Страница 1 от 1

Запазена част на низходящ наследник

МнениеПубликувано на: 03 Сеп 2018, 14:24
от magghi
Здравейте!
Какво е мнението Ви по следният казус?
Ние сме фирма, която се занимава със селскостопанска дейност. Наш арендодател е починал. Представено ни бе собственоръчно завещание, нотариално заверено, изцяло в полза на внучката на починалият арендодател. След като бе изплатена годишната рента съгласно завещанието, се представи и дъщерята на починалият ( пряк наследник и майка на лицето, в чиято полза е завещанието). Дъщерята също предявява иск към рентата, представяйки удостоверение на наследници. Кой би трябвало да вземе рентата и как би следвало да бъде разпределена тя до момента на решението на съда за запазена част( разбрахме, че е предявен такъв иск, но все още не е имало дело)?

Re: Запазена част на низходящ наследник

МнениеПубликувано на: 06 Сеп 2018, 14:09
от bvoykov
Значи сте изплатили изцяло рентата на внучката за тази стопанска година (ако не ме лъже паметта, тя приключва тези месеци)? Според мен плащането, което сте направили, е валидно. Щом починалият арендотател ѝ е завещал цялото си имущество, в това влиза и правото да получи рентата, тоест Вие сте си изпълнили задължението и ако някой има да взема нещо на същото основание, то това следва да се реши между тях двете - между внучката и дъщерята. Ако дъщерята оспори завещанието и съответно съдът ѝ признае правото на запазена част, което и най-вероятно ще стане, тя ще трябва да си търси парите от внучката. Вие сте платили на лице, което въз основа на недвусмислени обстоятелства се е явило легитимирано да получи сумата и всеки, който има интерес да получи дори и част от плащането, следва да си търси парите от този, който ги е получил - чл. 75 от Закона за задълженията и договорите. Така поне аз виждам нещата, може да има и други мнения.

Re: Запазена част на низходящ наследник

МнениеПубликувано на: 23 Окт 2018, 07:30
от marineta
Трябва да има документ.

Re: Запазена част на низходящ наследник

МнениеПубликувано на: 03 Ное 2018, 10:31
от r_enev
Според чл. 16., ал. 1 завещателните разпореждания, които се отнасят до цялото или до дробна част от цялото имущество на завещателя, се наричат общи и придават качеството на наследник на лицето, в полза на което са направени.
В случая от това, което сте изложили като фактическа обстановка, случаят е такъв. КАТО НАСЛЕДНИК, ЛИЦЕТО, В ПОЛЗА НА КОЕТО Е НАПРАВЕНО УНИВЕРСАЛНОТО ЗАВЕЩАНИЕ, ПРИДОБИВА НЕ САМО ВСИЧКИ ПРАВА НА НАСЛЕДОДАТЕЛЯ, НО И СТАВА ОТГОВОРНО ЗА ВСИЧКИ НЕГОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
Споделям горното мнение, че задължението Ви е изпълнено на правилното лице. Длъжникът се освобождава, ако добросъвестно е изпълнил задължението си към лице, което въз основа на недвусмислени обстоятелства, се явява овластено да получи изпълнението.