начало

Проверка на заменки и арести в Басейновата дирекция в Пловдив Проверка на заменки и арести в Басейновата дирекция в Пловдив

Промени в КСО за 2014г. / чл.69 /

Осигурителноправни казуси
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Промени в КСО за 2014г. / чл.69 /

Мнениеот gnet88 » 27 Дек 2013, 18:32

ЗДРАВЕЙТЕ,
Ще си позволя да открия дискусия по тема ,която най-вероятно ще касае около 1000-1500 човека.
Знаем ,че от 01.01.2014 г. има изменения / отпадане на възрастта за пенсиониране на военнослужещите/ в КСО.
Поставям един въпрос за форума:
-19,5 години военнослужещ
-4 години платено образование/2 се признават с ДВ и 2 внесени осиг.вноски/
-5 години трудов стаж- 3-а категория
общо -над 28 години.
В момента съм на 49 години и 1 месец.
И въпроса ми към форума е-Ще мога ли да се пенсионирам след 01.01.2014г.
ПРИЛАГАМ КОПИЕ НА УКАЗ :
УКАЗ № 266
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Кодекса за социално осигуряване, приет от ХLIІ Народно събрание на 18 декември 2013 г.
Издаден в София на 21 декември 2013 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Зинаида Златанова
ЗАКОН
за изменение на Кодекса за социално осигуряване(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106 и 109 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 69 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Военнослужещите придобиват право на пенсия при освобождаване от служба независимо от възрастта им при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.“
2. В ал. 4 думите „ал. 2 и 3“ се заменят с „ал. 1, 2 и 3“.
3. Алинея 5 се отменя.
4. В ал. 8 думите „ал. 4, 5 и 7“ се заменят с „ал. 4 и 7“.
§ 2. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) До 31 декември 2014 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират при навършване на възраст 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете при първа категория труд или 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете при втора категория труд, и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.“
2. В § 5:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) До 31 декември 2020 г. включително, учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.“;
б) в ал. 3 думите „чл. 68, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 68, ал. 1“;
в) в ал. 4 навсякъде думите „чл. 68, ал. 3“ се заменят с „чл. 68, ал. 2“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 18 декември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Михаил Миков
9550
gnet88
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 30 Яну 2009, 10:17

Назад към Осигурително право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron