Страница 2 от 2

Re: Покупко-продажба срещу гледане и издръжка

МнениеПубликувано на: 29 Юли 2019, 23:29
от ivanov_p
Пейчо, договорът е алеаторен!


Точно затова! Едната престация е налице, другата е рискова. Неизпълнението може да бъде след изтичане на пет годишния срок за разваляне и теоретично вариантите са два: първи, договорът може да се развали по всяко време при неизпълнение и дарителят да си върне имота, втори, може да си го върне в срока по чл. 87,ал.4, а ако неизпълнението е след това да си търси паричния еквивалент с облигационен иск.

iliq_12,
Вие сте получили каквото е трябвало и доказателство за това е НА, който е представен по делото. Прехвърлителят е доказал иска си, сега вие трябва да докажете, че сте изпълнявали задълженията си, а не той да доказва, че не сте ги изпълнявали.

Re: Покупко-продажба срещу гледане и издръжка

МнениеПубликувано на: 30 Юли 2019, 01:27
от nikodim77
Здравейте,
Преди да се запозная с допълнителната информация представена като цитат от ИМ на ищеца, бях готов да изтъкна доводи за основание за разваляне на договора при все, че не е заплащана дължимата издръжка. Доводите ми щяха да се основават на това, че задължението за гледане и издръжка по подобен договор продължава до смъртта на кредитора. Но говорейки за давност следва да се отчете, че съгласно нормата на чл. 114 ал.1 от ЗЗД давността започва да тече от деня в който вземането е станало изискуемо, а в случая дължимата издръжка е изискуема ден след ден (ежемесечно – седмично и т.н.) до края на живота на бащата.
Но след прочитът на горната допълнителна информация от питащия (моля да приеме извинението ми, за това че в предходния ми пост го нарекох „питащата”) никъде не отчитам в цитатът от ИМ, която видно е изготвенa от юрист, да е посочено неплащане на издръжка, което е учудващо… Вероятно, защото такава не е уговаряна, или е пропуск от страна на съставителя на ИМ, или питащия не е посочил тази част от ИМ, като я е цитирал.
Та си мисля, че като изключим задължението за издръжка то, по останалите въпроси цитирани от ИМ давностите „играят” в полза на дъщерята. Отделно от това, важен аспект ще бъда доказателствата, които ще бъдат представени по делото (писмени и гласни).
НО! Както в предходният ми пост, а и от други участници по темата, основния съвет е за среща с адвокат! Часовникът тиктака (гони се срок)!