИ, ЗОСОИ, ЗВСНОИ по ЗТСУ,ЗПИНМ,ЗБНМ, ЗДИ и ЗС ?
7. Каква е площта на всеки от поземлените имоти по смисъла на ЗКИР, при положение, че отчужденият парцел е с площ от 1560 кв.м., от които 60 кв.м. през 2001 г. са отчуждени за улица, чието изграждане не е започнало ?
8.Възможно ли е магазин № 1 да бъде продаден, след като иска по чл. 19 ЗЗД е отхвърлен, без да е извършено отбелязване за това към вписаната искова молба ? Запазват ли се правата на третото лице-купувач, ако впоследствие съдебното решение, с което е отхвърлен иска бъде отменено и сделката е извършена преди отмяната и след отхвърлянето на иска ?
9.Придобил ли е Ч. собствеността на магазин № 2, ако към вписаната искова молба не е извършено отбелязване на решението, с което е уважен искът за разваляне?
10. При посочените в казуса обстоятелства, ако магазин № 2 е прехвърлен на Е. при условие, че правото на собственост ще се придобие след смъртта на прехвърлителя, ще придобие ли Ч. собствеността върху магазина ?
Гост
 

Назад към Конкурси, изпити


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта


cron