начало

Ивайло Дерменджиев се кандидатира за председател на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев се кандидатира за председател на Висшия адвокатски съвет

Законно ли е да ти искат лични данни и ако ги посочиш ....

Виртуална приемна - кажете това, което мислите, за това, което искате!
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Re: Законно ли е да ти искат лични данни и ако ги посочиш ..

Мнениеот jasta13 » 02 Юли 2019, 14:45

Джеръм Джеръм в Трима души в една лодка, още в 19 век написа:Помня, че бях отишъл един ден в Британския музей, за да прочета нещо във връзка с лечението на някаква най-обикновена болест, която ме бе хванала — сенна хрема, ако не ме лъже паметта. Свалих книгата и прочетох всичко, което трябваше да прочета, после някак разсеяно запрелиствах страниците и почнах лениво да проучвам разни болести. Не помня вече какво беше първото разстройство, в което се задълбочих — някакъв страшен и опустошителен бич, уверен съм в това, — и още преди да прегледам набързо дори половината от поредицата „предварителни симптоми“, бях вече напълно убеден, че съм хванал болестта.

Поседях тъй известно време, цял смразен от ужас; после отново запрелиствах страниците, но вече равнодушно, обзет от отчаяние. Стигнах до коремния тиф, прочетох симптомите и открих, че имам коремен тиф. Трябва да съм боледувал месеци наред, без сам да подозирам това. Хрумна ми, че навярно страдам и от други болести. Намерих болестта на свети Вит и открих, както и очаквах, че съм пипнал и нея. Моят случай ме заинтригува. Реших да разчопля въпроса докрай и затова започнах по азбучен ред — прегледах „аденопатия“ и узнах, че съм заболял наскоро от нея и че острата фаза на болестта ще настъпи подир кръгло две недели. С облекчение открих, че болестта на Брайт ме е засегнала в по-лека форма, тъй че — що се отнася до нея — аз бих могъл да живея още ред години. Имах и холера — със страшни усложнения, а по всичко личеше, че съм се родил с дифтерит. Добросъвестно прерових двадесет и шестте букви на азбуката и можах да се убедя, че единствената болест, която ме бе отминала, е хронично възпаление на капачето на коляното.

Изпървом това донякъде ме натъжи; то приличаше почти на обида. Защо ли не страдах от хронично възпаление на капачето на коляното? Отгде-накъде едно такова оскърбително изключение? Скоро обаче в мен надделяха други и не тъй алчни чувства. Като размислих, че имам всички болести, за които пише във фармацевтиката, аз престанах да бъда тъй себичен и реших да мина и без възпаление на капачето на коляното. Подаграта изглежда ме бе хванала в най-злокачествена форма, без сам да съзнавам това; а по всичко личеше, че страдам от общо разстройство на ферментите още от юношески години. Тая бе последната болест в книгата и аз реших, че здравето ми не куца в друго отношение.

Седях и размишлявах. Струваше ми се, че трябва да съм много интересен случай от медицинско гледище и че бих представлявал същинска находка за една аудитория от студенти. Те биха се избавили от необходимостта да обикалят болниците за визитации. Самият аз представлявах цяла клиника. За тях би било достатъчно само да обикалят край мене, за да си получат след време и дипломите.

После се запитах колко ли време ми остава да живея. Постарах се сам да се прегледам. Измерих пулса си. Отначало изобщо не можах да намеря пулса. Сетне той заби просто изведнъж. Извадих часовника и почнах да броя. Преброих сто четиридесет и седем удара в минута. Опитах се да почувствувам самото сърце, но не можах да го намеря. То бе спряло да бие. Сега, разбира се, съм на мнение, че то трябва да е било на мястото си и да е биело през цялото време, но още не мога да си обясня как и защо. Потупах се навсякъде отпред, започвайки от това, което наричам талия, и свършвайки с главата. Потупах се отсам-оттам и по слабините и дори някъде нагоре по гърба, но нито долових нещо, нито почувствувах каквото и да е. Опитах се да прегледам и езика си. Извадих го колкото се може по-навътре, затворих едното око и се помъчих да го изследвам с другото. Видях само крайчеца на езика си. Единствената полза, която извлякох от тоя опит, се сведе до една още по-голяма увереност отпреди, че имам скарлатина.

В читалнята бях влязъл като щастлив и здрав човек. Измъкнах се навън като същинска развалина.

Отидох да видя лекаря си. Той ми е отдавнашен приятел. Когато ми се струва, че съм болен, той измерва пулса ми, преглежда езика ми и разговаря с мен за времето, при това винаги безплатно; затова реших да го зарадвам и отидох да ме прегледа. „Всеки лекар се нуждае най-вече от практика — рекох на себе си. — Нека ме прегледа: ще получи повече практика чрез мен, отколкото от хилядо и седемстотин обикновени, нищо и никакви пациенти с по една или две болести.“ И тъй, отидох право при него.

— Кажи — рече той, — кажи от какво боледуваш.

— Няма да губя времето ти, драги мой — подзех в отговор, — да ти разправям за болестите си. Животът е кратък, а ти може да умреш още преди да привърша. Ще ти кажа обаче от какво не боледувам. Нямам хроническо възпаление на капачето на коляното. Не мога да ти обясня защо нямам възпаление на капачето на коляното, но истината е, че не страдам от тая болест. Имам обаче всички останали болести.

После му разправих как бях стигнал до тоя извод.

Тогава той просто ме разгъна върху кушетката и ме заразглежда отвисоко, после сграбчи китката ми, сетне ме тупна по гърдите, и то тъкмо когато най-малко очаквах това — една доста подла постъпка, ако питате мене, — а веднага след това ме блъсна с глава. Накрая седна, надраска някакво предписание, сгъна го и ми го подаде, а аз го сложих в джоба и си отидох.

Не отворих предписанието. Отнесох го в най-близката аптека и го представих. Човекът го прочете и веднага ми го върна, казвайки, че не държи на склад такива неща.

— Но нали сте аптекар? — възразих аз.

— Да, аптекар съм — отвърна той. — Ако бях нещо по средата между кооперативен магазин и семеен пансион, може би щях да мога да ви услужа. Понеже съм само аптекар, срещам известни затруднения.

Тогава прочетох предписанието, а то гласеше, както следва:

1 фунт бифтек и 1/2 литър горчива бира всеки 6 часа.

1 разходка от 10 мили всяко утро.

1 легло точно в 11 часа всяка вечер.

И не измъчвай мозъка си с неща, които не разбираш!

Последвах тия указания с щастливия резултат — ако трябва да говоря лично за себе си, — че животът ми бе спасен тогава и пулсира в мен до ден-днешен.".
alea jasta est
jasta13
Младши потребител
 
Мнения: 90
Регистриран на: 28 Сеп 2006, 13:38

Re: Законно ли е да ти искат лични данни и ако ги посочиш ..

Мнениеот vili_spasova » 03 Юли 2019, 09:47

Хайде добро утро и малко размисъл по темата с едно решение:


Р Е Ш Е Н И Е № 246
гр.Пловдив, 07.08.2018 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, І-ви състав, в закрито заседание на…………август………през…две хиляди и осемнадесета година, в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:..........
ЧЛЕНОВЕ:

при участието на секретаря………………..разгледа докладваното от съдията……....В.търговско дело №449 по описа за 2018 година,…за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е въззивно по реда е по реда на чл.25 ал.4 от ЗТР и РЮЛНЦ.

Обжалва се решение №391/05.07.2018г., постановено по т.д. №486/2018г. по описа окръжен съд Пловдив. С обжалваното решение е оставена без уважение жалбата на В.И.Й., ЕГН **********, в качеството й на управител на новоучредено „.....“ ООД, чрез пълномощник адв.Д.З., подадена против отказ на длъжностно лице по регистрация при Агенция по вписванията №*/11.06.2018г. за първоначална регистрация на дружеството. Жалбоподателят е изложил оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на решението, с искане да бъде отменено и да се постанови вписване на заявените обстоятелства.
Пловдивският апелативен съд провери основателността на оплакванията, изложени във въззивната жалба и с оглед на представените по делото доказателства прие следното:
Със заявление образец А4 вх.№*/05.06.2018г. е заявено вписване на първоначална регистрация на дружество с ограничена отговорност с фирмено наименование „И.М.1“, седалище и адрес на управление ***, управител В.И.Й., съдружници – С.А.Д.и Д. О.З., капитал – 100лв., изцяло внесен.

Окръжният съд правилно е обосновал преценката си за необоснованост на изводите на длъжностното лице по регистрацията при АВ, мотивирали отказа му, а именно - че не са представени от заявителя доказателства за внасяне на капитала по сметка на дружеството. Това е така, тъй като вносните бележки удостоверяват внасяне на капитала по сметка IBAN ***, която, съгласно договор за платежни услуги, е с титуляр „....“ ООД.

За да потвърди отказа, окръжният съд е възприел изводите на длъжностното лице по регистрацията, основаващи се на проверката по чл.21, т.4 от ЗТР и РЮЛНЦ, а именно – дали към заявлението са приложени всички документи съгласно изискванията на закон. Като липсващ документ, предпоставящ отказ за вписване на първоначална регистрация, длъжностното лице по регистрацията, съответно – първоинстанционният съд, са възприели непредставянето на препис от дружествения договор, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени. Изискването за представяне на препис от дружествения договор, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени, е въведено с разпоредбата на чл.20, т.1, б. Б от Наредба №1/14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Видно от приложения дружествен договор същият съдържа ЕГН и постоянен адрес на съдружниците, които са лични данни по смисъла на чл.2 от Закона за защита на личните данни. Посочването на тези лични данни – ЕГН и постоянен адрес на физическото лице – съдружник в дружествения договор не се изисква по закон – по смисъла на чл.115 т.3 от ТЗ. От друга страна по смисъла на чл.3 от ЗЗЛД администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на данните, както и който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон. Следователно Агенция по вписванията притежава качеството на администратор на лични данни, поради обстоятелството, че по повод извършване на дейността си обработва лични данни на физически лица. В чл.4 ал.1 от ЗЗЛД са посочени алтернативни основания, при наличието, на които се допуска обработването на лични данни на физически лица. Съгласно чл.4 ал.1, т.1 от ЗЗЛД обработването е допустимо, в случай че е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение, а съгласно т.2 от цитираната разпоредба – и когато физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие. Окръжният съд е посочил, че в случая липсва изрично дадено съгласие от физическите лица, за които се отнасят данните. Не е зачетено обаче презумираното съгласие, визирано в разпоредбата на чл.13 ал.9 от ЗТР и РЮЛНЦ, съгласно която, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от агенцията и за предоставянето на публичен достъп до тях. С действието по представяне на дружествен договор, съдържащ лични данни, без това да се изисква по закон и без да е представен препис от дружествения договор, безспорно е изразено съгласие за обработването и публикуването на подадените документи и тяхното съдържание, което представлява съгласие за обработване на лични данни по смисъла на чл.4 ал.1, т.2 от ЗЗЛД.
По изложените съображения отказът на длъжностното лице по чл.24, във вр. с чл.21 от ЗТР и РЮЛНЦ и потвърждаващото го решение на ОС Пловдив са незаконосъобразни и следва да се отменят.
Водим от изложеното Пловдивският апелативен съд

РЕШИ:
ОТМЕНЯ решение №391/05.07.2018г., постановено по т.д. №486/2018г. по описа окръжен съд Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на В.И.Й., ЕГН **********, в качеството й на управител на новоучредено „....“ ООД, чрез пълномощник адв. Д.З., подадена против отказ на длъжностно лице по регистрация при Агенция по вписванията №*/11.06.2018г. за първоначална регистрация на дружеството, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ отказ №*/11.06.2018г. на Длъжностното лице при Търговски регистър, Агенция по вписванията, постановен по заявление, с вх.№*/05.06.2018г., с което е заявено вписване на първоначална регистрация на дружество с ограничена отговорност с фирмено наименование „......“.
УКАЗВА на основание чл.25 ал.5 от ЗТР и РЮЛНЦ на Агенцията по вписванията да извърши исканото вписване в търговския регистър.
Препис от решението да се изпрати на Агенцията по вписванията за изпълнение.
Решението е окончателно.

Най-обичам счетоводители да регистрират и да правят промени по партидите на дружествата. :lol: Получават се интересни ситуации.
http://www.audibg.com

Не си въобразявай!
vili_spasova
Потребител
 
Мнения: 788
Регистриран на: 05 Дек 2007, 16:16
Местоположение: София

Re: Законно ли е да ти искат лични данни и ако ги посочиш ..

Мнениеот Pause » 03 Юли 2019, 22:25

Рядко държавен орган, може да обработва лични данни, на получено съгласие на субекта на данни. Ако се приеме, че АВ в изпълнение на закона може да ги събира и публикува по указания начин, тогава основанието на което го прави може да бъде оттеглено и данните да бъдат унищожени. Освен това кореспондира и на принципа на прозрачност, по лесен и разбираем начин, се предоставя информация за използваните му лични данни.
Аватар
Pause
Активен потребител
 
Мнения: 1615
Регистриран на: 29 Авг 2008, 16:14

Re: Законно ли е да ти искат лични данни и ако ги посочиш ..

Мнениеот dakiss » 04 Юли 2019, 15:36

vili_spasova написа:Хайде добро утро и малко размисъл по темата с едно решение:

Съгласно чл.4 ал.1, т.1 от ЗЗЛД обработването е допустимо, в случай че е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение, а съгласно т.2 от цитираната разпоредба – и когато физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие. Окръжният съд е посочил, че в случая липсва изрично дадено съгласие от физическите лица, за които се отнасят данните. Не е зачетено обаче презумираното съгласие, визирано в разпоредбата на чл.13 ал.9 от ЗТР и РЮЛНЦ, съгласно която, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от агенцията и за предоставянето на публичен достъп до тях. С действието по представяне на дружествен договор, съдържащ лични данни, без това да се изисква по закон и без да е представен препис от дружествения договор, безспорно е изразено съгласие за обработването и публикуването на подадените документи и тяхното съдържание, което представлява съгласие за обработване на лични данни по смисъла на чл.4 ал.1, т.2 от ЗЗЛД.

Най-обичам счетоводители да регистрират и да правят промени по партидите на дружествата. :lol: Получават се интересни ситуации.


Много ме кефи когато се вмъкват думи, които са мешаница от два закона, които си противоречат и в крайна сметка това да мине като дописване на основен закон :D :D :D .
А щеше да е лесна и излишна темата, ако вместо АВ да измислят нови закони, които са в разрез с основен закон, просто да заличат личните данни, както са заличени в цитираното решение на съд, ама ПУСТИ МЪРЗЕЛ :D :D :D
Чл. чл.4 ал.1, т.1 от ЗЗЛД касае само обработване на лични данни, но когато се съеши с чл.13 ал.9 от ЗТР и РЮЛНЦ се получава, че може и да се публикуват лични данни, с или без съгласие на този на който са личните данни.
Къде в ЗЗЛД пише, че могат да се ПУБЛИКУВАТ ЛИЧНИ ДАННИ???
Може ли да има закон, който в разрез с ЗЗЛД да разреши ПУБЛИКУВАНЕ на лични данни???

В съда са интересните ситуации. Иначе ако всичко е според закона, няма да ги има тези отменяния на решения, а само ще се връщат делата за повторно разглеждане на по-долустоящия съд, за да си поправят грешката.
ОТМЯНА на решение на даден съд е осъждане на допусналия грешка съд, че не съди правилно и според законите.
Грешки се допускат, но е редно същия съд да си поправи грешката, а не горестоящия да му ОТМЕНЯ решенията.
dakiss
Младши потребител
 
Мнения: 66
Регистриран на: 03 Фев 2019, 13:30

Re: Законно ли е да ти искат лични данни и ако ги посочиш ..

Мнениеот dakiss » 04 Юли 2019, 15:51

Pause написа:Рядко държавен орган, може да обработва лични данни, на получено съгласие на субекта на данни. Ако се приеме, че АВ в изпълнение на закона може да ги събира и публикува по указания начин, тогава основанието на което го прави може да бъде оттеглено и данните да бъдат унищожени. Освен това кореспондира и на принципа на прозрачност, по лесен и разбираем начин, се предоставя информация за използваните му лични данни.


Почти всички държавни органи могат да събират и обработват данни, но не и ДА ГИ ПУБЛИКУВАТ ....
Може да се публикува даден документ, но личните данни трябва да са ЗАЛИЧЕНИ

Ако говорим за прозрачност, то такава трябва да има само към обработващия с дадени за това права орган, но не и такава да е към цялото общество. ;)
За това има откраднати фирми, имоти ... и прочие съвсем законно, след като се разполага с личните данни на жертвите.
Ако човека, или фирмата сами си публикуват личните данни - да се сърдят на себе си, но един орган който работи с лични данни трябва да знае законите и да заличава личните данни, независимо дали е с или без съгласие и дали са искани или не .....
dakiss
Младши потребител
 
Мнения: 66
Регистриран на: 03 Фев 2019, 13:30

Re: Законно ли е да ти искат лични данни и ако ги посочиш ..

Мнениеот Pause » 04 Юли 2019, 21:08

Има вече едно Решение на КЗЛД, което счита че няма нарушаване на ЗЗЛД.

Решение по сигнал с вх .№ 1434/10.10.2008 г.
РЕШЕНИЕ
20.05.2009 г.

Комисията за защита на личните данни в състав: Венета Шопова, Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 20.05.2009 г. разгледа сигнал с вх. № 1434/10.10.2008 г. отИ.И.Ц. , в качеството му на изпълнителен директор на “П.” АД срещу Агенция по впиванията за нарушение на Закона за защита на личните данни.
В Комисията за защита на личните данни е получен като копие сигнал вх.№1434/10.10.2008 г. от И.И.Ц. . В него г-н Ц. отправя искане до Комисия за защита на личните данни достъпът до публикуваните в Търговския регистър пълномощни, с които акционерите на дружеството упълномощават техни представители да присъстват от тяхно име на общото събрание на акционерите, проведено на 05.09.2009 г. да бъде ограничен и да не бъде общодостъпен. По отношение на достъпът до публикуваните в Търговския регистър домашен адрес и ЕГН на него, като изпълнителен директор и на членовете на съвета на директорите на “П.” АД да бъде преустановен.
На основание чл.34, ал.3, чл.35 и чл.36 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, с писмо изх.№ 4911/26.11.2008 г., е поискано становище по изложеното в сигнала на г-н Ц. от г-жа Даниела Митева, изпълнителен директор на Агенция по вписванията.
На 15.12.2009 г. е получено поисканото становище от Агенцията по вписванията. В него се застъпва тезата, че обработването на посочените данни е законосъобразно и се извършва на основание чл.4, ал.1, т. 1 от ЗЗЛД. Посочва се, че нормативно установеното задължение на Агенцията по вписванията да обработва тези данни е регламентирано в Закона за търговския регистър и Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхранявани и достъп до търговския регистър.
В становището е посочено, че във връзка с обявяването на годишния финансов отчет на “П.” АД е подадено заявление по образец Г 1 с вх.№ 20081008130521 и заявител е И.И.Ц. . Съгласно чл.62 от Наредба № 1 към заявление по образец Г1 се прилага годишния финансов отчет, а в случаите, когато закон съдържа изисквания относно приемане на подлежащия на обявяване акт, се прилагат и документи доказващи това обстоятелство. Посочено е също, че със заявлението за обявяване на годишния финансов отчет следва да се представят и доказателства за законосъобразното свикване и провеждане на общото събрание на акционерите на дружеството. Съгласно чл.225 от Търговския закон за заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители. За доказване представителната власт на пълномощниците на акционерите, следва да бъде представено пълномощно, в което се съдържат лични данни на упълномощителя и пълномощните. Поради това че И.И.Ц. е заявител по всички подадени до Агенция по вписванията заявления и съгласно чл.13, ал.2, т. 1 от Закона за търговския регистър личните му данни се съдържат в заявленията. Изразено е виждането, че с действията по подаване на заявлението и приложението към него безспорно е изразено съгласие за обработването и публикуването на подадените документи и тяхното съдържание, което представлява съгласие за обработване на лични данни по смисъла на чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД.
В становището е посочено също, че молбата на И.И.Ц. , получена в КЗЛД като копие е постъпила в Агенция по вписванията и е заведена с вх.№ 15 00 1345/10.10.2008 г. В изпълнение на разпоредбата на чл.2, ал.4 от Закона за администрацията по повод на молбата му е образувано административно производство. Посочено е, че е изпратено писмо до Иван Ц. , което е в съответствие с това, което е изразеното в становището до КЗЛД.
На свое заседание, проведено на 20.05.2009 год., Комисията прие разглеждания сигнал за неоснователен.
По смисъла на чл.3 от Закона за защита на личните данни администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на данните, както и който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон. Следователно Агенция по вписванията притежава качеството на администратор на лични данни, поради обстоятелството, че по повод извършване на дейността си обработва лични данни на физически лица /в конкретния случай лични данни на физически лица представляващи и/или участващи в управлението на търговски дружества/. Агенция по вписванията има издадено удостоверение У- 26872 от КЗЛД и е вписана в регистъра на администраторите на лични данни и подържаните от тях регистри.
В чл.4, ал.1 от ЗЗЛД са посочени алтернативни основания, при наличието, на които се допуска обработването на лични данни на физически лица. Съгласно чл.4, ал.1, т.1 от ЗЗЛД обработването е допустимо, в случай че е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение.
Нормативно установеното задължение е регламентирано в Закона за търговския регистър /ЗТР/ и Наредба №1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Законът за търговския регистър урежда търговската регистрация, воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър, както и действието на вписванията, заличаванията и обявяванията в него. Търговският регистър се води и поддържа от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието /чл.3 ал.2 от ЗТР, чл.3, ал.1 от Наредба №1/. Той представлява единна централизирана електронна база данни, съдържаща вписаните обстоятелства по чл.4 от ЗТР, обявените актове по чл.5 от ЗТР, документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията и обявяванията, и запазените фирми по чл.35 от ЗТР. Съгласно чл.11 от ЗТР търговският регистър е публичен. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до него и до електронния образ на документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията и обявяванията, както и до електронния образ на фирмените дела на пререгистрираните търговци. Агенцията осигурява свободен и безплатен достъп и до съдържащите се в информационната система на търговския регистър заявления, електронния образ на приложените към тях документи и постановените откази. Данните на търговските дружества като седалище, адрес на управление, представляващите фирмата, са публични данни след вписването на дружеството в търговския регистър. В съответствие с чл. 31, ал.1 и ал.2 от Закона за търговския регистър министърът на правосъдието е издал Наредба № 1 за воденето, съхраняване и достъпа до търговския регистър. В тази наредба са определени и образците на заявления за регистрация. Посочената по – горе Наредба е нормативен акт по смисъла на чл.7, ал.2 от Закона за нормативните актове и в нея е регламентирано нормативно установеното задължение въз основа на което Агенция по вписванията обработва лични данни на определена категория физически лица. Г-н Ц. е подал в Агенция по вписванията заявление образец А 5, като към него е приложен образец Г 1. В чл.6, ал.2 от горецитираната наредба е посочено, че всяко заявление съдържа задължително определени полета, обединени в групи, в които се попълват определени данни, включително и лични такива.
Съществува група "Данни за заявителя" с полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Документ за самоличност", в което се посочват номерът на документа за самоличност на заявителя, органът, който го е издал, и датата на издаването му, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
В чл. 22 и следващите от Наредба №1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър на министъра на правосъдието са посочени изрично обстоятелствата и данните в това число и лични такива, които подлежат на вписване и следва да се посочат в заявленията за вписване, заличаване или обявяване относно с акционерни дружества.
С действието по подаване на заявлението с попълнени данни за лична карта, постоянен адрес, място на раждане, без да задължително попълването им, безспорно е изразено съгласие за обработването и публикуването на подадените документи и тяхното съдържание, което представлява съгласие за обработване на лични данни по смисъла на чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни. Следва да се има предвид и разпоредбата на чл.13, ал.9 от Закона за търговския регистър, съгласно която, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от агенцията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
В разглежданият случай са налице такива условия, от една страна, Агенция по вписванията, обработва лични данни в изпълнение на нормативно установено задължение /чл.4, ал.1, т.1 от ЗЗЛД/, а от друга г-н Ц. доброволно е попълнил и е подал заявления с данни, които се изискват само в изрично посочена хипотеза и по този начин е налице неговото съгласие по смисъла на чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД.
По повод данните, които се посочват за членовете на съвета на директорите в чл.22 буква “з” от Наредба №1 е указано, че в поле №12 на приложение А5 отразява тяхното име и ЕГН. Съгласно чл.13, ал.9 от Закона за търговския регистър, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от агенцията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
Относно сканираният списък на представените акции на общото събрание на акционерите на “П.” АД нито в търговският закон, нито в закона за търговския регистър и Наредба № 1 има изискване в този списък да съществуват ЕГН и “домашен адрес” т. е. постоянен или настоящ адрес съгласно Закона за гражданската регистрация. Агенцията по вписванията е сканирала списъка, който й е предоставен от И.Ц. , в качеството му на заявител във вида, в който той го е предоставил.
С оглед на изложеното и на основание чл.10, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.13, т.6 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация /действащ към момента на постъпването на сигнала в КЗЛД/, Комисията

РЕШИ:
Обявява сигнал с вх. № 1434/10.10.2008 г. от И.И.Ц. срещу Агенцията по вписванията за неоснователен поради неустановяване на нарушение на Закона за защита на личните данни и прекратява административното производство.

Решението на Комисията може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Eнев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/

Главен секретар: Цветелин Софрониев

Файлове за сваляне
Аватар
Pause
Активен потребител
 
Мнения: 1615
Регистриран на: 29 Авг 2008, 16:14

Re: Законно ли е да ти искат лични данни и ако ги посочиш ..

Мнениеот vili_spasova » 05 Юли 2019, 09:21

dakiss написа: ........... ако вместо АВ да измислят нови закони, които са в разрез с основен закон, просто да заличат личните данни, както са заличени в цитираното решение на съд.......


Заличаването на данни в съдебното решение и в АВ са две различни неща, има различни основания, не ми се губи време да Ви ги обяснявам. Понеже има достатъчно разяснения вече по темата малко по-нагоре.

Може и според Вас, АВ да ги измисля законите, но други ги приемат, така че.... можете да насочите аргументите и недоволството си към тях.
http://www.audibg.com

Не си въобразявай!
vili_spasova
Потребител
 
Мнения: 788
Регистриран на: 05 Дек 2007, 16:16
Местоположение: София

Re: Законно ли е да ти искат лични данни и ако ги посочиш ..

Мнениеот dakiss » 05 Юли 2019, 11:34

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Глава четвърта "а".
ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ (НОВА - ДВ, БР. 17 ОТ 2019 Г.)

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Когато лични данни са предоставени от субекта на данни на администратор или обработващ лични данни без правно основание по чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 или в противоречие с принципите по чл. 5 от същия регламент, в срок един месец от узнаването администраторът или обработващият лични данни ги връща, а ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия, ги изтрива или унищожава. Изтриването и унищожаването се документират.

Чл. 25ж. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) (1) Свободен публичен достъп до информация, съдържаща единен граждански номер или личен номер на чужденец, не се допуска, освен ако закон предвижда друго.
(2) Администраторите, предоставящи услуги по електронен път, предприемат подходящи технически и организационни мерки, които не позволяват единният граждански номер или личният номер на чужденец да е единственото средство за идентификация на потребителя при предоставяне на отдалечен достъп до съответната услуга.
(3) За целите на предоставяне на административни услуги по електронен път при условията на Закона за електронното управление администраторът осигурява възможност на субекта на данни да се идентифицира по ред, предвиден със закон.


В чл. 25ж освен ако закон предвижда друго надали се има предвид закон на агенция, или какъвто и да е държавен орган, или администратор, много от които не трябва да работят със Закон, а с Правилник, Регламент за дейността им, или нещо от сорта, за да не влизат в противоречие с основни закони.

Може ли някой да ми посочи други права да се ПУБЛИКУВАТ лични данни с, или без съгласието на субекта.
Това, че дадена агенция или административен орган са вмъкнала в правата си освен да ОБРАБОТВАТ правото и да ПУБЛИКУВАТ лични данни КАКВО Е???
Нека правим разлика между "ОБРАБОТКА" и "ПУБЛИКУВАНЕ".
dakiss
Младши потребител
 
Мнения: 66
Регистриран на: 03 Фев 2019, 13:30

Re: Законно ли е да ти искат лични данни и ако ги посочиш ..

Мнениеот lexy21 » 11 Юли 2019, 22:44

dakiss написа:Бедна ми е фантазията да си представя по-голяма комплексарка, която не казва нищо по темата, а само сипе обиди. Явно и не си от интелигентните, които могат да си признаят грешка.

Тази комплексарка всъщност е единствената, която каза нещо по темата, преди да се разбере от писанията Ви, че не Ви слуша главата.
Аватар
lexy21
Активен потребител
 
Мнения: 2606
Регистриран на: 14 Фев 2008, 18:34

Re: Законно ли е да ти искат лични данни и ако ги посочиш ..

Мнениеот dakiss » 12 Юли 2019, 10:46

lexy21 написа:Тази комплексарка всъщност е единствената, която каза нещо по темата, преди да се разбере от писанията Ви, че не Ви слуша главата.


Аз пък не прочетох нищо такова, а само хвалби по Ваш адрес и как не й се е обяснявало, че било дълго.
Умря ви циганката и няма кой да Ви хвали, че взаимно се хвалите ли? :D

Цитиране на дело не е пояснения по темата, че реално има конфликт за който писах. Щом има случаи на отменяне на решения на съд от горна инстанция, значи и съда допуска грешки и не става за еталон всяко дело. Та да коментираме самите закони ;)

Предпочитам вместо да се засягате да пишете по темата. Аз лично не се засягам от подобни писания. Бъдете като мен.

Примерно коментирайте членовете които съм цитирал от ЗЛД :) те допускат ли ПУБЛИКУВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Благодаря предварително за разясненията на закона и нека не се правим на ощипани моми. ;)
dakiss
Младши потребител
 
Мнения: 66
Регистриран на: 03 Фев 2019, 13:30

Re: Законно ли е да ти искат лични данни и ако ги посочиш ..

Мнениеот kalahan2008 » 15 Юли 2019, 15:39

https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 09&from=BG
Съдът на Европейския съюз каза:
"Предвид това обстоятелство изглежда обосновано физическите лица, които избират да участват в икономическия обмен посредством такова дружество, да бъдат задължени да оповестяват данните във връзка със самоличността си и функциите си в това дружество, още повече че те са наясно с това задължение в момента, в който вземат решение да се заемат с такава дейност.
......
Накрая, що се отнася до член 14, първа алинея, буква a) от Директива 95/46, следва да се приеме за установено, че макар от гореизложеното да следва, че при претеглянето, което трябва да се извърши в рамките на тази разпоредба, по принцип имат преимущество необходимостта да се защитят интересите на третите лица спрямо дружествата с ограничена отговорност, чрез акции или по друг начин, и да се гарантира правната сигурност, добросъвестността на търговските сделки и доброто функциониране на вътрешния пазар, все пак не може да се изключи, че е възможно да съществуват особени случаи, при които неопровержими законови основания, свързани с конкретното положение на съответното лице, обосновават по изключение достъпа до вписаните в регистъра лични данни, отнасящи се до него, да бъде ограничен — след изтичането на достатъчно дълъг срок от прекратяването на съответното дружество — до третите лица, които могат да докажат особен интерес от консултирането им."
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3750
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: Законно ли е да ти искат лични данни и ако ги посочиш ..

Мнениеот dakiss » 15 Юли 2019, 17:28

kalahan2008 написа:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0398&qid=1518435019909&from=BG
Съдът на Европейския съюз каза:
"Предвид това обстоятелство изглежда обосновано физическите лица, които избират да участват в икономическия обмен посредством такова дружество, да бъдат задължени да оповестяват данните във връзка със самоличността си и функциите си в това дружество, още повече че те са наясно с това задължение в момента, в който вземат решение да се заемат с такава дейност.
......
Накрая, що се отнася до член 14, първа алинея, буква a) от Директива 95/46, следва да се приеме за установено, че макар от гореизложеното да следва, че при претеглянето, което трябва да се извърши в рамките на тази разпоредба, по принцип имат преимущество необходимостта да се защитят интересите на третите лица спрямо дружествата с ограничена отговорност, чрез акции или по друг начин, и да се гарантира правната сигурност, добросъвестността на търговските сделки и доброто функциониране на вътрешния пазар, все пак не може да се изключи, че е възможно да съществуват особени случаи, при които неопровержими законови основания, свързани с конкретното положение на съответното лице, обосновават по изключение достъпа до вписаните в регистъра лични данни, отнасящи се до него, да бъде ограничен — след изтичането на достатъчно дълъг срок от прекратяването на съответното дружество — до третите лица, които могат да докажат особен интерес от консултирането им."


Съжалявам, но не виждам нищо за общодостъпно публикуване на лични данни, а само достъп до хора които лично са заинтересувани.

Иде реч за публикуването на лични данни за свободен достъп от всички които поискат да прочетат.
Дори в случая е даден срок за достъпа за тези които могат да докажат особен интерес ......
dakiss
Младши потребител
 
Мнения: 66
Регистриран на: 03 Фев 2019, 13:30

Re: Законно ли е да ти искат лични данни и ако ги посочиш ..

Мнениеот kalahan2008 » 15 Юли 2019, 18:03

dakiss написа:Съжалявам, но не виждам нищо за общодостъпно публикуване на лични данни, а само достъп до хора които лично са заинтересувани.

Ами прочетете решението на СЕС изцяло и може би ще разберете.
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3750
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: Законно ли е да ти искат лични данни и ако ги посочиш ..

Мнениеот dakiss » 15 Юли 2019, 19:33

kalahan2008 написа:Ами прочетете решението на СЕС изцяло и може би ще разберете.


Ами прочетох го, но Вие прочетохте ли подчертаните неща?

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

9 март 2017 година ( 1 )

„Преюдициално запитване — Лични данни — Защита на физическите лица по отношение на обработването на такива данни — Директива 95/46/ЕО — Член 6, параграф 1, буква д) — Данни, подлежащи на оповестяване в дружествен регистър — Първа директива 68/151/ЕИО — Член 3 — Прекратяване на съответното дружество — Ограничаване на достъпа на трети лица до тези данни

Не става дума за обработката на лични данни в темата - първото подчертано, а за публично публикуване.
Всичко е решение за достъп до данни между свързани лица и обработващите данните, а не до публикуването им в публичното пространство.
Освен това данните се ползват само от администратори за обработка и могат да се дадат само на "третите лица, които могат да докажат особен интерес от консултирането на тези данни".

Ако има някъде да се дава право на публично оповестяване на лични данни, ще се радвам да ми цитирате текста.

Нека правим разлика между обработка на лични данни и публикуване на лични данни в публичното пространство
dakiss
Младши потребител
 
Мнения: 66
Регистриран на: 03 Фев 2019, 13:30

Re: Законно ли е да ти искат лични данни и ако ги посочиш ..

Мнениеот kalahan2008 » 15 Юли 2019, 23:10

Точно за публикуване на лични данни в дружествения /т.е. търговски/ регистър на Италия става въпрос в решението на СЕС, а не само за обработване. Личните данни на жалбоподателя са обработени от трето лице въз основа на оповестяването им в дружествения регистър от Търговската палата в град Лече. На мен много ми прилича на поставения от Вас казус.
Прочетете пак решението по поставените от италианския съд въпроси. Всъщност, започнете от поставените от италианския съд въпроси.
Жокер: говори се за "оповестяване" на лични данни.
п.п. Нямам никакво намерение да споря с Вас. Ако темата сте я започнал/а с цел да се информирате, аз само се опитвам да оказвам помощ и съдействие. Ако целта Ви е да докажете и да наложите своето мнение на останалите, без да се съобразявате с вероятността да не сте прав/а, просто игнорирайте цитираното решение и продължете да си вярвате в това, което вярвате. На мен ми е все едно в какво вярвате и в какво не вярвате. Ако целта на поставената тема е да се водят дела с цел осъждане на Агенцията по вписванията, форумът не е начин за това, има си съд и т.н. Ако се опитвате да се заяждате с участниците, без да водите смислен диалог, за мен това е пълна загуба на време.
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3750
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: Законно ли е да ти искат лични данни и ако ги посочиш ..

Мнениеот dakiss » 16 Юли 2019, 12:32

kalahan2008 написа:Ако се опитвате да се заяждате с участниците, без да водите смислен диалог, за мен това е пълна загуба на време.


Изобщо не ми е цел да се заяждам, или да съдя някой. Искам да се стигне до истината.

Всеизвестно е, че посочените текстове във всяко едно съдебно дело са си напълно законови и посочени по закон, член, параграф ....
Обаче .... когато се цитира стар документ, или закон който е променен, не е точно както трябва, на което му се казва "вратички" ....

Примерно:
Първа директива 68/151/ЕИО — Член 3 — Прекратяване на съответното дружество ... е напълно променен от Директива 2003/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 година.

ДИРЕКТИВА 95/46/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 октомври 1995 година е само за за "защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни"
Съгласно Член 7 Държавите-членки предвиждат, че обработването на лични данни може да се извършва, само ако:
а)съответното физическо лице е дало недвусмислено своето съгласие за това;
НЕДВУСМИСЛЕНО звучи съвсем различно от текста в АВ ;)

Освен това нея е определен срока за пазене на данните за обработка, но е и посочено какви данни са забранени за обработка, като това изключва обработка на определени лични данни чл 8 параграф 1 Държавите-членки забраняват обработването на лични данни, разкриващи расов или религиозен произход, политически идеи, религиозни или философски убеждения, членство в професионални съюзи, като и обработването на данни, свързани със здравословното състояние и половия живот. ... а щом е забранена обработката как могат подобни данни да се публикуват в публичното пространство дори и неволно да са подадени?

В закона за личните данни пък е посочено, че ако бъдат посочени лични данни, документа се връща, или ако е трудно се унищожава с протокол.

Ако считате горепосоченото за заяждане, явно няма защо да пиша повече.
Ако имате разумни доводи, че не съм прав, с радост ще ги прочета без да ми се засегне егото, или каквото и да е от този род.
dakiss
Младши потребител
 
Мнения: 66
Регистриран на: 03 Фев 2019, 13:30

Re: Законно ли е да ти искат лични данни и ако ги посочиш ..

Мнениеот kalahan2008 » 16 Юли 2019, 14:33

Не всичко е записано буквално в закона или европейския регламент. Затова е важно да се чете и съдебната практика, а специално практиката на СЕС е и източник на правото, който се ползва с примат/предимство пред българското национално право. Решенията на СЕС по преюдициални запитвания са и задължителни за всички български съдилища и институции.
В правото се изследва освен "буквата" и "духът" на закона. Неговият контекст и систематична връзка с други нормативни актове. Именно затова Ви насочих към тълкуването, дадено от СЕС. Според мен то е достатъчно ясно. Вас обаче това не Ви удовлетворява. Искате да бъде посочен точен "закон, член, параграф".
Ако не Ви харесва факта, че не всичко е посочено "по закон, член, параграф" (както Вие се изразявате), наистина е по-добре да изоставите темата, защото от юридическа гледна точка не сте прав/а. От Вашата житейска гледна точка може и да сте си прав/а, но тя няма практическо значение, важна е юридическата. Правото освен всичко друго е и специфичен начин на мислене. На мен ми се е случвало често да бъда в компанията на "компютърджии" и, честно казано, нищо не им разбирам какво говорят. По същия начин и за Вас е непонятно защо юристите мислят по различен от Вашия начин. Но това е нормално, във всички области на съвременното познание е така.
Ненавиждам доктрината за "вратички" в закона. Няма такива. Повечето хора дори и не знаят, че този възглед /за "вратата на закона"/ идва от романите на Кафка, а повечето хора дори не са го чували. Законът няма врати, а като всяка мисловна дейност и като всеки езиков продукт има възможност да различна интерпретация. Това е едновременно и недостатък, и предимство на естествения език, да речем пред изкуствения. Затова е най-трудно да се обясни правото на хора от техническите, математическите и компютърните науки, които са скарани с хуманитарния поглед и за които всичко е буквално и еднозначно.
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3750
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: Законно ли е да ти искат лични данни и ако ги посочиш ..

Мнениеот vili_spasova » 16 Юли 2019, 15:01

Привет, kalahan2008! Няма да казвам, че подкрепям мнението ти, че ми излезе име. Обаче ... с оглед последните новини за изтичане на данни от масивите на НАП ще следя с интерес заключенията и изявите на съфорумника ни dakiss.... Че темата е започната с цел заяждане и търсене на кусури на ТР към АВ е повече от ясно. Dakiss - да ти кажа, видяхме се с Лекситo, под надзора на модератор /ма на живо/, всички сме в добро здраве, даже пийнахме за свое здраве. /Циганката още се мъчи, ма не е умряла/
http://www.audibg.com

Не си въобразявай!
vili_spasova
Потребител
 
Мнения: 788
Регистриран на: 05 Дек 2007, 16:16
Местоположение: София

Re: Законно ли е да ти искат лични данни и ако ги посочиш ..

Мнениеот dakiss » 16 Юли 2019, 17:16

kalahan2008 написа:Не всичко е записано буквално в закона или европейския регламент. Затова е важно да се чете и съдебната практика, а специално практиката на СЕС е и източник на правото, който се ползва с примат/предимство пред българското национално право. Решенията на СЕС по преюдициални запитвания са и задължителни за всички български съдилища и институции.


Мисля, че това ми е достатъчно. Като човек при който няма двузначни неща явно греша, но Законите според теб нямат стойност, а решенията на висшестоящия съд са тези, които гледат другите съдилища.
Говоря за неща които ясно са написани в Закон който е началния и най-важния. Не става дума за неупоменати в закона по които има съдебно решение СВИШЕ :)

Интересно ми е тогава, защо има отменени решения на съд от по-висша инстанция след като те гледат това което правят тези над тях :)

Явно въпросите ми няма да дочакат точен отговор и няма нужда да се коментира повече. Поне разбрах мнението на съдии и юристи, че те винаги са правите, въпреки че закона друго може да казва :D
dakiss
Младши потребител
 
Мнения: 66
Регистриран на: 03 Фев 2019, 13:30

Re: Законно ли е да ти искат лични данни и ако ги посочиш ..

Мнениеот dakiss » 16 Юли 2019, 17:19

vili_spasova написа:... с оглед последните новини за изтичане на данни от масивите на НАП ще следя с интерес заключенията и изявите на съфорумника ни dakiss.... /


Явно не правите разлика между откраднато и публикувано, но може за юристите това да е едно и също :D
dakiss
Младши потребител
 
Мнения: 66
Регистриран на: 03 Фев 2019, 13:30

ПредишнаСледваща

Назад към Общи дискусии


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта


cron