Страница 1 от 1

Забава на дело

МнениеПубликувано на: 15 Юни 2021, 09:56
от nora12345
Здравейте.
Имам започнатао гражданско произвдство. Но въпреки, че ответника е дал отговора си още в средата на Април, то делото все още не е насрочено и няма доклад по неко. Освен това, доколкото се запознах с приложените от страна на ответника доказателства, същите са нечетими / предполагам, че при принтирването е свършил тонера/.
Въпроса ми е, поради какви причини може да има такава огромна забава за насрочване на дело в първо заседание и мога ли да искам отвод на съдията поради забава?

Re: Забава на дело

МнениеПубликувано на: 15 Юни 2021, 10:47
от guest1
Здравейте!
По същество нищо не може да се каже - давате малко информация.
Но по принцип ...
Първото заседание на всяко съдебно производство е Закрито Съдебно Заседание. На което - съдия-докладчикът „сам със себе си, и своето свободно формирано вътрешно убеждение“ разглежда иска и преценява допустимостта му!
Чак после се насрочва дата за ОСЗ - което за страните е първо!

Re: Забава на дело

МнениеПубликувано на: 15 Юни 2021, 11:02
от errant_lawyer
Здравейте,

причините за бавно правосъдие обикновено са две: i) натовареността на конкретния съд или ii) личността на конкретния съдия. Обикновено районните съдилища в големите градове са най-натоварени и там делата се бавят най-много. Разбирам, че два месеца изглеждат като много време, но глобално погледнато според мен това не е "огромна забава".
Дори да се приеме за забава, това не е основание да искате отвод на съдията. Чл. 22 ГПК свързва основанията за отвод със съмнения в безпристрастността на съдията, но не и с неговите професионални качества и организационни умения.
Това, което на практика може да се направи според мен, е следното:
1. Можете да подадете молба до съда, който гледа делото, в която да посочите, че на еди-коя-си дата е подаден отговор на исковата молба и молите по делото да бъде насрочено открито съдебно заседание. Законът не посочва, че имате право да подадете такава молба, но същата може да има "напомнителен ефект". Гаранция за това обаче няма.
2. Можете да подадете молба за бавност до горестоящия съд чрез съда, в който в момента се гледа делото (чл. 255 ГПК). В този случай следва да се има предвид, че ГПК не предвижда срок, в който съдът следва да насрочи делото за разглеждане в открито съдебно заседание, поради което не е гарантирано, че ще достигнете до желания резултат.

Re: Забава на дело

МнениеПубликувано на: 17 Юни 2021, 11:57
от nora12345
Благодаря за информацията.