Страница 1 от 1

Наследяване по закон

МнениеПубликувано на: 06 Май 2020, 20:25
от ivan2020
Здравейте. Не казвам колеги, тъй като съм все още обучаващ се. Но здравейте!
Фактическата обстановка в казуса, който ме мъчи е следната. Съпрузи, съпруга починал 1970 година, съпругата 1999. Имат две деца, едното момче родено 1940 година, другото момиче, родено 1932 година. Първото дете все още е живо, второто е починало през 2010 година. Всяко от тях има по едно дете, момчето има момче родено 1970 година, а момичето има момиче родено 1955 година. През 2001 жената, починала през 2010 година, майка на последното споменато момиче се отказва от наследството, което получава от първите две лица, своите родители. Което би трябвало да доведе до пълно наследяване на нейния брат. През 2017 е извадено удостоверение за наследници на Бабата починала през 1999 година. В него за наследници по закон са споменати Двете деца и внучката. Само внучката. В удостоверението за наследници от 2018 за починалия дядо през 1970 година, за наследници се споменават двете деца, съпругата и внучката. Съответно двете удостоверения се издават след смъртта на дъщерята и съпругата, затова има и техните дати на смърт.

Това което ме притеснява е следното. Защо в удостоверението за наследници не е включен внука. Моите разсъждения са защото баща му не е починал, който реално е наследник. В духа на тези разсъждения е и факта на включване на внучката, тъй като тя наследява починалата си майка. Поправете ме ако греша.
Какво обаче се случва с отказа от наследство? Би трябвало той да води до увеличение на имуществото на другия наследник и съответно необогатяване на отказващия се. На какво основание тогава отказалата се появява и съответно нейната дъщеря?

Допълнителни уточнения. Става въпрос за наследство, недвижимо имущество, находящо се в няколко различни села. Просто така са закупени от наследодателите. За мен лично има документи, които не са издадени, може би, но не мога да си обясня напълно нещата.

Извинявам се предварително ако звучи объркващо, за мен не звучи така. Следя темата, така че всеки въпрос, който възникне, ще бъде отговорен възможно най-бързо.Благодаря предварително и тъй като днес е 6-ти май - Честит празник на всички празнуващи!

Re: Наследяване по закон

МнениеПубликувано на: 06 Май 2020, 22:33
от jhoro
Здравейте!
Благодаря за поздрава!
Нека първо да уточним понятията. Когато човек почине (основно изискване, защото „жив човек - няма наследници“) - неговите наследници се делят на няколко реда и степени:
Изображение
Важи принципа - „всеки ред наследници изключва следващия ред при наследяването“.
Хронологически - нещата са следните, макар да не са прилагани към момента:
Когато дядото е починал 1970 г. - негови наследници са били съпругата и двете деца. Всеки - с 1/3 от наследството.
До 1999 г. няма промяна - тоест, тримата са съсобственици.
Когато почива бабата (1999 г.) - нейни наследници са децата ѝ. Двамата наследяват по 1/2 от наследството.
През 2001 г. дъщерята се отказва от наследството, нейната част се прехвърля на брата!
Чл. 53. Частта на отреклия се или на оня, който е изгубил правото да приеме наследството, уголемява дяловете на останалите наследници.

Но има едно условие
Чл. 52. Отказът от наследството става по реда, указан в чл. 49, ал. 1; той се вписва по същия ред.
Чл. 49. (1) Приемането може да стане с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството; в този случай приемането се вписва в особена за това книга.

Тоест - ако отказа е бил само вербален - няма сила.
Затова - в удостоверението за наследници са посочени: съпругата (починала), двете деца (едното починало) и детето (децата) - по заместване на починалия наследник. Явно отказа не е бил вписан!
Правилно разсъждавате, че внука (син на живия наследник) не е вписан, защото самия той не е наследник на баба си и дядо си.

Що се касае до „имуществото, находящо се в няколко различни села“ - този въпрос би трябвало да се реши при делбата.

Re: Наследяване по закон

МнениеПубликувано на: 06 Май 2020, 23:31
от ivan2020
Изключително полезно приложение, за което благодаря, макар да съм запознат с него. Реално изложеното съвпада с моето следене на това коя част при кого отива. Въпросът обаче е в това, че има заявление до районния съд за отказ от наследството.

Re: Наследяване по закон

МнениеПубликувано на: 07 Май 2020, 04:22
от ivan_lawyer
Вписано ли е - в съответните книги, навремето имаше една хитра практика - при социализма и изобщо - да представиш на общината, че се отказваш, но не го вписваш.

Невписани актове съм виждал поне 10 от онова време.

Другото - което е - предмет на секретни съвети.

Както и да е - аз в момента не мога да разчленя казуса.

Re: Наследяване по закон

МнениеПубликувано на: 07 Май 2020, 12:08
от ivan2020
Удостоверението е ездадено от съда и е вписано в специалния регистър, предполагам същото, за което става въпрос с последния отговор.

Re: Наследяване по закон

МнениеПубликувано на: 07 Май 2020, 16:14
от aleksi33
Здравейте. И аз имам един въпрос към юристите във форума. По-горе чета: "Затова - в удостоверението за наследници са посочени: ....... Явно отказа не е бил вписан!" Въпросът ми е: Има ли връзка между ГРАО и РС по отношение на отказите от наследство? По-точно: известява ли РС служебно ГРАО за вписан отказ от наследство, респ. длъжен ли е служителят на ГРАО да проверява в РС за наличие на отказ от наследство? Благодаря.
П.П. Допълвам: публичен ли е регистъра на съда за вписаните откази от наследство?

Re: Наследяване по закон

МнениеПубликувано на: 08 Май 2020, 12:06
от vili_spasova
aleksi33 написа:Здравейте. И аз имам един въпрос към юристите във форума. По-горе чета: "Затова - в удостоверението за наследници са посочени: ....... Явно отказа не е бил вписан!" Въпросът ми е: Има ли връзка между ГРАО и РС по отношение на отказите от наследство? По-точно: известява ли РС служебно ГРАО за вписан отказ от наследство, респ. длъжен ли е служителят на ГРАО да проверява в РС за наличие на отказ от наследство? Благодаря.
П.П. Допълвам: публичен ли е регистъра на съда за вписаните откази от наследство?Услугата за издаване на "Удостоверение за наследници" от ГРАО няма нищо общо с отказите от наследство. Дори и наследникът да се е отказал от наследство, той ще бъде вписан в УН. Не, служителите от ГРАО не проверяват в РС за наличие на отказ от наследство.

Re: Наследяване по закон

МнениеПубликувано на: 08 Май 2020, 15:30
от karanedeff
Отказалият се от наследство не губи качеството си на наслледник :idea:

Re: Наследяване по закон

МнениеПубликувано на: 08 Май 2020, 18:26
от jhoro
karanedeff написа:Отказалият се от наследство не губи качеството си на наслледник :idea:

Губи само своя дял!

Re: Наследяване по закон

МнениеПубликувано на: 09 Май 2020, 14:08
от kalahan2008
aleksi33 написа:публичен ли е регистъра на съда за вписаните откази от наследство?

Всъщност не е публичен.
vili_spasova написа:Услугата за издаване на "Удостоверение за наследници" от ГРАО няма нищо общо с отказите от наследство. Дори и наследникът да се е отказал от наследство, той ще бъде вписан в УН. Не, служителите от ГРАО не проверяват в РС за наличие на отказ от наследство.

И само да допълния казаното от vili_spasova:
Причината за това, че отказът от наследството не се отразява в удостоверението за наследници, се корени в НАРЕДБА № РД-02-20-6 ОТ 24 АПРИЛ 2012 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО, която не позволява на служителите от ГРАО да черпят информация от други източници, освен от ЕСГРАОН. А отказът от наследство не се отразява в ЕСГРАОН. Касае се за нормативен недостатък, който по неизвестни причини стои некоригиран. Нещо повече, в тази част наредбата противоречи на Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство.
На основание чл. 15, ал. 2 ЗНА приложим е регламентът, а не наредбата. Но това трудно може да бъде обяснено на общинските служители, за които България все още не е в ЕС.

Re: Наследяване по закон

МнениеПубликувано на: 09 Май 2020, 15:48
от jhoro
kalahan2008 написа:Причината за това, че отказът от наследството не се отразява в удостоверението за наследници, се корени в НАРЕДБА № РД-02-20-6 ОТ 24 АПРИЛ 2012 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО, която не позволява на служителите от ГРАО да черпят информация от други източници, освен от ЕСГРАОН. А отказът от наследство не се отразява в ЕСГРАОН.

Да. Както беше написал - „Отказалият се от наследство не губи качеството си на наследник.“ Също както и недостойния!
Аналогично
Чл. 15. (2) В удостоверението се попълват всички данни, включени в образеца, за лицето, за което се отнася удостоверението, за съпруга/та и за всички живи и починали роднини по права линия от първа степен и по съребрена линия от втора степен.