начало
Венецианската комисия: Някой независим трябва да може да разследва Цацаров Венецианската комисия: Някой независим трябва да може да разследва Цацаров

Заличаване на търговско дружество

Казуси по търговско право. Търговска регистрация
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Заличаване на търговско дружество

Мнениеот ledy in red » 14 Сеп 2004, 17:25

Казусът е следния: Съдружници в ООД, вземат решение на общо събрание на съдружниците, за прекратяване на дружеството с ликвидация. Срокът на ликвидацията е 6 месеца. Следва решение на окръжния съд за вписване на обстоятелството по прекратяване на дружеството. Проблемът е, че са изминали не 6 месеца, а 7години. Знаете ли дали има санкция за това, че не е заявено заличаване на дружеството след изтичане на 6-месечния срок?
ledy in red
 

Re: Заличаване на търговско дружество

Мнениеот донна2 » 14 Сеп 2004, 20:04

мисля че не виж административно наказателните разпоредби , не попадаш там мисля

Глава двадесета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Нарушения и глоби
Чл. 284. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1993 г., бр. 84 от 2000 г.) Лице, което е задължено по този закон, но не поиска в определения в него срок вписване или не представи книжа или подписи, предвидени в него, се наказва с глоба от 100 до 500 лева.
(2) Ако, след като е наказано с глоба, задълженото лице не поиска вписване или не представи книжа или подписи в срока, определен от съда, то се наказва с глоби по ал. 1 до извършване на действията.
(3) С глоба по предходните алинеи се наказва и длъжностно лице, което, след като е длъжно:
1. служебно не уведоми съответния окръжен съд за настъпилото обстоятелство, подлежащо на вписване;
2. не извърши необходимото за вписване в регистъра.
(4) (Нова, ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Лице, което е задължено по този закон, но не посочи в търговската си кореспонденция данните по чл. 13, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.
(5) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Глобата се налага от окръжния съд. Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба.
Чл. 285. (Нов - ДВ, бр. 103 от 1993 г.)
(1) За неизпълнение на задължението по чл. 7, ал. 3 на търговеца се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер 50 лв.
(2) Актовете за констатираните нарушения се съставят от кметовете на населените места, а наказателните постановления се издават от кметовете на общините или от определени от тях лица.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на закона за административните нарушения и наказания.
донна2
 

Re: Заличаване на търговско дружество

Мнениеот случаен » 14 Сеп 2004, 20:07

Няма санкция.
случаен
 

Re: Заличаване на търговско дружество

Мнениеот baicho » 15 Сеп 2004, 11:59

а подавало ли е оод-то данъчна декларация всяка година?
ако не е - ето ти санкция
нои дали са уведомени , че оод-то е в ликвидация - тук може също да имаш проблеми
а 6-те месеца за ликвидация, които не са спазени - въпрос на това, при кой съдия ще попаднеш при подаване молбата за заличаване :). според мен обаче, този срок е инструктивен и не води санкции за неспазването му
baicho
 

Re: Заличаване на търговско дружество

Мнениеот baicho » 15 Сеп 2004, 12:17

а и предполагам не си е увеличило капитала, след промените от ДВ бр. 100 от 1997 година..
управителя може да му се наложи глоба за това
baicho
 

Re: Заличаване на търговско дружество

Мнениеот Com » 15 Сеп 2004, 12:23

6-месечният срок е минимален и инструктивен.
Ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на дружеството след като са погасени всички задължения - това може и да не стане за 6 месеца.
Относно данъчните декларации и НОИ колегата е прав.
Com
 

Re: Заличаване на търговско дружество

Мнениеот ledy in red » 15 Сеп 2004, 15:15

Не са подавани данъчни декларации (голям проблем).
Но какво ще кажете за разпоредбата на чл. 34, ал. 1, в), изр. второ от ЗАНН.
Чл. 34. (1) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 1986 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 61 от 2002 г.) Не се образува административнонаказателно производство, а образуваното се прекратява, когато:
а) нарушителят е починал;
б) нарушителят е изпаднал в постоянно разстройство на съзнанието;
в) това е предвидено в закон или указ.
Не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението, а за митнически, данъчни, банкови, екологични и валутни нарушения, както и по Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на нормативните актове по прилагането му - две години.
ledy in red
 

Re: Заличаване на търговско дружество

Мнениеот baicho » 15 Сеп 2004, 16:01

дори и това да го приложиш, за всяка година неподадена декларация тече нов срок и се получава затворен кръг
но говори с някого от съответното ДП, да ти кажат те какво мислят, защото всяко ДП си работи по свой собствени правила и настроения. може и да си затворят очите.
baicho
 

Re: Заличаване на търговско дружество

Мнениеот ledy in red » 15 Сеп 2004, 16:04

Благодаря
ledy in red
 


Re: Заличаване на търговско дружество

Мнениеот e » 16 Сеп 2004, 12:24

Прегледайте по ДПК давността, там не е една година за неподаване на декларация, също по КСО.
Истината е, че някои състави на СГС не глобявт, че не е подадено заявление за заличаване.
В НОИ след като не е имало дейност, начислени заплати на управителите и т.н. и приходи, не би следвало да искат да се внасят осигурителни вноски. Ако искат, обжалвайте по съдебен ред. С данъчните ще е по-сложно.
В крайна сметка защо да заличавате?
e
 


Назад към Търговско право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


cron