Страница 1 от 1

Необходими документи за развод по взаимно съгласие ?

МнениеПубликувано на: 05 Яну 2018, 04:26
от petertun
И по- точно изисква ли се "Декларации за материално състояние за всеки от съпрузите" ?

Интересувам се основно за часта "парични влогове" ? Съпрузите са постигнали съгласие по всички точки и нямат каквито и да е претенции,но единия от тях има не голям влог,за който другия не знае.Но и да знае,пак няма да има претенции към него.
Някъде трябва ли да се обявява този влог, в развод по взаимно съгласие ?

Re: Необходими документи за развод по взаимно съгласие ?

МнениеПубликувано на: 05 Яну 2018, 13:03
от ivan_lawyer
Влоговете са чисто лични. Преди можеше да се блокира влог за дълг на другия, един вид - семейството гарантира и личните дългове. Вече не е така. Самото споразумение не означава и делба на имотите. Трябва да се уговорят само - 1. децата; 2. моментното жилищно пребиваване; 3. издръжката - ако съпругата е в затруднение; 4. фамилното име - но и то не е задължително.
Изобщо - делбата и претенциите се оставят за по-късен етап, един вид - веднага да се постигне социалният резултат на развода.

Тоест - съдията няма да се спре да извърши развод, впрочем, развода е все още напълно служебна дейност - тоест - всичко го прави съдът, няма нужда исканията да са подготвени.

Re: Необходими документи за развод по взаимно съгласие ?

МнениеПубликувано на: 05 Яну 2018, 15:36
от petertun
ivan_lawyer,
Питането ми идва от този линк https://www.ruskov-law.eu/sofia/article ... lasie.html
линка е нов ,от 2017 и в него ваш ваш колега посочва ,че следва да са приложени и редица други документи,като например "декларации за материално състояние за всеки от съпрузите (по образец)" ,във която пък декларация има подточка за паричните влогове.

Направих едно търсене онлайн и само този адвокат посочва подбна декрарация,затова и искам да бъда сигурен, иска ли се тази декларация или не ,при развод по взаимно съгласие ?

Re: Необходими документи за развод по взаимно съгласие ?

МнениеПубликувано на: 06 Яну 2018, 00:08
от ivan_lawyer
Декларацията е необходима - има стереотип - по-добре с нея.

Но влогът е личен - независимо, че е по време на брак. Това е изменено през 2009 г., преди бяха общи средства и се блокираха от Банките - независимо от титуляра.

Но въпросът е - дали съпругата ще се заинтересува от влога след развода.
Но - все пак - декларирайте го надлежно - опишете го - примерно - влог, учреден открит с лични средства 2013 година - примерно.

Re: Необходими документи за развод по взаимно съгласие ?

МнениеПубликувано на: 06 Яну 2018, 18:51
от petertun
А възможно ли е да се направи следното :

1.Двете страни за съгласни да сключат СЛЕДбрачен договор в който да пише, че никой от съпрузите няма бъдещи имуществени или парични претенции към другия.
2.По време на брака, единия от съпрузите придобива имоти.
3.Възможно ли е в бъдеще този договор да бъде развален/атакуван по някакъв начин от другата страна и да се предявят претенции към имота като съпружеска съсобственост ?

С две думи,валидни ли са юридически едни такива следбрачни договори ?

Re: Необходими документи за развод по взаимно съгласие ?

МнениеПубликувано на: 07 Яну 2018, 01:05
от nikodim77
Здравейте,
Не съм запознат с дълбините на гр. право, но през 2016-та минах по пътеката - развод (то си бе цял 4-лентов аутобан), не бяха необходими никакви декларации, за имотно и финансово състояние, и никой не ми е споменавал за такива. Но по повод - Вашите притеснения си мисля, че споразумението за развод – респективно неговото утвърждаване от съда, биха имали своята доказателствена тежест при евентуални бъдещи претенции на някоя от страните. И тъй като минах по пътя именно на развода по взаимно съгласие, ще пейстна текстове от споразумението и СР., които считам, че биха били полезни по наст. тема.
Текстове от споразумението:

4. Семейно жилище, придобито по време на брака (СИО), нямаме.
6. Движимото имущество страните сме разделили преди развода
7. Страните сме в трудоспособна възраст и нямаме претенции за издръжка помежду си.
8. Фамилно име на съпругата хххххх
9. Разноските в бракоразводната част ще се поемат от страните по равно, а по отношение държавната такса върху определената издръжка – съобразно разпоредбите”


Ето и текстове от решението на съда:

Представеното споразумение по чл. 51 от СК урежда всички лични и имуществени отношения между страните, родителски права и издръжка, и следва да бъде одобрено.
Водим от горните съображения съдът РЕШИ:
....
УТВЪРЖДАВА споразумението по чл. 51 от СК, по силата на което:
....
Движимото имущество е разделено преди подаване на молбата за развод
Съпрузите не претендират издръжка помежду си.
"

Освен това в съдебното заседание по развода също е добре да вметнете, че сте разрешили имуществените си отношения окончателно, като това следва да бъде отразено в протокола от заседанието. Съдебните протоколи също имат доказателствена стойност.
Идеята на това, което представих в настоящия пост, е да си осигурите някаква доказателствена почва при бъдещи претенции спрямо Вас.
А това със „СЛЕДбрачния договор” ми звучи несериозно. Надали договор от такова естество би бил действителен.

Re: Необходими документи за развод по взаимно съгласие ?

МнениеПубликувано на: 07 Яну 2018, 21:43
от ivan_lawyer
Не намерих материали за следбрачен договор, но все пак, общо-взето това е сигурно един тънък момент с разделянето.

Според мен, след един период от време - всичко затихва по веригата и едва ли ще се явят претенции.

Но е глупаво, да подпишеш развод, пък да не уредиш всичко.