начало
Венецианската комисия: Някой независим трябва да може да разследва Цацаров Венецианската комисия: Някой независим трябва да може да разследва Цацаров

за спецовете по съдебна делба

Казуси за недвижими имоти


за спецовете по съдебна делба

Мнениеот delba » 11 Сеп 2007, 14:19

Здравейте,
включвам се с въпрос към колеги, които имат практика със съдебна делба. Фактите:
Недвижим имот; двама съделители; втора фаза на съдебна делба. Първата приключва с влязло в сила решение на ВКС, с което се допуска делба на процесния недвижим имот- земя и къща в нея, при равни квоти между двамата съделители.
При експертизата на вещото лице във втората фаза се установява, че допуснатия за делба недв. имот- земя- е образуван от три имота- два от тях закупени и собствени на страните по делото, а третия- общински. Искано е и приложено към делото удостоверение от Общината, от което е видно, че общинския имот не е бил закупуван от страните по делото, нито е бил предаваем към новообразувания имот, а освен това, и към настоящия момент си е собственост на Общината.
Въпроса ми е какво да искам от съда при това положение и въобще какво е законовото положение в тази ситуация. Предварително благодаря на отзовалите се.
delba
Младши потребител
 
Мнения: 10
Регистриран на: 11 Сеп 2007, 14:08

Мнениеот delba » 12 Сеп 2007, 10:04

Хей, включили сте се във време, когато съм била извън нета.
Внасям яснота- Решението по първата фаза: допуска се делба между двамата съсобственика- съделители в производството- при равни квоти на УПИ 278, 279, в стр. кв. 38 по плана на селището. От удостоверението на Общината се вижда, чи посоченият УПИ включва три поземлени имота- ПИ- 278, ПИ- 279 и ПИ- 280. Първите два са закупени и собствени на съделителите, а третият- общински. В удостоверението се сочи, че ПИ- 280 не е предаваем имот, нито е закупуван от страните по делото, както и че към момента е общинска собственост. Общината не участва в делбеното производство. Тези факти се установяват едва след допускане на делбата, във втората фаза. Нещо друго- моята страна не желае делба. Мога ли да се позова на нищожност на решението от първата фаза още сега- във втората фаза и да искам делото да се прекрати.
delba
Младши потребител
 
Мнения: 10
Регистриран на: 11 Сеп 2007, 14:08

Мнениеот delba » 12 Сеп 2007, 16:18

mi_lena, благодаря за отговора и за корекцията. Действително, решението не е нищожно, а такава е делбата- грешката на изказа е моя.
И все пак, разбирам, че според Вас, във втора фаза на производството мога да се позова на нищожна делба, допусната с решението от първата фаза и да искам прекратяване на делото. Дали съда ще уважи такова искане при влязло в сила решение по същото производство. И дали няма да се възрази, че аргументите ми ще са по същество относно влязло в сила решение- тези факти са били такива и по време на първата фаза, но едва сега се установяват.
Разбирам, че прекратяване на делото няма да е решение относно отношенията между съделителите, но моята страна се надява поне да забави разделянето на имота.
delba
Младши потребител
 
Мнения: 10
Регистриран на: 11 Сеп 2007, 14:08

Мнениеот delba » 12 Сеп 2007, 16:49

Благодаря за мнениетоНа въпроса Ви- да, представени са и скици и нот. актове. В скиците е посочено, че "имотът е идентичен с посочените в нот. акт". Едва при експертизата на вещото лице във втора фаза се установява, че имота е образуван по начина, който вече изложих. Но Вие сте прав- несъответствията са били очевидни, тъй като, ако се направи една проста сметка и се сборува площта на двата закупени от съделителите имота, ще се установи, че квадратните метри на допуснатият до делба УПИ, са с точно толкова по- малко, колкото е размера на третия /общинския/ имот.
Правилно ли разбирам, че Вие предлагате да се атакува по реда на чл. 231 ГПК решението по първата фаза. Но тогава какво ще стане с производството по втората фаза /вероятно ще се спре/ и какъв въобще е реда /дали ще е общия/ за отмяна на влязлото в сила решение по време на втората фаза на делбеното производство.
delba
Младши потребител
 
Мнения: 10
Регистриран на: 11 Сеп 2007, 14:08

Мнениеот delba » 12 Сеп 2007, 17:08

Благодаря, ще помисля и анализирам нещата още веднъж. Вероятно утре ще се възползвам от предложението Ви да коментираме.
Приятна вечер на всички!
delba
Младши потребител
 
Мнения: 10
Регистриран на: 11 Сеп 2007, 14:08

Мнениеот delba » 13 Сеп 2007, 10:35

mi_lena написа:Хипотезата не покрива никое от основанията по чл.231 ГПК, а и сроковете може да са изтекли. Делбата е нищожна ex lege, а по отношение на решението по І фаза, напомням Ви и за субективните предели на СПН - по отношение на общината те не се простират.

Така е все още делба няма /само е допусната такава с решението от първата фаза/, поради което не можем да я считаме за нищожна преди да е приключила. От друга страна, липсва логика да продължаваме да водим дело, за да стигнем до решение без правен ефект- права сте, делбата ще е нищожна.
Интересно е, че и двамата имате становища и аргументи, които са логични и юридически издържани, но объркването ми става все по- силно и се колебая как да постъпя СЕГА- във втората фаза на делбеното производство. Делото ми е в петък и все още нямам становище какво да искам от съда, респ. какво да предприема.
delba
Младши потребител
 
Мнения: 10
Регистриран на: 11 Сеп 2007, 14:08

Мнениеот delba » 13 Сеп 2007, 12:38

Благодаря и на двама Ви.
mi_lena, а какво бихте направили ако след дадените от съда указания да се заведе ново дело страните не го изпълнят /съществува и такава възможност- това е право на страните и указанието на съда в този смисъл не може да е задължително/.
delba
Младши потребител
 
Мнения: 10
Регистриран на: 11 Сеп 2007, 14:08

Мнениеот delba » 13 Сеп 2007, 13:31

В случая не сме в хипотезата на чл. 86 от ЗС- не е изтекъл срока за придобивна давност, освен това по делото е изискано и приложено /във втората фаза, както вече отбелязах/ удостоверение от общината, в което е посочено, че същата счита имота за свой и не го е отчуждавала.
Относно решението, което бихте постановили- как ще преодолеете чл. 188 от ГПК?
delba
Младши потребител
 
Мнения: 10
Регистриран на: 11 Сеп 2007, 14:08

Мнениеот delba » 13 Сеп 2007, 13:52

Принципния проблем в случая е относно това, че в хода на втората фаза са установени обстоятелства, от които е видно, че допуснатата делба ще е нищожна. Считам, че липсва правна логика съда да се произнася по втората фаза, като основава решението си на приетите от него за установени обстоятелства по делото, както и с вътрешното си убеждение, че с акта си извършва нищожна делба. От друга страна е безспорно, че съда е обвързан с решението по първата фаза и не може нито да го отменя, нито въобще да се произнася по същество относно допускането. Ако пък изключим и възможността за отмяната по реда на чл. 231, ал. 1 ГПК на решението по първата фаза, то тогава се получава един правен абсурд- щем, не щем ще се си водим производство, за да се сдобием с решение за нищожна делба, което съда - ще, не ще, ще трябва да постанови. Това е принципното, иначе конкретиката оставам на страна. Не ми се участва в производство, което е с обречен изход, пък и не може да няма регламент за такава хипотеза.
delba
Младши потребител
 
Мнения: 10
Регистриран на: 11 Сеп 2007, 14:08

Мнениеот enigma » 13 Сеп 2007, 14:20

Делба,

Ми_лена ти даде абсолютно точен съвет, какво следва да се направи - чл. 188, ал.3 не играе, защото решението по собствеността е влязло в сила - доколкото разбрах. За чл. 231 ГПК пък изобщо не може и да става дума.

Друг и по-рядък вариант е да се води отделен установителен иск като се спре втората фаза на делбата, като съдът по делбата ще следва да зачете и това решение.
Meno Male! Scarpia.
enigma
Потребител
 
Мнения: 869
Регистриран на: 22 Дек 2005, 15:19

Мнениеот razli4na » 13 Сеп 2007, 14:47

ок
razli4na
Активен потребител
 
Мнения: 1292
Регистриран на: 07 Юни 2007, 14:22

Мнениеот oho_boho » 14 Сеп 2007, 17:24

mi_lena написа:Забравих да кажа. Ако имот пл.№ 280 (ако не греша №-а) е частна общинска собственост, може и да е придобит по давност след изменението на чл.86 ЗС. Т


Да, обаче за Тройната коалиция Симеон-чо е огромен залог - и в лоши и в добри дни :D ! Та, за това:
ЗАКОН за допълнение на Закона за собствеността

(ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 1.06.2006 г., изм., бр. 105 от 2006 г.)


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Давността за придобиване на държавни и общински имоти спира да тече до 31 декември 2007 г.

И това се отнася изключително за частната държавна и общинска собственост, за публичната е ясно!
Додея ми от "лютивия" досадник, а на теб?:)
oho_boho
Потребител
 
Мнения: 477
Регистриран на: 31 Дек 2005, 01:00

Мнениеот pvas » 01 Окт 2007, 15:37

Мисля, че в това решение може да се намери отговор на въпроса ти:

Решение № 146 от 18.03.2002 г. на ВКС по гр. д. № 722/2001 г., I г. о.
---------------------
В случая обаче е налице решение, постановено в грубо нарушение и незачитане на съществени процесуални правила, което нарушение е обусловило неговата нищожност. При развилите се процесуални отношения следва, че съдът е постановил като краен акт на развилото се делбено производство решение, несъответстващо на законовите разпоредби, които се отнасят до условията на неговата действителност като годен да породи правни последици правораздавателен акт. След като по делото са налице безспорни данни, че страните са съсобственици на дворното място и на 1/2 идеална част от жилищна сграда, а другата 1/2 идеална част е съсобствена с други съсобственици и имотът е само този, не са няколко, то не са налице условията на чл. 283 ГПК, а касае производство, в което не участват всички съсобственици, за конституирането на които в делбата следи съдът служебно. В случая е налице допусната делба без участието на всички съделители, а съдът е следвало да постанови един съдебен акт съобразно изискванията на чл. 189 ГПК и в съответствие с чл. 282 ГПК както по отношение на квотите, определящи правата на всички съделители в съсобствеността на недвижимия делбен имот, така и съдебна делба на целия недвижим имот - както на дворното място, така и на цялата жилищна сграда, което налага извода, че в случая делбата е нищожна, защото не участват всички съсобственици. И тъй като при конкретните данни по делото решението по извършване на делбата се явява недопустимо, се налага неговото обезсилване и прекратяване на производството във втората фаза. Но тъй като липсва процесуална възможност за отмяна на постановеното решение по допускане на делбата, то не може да породи правни последици с оглед на чл. 75, ал. 2 ЗН във връзка с чл. 34 ЗС , тъй като не се ползва със сила на присъдено нещо, за да се ликвидира съсобствеността, е допустимо да се предяви нов иск за делба с участието на всички съделители. Ето защо и на основание чл. 218ж, ал. 2 във връзка с чл. 209, ал. 1 ГПК решението по извършване на делбата следва да се обезсили, както вече се посочи, и производството във втората фаза на делбата - прекрати в обжалваната му част, за да може в една нова делба да се ликвидира съсобствеността между всички съсобственици и в съответствие с изискванията на закона.
pvas
Младши потребител
 
Мнения: 13
Регистриран на: 07 Юни 2006, 16:05


Назад към Имотни казуси


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron