начало
Знаково решение на съдиите във ВСС - Красимир Шекерджиев е излъчен за управата на НИП Знаково решение на съдиите във ВСС - Красимир Шекерджиев е излъчен за управата на НИП

училищни настоятелства - субект по ЗДОИ ???????????

Поставяне и решаване на правни казуси
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


училищни настоятелства - субект по ЗДОИ ???????????

Мнениеот настоятел » 11 Яну 2006, 16:51

Уважаеми колеги,
има ли някой яснота какво е това животно (училищно настоятелство)
-подлежи ли на контрол,проверка и наказание ?
задължено ли е да дава информация по този закон или по друг закон
благодаря предварително
настоятел
 

Мнениеот Гост » 11 Яну 2006, 21:11

ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
Глава шеста.
НАСТОЯТЕЛСТВА (НОВА - ДВ, БР. 90 ОТ 2002 Г.)

Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) (1) Настоятелствата са независими доброволни сдружения за подпомагане на развитието и материалното осигуряване на училището, детската градина и обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 и 5.
(2) Към всяко училище, детска градина или обслужващо звено по ал. 1 може да се създава само едно настоятелство.
(3) Настоятелство може да се създава и към група училища, детски градини или обслужващи звена в населеното място, към които няма създадено настоятелство по ал. 2.
Чл. 46б. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Настоятелствата се създават като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организират дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на този закон, на устава или учредителния си акт.
Гост
 

RE: Гост

Мнениеот Настоятел » 12 Яну 2006, 09:40

Уважаеми колега,
благодаря за мнението.
към днешна дата това не е ново за мен - интересувах се дали изобщо подлежи на някакъв контрол това настоятелство,при условие че извършва злоупотреби
благодаря
Настоятел
 

Мнениеот krkamenova. » 12 Яну 2006, 10:38

Училищните настоятелства, дори регистрирани като сдружения, работещи в обществена полза, не са сред задължените да дават информация субекти по ЗДОИ. Ако, все пак, са регистрирани по ЗЮЛНЦ, са задължени да предоставят ежегодна информация в Централния регистър на ЮЛНЦ, която е достъпна за всеки. Иначе, вътрешният контрол се извършва от органите на настоятелството, съобразно неговия устав.
krkamenova.
 

Rе: училищно настоятелство

Мнениеот настоятел » 12 Яну 2006, 11:03

Благодаря Ви за мнението!
Но така се оказва, че злоупотребилото настоятелство се самоконтролира и самонаказва?!
Т.е. няма реален контрол и реално наказание?
настоятел
 

Мнениеот б » 12 Яну 2006, 11:06

след като има данни за злоупотреби следва да се сигнализира прокуратурата.
б
 

Мнениеот Гост » 12 Яну 2006, 15:55

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета

Чл. 153. (1) Училищните настоятелства са обществени органи за подпомагане на дейността на училищата, детските градини или обслужващите звена.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Устройството и дейността на училищните настоятелства се уреждат съгласно разпоредбите на Закона за народната просвета, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и техните устави.
(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) С цел изграждане облика на училището училищното настоятелство предлага на педагогическия съвет за утвърждаване униформено облекло, училищни символи и ритуали.
(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Съветът на настоятелите представя информация за дейността си при необходимост на регионалните инспекторати на МОН. (5) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Ръководството и служителите на детската градина, училището или обслужващото звено подпомагат дейността на училищното настоятелство.
Гост
 


Назад към Взаимопомощ


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта


cron