Страница 1 от 1

Какви здравни осигуровки се дължат?

МнениеПубликувано на: 08 Мар 2017, 12:17
от mamarinov
Здравейте, казусът е следния:
Човек има два апартамента, получени в наследство. Дава ги под наем, като за двата получава наем общо 850 лв. на месец. Човекът не работи, тези 850 лв. са единствения му доход. Върху тях чинно си плаща данък общ доход. Не се осигурява за пенсия, но иска да се осигурява за здраве. Пък и да не иска, май е задължително.
Въпросът е: какви здравни осигуровки дължи?
Накои казват, че понеже е безработен, дължи 8 % върху половин МРЗ. Други - че тъй като има доходи, при това по-големи от МРЗ, дължи 8 % върху цяла МРЗ. Как е в действителност?
Освен това трябвало да подава някаква декларация 7, за която сега чува, и която била задължителна и при неподаване има глоба. Само че той не си е плащал здравните осигуровки от 2015 г. и сега има намерение да си ги плати за три години наведнъж (2015-2017). Досега не е подавал декларация 7, това означава ли, че вече си е "изкарал" глобата? И въобще как да постъпи в случая?

Re: Какви здравни осигуровки се дължат?

МнениеПубликувано на: 19 Окт 2017, 10:26
от manol0
ЗО е задължително.Имаш,нямаш доходи си длъжен да внасяш.
Лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3(тези които не се осигуряват никъде-като твоя човек), са длъжни да:
1. внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване;-Трябва и да подаде приложение към ГДД в която се определя колко има да доплаща за ЗО.
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) подават декларация в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, в която посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1 и избрания осигурителен доход -Това е тази Декларация 7.Ако не я подаде няма да му се начисляват ЗО.Може да я подаде и сега,не налагат глобата.

Ако се осигурява на друго основание-ТД,ЕТ и т.н не дължи ЗО в/у дохода от наем.