Страница 1 от 1

Паднало дърво

МнениеПубликувано на: 30 Юни 2020, 12:38
от lat_ber
Здравейте!
Благодаря за възможността, която давате тук.
Ето какъв е слуаят:
Многократно (повече от три пъти) сме сигнализирали Общината за опасно дърво на границата на нашия имот. Предпоследния път общински служител беше посетил мястото и ни отговориха, че са възложили на общинска фирма да отстрани дървото. След няколко месеца напомнихме (вече на новия кмет), че дървото си стои. Отговориха, че са възложили...
Накрая дървото падна. Слава Богу, не върху нечия глава! Нанесените щети не са големи (съборен кабел на електрическото захранване, счупени плодни дръвчета).
Възмутителна е арогантността на Обшината.
Въпросът е може ли да се направи нещо в случая? И може ли да ни бъдат възстановени щетите?
Благодаря!
Поздрави!

Re: Паднало дърво

МнениеПубликувано на: 04 Авг 2020, 09:47
от cronosthehedgehog
Здравейте,
Има възможност да търсите обезщетение за причинените ви щети. Ако дървото не е частна собственост, а е, да кажем, разположено върху тротоар или общинска зелена площ, то дървото ще е публична общинска собственост. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация общинска собственост се явяват обшинските пътища, улиците, зелените площи за обществено ползване и тротоарите, съотв. и насъдените върху тях дървета. Също така следва и да проверите дали има издадени от съответния Общински съвет наредби в тази насока, с които се регулира собствеността и стопанисването на зелените площи и дърветата в общината. Целта е да докажете, че собственик на конкретното дърво е Общината.
Съгласно Закона за задълженията и договорите "за вредите, произлезли от каквито и да са вещи, отговарят солидарно собственикът и лицето, под чийто надзор те се намират". Обезщетение може да търсите на това основание с предявяване на осъдителен иск пред съда, като изрично посочите размера на претърпените щети.
Ако пък е налице възлагане на работа по подръжка на дървото на друго лице (пр. фирма), то може да търсите обезщетение на основание чл. 49 от ЗЗД, който гласи, че този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа.

Накратко - могат да ви бъдат възстановени претърпените щети (както имуществени, така и неимуществени), но е силно препоръчително да ангажирате адвокат, който да проучи конкретиката във вашия казус.

Поздрави!

Re: Паднало дърво

МнениеПубликувано на: 08 Авг 2020, 19:43
от vicky56
Колеги, някой откри ли решението на казуса от изпита днес за първоначално назначаване? Знам, че мястото на въпроса ми не е в този форум, но ще съм ви благодарна за информацията :)