Страница 1 от 1

Покана декларация

МнениеПубликувано на: 17 Окт 2018, 11:08
от ktamen
Намерих си едно момиче от Казахстан. Разбрах, че трябва да и изпратя Покана декларация. Но никъде не откривам какви други документи ще и искат в посолството за да получи българска виза?
Някой знае ли какви други документи ще и искат?
По-конкретно ме интересува трябва ли да представи банкова сметка с 5000евро или не е задължително?

Re: Покана декларация

МнениеПубликувано на: 17 Окт 2018, 13:13
от ktamen
По- точно ме интересува тълкуванието на тези два члена.
5.
Доказателства, за притежаването на необходимите финансови средства
за издръжка в размер на минимум 50 евро за всеки ден от поискания със
заявлението за виза престой, или тяхната равностойност в друга свободно
конвертируема валута, но не по-малко от 500 евро, или тяхната равностойност в
друга свободно конвертируема валута, или документ за предплатени туристически
услуги
6.
Документи, удостоверяващи притежаването на необходимите финансови
средства за осигуряване на настаняване, но не по-малко от 50 евро за всеки ден от
поискания със заявлението за виза престой, или тяхната равностойност в друга
свободно конвертируема валута, или документ за предплатени нощувки в
туристическо място за подслон, или покана-декларация от българско физическо
или юридическо лице, с която то се задължава до покрие всички възникнали
разходи за периода на пребиваване на чужденеца на територията на Република
България