Страница 1 от 1

Законно ли е отстраняване на ученик от училище?

МнениеПубликувано на: 21 Мар 2019, 19:34
от nikibars
Здравейте,

Синът ми учи в частно училище. Заради нарушение на дисциплината е отстранен за две седмици от училище. Тъй като след месец им предстоят матури(той е 4-ти клас), въпросът ми е - законно ли е да бъде отстраняван от училище за толкова дълъг срок?

Благодаря предварително!

Re: Законно ли е отстраняване на ученик от училище?

МнениеПубликувано на: 21 Мар 2019, 23:24
от jzschrstsprstr
Материята не ми е близка, но все пак... По какъв начин е отстранен ученикът? Има ли заповед? За да се ориентирате бихте могли да попитате и в училището на какво основание (текст) се налага такава мярка/санкция (предвидена ли е правилниците на училището и съобразени ли са те със закона)? За начало чл. 199 и сл. от Закона за предучилищното и училищното образование (в сила от 01.08.2016 г.) уреждат видовете мерки и санкции на учениците и реда за тяхното налагане.

Отстраняване от две седмици може да попадне под чл. 199, ал. 3 ЗПУО:
"(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му."

Но съгласно чл. 200, ал. 3: Мерките по чл. 199, ал. 2 и 3, както и санкциите "предупреждение за преместване в друго училище" и "преместване в друго училище" не се налагат на учениците в класовете от началния етап.

Re: Законно ли е отстраняване на ученик от училище?

МнениеПубликувано на: 22 Мар 2019, 14:18
от nikibars
Изпратиха ни само уведомително писмо, че преди три месеца детето е вкарано в процедура за нормализиране на дисциплината, влизаща в сила при системно нарушаване на правилата. Вече сме на точка 3 от въпросната процедура. Поисках заповед на директора, както и мотивите за стартиране на въпросната процедура. Отказаха ми с мотива, че документите, които искам са част от вътрешния документооборот на педагогическия съвет и не следва да ми бъдат предоставени. Въпросът ми, защо ни уведомяват за стартирането на процедурата с три месеца закъснение, както и защо изобщо не сме уведомявани, че детето е нарушавало дисциплината беше подминат с мълчание. Отказаха да ни предоставят дори текста на самата процедура...

Re: Законно ли е отстраняване на ученик от училище?

МнениеПубликувано на: 22 Мар 2019, 21:40
от jzschrstsprstr
Работата е там, че за момента и един конфликт/правен спор с училището не знам доколко би бил в интерес на детето. От това би имало смисъл само ако от училището веднага не се видят като закононарушители (потенциални ответници) първо във Вашите, а после и в техните очи, и не възстановяват сина Ви в час в рамките на ден-два, което е рисковано.