начало
Орган към Съвета на Европа настоя за реформа на съдебната Орган към Съвета на Европа настоя за реформа на съдебната "реформа"

уличен по чл.195,1,т3НК

Дискусии и казуси в областта на: Наказателно право, Наказателен процес, Криминалистика, Съдебни експертизи
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


уличен по чл.195,1,т3НК

Мнениеот Dellev » 13 Окт 2004, 13:20

Уличени по чл.195 НК се признават за виновни за извършеното на разпит по време на дознанието. Издадено е постановление за продължаване на нак. пр-во въз основа предимно на пълните самопризнания на единия е обосновката на прокурора. Другият също признава съизвършителството. На какво основание да се обжалва това постановление, като самопризнанията не са доказателства в нак. процес?!?! Може ли да се иска прекратяване на нак.производтво на някакво основание? Въобще какво може да се направи на този етап???Моля , дайте ми някакъв отговор!
Dellev
 

Re: уличен по чл.195,1,т3НК

Мнениеот xxx » 13 Окт 2004, 13:59

Самопризнанието има доказателствена сила - чл. 91 от НПК, но обвинението не може да се основава единствено на самопризнанието, т.е. необходими са и други доказателства - пр. дактилоскопна експертиза, свидетелски показания и т.н. Вероятно наблюдаващият прокурор е продължил срока за разследване на основание чл. 410а, ал. 2 НПК с още един месец извън редовния срок от един месец. Единственото основание за удължаване на срока може да бъде фактическата и правна сложност на делото. Постановлението може да се обжалва чрез прокурора до горестоящата прокуратура по реда на чл. 182 от НПК - общият ред за обжалване на прокурорски актове. Жалбата обаче не спира изпълнението на постановлението. Произнасянето на горния прокурор е в срок до три дни. Прекратяване може да искате на основание чл. 237, ал. 1 от НПК: когато обвинението не е доказано и в случаите на чл. 21, ал. 1 от НПК. Успех!
xxx
 

Re: уличен по чл.195,1,т3НК

Мнениеот Dellev » 13 Окт 2004, 15:27

Постановлението е за частично прекратяване само по отношение на единия от тях и то за друг състав-чл.216, а за другият /който непълнолетен/ остава това по чл.216, като с постановл прокурора продължава и самото пр-во на основание 411,ал.1 т.4. Може ли с жалбата по постановлението да се иска приложение на 411,ал1, т3 или т.5. Въобще как да се иска прекратяване на основание чл.61НК???
Dellev
 

Re: уличен по чл.195,1,т3НК

Мнениеот Blagorodna » 13 Окт 2004, 15:50

Имам един основен въпрос, как е възможно да се води дознание, след като единият от извършителите е непълнолетен. Съгласно чл. 171, ал.1, т. 2, предложение първо, в този случай следва да се проведе предварително производство, т.е. следствие.
И по принцип - искането за прилагане на възможностите по чл. 411 е ясно кога може да бъде направено и пред кого - след приключване на полицейското производство и пред прокурора.
Blagorodna
 

Re: уличен по чл.195,1,т3НК

Мнениеот njma zna4enie » 13 Окт 2004, 15:51

Не е вярно, че показанията на улечените не са годно доказателствено средство. Не че смятам самопризнанието за "царицата на доказателствата", но то наред с останалите доказателства по делото може да обоснове обвинителната теза. При хипотеза на взломна кражба не виждам защо смятате, че трябва да не продължи разследването.
njma zna4enie
 

Re: уличен по чл.195,1,т3НК

Мнениеот Blagorodna » 13 Окт 2004, 15:59

По въпроса за самопризнанията ще добавя следното.
Ако в самопризнанията на извършителите се съдаржа достатъчна фактологическа и фактическа информация за извършеното деяние, на тяхна основа могат да бъдат извършени редица процесуално-следствени действия, които да послужат като доказателствен материал. Аз лично ако водя следствието в този случай и ми липсват други ВД или ВДС, освен самопризнанията на двамата извършители, бих провела следствен експеримент. Да демонстрира всеки един от двамата извършители какво точно е извършил, как точно е разрушил, повредил или подкопал преградите. По време на разпита бих установила с какви средства е извършил деянието. Бих иззела съответните инструменти, ако са все още в наличност у извършителите и бих назначила трасологична експертиза, дали е възможно по описания от извършителите начин и при използване на съответните оръдия да бъде извършено деянието. По този начин мога да ви гарантирам, че и без наличието на отнетите вещи, дактилоскопни следи и свидетели-очевидци на извършване на деянието бих довела делото до осъдителни присъди за извършителите.
Успех на Вас и Вашите клиенти!
Blagorodna
 

Re: уличен по чл.195,1,т3НК

Мнениеот Dellev » 13 Окт 2004, 15:59

Ами да, със сигурност е започнато дознание през 2003 / според постановлението/ , а самият предмет на доказване , т.е. описаното деяние е от 1999. Смятате ли това за процесуално нарушение и каква е давността за образуване на разследване за тези състави за които се предвижда до 10г???
Dellev
 

Re: уличен по чл.195,1,т3НК

Мнениеот Dellev » 13 Окт 2004, 16:03

Мислите ли , че следва да се повдигне обвинение само на тях?!? чл91 е категоричен по отношение на обвинението и не може да се тълкуват като алтернатива , както и колегата xxx ме посъветва по-горе.
Dellev
 

Re: уличен по чл.195,1,т3НК

Мнениеот Blagorodna » 13 Окт 2004, 16:08

Уважаеми г-н Делев, на първо място, производството може и да е образувано като дознание, но това не е процесуално нарушение, ако към момента на неговото образуване разследващия орган не е знаел, че един от извършителите е непълнолетен. И на второ, престъпленията по чл. 195 НК са подсъдни на първа инстанция на Районен съд, така че е напълно нормално да е било започнато като дознание.
Все пак моят съвет към Вас е, да не съдите за воденото дознания само по едно постановление на прокурор от Районна прокуратура. Те обикновено са доста непълни и не отразяват цялата фактическа и правна обстановка по случая.
Като съвет към Вас, смятам че е редно да се запознаете с материалите по цялото дело на подзащитните Ви, преди да предприемате каквито и да е действия.
Blagorodna
 

Re: уличен по чл.195,1,т3НК

Мнениеот Dellev » 13 Окт 2004, 16:13

По-полека, колега, не това е целта все пак, особено при положение , че е непълнолетен , на доказване подлежи не само факта на извършв, но и причините , характера, размера , начините и т.н. Въпросът ми е чисто процесуален, има ли нарушение по постановяване и продължаване на пр-вото с връщане за доразследване и може ли да се иска прекратяване на този етап с оглед по чл411 ал, т5 в вр чл61НК
Dellev
 

Re: уличен по чл.195,1,т3НК

Мнениеот Blagorodna » 13 Окт 2004, 16:16

Тъй като Вие говорите за двама извършители на едно деяние, трябва да съм прочела протоколите от техните разпити, за да Ви дам отговор на въпроса по конкретния случай.
Ако и двамата казват, например, на еди-коя си дата, около еди-колко си часа, отидох с еди-кого си и от една кола, паркирана еди-къде си, след като аз- У с автомобилна свещ счупих едното от страничните огледала, а Х отвори предна лява врата от жабката взе примерно- стек цигари, два диска с музика, през това време аз свалих радиокасетофона, който беше марка "Блаупункт", би било напълно достатъчно, за да повдигна обвинение срещу лицата. Разбира се, както вече посочих, проверката на дадените от лицата обяснения за извършеното престъпление ще доведе до събирането на нови доказателства в полза на обвинението.
И пак казвам, смятам че е редно да се запознаете с материалите по цялото дело на подзащитните Ви, преди да предприемате каквито и да е действия.
Blagorodna
 

Re: уличен по чл.195,1,т3НК

Мнениеот Dellev » 13 Окт 2004, 16:18

А какво значи "разследващия орган не е знаел"?! Та нали дознанието започва с провеждане на разпит на уличения и съответния протокол, за да е валиден трябва да съдържа задължителни реквизити като данни за самоличността на разпитвания или даващият обяснения?
Dellev
 

Re: уличен по чл.195,1,т3НК

Мнениеот Blagorodna » 13 Окт 2004, 16:25

По отношение на последното Ви питане отново ще отговоря, че възможностите, които се предоставят в чл. 411 са след приключване на полицейското производство, а не преди това.
И извинете, ако ви звуча с твърде обвинителен уклон, но мисля че опитът, който Ви предоставям, описвайки ви какво би предприел един грамотен следовател, може да ви бъде само от полза.
Пак казвам, че във Вашия случай следва да бъде проведено предварително, а не полицейско производство, като преобразуването на полицейското производство в предварително производство в случаите по чл. 171, ал. 1 следва да бъде извършено от прокурора. Както знаете в този случай извършените следствени и други процесуални действия, както и събраните и проверени доказателства запазват процесуалната си стойност.
Смятам, че по-скоро Вие може да искате прекратяване на образуваното полицейско производство на основанията в чл. 61 НК и като алтернатива на това Ви искане до прокурора да посочите, че ако не бъде прекратено, то следва да бъде преобразувано в предварително производство, за да бъде гарантирано качествено разследване и защита на всички права и интереси на Вашия непълнолетен подзащитен.
Blagorodna
 

Re: уличен по чл.195,1,т3НК

Мнениеот Blagorodna » 13 Окт 2004, 16:27

Ще отбележа само, че в повечето случаи при образуването на предварително производство или дознание извършителят на деянието е неизвестен и то се образува срещу неизвестен извършител. Имах предвид, ако случаят е бил такъв.
Blagorodna
 

Re: уличен по чл.195,1,т3НК

Мнениеот Dellev » 13 Окт 2004, 16:38

А има ли давност за започване на дознанието? Все пак са изминали 4 г от извършването, т.е откриването.
Dellev
 

Re: уличен по чл.195,1,т3НК

Мнениеот Dellev » 13 Окт 2004, 16:58

А какво ще рече , че т.2 влиза в сила от 2005г?

Чл. 171. (Изм.-ДВ, бр. 39 от 1993 г., бр. 70 от 1999 г.; бр. 42 от 2001 г.) (1) Предварително производство задължително се провежда:
1...
2. (Доп.-ДВ, бр. 50 от 2003 г., бр. 89 от 2004 г., сила от 13 април 2005 г.) за престъпления, извършени от непълнолетни; ...
Dellev
 

Re: уличен по чл.195,1,т3НК

Мнениеот ippon » 13 Окт 2004, 18:02

изчакайте да внесат делото в съда.В съдебно заседание оттеглете показанията дадени по време на предварителното разследване.В зависимост от обвинителнияь акт и позицията на прокурора изградете защитата.Считам,че оправдателната присъда е най-вероятния крает резултат.
ippon
Потребител
 
Мнения: 165
Регистриран на: 28 Авг 2004, 20:54

Re: уличен по чл.195,1,т3НК

Мнениеот Blagorodna » 14 Окт 2004, 15:01

Означава, че изменията, които са приети и обнародвани в ДВ бл. 89 от т.г влизат тогава в сила. Но това се отнасяза допълнението "от чужди граждани освен когато са налице условията по чл. 408б, ал. 2". Престъпленията, извършени от непълнолетни лица и преди се разследваха в хода на предварително производство.
Blagorodna
 

Re: уличен по чл.195,1,т3НК

Мнениеот xxx » 18 Окт 2004, 11:31

Давност има - тя е общата погасителна давност по чл. 80, ал. 1, т. 3 от НК - 10 годишна за наказанието по чл. 195 от НК. Във Вашия случай обаче, след като се касае за непълнолетен, определеното в чл. 195 НК наказание следва да се замени с това по чл. 63, ал. 1, т. 3 НК, а именно лишаване от свобода до три години. Следователно за непълнолетния е приложима разпоредбата на чл. 80, ал. 1, т. 4 НК - давността е 5-годишна. Последната може да се прекъсва и спира, но независимо от всички прекъсвания и спирания тя не може да надвишава с 1/2 горния срок. Т.е. наказателното преследване срещу непълнолетен за престъпление по чл. 195 НК се изключва напълно, когато изминат 7 г. и 6 м.
Прекратяване може да искате още на досъдебното производство на основание чл. 78 във вр. с чл. 61 НК, но трябва да посочите доказателства, че деянието е извършено при условията на лекомислие и/или увлечение. Съветвам Ви да изискате справка от ДПС, от която да е видно, че непълнолетният не е заведн на отчет и не е регистриран за извършване на други общественоопасни прояви.
xxx
 

Re: уличен по чл.195,1,т3НК

Мнениеот xxx » 18 Окт 2004, 11:36

Водене на дознание при наличие на установен непълнолетен извършител е абсолютно процесуално нарушение. Може да се води полицейско производство, но само ако не е установен непълнолетен деец. След установяването му дознанието задължително се преобразува с постановление по чл. 411, ал. 1, т. 7, пр. I-во от НПК в предварително производство. Извършените процесуално-следствени действия по време на полицейското производство запазват силата си.
xxx
 


Назад към Наказателно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron