Страница 1 от 1

дарение

МнениеПубликувано на: 08 Май 2007, 15:20
от mf_todorova
1. ЕТ притежава земеделски земи и сгради.Поради преустановяване на д-стта на ЕТ (прехвърляне по чл.15 от ТЗ с прекратяване ) в ООД , с което са свързани лица е необходимо по икономически съображения ЕТ да се освободи от недвижимите имоти преди прехвърлянето. Въпрос - възможно ли е това да стане чрез дарение на тези имоти на роднини по права линия (чл.44,ал.5 от ЗМДТ) и какви са данъчни последствия за двете страни : дарител - ЕТ и физ.лице и получател на дарението - дъщеря ?
2. Възможно ли е ЕТ да дари имуществото си на физическото лице - собственик на същото ЕТ ? Ако може - какви са данъчните задължения на ЕТ като предприятие и на собственика на ЕТ като физ.лице ?

МнениеПубликувано на: 11 Май 2007, 08:27
от marter
Съжалявам, но мястото на въпроса, който сте задали е в "имотни казуси". :cry:

МнениеПубликувано на: 11 Май 2007, 19:21
от vrajelieva
Мисля 4е ЕТ не може да дари недвижимите имоти на физи4еското лице-собственик,за6тото никой не може да договаря сам със себе си.ЕТ отговаря за задълженията на фирмата със цялото си имущество(както това на ЕТ,така и с имуществото ,което притежаба като физи4еско лице).Мисля 4е на дъщеря си може да ги дари,стига някой кредитор да не предяви иск за отмяна на дарението. :roll: :roll: