Страница 2 от 2

Re: Казус за наследство, собственост и права над имот

МнениеПубликувано на: 10 Ное 2017, 20:33
от bvoykov
Да, налице е презумпция, тя е оборима, но именно защото я има не приносът е това, което подлежи на доказване, а липсата на такъв. Презумпцията не се интересува от това какво е действителното положение, а то може да отговаря или да не отговаря на действителността. Ако действителното положение сочи, че липсва съвместен принос, при юридическото такова винаги ще се приема, че такъв е налице, докато презумпцията не бъде оборена. Така че може да се спрем и на компромисно решение и да разсъждаваме в хипотези: Ако приемем, че презумпцията не е оборена, то тя ще важи в конкретния казус и имотът ще стане СИО след изтичане на придобивната давност, тъй като това придобивно основание не е от изчерпателното посочени хипотези от СК, в които придобитото имущество ще бъде лична собственост плюс аргументите от задължителната съдебна практика. Във втория вариант, ако приемем, че презумпцията е оборена и съпругът няма съвместен принос, то имотът ще бъде изключителна собственост на съпругата. Но все пак "съвместен принос" поне според мен е понятие, което трябва да се преценява според обстоятелствата във всеки случай. От житейска гледна точка съпругът все пак е допринесъл към придобиването на имота, защото ако не беше дал тези 5000 лв., наследодателят на съпругата нямаше да придобие владението върху имота, което след неговата смърт да премине върху съпругата, и нямаше да придобие имота по давност. Всякакви варианти са възможни.

Re: Казус за наследство, собственост и права над имот

МнениеПубликувано на: 11 Ное 2017, 11:28
от ivanov_p
Възникването на спора и влизането в подробности доказва това, което от години пиша тук - "казусите", в този си вид, не могат да бъдат предмет на изпит. Уж елементарен казус се оказа достоен не за една, а за три дисертации и две тълкувателни решения:
- същността на договора и възможността със същия да се придобие собственост?;
- Давностни срокове за предявяване на искове по предварителен договор с и без предадено владение? (мисля, че имаше ТР и по него определено някоя от страните е могла да предяви иск срещу другата към крайната дата на събитията в "казуса");
- владението като предмет на наследственото право, преди и след изтичане на срока за придобиване?;
- смъртта на владелеца прекъсва ли владението, когато придобивната давност не е настъпила?;
- продължаването на владението на веща, настъпило преди изтичане на придобивната давност, представлява ли наследство и какви са последиците от придобиването на веща за СИО?
- възможно ли е съпруг да има принос в придобиването на имот чрез давностно владение, започнало при наследодателят на другия съпруг и изтекло след смъртта му?

Всичко това се хвърля в някаква професорска измишльотина и се очаква точен отговор, който при всички е неточен, защото или трябва да игнорира всякаква конкретика и да се отговори най-общо или да се отговори точно, с 20 страници обяснения.

Казусът е във фактите, а тези факти се доказват с разпит на свидетели, на страните, документи, експертизи. На изпита се задава въпроса (казуса) и се дават доказателствата, а не разказ по тях.