Страница 1 от 1

Интересен казус с договор за наем

МнениеПубликувано на: 02 Фев 2019, 21:04
от isnenkov1
Здравейте,

Имам въпрос относно един договор за наем, който подписах през октомври и мисля да прекратявам предсрочно. Сега забелязвам, че има малко противоречие в точките 4,5 и 8 на чл.7, на което не съм обърнал внимание преди (както и собственика на имота най-вероятно):


V. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.6 Този договор се сключва за срок от 1 (една) година и влиза в сила от момента на неговото подписване от страните, и след като Наемателят заплати един депозит и един месечен наем.

Чл.7 Този договор може да бъде прекратен:

(1) По взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

(2) С изтичането срока на договора.

(3) Едностранно от Наемодателя 7-дневно предупреждение, при условие че Наемателят е закъснял с 15 (петнадесет) или повече дни с плащането, на която и да е дължима сума по силата на този договор.

(4) С едностранно едномесечно предизвестие от страна на Наемателя, при условие че този договор е продължен за нов срок от 1 (една) година по реда на чл. 7, ал.6. Наемателят не може да упражняват това право през първоначалния 1-годишен срок на договора. За периода на договора, Наемателят дължи наемната цена за целия срок на договора.

(5) С едномесечно предизвестие от всяка страна след изтичане на първите шест месеца от срока на договора.

(6) По друг предвиден от Закона начин.

(7) При условие че никоя от страните не изрази писмено воля да не продължава срока по чл. 6 не по-късно от 1 (един) месец преди изтичането на този срок, то този договор се продължава автоматично за нов срок от 1 (една) година.

(8) При условие че този договор бъде прекратен преди изтичане на шест месеца по вина на наемателя, то последният дължи на наемодателя общата наемна цена за периода от прекратяването до изтичането шест месеца от слючването му, като в този смисъл депозита се задържа от Наемодателя като една месечна вноска.

Уговорката ни е, ако прекратя договора преди 6тия месец, да дължа наемите от месеца на прекратяване, до 6тия месец от подписването на договора (депозита се счита за 1 наем), и нищо повече от това - т.е. както е описано в точка 8. Има ли нещо притеснително според вас, предвид това, че точка 8 противоречи на точка 4 или всичко е ок?

Поздрави!

Re: Интересен казус с договор за наем

МнениеПубликувано на: 02 Фев 2019, 23:23
от ivanov_p
Има!

Re: Интересен казус с договор за наем

МнениеПубликувано на: 02 Фев 2019, 23:29
от isnenkov1
ivanov_p написа:Има!


Може ли малко повече информация относно опасенията ви? Доколкото знам, ако 2 точки по договор противоречат една на друга, то и двете са невалидни т.е. наемодателят може да се позовава на т.4, но аз като наемател се позовавам на т.8.

Re: Интересен казус с договор за наем

МнениеПубликувано на: 03 Фев 2019, 06:28
от ivanov_p
Има!
isnenkov1 написа:
ivanov_p написа:Има!


Може ли малко повече информация относно опасенията ви? Доколкото знам, ако 2 точки по договор противоречат една на друга, то и двете са невалидни т.е. наемодателят може да се позовава на т.4, но аз като наемател се позовавам на т.8.


Задали сте един въпрос и съм отговорил на него. Друго питане не виждам. Правото се занимава със станали неща, а не с това, което теоретично може да стане. Правите каквото сте решили, а ако се стигне до съд - каквото реши съдът, гаранция няма.

Re: Интересен казус с договор за наем

МнениеПубликувано на: 22 Фев 2019, 09:19
от minaconsult
Здравейте,

в конкретния случай уговорената клауза по чл.7 ал.4 е нищожна. За повече информация и консултация бихте могли да се свържете с нас чрез запитване на следния линк: