Страница 1 от 1

СПРЯНО ПЕНСИОННО ПРОИЗВОДСТВО

МнениеПубликувано на: 29 Апр 2021, 14:46
от kolova
На 16 Декември 2020год придобих право на пенсия за осигурителен стаж и възраст,
На 21 Декември 2020 год подадох заявление в ТП на НОИ , гр. Пловдив.
На 12 Април 2021 Началника Отдел "Пенсии" към ТП на НОИ -Пловдив
е възложила на " Началник отдел Краткосрочни плащания и контрол"-ТП на НОИ Пловдив
да установи осигурителния ми стаж и доход за внесени дължими осигурителни вноски от моята собствена фирма, чрез която съм се самоосигурявала като съдружник в рамките на 2 години 2 месеца 2 седмици и 6 дни
На 20 април 2021 год (ЕДИН ДЕН ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ НА 4 МЕСЕЧНИЯ СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ зА ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА ОСВ) Началника Отдел "Пенсии" СПИРА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО до приключване на проверката от страна на контролния орган.

За подложения на проверка период съм се самоосигурявала надлежно, като са внасяни декларации и са превеждани дължимите суми в срок. ОСВЕН ТОВА ВСИЧКИ ДАННИ ЗА ПЕРИОДА СА РЕГИСТРИРАНИ И ВИДИМИ В ЕЛЕКТРОННИТЕ РЕГИСТРИ НА НОИ И НАП по ЕГН на осигуреното лице.
За половината от "проверявания " период съм осигурявана и от работодатели по трудови взаимоотношения.
Общия ми трудов стаж към момента на подаване на заявлението възлиза на 37 години и 9 месеца, при изискуеми от закона 35 години и 10 месеца. Единствено и само на самоосигурителни вноски съм била в рамките на 1 год. и 3 месеца.

Чл.10., ал.2 от Наредбата за Пенсиите за Осигурителен Стаж и Възраст гласи:
„Пенсиите за трудова дейност с правопораждаща дата след 31 декември 1999 г., когато по представените със заявлението документи за трудов/осигурителен стаж е доказано правото на съответния вид пенсия, се отпускат и изплащат в минималния размер до определянето на размера им по реда на КСО...."

ВЪПРОСЪТ МИ Е: Имам ли вариант да обжалвам разпореждането за прекратяване на производството за до 6 месеца според чл.98 от КСО, на който се основава разпоредителя?

БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ОТГОВОРИТЕ.