начало

Баневи съдят прокуратурата за 10 млн. лева Баневи съдят прокуратурата за 10 млн. лева

ГАРАЖ и по кой закон могат да те глобят ако не го използваш

Казуси за недвижими имоти


Re: ГАРАЖ и по кой закон могат да те глобят ако не го използ

Мнениеот vasgg88 » 08 Апр 2020, 14:49

Може ли да ме насочите към човек, който да направи такава експертиза? Къде и в кой закон пише, че при перпендикулярно паркиране трябва да е 6 м, аз знам че в наредба 2 мисля, че има? Проектите са заверени и сградата е изпълнена. Какво основание дава на строителя, вече собственик на имота, да разполага там паркоместа? Само на документ за собственост и архитектурен заверен чертеж ли ? Една подробност, че всичко що е имот там, е покрив на подземен гараж! Продават се и други места, които са пред сградата. Ако строителя продаде тях, като право на ползване на част от земята, може ли най-нагло собственикът, след като види архитектурата, да паркира отзад и да казва, че е собственик на земя и може?
vasgg88
Младши потребител
 
Мнения: 13
Регистриран на: 07 Апр 2020, 14:23

Re: ГАРАЖ и по кой закон могат да те глобят ако не го използ

Мнениеот vasgg88 » 08 Апр 2020, 15:23

Още информация под формата на чертежи: https://we.tl/t-8lXP90piMG
vasgg88
Младши потребител
 
Мнения: 13
Регистриран на: 07 Апр 2020, 14:23

Re: ГАРАЖ и по кой закон могат да те глобят ако не го използ

Мнениеот ivanov_p » 08 Апр 2020, 17:44

Покривът на подземния гараж е обща част, не може да е нечий.
Не питайте теоретични неща, защото няма как да ви помогне това, че ги знаете, всеки знае, че не трябва да се краде, но се краде. Кажете какво искате и някой може да реши да ви съдейства, но като цяло по тези въпроси се работи изключително по документи.
Вещо лице може да намерите в интернет, където са публикувани вещите лица към съответните съдилища, със специалности и телефони, но за да не давате излишни пари е добре да знаете какво искате, още повече правото работи в минало време, не може да се жалите от това, че някой е решил да прави нещо, трябва да го е направил, то да е нарушило правата ви и тогава ще имате интерес да го премахнете. Във вашия случай паркоместата трябва да са се материализирали в някакъв документ, който да ги прави реални, а не предполагаеми, такива в представите на строителя.
ivanov_p
Активен потребител
 
Мнения: 3368
Регистриран на: 26 Ное 2013, 19:53

Re: ГАРАЖ и по кой закон могат да те глобят ако не го използ

Мнениеот vasgg88 » 08 Апр 2020, 18:35

ivanov_p написа:[color=#4040BF]Покривът на подземния гараж е обща част, не може да е нечий.[/color]
Не питайте теоретични неща, защото няма как да ви помогне това, че ги знаете, всеки знае, че не трябва да се краде, но се краде. Кажете какво искате и някой може да реши да ви съдейства, но като цяло по тези въпроси се работи изключително по документи.
Вещо лице може да намерите в интернет, където са публикувани вещите лица към съответните съдилища, със специалности и телефони, но за да не давате излишни пари е добре да знаете какво искате, още повече правото работи в минало време, не може да се жалите от това, че някой е решил да прави нещо, трябва да го е направил, то да е нарушило правата ви и тогава ще имате интерес да го премахнете. Във вашия случай паркоместата трябва да са се материализирали в някакъв документ, който да ги прави реални, а не предполагаеми, такива в представите на строителя.


Как тогава ще се продават паркоместа върху покрива на подземен гараж след като е обща част ? Възможно ли е?
Да, прав сте че работи в минало време, но евентуално ако постави там паркоместа и продаде, аз трябва да се съдя със собственика на местата ли ?
vasgg88
Младши потребител
 
Мнения: 13
Регистриран на: 07 Апр 2020, 14:23

Re: ГАРАЖ и по кой закон могат да те глобят ако не го използ

Мнениеот ivanov_p » 08 Апр 2020, 22:34

Всичко е възможно, но не всичко е законно.
Вие имате собственост и правен интерес да я защитите ако нещо ви пречи да я ползвате. Ще сте затруднен да ползвате гаража от момента в който реално се появят паркоместата, т.е. от момента на узаконяване на проекта, в който те са отразени като реални обекти. Съдите този, който ви пречи, т.е. в чиято собственост са паркоместата в момента на завеждане на молбата.
Проверете в общината дали тези паркоместа са отразени в проекта, може и при надзорника. Най-малко, ако още не са одобрени, това ще повлияе и на надзорника и на общинаря, ще знаят, че ще има реакция при одобрение. Ако паркоместата са одобрени съберете всички материали и отидете при адвокат, това е дело, което не може да водите сам.
ivanov_p
Активен потребител
 
Мнения: 3368
Регистриран на: 26 Ное 2013, 19:53

Re: ГАРАЖ и по кой закон могат да те глобят ако не го използ

Мнениеот jhoro » 09 Апр 2020, 04:07

vasgg88 написа:Как тогава ще се продават паркоместа върху покрива на подземен гараж след като е обща част ? Възможно ли е?

А как се „продава въздуха”, т.е. отстъпеното право за надстрояване?
Ако трябва да се строи върху съществуваща сграда.

Ползването на паркоместата върху гаражните клетки няма да попречи на ползването на гаражите. Вратите на гаражите са от едната страна, а подхода към паркоместата - от другата. Просто конструктивно покривната плоча трябва да е оразмерена.

Пп. Не всички съдебни експерти (вещи лица) работят само за пари. Някой го правят И безплатно!
jhoro
Активен потребител
 
Мнения: 1401
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58

Re: ГАРАЖ и по кой закон могат да те глобят ако не го използ

Мнениеот vasgg88 » 09 Апр 2020, 08:23

Паркоместата са отразени в проекта, който е заверен и е в архива на общината. Направи ми впечатление, че архитектурата не съответства на реалното изпълнение на сградата. Може ли да има друга архитектура, която е заверена и къде да я потърся?
vasgg88
Младши потребител
 
Мнения: 13
Регистриран на: 07 Апр 2020, 14:23

Re: ГАРАЖ и по кой закон могат да те глобят ако не го използ

Мнениеот jhoro » 09 Апр 2020, 14:10

vasgg88 написа:Паркоместата са отразени в проекта, който е заверен и е в архива на общината.

Нормално - за да се започне изпълнението - проекта трябва да е съгласуван и одобрен!
vasgg88 написа:Направи ми впечатление, че проектната (бел. моя) архитектурата не съответства на реалното изпълнение на сградата. Може ли да има друга архитектура, която е заверена и къде да я потърся?

Това не е нещо ново - все пак проекта е едно, но при изпълнението може да се наложат промени.
Чл. 175. (1) След фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти от изпълнителя или от лице, определено от възложителя.
(2) Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от възложителя, проектанта, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", и от лицето, извършило строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.
(3) При установени съществени отклонения от издадените строителни книжа органът, одобрил проектите, е длъжен:
1. да предприеме действията по чл. 223, ал. 2, т. 1 за строежите от четвърта, пета и шеста категория;
2. да уведоми органите на Дирекцията за национален строителен контрол - за строежите от първа, втора и трета категория.
(4) Когато строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, не се предава екзекутивна документация.
(5) Цялата екзекутивна документация се представя за безсрочно съхраняване на органа, издал разрешението за строеж, а в необходимия обем - и на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Чл. 176. (1) След завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя.

Тоест - Екзекутивната документация (ако има такава) пак ще е в Общината - при главния архитект.
jhoro
Активен потребител
 
Мнения: 1401
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58

Re: ГАРАЖ и по кой закон могат да те глобят ако не го използ

Мнениеот vasgg88 » 11 Апр 2020, 18:46

Да намерих преписката за обекта, като там в част архитектурна са обособени тези паркоместа, както и още 2 отзад в двора... явно се е целяло допълване на места за паркиране спрямо жилищата. Друго се опитвам да си обясня, ДАНО ИМА НЯКОЙ ДА ДАДЕ СЪВЕТ. Дали може да се вкара назад кола с размери дължина 4,98 м и ширина 1,86 м в имота, като се има в предвид, че подхода е широк 2.90 м и прави 90 градуса към двора, който е широк 5,1 м. Опитах се да правя симулация с кад софтуер, но нещо не ми се получава. Знам, че най-добре е да се пробва с такъв автомобил, но първо искам да го видя в програмата.
vasgg88
Младши потребител
 
Мнения: 13
Регистриран на: 07 Апр 2020, 14:23

Предишна

Назад към Имотни казуси


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта


cron