Страница 1 от 2

Забраната адвокат да привлича клиенти чрез посредник

МнениеПубликувано на: 15 Яну 2012, 23:37
от keith_flint69
Колеги, как мислите, регистрацията на адвокат във Фейсбук, където в информацията за профила му е псочено, че упражнява адвокатска професия и са дадени данни за телефон, адрес на кантора и/или област на правото, в която практикува, противоречи ли на нормата на чл. 41 от Закона за адвокатурата?

Re: Забраната адвокат да привлича клиенти чрез посредник

МнениеПубликувано на: 16 Яну 2012, 00:42
от nk7702n
Аз лично не възприемам посочването на тези данни за адвоката във фейсбук като привличане на клиенти чрез посредник по смисъла на чл. 41 от ЗА. По - скоро прякото привличане на клиенти чрез насочването им от определено лице към точно определен адвокат би било нарушение на тази норма. Във фейсбук всеки става приятел с когото си реши. Това не означава, че някой се явява посредник и насочва другите към услугите на посочения адвокат.Още повече, че чл. 42 ал.4 допуска всеки адвокат да си направи интернет - страница с подобна информация.

Re: Забраната адвокат да привлича клиенти чрез посредник

МнениеПубликувано на: 16 Яну 2012, 00:52
от keith_flint69
Ами Етичният кодекс на адвоката, в чл. 8, ал.4 е предвидено, че адвокатът или негов съдружник не може да предлага услугите си на бъдещ клиент лично, чрез посредник или по друг начин, освен в случаите, когато адвокатът има семейна, роднинска или предходна професионална връзка с лицето. Адвокатът не може да привлича клиенти чрез използването на посредници.

Все пак посочването на тези данни в чужда интернет страница (а не собствена, както е по чл. 42 от ЗАдв.), би могло да се приеме като вид реклама на дейността на адвоката, понеже се сочи какви услуги предлага и всеки един от потребителите, който има достъп до тях е потенциален бъдещ клиент.

Re: Забраната адвокат да привлича клиенти чрез посредник

МнениеПубликувано на: 16 Яну 2012, 01:11
от ivan_lawyer
Забраната е в смисъл не да ограничи конкуренцията, а да препятства съдебните недоразумения.

Поемайки отговорност за едни клиент, винаги трябва да се спазват неписаните правила на адвокатството.

Ето защо, възможно е хората да ангажират адвокат, без съвсем нужните качества и квалификация.

Затова е по-добре да се следва традицията на самонасочване от клиент на клиент, не че е нещо перфектно.

Впрочем, аз не съм против агресивното рекламиране, нека да си съществува заедно с другите системи.

Re: Забраната адвокат да привлича клиенти чрез посредник

МнениеПубликувано на: 16 Яну 2012, 01:13
от nk7702n
Естествено, че трябва да се спазва Етичният кодекс. Друг е въпросът какъв точно смисъл се влага в понятието" посредничество" и дали е налице такова. Може би включването на адвоката в страниците на дадена група от приятели, които имат други свои приятели, води до непряка реклама, но аз лично не възприемам тази проява като нарушение именно на чл.41 от ЗА. А доколко е непозволена от ЗА реклама, пак е въпрос на субективна преценка, може да се застъпи и теза за, и теза против това твърдение. От гледна точка на това, че все пак се касае за личен профил, който поради начина на функциониране и контактуване във фейсбук добива публичност, не знам доколко би могла да се търси личната отговорност на адвоката.

Re: Забраната адвокат да привлича клиенти чрез посредник

МнениеПубликувано на: 16 Яну 2012, 21:33
от keith_flint69
Някакви други мнения?!?

Re: Забраната адвокат да привлича клиенти чрез посредник

МнениеПубликувано на: 17 Яну 2012, 04:53
от Гост.
Аз, отново и като да ми става навик :lol: , имам точно обратното схващане на изложените ( може и да съм свръх, не знам).

Та, за "личната книжка"- приемам го за някакъв метод за привличане на клиенти( нямам правна аргументация по въпроса, ако това търсите), но съм в темата заради завоалираните обяснения и съществуващото противоречие в тях, което не отчита разликата между социален и професионален живот.
Ако си в тази страница, за да " се свързвате и споделяте с хората в живота Ви" ( каквото е логото на социалната мрежа), то доверителите част от личния ви живот ли са?
И за хората, които смяташ за близки и част от живота си- дали си адвокат, какъв ти е телефона, адреса на кантората, е отдавна известна информация. Допълвам- всъщност това ли е най-важното за приятелите и близките ви? Жалко би било ако само с това ви свързват.
Ако ли не- те не са ти близки, но и всеки има различно схващане за близост. И свобода( най-вече).

п.п. Де да знам, не че ми се вярва, но може да се намери някой, който на визитката си е посочил интернет адреса на личната си страница във фейса :lol: . Вече нищо не би ме учудило.

Re: Забраната адвокат да привлича клиенти чрез посредник

МнениеПубликувано на: 17 Яну 2012, 21:19
от nk7702n
Абе, то въобще идеята за предоставяне на информация за адрес на кантора тел. и т.н. е странна, да не кажа смешна, защото кой би възприел за сериозен такъв начин за набиране на клиенти ? Аз лично не бих. Ама може и да има такива ентусиасти, които да се надяват на това, кой знае!? При всички случаи, продължавам да съм на мнение, че това не е начин за набиране на клиенти, поради което и не е нарушен точно чл. 41 от ЗА. За форма на чиста реклама може да поспорим вече. :D

Re: Забраната адвокат да привлича клиенти чрез посредник

МнениеПубликувано на: 17 Яну 2012, 21:51
от Гост.
Като не е начин за привличане, от какъв зор ти е да афишираш професионалния си статус? - да го виждат всички или да си му се радваш сам?
Като е лична книга, що не си афишират дамите примерно телесните мерки( смятам за лична тази информация), ама не- адвокат съм, имам си и телефон, пък и адрес на кантората?
Приятел на приятел, казваш, но ако си написал - 1.40/80кг. май няма да си толкоз щедър с приятелството или поне с информацията за себе си ( и щедростта на природата към теб- примерно! не визирам никого).

Re: Забраната адвокат да привлича клиенти чрез посредник

МнениеПубликувано на: 17 Яну 2012, 22:15
от nk7702n
Да, така е, обаче както казва Дяволът в един известен филм " Адвокат на дявола" - " Суета, суета, това е любимият ми грях.." :wink: Аз нямам такива намерения, де.

Re: Забраната адвокат да привлича клиенти чрез посредник

МнениеПубликувано на: 17 Яну 2012, 22:34
от Гост.
:roll: ........
Да не се простирам- фейса е място за лична информация, както визитката на адвоката не съдържа данни за сем. положение и прочее, а само професионална.
Но, ако и когато някой иска да се въвлича в този филм следва да мисли за последиците. В нета нищо не може да се скрие- кеша пази всичко( не можеш го изтри), и все ще дойде време, когато някой ще изпуши до степен да сезира нечия колегия.
Като гледам какви намаления обявяват разните му там кантори ( като в бакалия, вЕрно) и кризата( не на средната възраст) това време идва.

Re: Забраната адвокат да привлича клиенти чрез посредник

МнениеПубликувано на: 18 Яну 2012, 02:17
от keith_flint69
След дълги разсъждения, аз лично стигнах до следната концепция по въпроса:
Социалната мрежа, била тя ФБ или някой "друг Буук" има за основна цел поддържането на социални контакти, били те лични, професионални или каквито щете други.
Споделянето на данни (които всъщност са публични, тъй като са обявени в адвокатския регистър) не нарушава Закона за адвокатурата, нито Етичния кодекс на адвоката. Напротив, разпоредбите на чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЕКА позволяват на адвоката да осведомява обществеността за данните относно неговата професионална дейност, които са вписани в адвокатския регистър, като за тази цел може да предоставя посочената информация чрез различни средства за масово осведомяване, електронни средства за комуникация или по друг начин, доколкото се отнася за данни вписани в адвокатския регистър. Следва да се има предвид, че на адвокатите е предоставено и правото да си изработват и брошури (както и бланки, табели и визитни картички), съгласно чл. 8, ал. 5 ЕКА.
В случая не намирам за нужно да коментирам разпоредбата на чл. 42, ал. 4 от ЗАдв., която позволява на адвоката да поддържа собствена интернет страница, съдържаща професионална информация, тъй като тази разпоредба е неотносима към нашя случай с регистрацията на профил в чужд сайт (какъвто е ФБ).
Та по същество - продължавам нататък: Каква е следващата забрана за адвокатите? Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗАдв., адвокатът не може:
- да рекламира своята дейност (забрана, въведена и в чл. 8, ал. 3, т. 1 ЕКА) и
- да използва средства за привличане на клиенти, несъвместими с разпоредбите на този закон и с правилата на адвокатската етика.
По отношение на рекламирането на дейността, с регистрацията на Фейсбуук профил не се нарушава законовата забрана, ако публикуваните данни не съдържат някакъв вид призив за насърчаване реализацията на адвокатските услуги, предоставяни от дадения потребител. Легалната дефиниция на понятието „реклама” е дадено в § 1, т. 11 от ДР на Закона за защита на конкуренцията, а именно: „"Реклама" е всяко съобщение във връзка с търговия, занаят или професия, което има за цел да насърчи реализацията на стоки или услуги, включително на недвижими имоти, права и задължения”. Не може да се приеме, че данните се предоставят с цел насърчаване на потенциални клиенти да ползват услугите на конкретния потребител поради следните съображения:
- Основната цел на социална мрежа не е насърчаване на реализацията на адвокатски услуги, а предоставянето на възможност за виртуален контакт между потребителите. Все пак целта на публикуваната информация е обвързана с пряката цел на самата социална мрежа.
- Информацията е достъпна през интернет мрежата за неограничен кръг потребители, които биха могли да я намерят и на позволената от закона адвокатска интернет страница чрез многобройните „търсачки”, както е същата е достъпна и чрез справка в адвокатския регистър или просто минаване пред кантората на адвоката и виждайки табелката, окачена на вратата й.
- Посочването на данни от адвокатския регистър по никакъв начин не дават оценка за качеството на адвокатските услуги.
- В момента не се сещам за други...но въпросът остава отворен :)
Не може да се приеме, че публикуването на такъв профил, представлява и
непозволено от ЗАдв. и правилата на адвокатската етика „средство за привличане на клиенти”, тъй като, както споменах по-горе, на адвокатът му е позволено да осведомява обществеността за данните от адвокатския регистър (чл. 8, ал. 1 и 2 ЕКА).

Следващата забрана се крие в чл. 41 ЗАдв., съгласно която адвокатът не може да привлича клиенти чрез използването на посредници (изцяло възпроизведена в чл. 8, ал. 4, изр. 2 ЕКА). В случая ФБ не може да се приеме и като посредник, тъй като (ако правилно съм разсъждавал) същият не представлява средство за привличане на адвокатски клиенти, а има съвсем други преки цели.
Съгласно чл. 8, ал. 4, изр. 1 ЕКА на адвокатът се забранява да „предлага услугите си на бъдещ клиент лично, чрез посредник или по друг начин, освен в случаите, когато адвокатът има семейна, роднинска или предходна професионална връзка с лицето”. Публикуването на информация от адвокатския регистър има информативен характер, а не представлява някакъв вид предложение, все пак адвокатът може с това да не предлага нищо – всичко зависи от неговата заетост. Освен това посочването на професията не винаги означава предложение на услуги, целите може да са различни – човек може да цели да поддържа имидж, да парадира с образованост, да се счита за начетен, да опитва да впечатли някого и т.н. целите при всеки биха могли да бъдат различни.
Другите забрани, са в чл. 8, ал. 3, т. 2, 3 и 4 ЕКА:
- да прави сравнение с други адвокати относно качеството на адвокатската си работа, обема и успеха на практиката си, размера на адвокатското си възнаграждение;
- обещава постигането на конкретни резултати
- обявява имената на свои клиенти.
Забраните не се нарушават, ако се публикува само информацията от адвокатския регистър.
Това което Законът позволява на адвоката е да
- да уточнява в коя област на правото практикува (чл. 42, ал. 2 ЗАдв.) и
- да посочва правните организации, в които членува, образованието и професионалния си опит, както и чуждите езици, които владее. (чл. 42, ал. 3 ЗАдв.)

Доста се поувлякох, но мисля, че обхванах проблема сравнително пълно, и крайният извод е, че адвокатът не нарушава Закона или етичните правила, ако в своя Фейсбук профил публикува:
- данните относно неговата професионална дейност, които са вписани в адвокатския регистър;
- в коя област на правото практикува;
- правните организации, в които членува;
- образованието и професионалния си опит, както и
- чуждите езици, които владее.

Ако някой има какво да добави или просто не е съгласен с мен, ще се радвам да коментираме темата допълнително. Мисля, че темата е доста актуална, предвид информационно-технологичният напредък и не дотам съответстващата на него правна регламентация на проблема.

Благодаря на колегите, включили се в дискусията!

Re: Забраната адвокат да привлича клиенти чрез посредник

МнениеПубликувано на: 18 Яну 2012, 11:32
от nk7702n
keith_flint69 написа:След дълги разсъждения, аз лично стигнах до следната концепция по въпроса:
Социалната мрежа, била тя ФБ или някой "друг Буук" има за основна цел поддържането на социални контакти, били те лични, професионални или каквито щете други.
Споделянето на данни (които всъщност са публични, тъй като са обявени в адвокатския регистър) не нарушава Закона за адвокатурата, нито Етичния кодекс на адвоката. Напротив, разпоредбите на чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЕКА позволяват на адвоката да осведомява обществеността за данните относно неговата професионална дейност, които са вписани в адвокатския регистър, като за тази цел може да предоставя посочената информация чрез различни средства за масово осведомяване, електронни средства за комуникация или по друг начин, доколкото се отнася за данни вписани в адвокатския регистър. Следва да се има предвид, че на адвокатите е предоставено и правото да си изработват и брошури (както и бланки, табели и визитни картички), съгласно чл. 8, ал. 5 ЕКА.
В случая не намирам за нужно да коментирам разпоредбата на чл. 42, ал. 4 от ЗАдв., която позволява на адвоката да поддържа собствена интернет страница, съдържаща професионална информация, тъй като тази разпоредба е неотносима към нашя случай с регистрацията на профил в чужд сайт (какъвто е ФБ).
Та по същество - продължавам нататък: Каква е следващата забрана за адвокатите? Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗАдв., адвокатът не може:
- да рекламира своята дейност (забрана, въведена и в чл. 8, ал. 3, т. 1 ЕКА) и
- да използва средства за привличане на клиенти, несъвместими с разпоредбите на този закон и с правилата на адвокатската етика.
По отношение на рекламирането на дейността, с регистрацията на Фейсбуук профил не се нарушава законовата забрана, ако публикуваните данни не съдържат някакъв вид призив за насърчаване реализацията на адвокатските услуги, предоставяни от дадения потребител. Легалната дефиниция на понятието „реклама” е дадено в § 1, т. 11 от ДР на Закона за защита на конкуренцията, а именно: „"Реклама" е всяко съобщение във връзка с търговия, занаят или професия, което има за цел да насърчи реализацията на стоки или услуги, включително на недвижими имоти, права и задължения”. Не може да се приеме, че данните се предоставят с цел насърчаване на потенциални клиенти да ползват услугите на конкретния потребител поради следните съображения:
- Основната цел на социална мрежа не е насърчаване на реализацията на адвокатски услуги, а предоставянето на възможност за виртуален контакт между потребителите. Все пак целта на публикуваната информация е обвързана с пряката цел на самата социална мрежа.
- Информацията е достъпна през интернет мрежата за неограничен кръг потребители, които биха могли да я намерят и на позволената от закона адвокатска интернет страница чрез многобройните „търсачки”, както е същата е достъпна и чрез справка в адвокатския регистър или просто минаване пред кантората на адвоката и виждайки табелката, окачена на вратата й.
- Посочването на данни от адвокатския регистър по никакъв начин не дават оценка за качеството на адвокатските услуги.
- В момента не се сещам за други...но въпросът остава отворен :)
Не може да се приеме, че публикуването на такъв профил, представлява и
непозволено от ЗАдв. и правилата на адвокатската етика „средство за привличане на клиенти”, тъй като, както споменах по-горе, на адвокатът му е позволено да осведомява обществеността за данните от адвокатския регистър (чл. 8, ал. 1 и 2 ЕКА).

Следващата забрана се крие в чл. 41 ЗАдв., съгласно която адвокатът не може да привлича клиенти чрез използването на посредници (изцяло възпроизведена в чл. 8, ал. 4, изр. 2 ЕКА). В случая ФБ не може да се приеме и като посредник, тъй като (ако правилно съм разсъждавал) същият не представлява средство за привличане на адвокатски клиенти, а има съвсем други преки цели.
Съгласно чл. 8, ал. 4, изр. 1 ЕКА на адвокатът се забранява да „предлага услугите си на бъдещ клиент лично, чрез посредник или по друг начин, освен в случаите, когато адвокатът има семейна, роднинска или предходна професионална връзка с лицето”. Публикуването на информация от адвокатския регистър има информативен характер, а не представлява някакъв вид предложение, все пак адвокатът може с това да не предлага нищо – всичко зависи от неговата заетост. Освен това посочването на професията не винаги означава предложение на услуги, целите може да са различни – човек може да цели да поддържа имидж, да парадира с образованост, да се счита за начетен, да опитва да впечатли някого и т.н. целите при всеки биха могли да бъдат различни.
Другите забрани, са в чл. 8, ал. 3, т. 2, 3 и 4 ЕКА:
- да прави сравнение с други адвокати относно качеството на адвокатската си работа, обема и успеха на практиката си, размера на адвокатското си възнаграждение;
- обещава постигането на конкретни резултати
- обявява имената на свои клиенти.
Забраните не се нарушават, ако се публикува само информацията от адвокатския регистър.
Това което Законът позволява на адвоката е да
- да уточнява в коя област на правото практикува (чл. 42, ал. 2 ЗАдв.) и
- да посочва правните организации, в които членува, образованието и професионалния си опит, както и чуждите езици, които владее. (чл. 42, ал. 3 ЗАдв.)

Доста се поувлякох, но мисля, че обхванах проблема сравнително пълно, и крайният извод е, че адвокатът не нарушава Закона или етичните правила, ако в своя Фейсбук профил публикува:
- данните относно неговата професионална дейност, които са вписани в адвокатския регистър;
- в коя област на правото практикува;
- правните организации, в които членува;
- образованието и професионалния си опит, както и
- чуждите езици, които владее.

Ако някой има какво да добави или просто не е съгласен с мен, ще се радвам да коментираме темата допълнително. Мисля, че темата е доста актуална, предвид информационно-технологичният напредък и не дотам съответстващата на него правна регламентация на проблема.

Благодаря на колегите, включили се в дискусията!

+1 за изчерпателно изложените аргументи, които в случая съвпадат с моята позиция по въпроса :)

Re: Забраната адвокат да привлича клиенти чрез посредник

МнениеПубликувано на: 18 Яну 2012, 11:34
от chadel
А какво ще кажете за това, че като напишеш в гугъл "адвокат" и излизат "гугъл реклами" :lol: двама убавци.. Как не са отнесли някоя жалба досега, може би от колегиалност.. :roll:

Re: Забраната адвокат да привлича клиенти чрез посредник

МнениеПубликувано на: 18 Яну 2012, 11:51
от nk7702n
:lol: Ей , това се казва разкрепостеност в мисленето...

Re: Забраната адвокат да привлича клиенти чрез посредник

МнениеПубликувано на: 18 Яну 2012, 11:53
от nk7702n
chadel написа:А какво ще кажете за това, че като напишеш в гугъл "адвокат" и излизат "гугъл реклами" :lol: двама убавци.. Как не са отнесли някоя жалба досега, може би от колегиалност.. :roll:

Няма начин и ако си направиш интернет - страница, да не излезнат имена и на други адвокати, които имат такива страници. Както видяхте, няма нарушение на ЗА, защото това е позволено, на ЕК - също.

Re: Забраната адвокат да привлича клиенти чрез посредник

МнениеПубликувано на: 18 Яну 2012, 11:59
от chadel
Те имат, но тези двамата конкретно, са си платили, за да им излизат имената в "гугъл РЕКЛАМИ" на първите 2 позиции. Това ако не е реклама, здраве му кажи...

Re: Забраната адвокат да привлича клиенти чрез посредник

МнениеПубликувано на: 18 Яну 2012, 21:38
от keith_flint69
doc03 не знам във Финландия как е уреден законодателно въпросът с адвокатските реклами! Темата все пак е за правната регламентация в България.

П.П. Безспорно интересен клип - нестандартен подход за привличане на вниманието!

Re: Забраната адвокат да привлича клиенти чрез посредник

МнениеПубликувано на: 19 Яну 2012, 12:06
от keith_flint69
Съгласен съм, че темите са много - именно за това ограничих тази само до въпроса какво е мнението на участниците във форума, относно посочена професионална адвокатска информация в потребителски ФБ профил. Не, че не мога да изкажа мнението си и по поставените в предходния коментар теми или че не го давам "лабаво" - напротив давам си го доста лабаво :lol: и аз също имам мнение по въпросите, просто мисля, че в тази тема именно, не им е мястото, те са предмет на други теми.

Благодаря на всички Ви за коментарите!

Ако някой има мнение по съществото на въпроса, моля ви да го сподели, за да го обсъдим.

Re: Забраната адвокат да привлича клиенти чрез посредник

МнениеПубликувано на: 22 Дек 2013, 13:22
от pitasht
Профилите във фейсбук са два вида, аз ги наричам фирмени и лични, доколкото разбрах темата е за личен профил на физическо лице, в който е отразено, че лицето работи като адвокат и е дал телефон и данни за кантората си. Споделям казаното по-горе че не изглежда това да е рекламна дейност, нито посредничество, но би могло ако в профила си -фирмен или личен, адвокатът кара приятелите си постоянно да харесат страницата му, поставя теми за привличане на клиенти и др. да се стигне и до ситуация на рекламиране или посредничество. Отделно и трябва да разграничим дали приятелят му не е препоръчал този адвокат защото наистина смята че ще си свърши работата или защото евентуално има устна договорка за % от хонорара, и това съм чувала да се прави. Така че смятам че е нужно да се подхожда внимателно и конкретно към всичко, дори и към профилите във фейсбук.