начало

Проверка на заменки и арести в Басейновата дирекция в Пловдив Проверка на заменки и арести в Басейновата дирекция в Пловдив

Чл. 327 т. 6 от КТ

Осигурителноправни казуси
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Чл. 327 т. 6 от КТ

Мнениеот isirk87 » 08 Авг 2013, 12:35

Здравейте,

Интересува ме при прилагане на Чл. 327 т. 6 от КТ как тълкувате чл. 54 б от КСО по отношение на размера на обезщетението за безработица. От съответния отдел на НОИ чиновниците не бяха убедени дали бих получила минимума или сума въз основа на стажа и осигуровките ми, а шефката на отдела набързо ме отпрати и нахока, че разбира се, че минимума. Чета законите и аз поне съм на друго мнение.

Член 54 б според Вас приложим ли е по отношение на Чл. 327 т. 6 от КТ?

Поздрави,
Кристина.
isirk87
Нов потребител
 
Мнения: 5
Регистриран на: 08 Авг 2013, 12:28

Re: Чл. 327 т. 6 от КТ

Мнениеот marinov » 08 Авг 2013, 13:33

Не се прилага чл. 53 б, ал.3 КСО в случая според мене според мене. Две са предпоставките за прилагане на чл. 53 б, ал.3 КСО 1) Работникът да е напуснал по негово желание (т.е по негова молба) или с негово съгласие ( по предложение на работодателя) и 2) основанието за прекратяване да е чл. 325, т. 1 и 2. В случая не е налице втората предпоставка прекратяване по чл. 325, т. 1 и 2 КТ
marinov
Потребител
 
Мнения: 119
Регистриран на: 15 Май 2006, 20:15

Re: Чл. 327 т. 6 от КТ

Мнениеот isirk87 » 08 Авг 2013, 17:39

Здравийте,

Благодаря за бързия коментар! За мен всяко мнение по темата е важно тъй като да края на седмицата трябва да предприема действия или по Чл. 327 т. 6 от КТ или по чл 71 ако работодателят ми се съгласи евентуално - още съм в изпитателен срок, но не знам по чл. 71 дали има за него някакви последици и дали не би отказал да ми съдейства, а при мен разликата в минималното обезщетение и съобразно стажа и осигуровките ми е 600 лв. все пак и ми е доста важно така, че всяко мнение по темата ми е повече от полезно.

Много съм Ви благодарна! Поздрави!
isirk87
Нов потребител
 
Мнения: 5
Регистриран на: 08 Авг 2013, 12:28

Re: Чл. 327 т. 6 от КТ

Мнениеот sunrise » 08 Авг 2013, 18:02

Ами никакво не Ви се полага, защото постъпвате редовно обучение.Това обезщетение е за хора , които реално си търсят работа, а Вие ще учите.
sunrise
Активен потребител
 
Мнения: 3583
Регистриран на: 04 Юни 2007, 14:34

Re: Чл. 327 т. 6 от КТ

Мнениеот isirk87 » 08 Авг 2013, 19:13

Очевидно обаче законодателят е предвидил друго и не прави разграничение между "реално" или "нереално търсене" когато ежемесечно ме облага в течение на години и в този ред обезщетение разбира се, че се дължи от държавата.
isirk87
Нов потребител
 
Мнения: 5
Регистриран на: 08 Авг 2013, 12:28

Re: Чл. 327 т. 6 от КТ

Мнениеот sunrise » 08 Авг 2013, 21:21

Не, не е предвидил. За да получавате обезщетение , първо се регистрирате като безработно лице в бюрото по труда. Там сте попълнили декларация, че не учите редовно предполагам. Лице , което учи редовно не е безработно.Ако утре Ви предложат работа от бюрото , ще е приемете ли?
sunrise
Активен потребител
 
Мнения: 3583
Регистриран на: 04 Юни 2007, 14:34

Re: Чл. 327 т. 6 от КТ

Мнениеот isirk87 » 09 Авг 2013, 10:48

Разбира се, че бих приела ако е 20 часова работна седмица. В наше време кой отказва работа.
isirk87
Нов потребител
 
Мнения: 5
Регистриран на: 08 Авг 2013, 12:28

Re: Чл. 327 т. 6 от КТ

Мнениеот sunrise » 09 Авг 2013, 16:47

isirk87 написа:Разбира се, че бих приела ако е 20 часова работна седмица. В наше време кой отказва работа.

Ок,ама си попълнихте декларация ,че сте безработен,не учите редовно, че сте готов да почнете работа и т.н. Обяснихте ли им, че всъщност учите и си търсите почасова работа в удобно за Вас време? Не,нали?
sunrise
Активен потребител
 
Мнения: 3583
Регистриран на: 04 Юни 2007, 14:34

Re: Чл. 327 т. 6 от КТ

Мнениеот rts » 12 Авг 2013, 18:04

Въпросът е интересен и си мисля, че ще се породи дискусия.
От една страна - съгласна съм със Сънрайз, че обезщетението за безработица е предназначено за лица, които са регистрирани като безработни, т.е. останали са без работа и си търсят работа. Вярно е и това, че учещият редовно обучение студент не може да започне работа с каквото и да е работно време.
Сънрайз, декларацията, за която пишеш: че от безработните изискват да декларират, че не учат редовно - по образец ли е и ако да - в кой нормативен акт е публикуван образеца ? От друга страна - в Закона не се уточнява, че е задължително търсещият работа да търси работа на пълно работно време и без оглед на началото и края на работния ден. Нали ще се съгласите, че е възможно студент редовно обучение да посещава лекции и да работи, в някои случаи - дори на пълно работно време, тъй като има и нощен труд ?
Т.е., не е задължително, студентът да е излъгал, като е декларирал, че е безработен.
И освен това, намерих това разяснение на МТСП, от което е видно, че МТСП счита, че няма пречка, лице, прекратило трудовия си договор поради продължаване на образованието, да получава обезщетение за безраборица, съобразно трудовия си стаж .

РАЗЯСНЕНИЕ НА МТСП ОТ 30.10.2012 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 327, Т. 6 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДАМИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Въпрос:
Може ли отказ от страна на работодател за ползване на отпуск по чл. 169, ал. 3 - за разработка на дипломна работа, да е основание за прекратяване на трудовия договор без предизвестие от страна на служителя по реда на чл. 327, т. 6? Ако да, колко време служителят може да ползва обезщетение за безработен при 5 г. трудов стаж?
Отговор:
Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда, работник или служител, който учи в средно или висше учебно заведение без откъсване от производството, има право да ползва платен отпуск за обучение в размер на 25 работни дни за всяка учебна година, ако работодателят му е дал съгласие за това обучение. Учебното заведение трябва да има статут на такова, признат по установения ред. Съгласно чл. 169, ал. 3 от КТ учащите се по ал. 1 имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация. За да има работникът или служителят право на платен отпуск за обучение,трябва да бъдат изпълнени следните изисквания: да учи в средно или висше училище без откъсване от производството и да има съгласието на работодателя за това (съгласно чл. 52 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските съгласието на работодателя се дава в писмена форма). Под обучение без откъсване от производството законодателят има предвид задочна, вечерна и дистанционна форма на обучение, т. е. учащите се редовно обучение нямат право на отпуск по чл. 169 КТ. Съгласието на работодателя се дава еднократно. Веднъж дадено, ако са налице посочените по-горе изисквания, същото не може да се оттегли или да се откаже ползването на този вид отпуск. В чл. 51, ал. 1 от наредбата е предвидено, че отпуските на учащите се без откъсване от производството се разрешават от предприятието въз основа на документ, издаден от съответното учебно заведение, удостоверяващ дните на заетост с учебни занятия или изпити. След ползуване на отпуск за присъствие на учебни занятия и явяване на изпити работникът и служителят е длъжен да представи студентска (ученическа) книжка или друг документ от учебното заведение за удостоверяване посещението на учебните занятия и явяването на изпит - чл. 51, ал. 2 от наредбата. В случай на нарушаване на трудовото законодателство следва да се сигнализира съответната инспекция по труда.
Съгласно чл. 327, т. 6 от Кодекса на труда, работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура.
С оглед гореизложеното, ако сте редовна форма на обучение, нямате право на отпуск по чл. 169, ал. 3 от КТ. В случай, че при Вас са налице изискванията на т. 6 на чл. 327 от КТ - продължавате образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпвате на редовна докторантура мнението ни е, че няма пречка трудовият Ви договор да бъде прекратен на посоченото основание.
В чл. 54в от Кодекса за социално осигуряване е предвидено, че паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, в зависимост от продължителността на осигурителния стаж, за период, както следва: - от 3 до 5 години осигурителен стаж периодът на изплащане на обезщетението е 5 месеца; от 5 до 10 години осигурителен стаж периодът е 8 месеца.

Тъй като въпрост е принципен - ако някой е намерил съдебна практиа по повдигнатия въпрос, моля да я пейстне тук.
rts
Активен потребител
 
Мнения: 1407
Регистриран на: 29 Ное 2005, 17:02


Назад към Осигурително право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron