Страница 1 от 1

До кога се изплаща издръжка?

МнениеПубликувано на: 12 Мар 2020, 12:43
от daiana_balamova
Делото е от 2014г.В решението пише "До навършване на пълнолетие ИЛИ до настъпване на друга установена законова причина за изменение или прекратяване на издръжката...". Въпроса ми е след навъшването на пълнолетие до завъшване на средно образование съм чувала от много хора, че издръжката се изплаща. Така ли е?

Re: До кога се изплаща издръжка?

МнениеПубликувано на: 12 Мар 2020, 14:29
от bvoykov
Здравейте, до колкото аз знам, детето трябва само (защото вече ще има навършени 18 години и може само да извършва валидни правни действия) да води ново дело за издръжка. Видно е и от цитирания от Вас абзац, че условието в съдебното решение е до навършване на пълнолетие или там други законови пречки, тоест съдебният изпълнител, който евентуално ще води принудителното изпълнение няма как да се отклони от постановеното от съда. Издръжка на учащ се пълнолетен обаче не се дължи, така да кажем "безусловно", както на ненавършило пълнолетие дете, защото, както и Вие може да видите в чл. 144 от Семейния кодекс - тя се дава, до колкото детето не може да се издържа от имуществото си и родителят може да я дава без особени затруднения. Тоест, ако другият родител е на минимална работна заплата, това би било пречка за присъждане на такава издръжка.