начало

Прокуратурата ще си сътрудничи с ОЛАФ Прокуратурата ще си сътрудничи с ОЛАФ

Заявление за приемане на наследство

Брак, развод, наследство
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Заявление за приемане на наследство

Мнениеот shimun1 » 29 Окт 2018, 17:10

Здравейте. Имам един малък проблем за който ще ви бъда много благодарен ако можете да ми помогнете да го разреша. Значи, за съжаление на скоро майка ми почина,а баща ми почина преди 10 години. Нямам братя или сестри и съм наследник по закон. Днеска ходих до Райионния Съд където живеех с майка ми за да попитам какво е нужно за да подам заявление за приемане на наследство, като аз вече знаех, че ми трябва Препис-извлечение от акт за смърт и Удостоверение за наследници. В районния съд ми казаха, че трябва да се свържа с адвокат и аз се зачудих защо ми е. И така исках да питам защо са ме посъветвали да си намеря адвокат, като аз съм единственният наследник и родителите ми не са дължали пари КЪМ АБСОЛЮТНО нищо.

Аз трябва да наследя 1 Апартамент и 1 Гараж, като апартамента е на името на майка ми, а гаража на баща ми.
Исках да питам, тъй като баща ми почина преди 10 години и след това майка ми е наследила гаража, трябва ли да има някакъв документ в който пише, че го е наследила. Защото колкото и да се ровя не можах да намеря такъв. И трябва ли да показвам на адвоката препис-извлечение на 2-мата ми родители и че аз съм техен наследник за да мога да наследя апартамента и гаража.

И последно: Обикновено колко струват такива услуги при адвокатите?
Благодаря ви предварително.
shimun1
Нов потребител
 
Мнения: 4
Регистриран на: 01 Авг 2018, 20:24

Re: Заявление за приемане на наследство

Мнениеот vili_spasova » 29 Окт 2018, 18:19

ЗМДТ - https://lex.bg/en/laws/ldoc/2134174720

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.
(2) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) Когато собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, е предприятие, в декларацията по ал. 1 се посочва и отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 32.
(5) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.


..............................

Чл. 31. (1) (Предишен текст на чл. 31 - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците.
(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл. 31 или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.
(2) За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6-месечният срок от подаване на декларацията тече от узнаването, че наследството е открито.
(3) За имуществата на лица, обявени от съда за отсъстващи, декларацията се подава от лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на последното известие от него. В тези случаи 6-месечният срок за подаване на декларацията започва да тече от въвеждането във владение.
(4) Когато наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на наследството и е живородено, срокът по ал. 1 за неговите законни представители започва да тече от деня на раждането му.
(5) Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.
(6) Данъчно задължените лица посочват в декларацията полученото наследствено имущество по вид, местонахождение и оценка.
(7) Наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след изтичане на сроковете по предходните алинеи, се декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.


Отивайте в данъчна служба по местонахождение на имотите с документите за собственост и удостоверение за наследници на двамата починали.
http://www.audibg.com

Не си въобразявай!
vili_spasova
Потребител
 
Мнения: 781
Регистриран на: 05 Дек 2007, 16:16
Местоположение: София

Re: Заявление за приемане на наследство

Мнениеот borovinka » 30 Окт 2018, 18:14

Не е нужно да подавате "Заявление за приемане на наследство" пред когото и да било.
Вие сте наследник по силата на закона.
За да удостоверите собствеността си върху наследствените имоти, останали от родителите ви, не е задължително да си вадите нов нотариален акт на ваше име. Достатъчно е да отидете в общината по местонахождение на имотите и да подадете нова декларация по чл. 14 от ЗМДТ като приложите и две удостоверения за наследници съответно за баща ви и майка ви, издавани от общината, където е било последното им местоживеене.
Това трябва да се случи в 6-месечен срок след откриване на наследството.
Не са нужни да съществуват документи, че майка ви е била наследник на баща ви - в удостоверението за наследници, което ще ви издадат за него, ще е вписана и тя като преживяла съпруга.
Veritatem dies aperit
borovinka
Активен потребител
 
Мнения: 1506
Регистриран на: 18 Авг 2011, 14:41
Местоположение: Lawrence, KZ


Назад към Семейни казуси


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 9 госта


cron