Страница 1 от 1

Запор от ЧСИ на лизингов автомобил

МнениеПубликувано на: 13 Сеп 2019, 18:26
от starla5252
[youtube2][/youtube2]Може ли ЧСИ да запорира лизингов автомобил на длъжник в срока на договора за финансов лизинг без да е придобил право на собственост върху автомобила? МПС е собственост на лизингодателя и се кара с пълномощно от лизингодателя.

Re: Запор от ЧСИ на лизингов автомобил

МнениеПубликувано на: 13 Сеп 2019, 18:39
от neutralen
Може. Даже е твърде добре за Длъжника. Ако ЧСИ продаде автомобила, задължението на длъжника ще се погаси до размера на продажната цена, а Лизингодателя ще осъди ЧСИ за непозволено увреждане :-)

Re: Запор от ЧСИ на лизингов автомобил

МнениеПубликувано на: 13 Сеп 2019, 19:35
от starla5252
Освен възражение от страна на лизингополучателя нужно ли е лизингодателят да подава възражение до Камарата на ЧСИ.

Re: Запор от ЧСИ на лизингов автомобил

МнениеПубликувано на: 13 Сеп 2019, 22:17
от neutralen
Право на Възражение има само страната която има интерес, иначе възражението е правно недопустимо. В случая Длъжника/лизингополучател няма интерес, тъй като автомобила не е негова собственост, това са отношения между ЧСИ и собственика/Лизингодател. Да се оправят помежду си :D

Re: Запор от ЧСИ на лизингов автомобил

МнениеПубликувано на: 13 Сеп 2019, 22:44
от starla5252
Автомобилът има още 1 + 2 год. да се изплаща и е с голяма остатъчна стойност. Не пречи и лизингополучателят да възрази и ако не отпадне запорът да съди ЧСИ. Нали така? Лизингодателят до този момент не знае какво се случва.

Re: Запор от ЧСИ на лизингов автомобил

МнениеПубликувано на: 13 Сеп 2019, 23:20
от neutralen
Съгласно Договора за лизинг, Лизингополучателя е длъжен винаги да уведомява Лизингодателя за разните там повреди и посегателства върху автомобила./Вижте си конкретно договора/ При това положение Лизингополучателят е длъжен незабавно писмено да уведоми Лизингодателя за наложения от страна на ЧСИ Запор, за да може Лизингодателя да защити правата си. Ако Лизингодателя след уведомението бездейства, лизингополучателя не носи отговорност за продажбата на автомобила.

Re: Запор от ЧСИ на лизингов автомобил

МнениеПубликувано на: 14 Сеп 2019, 15:52
от starla5252
След запор на пенсията и на лизингов автомобил, ЧСИ твърди, че ще приложи чл.293а от НК
“Мъртвият” текст гласи:
Член 293а от Наказателният кодекс гласи „Който, след като е осъден да изпълни парично задължение с влязъл в сила съдебен акт и в продължение на една година от влизането му в сила не изпълни задължението си към кредитора, въпреки наличие на парични средства или имущество за това, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация.” :?:

Re: Запор от ЧСИ на лизингов автомобил

МнениеПубликувано на: 14 Сеп 2019, 23:36
от lawchoice
Вместо да геренерирате множесто теми със сходно съдържание, потърсете услугите на адвокат - но не тук, а в реалният свят. Не е работа на съдебния изпълнител да прилага норми извън изпълнителното производство, но това е въпрос, който следва да ви бъде разяснен от ангажирания от вас адвокат... :D :D :D

Re: Запор от ЧСИ на лизингов автомобил

МнениеПубликувано на: 15 Сеп 2019, 11:09
от starla5252
До lawchoice.
Естествено, че без добър адвокат обикновен човек не може да се справи. Имам, на когото вярвам безрезервно, следвам съветите и движи всичко. Ако не бяха форумите и ФБ страниците нямаше как да стигна до адвоката, без да обиждам другите, но в случая трябва аз да се доверя. Стигнах и по-далеч - писах петриция в ЕП. Тук е общодостъпен форум и е за всички. Нали е взаимопомощ? Човек, който изпадне в тази ситуация и ще посъветвам от кого да намери помощ и съответно ще споделя как е реяен казусът. В първия момент, знаете, всеки рови във форумите и в страниците за взаимопомощ. Добре е повече хора да споделят и да си помагат. Освен това има доста различни мниния и е интересно как един един казус може се интерпретира по различен начин.

Re: Запор от ЧСИ на лизингов автомобил

МнениеПубликувано на: 15 Сеп 2019, 22:19
от lawchoice
Похвално е, че се проявявате като буден гражданин. Спомням си преди време, възмущението на една колежка, изразено чрез публикувана във ФБ снимка от трамвай, обрисуваща колко заспало е българското общество. Вярно е, че този раздел на форума е наименуван "взаимопомощ", но е вярно и това че подзаглавието му е решаване на правни казуси. Не бива да буди съмнение, че правните казуси се решават от лица с юридическо образование. Няма особена ползва от съвети по същество, давани от юристи от разстояние, във връзка с поставени от "обикновени" граждани въпроси.
При всички положения, предпоставка за адекватен правен съвет е запознаването с конкретните фактически обстоятелства "от извора" /от документите/. Възпроизвеждането им от лица без юридическо образование не е равнозначно на това. Точно затова обърнах внимание на това какво може и не може съдебния изпълнител.

Колкото до прилагането на мъртвия, според Вас, текст, там пак има значение конкретните фактически обстоятелства, такива каквито са в действителност. Например, често размерът на лизинговата вноска е по-висок от размера на МРЗ, поради което парите вместо за нов автомобил, следва да бъдат превеждани по изпълнителното дело. Но, така или иначе, това са само предположения. Има компетентни държавни органи, които да установяват съставомерността на конкретното поведение. Форумът не може да ги замести.