Страница 1 от 1

Допълнителни документи съгласно чл. 54, ал.9 от ППЗОП

МнениеПубликувано на: 19 Ное 2019, 12:40
от maria715
Здравейте,
Имам следното питане във връзка с възможността за предоставяне на допълнителни документи при участие в процедура, съгласно чл. 54, ал.9 от ППЗОП. Когато възложителят е дал 5 - дневен срок за предоставяне от страна на участника на променена или допълнена информация, от кога започва да тече този срок? От деня следващ фактическото получаване на протокола (по електронна поща или в оригинал, на адреса на участника), или от публикуването му в профила на купувача.
Благодаря предварително за съдействието! :)

Re: Допълнителни документи съгласно чл. 54, ал.9 от ППЗОП

МнениеПубликувано на: 19 Ное 2019, 14:32
от vili_spasova
maria715 написа:Здравейте,
Имам следното питане във връзка с възможността за предоставяне на допълнителни документи при участие в процедура, съгласно чл. 54, ал.9 от ППЗОП. Когато възложителят е дал 5 - дневен срок за предоставяне от страна на участника на променена или допълнена информация, от кога започва да тече този срок? От деня следващ фактическото получаване на протокола (по електронна поща или в оригинал, на адреса на участника), или от публикуването му в профила на купувача.
Благодаря предварително за съдействието! :)


Здравейте. Отговорът на този въпрос се крие в самия въпрос. Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП - В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по ал. 7 кандидатите и участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация....

Тоест категорично от - получаването от протокола от участника.