Страница 1 от 1

претенция за предоставяне на ползването на семейно жилище

МнениеПубликувано на: 11 Фев 2019, 13:32
от svetlana83
Здравейте,
от година и половина съм разведена.Развода е по взаимно съгласие чл.50 СК и и постигнато споразумение по чл.51 СК.
Децата разделихме по равно голямото, остана да живее с татко си, малкото с мен. В семейното жилище придобито по време на почти 18годишен брак със съразмерно участие и на двамата бивши съпрузи остава да живее таткото с голямото дете.Въпроса ми е следния - мога ли да си позволя да се боря по съдебен път, да получа разрешение за ползване на жилището.На квартира съм с малкото дете и нямам друг собствен имот, годен за обитаване.Детето, което отглеждам е на 10 години, другото ми дете , което остана с татко си след два месеца навършва пълнолетие.Повода за това ми желание има няколко причини.Живеем на чуждо и пътуваме всеки ден от единия до другия край на града, защото запазихме училището, за да не се травмира детето.
Бащата има нова връзка и евентуална претенция, да я развие във въпросното жилище.На трето не последно място,последната му атака върху детето, което отглежда доведе до това, че то ме подкани да му припиша своята половина от бившото семейно жилище, защото му се полага по право.Благодаря предварително!

Re: претенция за предоставяне на ползването на семейно жилищ

МнениеПубликувано на: 11 Фев 2019, 15:24
от ivan_lawyer
Зависи от текста - ако е до пълнолетие на детето - голямото - едно на ръка. Сега сте обикновени съсобственици. Има някои трикове обаче.

Re: претенция за предоставяне на ползването на семейно жилищ

МнениеПубликувано на: 11 Фев 2019, 15:52
от svetlana83
Няма упоменат срок в решението.Аз не искам да продавам или купувам, а само да си отглеждам детето в него.

Re: претенция за предоставяне на ползването на семейно жилищ

МнениеПубликувано на: 12 Фев 2019, 22:13
от jhoro
Относно ползването:
Предоставяне на семейното жилище след развода
Чл. 56.
(1) При допускане на развода, когато семейното жилище не може да се ползва поотделно от двамата съпрузи, съдът предоставя ползването му на единия от тях, ако той е поискал това и има жилищна нужда. Когато от брака има ненавършили пълнолетие деца, съдът служебно се произнася за ползването на семейното жилище.
(2) Когато от брака има ненавършили пълнолетие деца и семейното жилище е собственост на единия съпруг, съдът може да предостави ползването му на другия, на когото е предоставено упражняването на родителските права, докато ги упражнява.
(3) Когато от брака има ненавършили пълнолетие деца и семейното жилище е собственост на близки на единия съпруг, съдът може да предостави ползването му на другия, на когото е предоставено упражняването на родителските права, за срок до една година.
(4) Ползването на семейното жилище се прекратява преди изтичането на срока, ако отпадне жилищната нужда на ползващия, а в случаите по ал. 2 и 3 - и ако сключи нов брак.
(5) Когато съпрузите са съсобственици или имат общо право на ползване върху семейното жилище, съдът предоставя ползването му на единия от тях, като взема предвид интересите на ненавършилите пълнолетие деца, вината, здравословното състояние и други обстоятелства.
(6) При изменение на обстоятелствата, които са от значение за предоставяне ползването по ал. 5, всеки от бившите съпрузи може да поиска промяна на ползването на жилището.

В случая „обстоятелствата, които са от значение за предоставяне ползването“ - навършване пълнолетие на голямото дете.
Що се отнася до „приписването“ (прехвърляне на собствеността) - не се сещам за такова право!

Re: претенция за предоставяне на ползването на семейно жилищ

МнениеПубликувано на: 20 Фев 2019, 17:25
от svetlana83
Благодаря.
Ще търся правото, пък дано да е обективно.