Страница 1 от 1

Наследство от починал

МнениеПубликувано на: 04 Сеп 2017, 15:50
от gamigata
Добър ден,
братът на дядо ми и жена му, имаха момче болно от синдром на Даун. След тяхната гибел, дядо и баба се грижеха дълги години за момчето. Баба има пълно попечителство над него. След смъртта на момчето и след 3 години и на дядо ми, се установи, че колата която дядо ми дълги години караше е закупена и преписана на името на Стоян(момчето). Възможно ли е тази кола да бъде прехвърлена по някакъв начин и след пълно попечителство прекъсват ли се наследническите права след майката и бащата ?

Re: Наследство от починал

МнениеПубликувано на: 04 Сеп 2017, 17:23
от boxko
Лицата от 14 години до навършване на 18-годишна възраст са непълнолетни.
Те извършват правни действия със съгласието на техните родители или попечители, но те могат сами да сключват обикновени дребни сделки за задоволяване на текущите им нужди и да разполагат с това, което са придобили със своя труд.

Непълнолетните и пълнолетните, които поради слабоумие или душевна болест не могат да се грижат за своите работи, се поставят под пълно запрещение и стават недееспособни.
Пълнолетните с такива страдания, чието състояние не е така тежко, за да бъдат поставени под пълно запрещение, се поставят под ограничено запрещение.
За правните действия на лицата по ал. 1 се прилага чл. 3, ал. 2, а за правните действия на лицата по ал. 2 се прилага чл. 4,ал. 2. - това, което по-горе съм цитирал.

и последно:
чл. 130 от СК
(3) Извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се допуска с разрешение на районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интереса на детето.

Re: Наследство от починал

МнениеПубликувано на: 08 Сеп 2017, 20:10
от gamigata
Това ако е жив а той е починал. Настойника ли остава единствения наследник или си продължава по родствената линия? Той няма живи родители и братя.

Re: Наследство от починал

МнениеПубликувано на: 08 Сеп 2017, 23:56
от lexy21
Мъжът е бил поставен под пълно запрещение и баба Ви е била настойник на пълнолетния запретен. Това няма отношение към наследяването. То си следва общите правила.