Страница 1 от 1

Обезщетение по чл. 54и от КСО

МнениеПубликувано на: 08 Апр 2011, 10:48
от stoianova_m
При получаване на обезщетение за дълготрайна безработица при условията на чл. 54и от КСО лицето има задължението ежемесечно да удостоверява с подписа си в Агенцията по заетостта, че е със статут на безработен.
При условие, че замине в чужбина за определен период от време, например 2 месеца, поради лични, здравословни или други причини, без право на работа, какъв е редът и начинът да не изпълни задължението си да се подпише в Агенцията по заетостта на точно определените дати в този период, но да запази правото си на горецитираното обезщетение.

Re: Обезщетение по чл. 54и от КСО

МнениеПубликувано на: 05 Май 2011, 19:01
от rts
Обърнете се към Агенцията с въпроса си. Аз не виждам основание да си запази обезщетението, ако не се е подписал своевременно - изключение, може би, ще бъдат здравословни причини, поради които се налага лицето да се лекува в чужбина за 2-месечния период, удостоверени с документ.

Re: Обезщетение по чл. 54и от КСО

МнениеПубликувано на: 10 Май 2011, 14:47
от narina
Не се счита за уважителна причина. Ето отговор от МТСП, на който попаднах наскоро:
http://www.mlsp.government.bg/bg/faq/faq.asp?qid=35370
п.с. Сега виждам, че може отговорът да е отправен към същия питащ..., но ако потрябва за информация и другиму - по-добре да го има.