Страница 1 от 1

Отказ от наследство и наследство

МнениеПубликувано на: 06 Юли 2019, 23:11
от tasho2255
Здравейте! Един съвет по един казус. Моя позната се отказва от наследство на майка си заради дългове. След година и нещо я търсят арендатори като и предлагат да подпише договор за аренда на земеделска земя. Оказва се, че тя е наследник на нейния прадядо/по майчина линия/ заедно с още няколко човека. При справка в поземлена комисия и кадастър и др. свързани там се оказва, че има само решение за възстановена собственост. Дори няма делителен протокол между наследниците и всички те притежават идеални части. И майка и като не е се възползвала от това наследство, а моята позната е направила отказ от наследство на майка си, може ли тя да го придобие за да подпише своята част от договора като съсобственик? Благодаря Ви!

Re: Отказ от наследство и наследство

МнениеПубликувано на: 07 Юли 2019, 22:32
от kalahan2008
Не, не е допустим отказ от вече направен отказ от наследство. Отказът от наследството е уголемил дела на останалите наследници от същия ред.
На теория обаче може и да се подпише такъв договор, доколкото отказът от наследство се вписва в специална книга към районния съд и това обстоятелство не се отразява в удостоверението за наследници, а именно него гледат арендаторът и нотариусът. Те няма да знаят за отказа от наследство. Касае се за несъвършенство на нормативната уредба, което стои от много години, а с влизане в сила на Регламент 650/2016 вече противоречи и на Правото на Европейския съюз.

Re: Отказ от наследство и наследство

МнениеПубликувано на: 08 Юли 2019, 09:44
от vili_spasova
kalahan2008, абсолютно подкрепям, само да добавя, че този отказ не се вписва и в АВ - Имотен регистър, затова е напълно възможно да подпише и впише договор за аренда, в най-лошия случай, ако някой се усети отказалата се от наследство ще трябва да изплатите на наследниците, чиито дялове са се уголемили сумите, които е получила като рента. Но сега сещам друго, ако има отказ от наследство и съответно други наследници, чиито дял е уголемен, вероятно е кредиторите да са насочили претенциите си към тях. Малко трябва да се прецени, дали си струва получаването на рента пред евентуални бъдещи разправии. Понеже, като впишат арендата в имотния регистър може да се навържат нещата с отказа.... Помислете го, преди са се съгласите да го подпишете.

Re: Отказ от наследство и наследство

МнениеПубликувано на: 08 Юли 2019, 11:09
от Melly
След вписване в специалните книги, отказът от наследство е неоттегляем акт.

Това, че някой не си е направил труда да извърши пълна проверка относно наличие/липса на вписани актове в специалните книги, които впрочем са публично достъпни, не освобождава отказала се от наследство страна от носене на отговорност породена от собственото й недобросъвестно поведение спрямо другата страна по договора за аренда.

Не отпочвайте подобно приключение. Последиците ще бъдат особено болезнени за вашата "позната"....

Re: Отказ от наследство и наследство

МнениеПубликувано на: 08 Юли 2019, 13:26
от nikodim77
Здравейте,
Замислих се за евентуалния вариант – представен от vili_spasova: „…ако има отказ от наследство и съответно други наследници, чиито дял е уголемен, вероятно е кредиторите да са насочили претенциите си към тях”. Та, мисля си, че ако до кончината на майката тя не се ползвала от плодовете на земеделската земя, а нейният дълг, който следва да е разпределен между останалите наследници е твърде-голям, то същите или един от тях може да претендира, че е придобил по давност частта от земите, която част е на починалата. ( в случай, че подобни правни гимнастики са възможни...) :roll:

Re: Отказ от наследство и наследство

МнениеПубликувано на: 08 Юли 2019, 15:29
от vili_spasova
nikodim77, привет :D . Интересна идея. Само да споделя от собствен опит, нотариусите в провинцията избягват да правят КНА по обстоятелствени проверки за земеделски земи. Обаче от друга страна има елегантен начин договорът за аренда да бъде подписан от 1 или 2 съсобственици /притежаващи повече от 50 % от собствеността/ с клауза да изплатят на останалите съсобственици полагащите им се суми по ЗС по чл. 3, ал. 4 от ЗАЗ. Така името е ЕГН на отказалата се от наследство няма да се впишат никъде... вратички в полето много... ако се заформи дискусия като едно време, кой знае какво още ще се сетим :lol:

Re: Отказ от наследство и наследство

МнениеПубликувано на: 09 Юли 2019, 12:34
от Melly
За сещането, няма спор - варянти много.

Но мисля, че водещото при обсъждането на такива би следвало да има изходна точка - да не подвеждаме питащите -
ИЛИ - да не "подсказваме" начини за заобикаляне на закона, а да предпазваме питащите от допускане на упражняване на правни действия, последиците от които ще им излязат солени..

Re: Отказ от наследство и наследство

МнениеПубликувано на: 13 Юли 2019, 19:30
от doudoned
Трябва да се вземе предвид кога е починал дядото, също така и кога е влязло в сила решението на Поземлената комисия. Също така има вероятност отказът от наследство да се окаже недействителен, макар и законно вписан в специалната книга на РС, ако се установи, че наследникът, който се е отказал е извършил фактически действия по приемане на наследството - напр. прибрал е покъщнината на наследодателя /макар и един стол/ или е разпродал дрехите му...тогава кредиторите могат да я налазят със страшна сила. Самият договор за аренда върху наследствени земи може да се разглежда като фактическо приемане на наследството и оттам - да обявят отказа от наследство за недействителен!

Re: Отказ от наследство и наследство

МнениеПубликувано на: 13 Юли 2019, 22:31
от nikodim77
Уважаеми doudoned,
Извинете ме, но ще ви опонирам в известна степен!:
Предвид представената информация от страна на tasho2255 при формиране на въпроса, не намирам за имащо значение, кога е починал прадядото…?! Освен това, не споделям становището Ви, че на прибирането - „макар и един стол” може да се гледа като на конклудентно действие - опорочаващо отказът от наследство…?! Също така не споделям и следното: „Самият договор за аренда върху наследствени земи може да се разглежда като фактическо приемане на наследството…
След отказът от наследство, който е факт, един договор за аренда би бил обект на друг юридически диспут. Иначе казано, извършено приемане или отказ от наследство обуславя нищожността на последващи действия в противоположен смисъл поради липса на предмет!

Re: Отказ от наследство и наследство

МнениеПубликувано на: 14 Юли 2019, 11:11
от ivanov_p
ИЛИ - да не "подсказваме" начини за заобикаляне на закона, а да предпазваме питащите от допускане на упражняване на правни действия, последиците от които ще им излязат солени..


Това да се запише като мото на форума и със златни букви на мраморна плоча в АК!

В момента съпругата на мой близък, починал преди няколко дни, ще остане без пенсия заради негова магария от преди 17 години.

Re: Отказ от наследство и наследство

МнениеПубликувано на: 14 Юли 2019, 22:46
от ivan_lawyer
В случая - може да се спекулира с отказа от наследство - случаят е на микро-ниво, където големи катаклизми няма да настъпят.