начало
Орган към Съвета на Европа настоя за реформа на съдебната Орган към Съвета на Европа настоя за реформа на съдебната "реформа"

Вдигане на запор

Поставяне и решаване на правни казуси
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Вдигане на запор

Мнениеот начинаещ » 02 Ное 2005, 11:29

Моля спешно за помощ, наложен е запор на движими вещи, които са предадени за пазене на пазач ЮЛ със седалище и адрес на управление в друг съдебен район, различен от този на съдебния изпълнител, който налага запора. Запора е наложен по обезпечетелна заповед. След отменянето на обезпечението, кой съдебен изпълнител може да вдигне запора, този който го е наложил или по местонахождението на движимите вещи и как пазача ще предаде вещите на длъжника, ако същите в изпратеното му съобщение не са точно посочени?
начинаещ
 

Мнениеот начинаещ » 02 Ное 2005, 14:32

Никой ли не иска да помогне?
начинаещ
 

Мнениеот Гост » 02 Ное 2005, 15:46

Малко ти е инфото, затова ще трябва да се гадае. Запорът вероятно е бил наложенпо реда на чл. 319 ал.1 и чл. 324 ал.2 ГПК:
Чл. 319. (1) Налагането на запор се извършва незабавно от държавния или частния съдебен изпълнител по молба на ищеца въз основа на заповедта на съда, съгласно чл. 343, ал. 1, 344, ал. 1 и 2, 390 и 398, като на ответника се връчва съобщение вместо призовка за доброволно изпълнение. При запор на движима вещ държавният или частният съдебен изпълнител извършва опис, оценка и предаване вещта за пазене съгласно чл. 360 - 366.

Чл. 324.
...............
(2) Взискателят може да поиска от държавния или частния съдебен изпълнител по своето местожителство налагане на запор или възбрана върху вещи и вземания на длъжника, макар и съобразно горните правила изпълнителните действия да подлежат на извършване от друг държавен или частен съдебен изпълнител. След налагане на запора или възбраната държавният или частният съдебен изпълнител препраща изпълнителното дело на надлежния държавен или частен съдебен изпълнител.
----------
Видно е , че съдебния изпълнител препраща изпълнителното дело на надлежния държавен или частен съдебен изпълнител едва след налагане на запора. А запор се налага с опис, оценка и предаване вещта за пазене. Вероятно (защото е технологически трудно) това не може да бъде сторено от първия съдебен изпълнител при който е депозиран изпълнителния лист. Напълно вероятно в такъв случай да е приложен чл. 344 ал.2 ГПК:

Чл. 344. (1) Запор върху движима вещ се налага с описване на вещта от държавния или частния съдебен изпълнител.
(2) Запор върху такава вещ или вземане на длъжника може да бъде наложен и с получаване призовката за доброволно изпълнение, ако в нея се посочи точно вещта или вземането, върху които се насочва изпълнението.
---------
Ако със самото съобщение за наложения запор е посочена точно вещта или вземането, върху които се насочва обезпечението, запора е наложен и делото се препраща на надлежния съдебен изпълнител. (който май ще трябва да извърши следващите действия - оценката и предаването веща на пазач).
При такъв случай може да се направи единстения логичен извод: този който е наложил запора, той следва и да го дигне, след като обезпечението е отменено.
А втория подвъпрос: "... как пазача ще предаде вещите на длъжника, ако същите в изпратеното му съобщение не са точно посочени?" е някак си малко безмислен с оглед на предварителните процедури при налагане на запора съгласно чл. 344 ал.1 и ал.2 ГПК и съгласно чл. 319 ГПК изр. последно:
При запор на движима вещ държавният или частният съдебен изпълнител извършва опис, оценка и предаване вещта за пазене съгласно чл. 360 - 366.
Защото съгласно чл. 364. ал.3 ГПК: Вещта се предава за пазене срещу подпис.
Гост
 

Мнениеот начинаещ » 02 Ное 2005, 21:01

Благодаря много за отговора, ето повече информация по случая след издадена обезпечителна заповед, описа на движимите вещите е наложен от съдебен изпълнител при РС гр.П, тъй като към този момент вещите се намираха в държано от длъжника помещение в района на РС гр.П, при описването бяха предадени на пазач със седалище и адрес на управление в района на РС гр.С и същите бяха изнесени в този съдебен район. Длъжника заплаща на взискателя дължимата се сума и иска отменяне на обезпечението и вдигане на запора. Съдебния изпълнител при РС гр.П с разпореждане вдига наложените запори, като изпраща съобщение на взискателя и пазача. Кой съдебен изпълнител може да вдигне наложените запори този с район на действие района на РС гр.П или този с район на действие РС гр.С? Как след вдигането на запора пазача следва да предаде вещите на длъжника, следва ли при предаването да присъства съдебен изпълнител, и да се оформи съответния протокол, така както на същия са предадени или само на основание полученото съобщение той е длъжен да предаде вещите?
начинаещ
 

Мнениеот Гост » 03 Ное 2005, 08:53

"... Съдебния изпълнител при РС гр.П с разпореждане вдига наложените запори, като изпраща съобщение на взискателя и пазача..." - Ами то май вдигането на запора вече е извършено. Пък за личното присъствие на съдебния изпълнител при предаването на вещите от пазача - струва ми се, че трябва да присъства и да се състави проткол - чл. 331ГПК: Държавният или частният съдебен изпълнител за всяко предприето и извършено от него действие е длъжен да съставя протокол....
А щом пазача е поел веща срещу подпис, следва срещу подпис и да я предаде. А ще я предаде на този от който я е получил или ще я предаде на този който е упоменат в съобщенито на съдебния изпълнител. Ако не изпълни нареждането на съдебния изпълнител, ще има санкция:
Чл. 365. (1) Пазачът е длъжен да пази вещта като добър стопанин и да дава сметка за приходите от нея и за разноските по пазенето й.
(2) Ако пазачът не изпълнява тия задължения, държавният или частният съдебен изпълнител може да предаде за пазене вещта другиму.
(3) (Изм. - Изв., бр. 90 от 1961 г., ДВ, бр. 124 от 1997 г.) За непредставяне на вещта без уважителни причини държавният или частният съдебен изпълнител налага на пазача глоба до 500 лв. ако няма място за друга отговорност.
Гост
 

Мнениеот начинаещ » 03 Ное 2005, 10:25

Благодаря за отговора!
начинаещ
 


Назад към Взаимопомощ


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


cron