Страница 1 от 1

срок за отговор на жалба по акт за установяване на задължени

МнениеПубликувано на: 14 Авг 2017, 10:28
от aleks_aleks
Здравейте!

Бих искала да получа малко помощ във връзка със следния казус:
Получих акт за установяване на задължения от органа по местните данъци и такси към общината. В съответния срок подадох жалба срещу него пред съответния висшестоящ административен орган, в случая зам.кмет на община. Но мина вече един месец, а не са ми отговаря нищо.
Та въпроса ми е в какъв срок те трябва да се произнесат по направена от мен жалба? Предполагам, че би трябвало да имат срок за произнасяне.
Притеснява ме това да не би да изпусна сроковете, в които мога да обжалвам акта в съда?

Благодаря ви предварително за помощта! :)

Re: срок за отговор на жалба по акт за установяване на задъл

МнениеПубликувано на: 14 Авг 2017, 11:44
от jhoro
Здравейте.
Доколкото разбирам (от поста Ви) - Вие имате само съставен АКТ (констатация).
На основание чл 44 от ЗАНН сте направили писменни възражения по констатираното в акта.
Но - Вие в съда няма да обжалвате акта, а наказателното постановление, което тепърва ще се издаде. Това трябва да стане в едномесечен срок.
Чл. 52. (1) Наказващият орган е длъжен да се произнесе по административнонаказателната преписка в месечен срок от получаването. В случаите по чл. 44, ал. 4 наказващият орган се произнася в деня на получаване на административнонаказателната преписка.
(4) Преди да се произнесе по преписката, наказващият орган проверява акта с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и преценява възраженията и събраните доказателства, а когато е необходимо, извършва и разследване на спорните обстоятелства.
Чл. 57. (1) Наказателното постановление трябва да съдържа:
10. дали наказателното постановление подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд.
Чл. 59. (2) Нарушителят и поискалият обезщетение могат да обжалват постановлението в седемдневен срок от връчването му, а прокурорът може да подаде протест срещу него в двуседмичен срок от издаването му.

Re: срок за отговор на жалба по акт за установяване на задъл

МнениеПубликувано на: 22 Авг 2017, 22:27
от thebeast
Объркали сте двата щата - Калофер и Калифорния ...