начало
Орган към Съвета на Европа настоя за реформа на съдебната Орган към Съвета на Европа настоя за реформа на съдебната "реформа"

постояннен адрес, л.к., и рег.на мпс

Поставяне и решаване на правни казуси
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


постояннен адрес, л.к., и рег.на мпс

Мнениеот ko4ev » 10 Май 2007, 20:06

Как мислите
постоянния адрес ми е във Варна
и закупил съм кола от София която искам да я регистрирам примерно в Благоевград, и при регистрацията същия ден да си сменя и постоянния адрес...

то ест необходима ли е лична карта издадена от Благоевград за регистриране на МПС в Благоевград, или мога същия ден в общината да си сменя постоянния адрес и да си регистрирам МПС-то в Благоевград, без да чакам да ми издадат лична карта с адрес Благоевград?
ko4ev
Младши потребител
 
Мнения: 12
Регистриран на: 05 Мар 2007, 22:00

Мнениеот pvassilev » 17 Май 2007, 15:25

Първо си сменяш адреса, после личната карта с новия адрес и чак тогава регистрираш колата където ти е новия адрес.
pvassilev
Младши потребител
 
Мнения: 13
Регистриран на: 03 Май 2007, 21:30

Мнениеот marter » 18 Май 2007, 09:15

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОМЯНА РЕГ.№

1. Заявление за регистрация/за фирми: подпечатана с печат на фирмата/;
2. Квитанция за платена такса МПС;
3. Застраховка “гражданска отговорност”;
4. Документи за самоличност на собстениците с постоянен адрес гр. София (ХХХ), или упълномощено лице ако е за фирми;
5. Старите табели с регистрационни номера и регистрационно свидетелство
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако единият номер е загубен или унищожен, собственикът подава саморъчно написана декларация. При липса на два броя регистрационни номера същите се обявяват за издирване от РПУ и се представя служебна бележка.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ
1. Заявление за регистрация / за фирми: с печат на фирмата и копие на “Булстат”/;
2. Договор – копие и оригинал;
3. Квитанция за платена такса МПС;
4. Застраховка “гражданска отговорност”;
5. Документ за самоличност на собственика или нотариално заверено пълномощно;
6. Свидетелство за регистрация на МПС.
7. Диагностичен лист за техническа изправност
ЗАБЕЛЕЖКА: Регистрационни номера не отговарящи на БДС се подменят


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА БРАКУВАНЕ НА МПС
1. Заявление за регистрация/ за фирми с печат на фирмата/
2. Протокол за брак
3. Регистрационните табели на МПС
4. Регистрационното свидетелство на автомобила
5. Личен паспорт на собственика или упълномощеното лице с нотариално заверено пълномощно /за фирми:пълномощно с печат и изх. №, копие от “Булстат” /
6. Собственика декларира писмено какво е състоянието на автомобила и къде се намира.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС ОТ ДРУГ РЕГИОН В ГР. СОФИЯ (ХХХ)
1. Заявление за регистрация - 2 бр. / за фирми: с печат на фирмата /
2. Копие на свидетелството за регистрация – 2бр.
3. Документ за собственост – оригинал и копие – 2бр.
4. Квитанция за платена такса МПС
5. Застаховка “гражданска отговорност”
6. Табели с регистрационни номера


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС
1. Заявление за регистрация /за фирми: с печат на фирмата и копие от “Булстат”/
2. Декларация от собственика за изгубено или откраднато регистрационно свидетелство
3. Документи за самоличност на собствениците.
4. Квитанция за платена такса МПС
5. Застраховка “гражданска отговорност”


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС С РЕГ. № ХХ НА ЧУЖДЕСТРАННО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ СЪС СРОК НА ПРЕБИВАВАНЕ В Р.Б. НАД 3 ГОДИНИ
1. Заявление за регистрация – 1 бр
2. Документ за собственост – копие 2 бр.
3. Квитанция за платена такса МПС
4. Застраховка “гражданска отговорност”
5. Документ за самоличност на чуждестранното физическо лице
6. Диагностичен лист за технически преглед


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС
1. Заявление за регистрация /за фирми: с печат на фирмата и копие на “Булстат”/ снимано от 2-те страни
2. Диагностичен лист за техническа изпарвност на МПС
3. Документ за собственост: -митническа декларация – копие 2бр. -фактура и договор при закупуване от фирма вносител – копие 2бр.
4. Квитанция за платена такса МПС
5. Застраховка “гражданска отговорност” 6. Личен паспорт на собственика
6. Документ за самоличност на собстеника с постоянен адрес гр. София
ЗАБЕЛЕЖКА: При регистрация на автомобил на фирма се представят всички решения от съда за регистация на фирмата. Представя се пълномощно и копие от пълномощтно от фирмата /печат, изх. №/, регистрираща автомобила или се явява лично управителя с личния си паспорт.
И ОЩЕ:
Промени в регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от
тях
Чл. 14. (1) Промяна в регистрацията се извършва при изменение на данните за
превозното средство и собственика, посочени в свидетелството за регистрация,
смяна на регистрационния номер и продължаване срока на валидност при временна
регистрация.
(2) Превозното средство се представя задължително за идентификация освен в
случаите на:
1. промяна данните на собственика в документа за самоличност или в регистрацията
на стопанския субект без смяна на собствеността;
2. подмяна на свидетелството за регистрация при запазване на собствеността;
3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) издаване на дубликат на свидетелството за
регистрация при загубване на част втора от него;
4. продължаване срока на валидност при временна регистрация.
Чл. 15. (1) При промяна в регистрацията собственикът на превозното средство
представя следните документи:
1. писмено заявление за регистрация;
2. документи за самоличност на собствениците;
3. документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по
регистър БУЛСТАТ;
4. свидетелството за регистрация;
5. документ за собственост с данните за марката, модела, номерата на рамата
(шасито) и/или двигателя - само при промяна собствеността или основен агрегат
(рама или двигател);
6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) документ за сключена застраховка "Гражданска
отговорност";
7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) при възстановяване на прекратена регистрация
- протокол за изпитание от акредитирана лаборатория от Изпълнителна агенция
"Българска служба за акредитация (ИА "БСА");
8. при изменение в конструкцията на регистрирано превозно средство - разрешение
от Министерството на транспорта и посочените в разрешението документи;
9. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) квитанции за платени такси за превозното
средство, ако превозното средство е в движение;
10. други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.
(2) При промяна в регистрацията с преминаване на превозното средство от един
регион в друг собственикът представя писменото заявление в два екземпляра, а
съответните служби на секторите "КАТ - ПП" проверяват данните и се уведомяват
служебно за извършените промени.
(3) Заявлението по ал. 2 се представя в съответната служба за регистрация по
постоянния адрес на собственика.
Чл. 16. (1) При промяна собствеността на регистрирано превозно средство в 14-
дневен срок праводателят и приобретателят предоставят на съответната служба по
регистрация при "КАТ - ПП" копие от договора за прехвърляне на собствеността.
Праводателят предоставя копието на службата по месторегистрация на превозното
средство, а приобретателят - на службата за регистрация по постоянния си адрес.
(2) Предоставеното от праводателя копие от договора за прехвърляне собствеността
на регистрирано превозно средство се завежда в службите на "КАТ - ПП". На
праводателя се предоставя входящият номер на завеждане.
(3) След завеждане копията се класират по дата на приемане и се съхраняват за
срока за съхранение на документите, съдържащи данни за регистрация.
(4) Прехвърлянето на собствеността се отразява, като в данните по отчета на
превозното средство се добавят имената (фирмата), ЕГН (БУЛСТАТ) и адресът на
приобретателя.
(5) Придобиването на собственост върху регистрирано превозно средство се
отразява, като се извърши промяна в регистрацията на името на приобретателя.
Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) При всяка промяна в регистрацията се
подменя свидетелството за регистрация, а табелите с регистрационен номер - по
желание на собственика.
(2) При промяна на собствеността задължително се представят за подмяна
регистрационните табели, които не отговарят на действащия към датата на
промяната БДС.
(3) Представените регистрационни табели се изземват и унищожават, а старото
свидетелство за
регистрация се прилага към заявлението в службата, извършила
регистрацията.
И АЗ СЪМ ЧОВЕК! (Т. ДЕСКОВА)
marter
Потребител
 
Мнения: 390
Регистриран на: 31 Окт 2006, 09:54

Мнениеот snakypit » 14 Авг 2007, 11:52

Здравей,marter!прочетох информацията какво е необходимо за регистрациа на мпс.но
ме интересува следното,цитат "Чл. 14......(2) Превозното средство се представя
задължително за идентификация освен в случаите на:
1. промяна данните на собственика в документа за самоличност..."- този ""Чл.14"
от кой закон е?Имам следния казус-сменям си всички дикументи за
самоличност,вкл. и талона на колата,обаче в кат ме разиграват искат да минавам
на канал и т.н.,а аз просто сменям адреса...та,затова питам!
snakypit
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 14 Авг 2007, 11:14


Назад към Взаимопомощ


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


cron