Страница 1 от 1

Гражданство чрез брак - няколко въпроса

МнениеПубликувано на: 15 Окт 2018, 18:47
от ivan183
Здравейте !
Историята е дълга, така....решихме да сключим брак с една бразилка.Въпроса ми е, след като го направим, трябва ли да стоим 3 години в България без да излизаме за да получи гражданство.Защото, ще е много трудно тя да работи тук.
За другите документи и галимации горе-долу ми стана ясно.

Re: Гражданство чрез брак - няколко въпроса

МнениеПубликувано на: 16 Окт 2018, 14:10
от propensity
За да получи постоянно гражданство, съпругата ви трябва да пребивава в страната за срок от 5 продължителни години, като се позволени отсъствия до 6м. за календарна година.

Re: Гражданство чрез брак - няколко въпроса

МнениеПубликувано на: 18 Окт 2018, 18:36
от ivan183
Защо ми се струва, че четох за 3 години, ако е сключен брак ?

Re: Гражданство чрез брак - няколко въпроса

МнениеПубликувано на: 19 Окт 2018, 10:24
от bvoykov
Като че ли има нещо такова с 3-те години, но същото се отнася до периода на сключения брак. Чл. 12, ал. 1, т. 2, която изисква преди 5 години да е получила разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в България в този случай не се прилага:
Закон за българското гражданство:
Чл. 13. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г.) Лице, което не е български гражданин, отговаря на условията по чл. 12, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 6 и преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата за натурализация е получило разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България, може да придобие българско гражданство, ако отговаря и на едно от следните изисквания:
1. не по-малко от 3 години има и продължава да е в законно сключен брак с български гражданин;
2. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.)
3. родено е в Република България;
4. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) разрешението за постоянно или дългосрочно пребиваване е получено преди да навърши пълнолетие.
5. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.)


Петте години са меродавни за получаване на разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване, което пък е предпоставка за придобиване на гражданство. Това пък е уредено вече в Закона за чужденците в Република България в чл. 25, ал. 1, т. 11 и чл. 24г, както и в други специални хипотези. Мисля, че за него е ставало въпрос.

Само че обърнете внимание на изискването най-малко 3 години преди подаване на молбата за гражданство да е получила разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване. Аз лично не знам какви са условията, но тук намерих малко информация. Като цяло не работя често със законите относно гражданството и чужденците, затова не мога да Ви ориентирам повече, защото може и да сбъркам. Обмислете всички варианти, дали за нея ще ѝ е по-лесно да стои с разрешения за пребиваване, не знам дали същите са обвързани със срок, или ще трябва да придобие българско гражданство, защото за последното, както може да видите и в чл. 12 от Закона за българското гражданство, се изисква да владее български език, да има доходи, от които може да се издържа, да представи доказателства, че ще бъде освободена от предишното си гражданство, тоест, за да придобие българско, трябва да се откаже от бразилското и т.н., защото така както виждам, е дълга и широка. Консултирайте се с някой специалист или вижте дали ще можете да получите информация от Министерство на правосъдието.

Re: Гражданство чрез брак - няколко въпроса

МнениеПубликувано на: 05 Ное 2018, 16:25
от ivan183
Да, като че ли няма как да стане за по-малко от 5 години, а и системата ни е толкова сложна и глупава.Отделно тези документи и застраховки не знам колко ще струват за тези 5 години...
То излиза, че е по-добре да тръснеш на някой една торба пари и готово...
Толкова съм объркан и не знам какво да правя.

Re: Гражданство чрез брак - няколко въпроса

МнениеПубликувано на: 23 Яну 2019, 21:06
от nikiboy
Аз вече спрях да търся отговори в нета, защото в много форуми компетентно чнение дават хора, които представа си нямат нито от законовите изисквания, нито от практиката.
Общо взето пътят на всеки чужденец, сключил граждански брак с български гражданин е:

Сключване на брак
Кандидатдтване за виза Д
Влизане в БГ с виза Д и получаване на продължително пребиваване със срок до 1 год.
Подновяване на продължителното пребиваване не по-късно от 14 дни от изтичането му.
Ако има родено дете български гражданин, на 3-тата година се кандидатства за постоянно пребиваване.
Ако няма родено дете бг, на 5-тата година се кандидатдтва за постоянно пребиваване.
И в двата горни случая, няма изискване за престой в страната. Тоест и 10 дни да е стоял чужденецата в България, няма проблем.
На 3-тата година след получаване на постоянно пребиваване, се кандидатства за българско гражданство. Ако към датата на кандидатдтвсне за БГ чужденеца има брак с БГ и кандидатства за БГ на това основсние, няма нужда да се отказва от гражданството. Ако кандидатства на основание родител на бг, трябва да се откаже от другото си гражданство. Това става след издаване на указа, в едногодишен срок.

Re: Гражданство чрез брак - няколко въпроса

МнениеПубликувано на: 24 Яну 2019, 13:47
от dog123
Отдавна си мислех че няма да видя изчерпателен отговор на въпрос зададен в този форум, обаче съм бъркал!

Re: Гражданство чрез брак - няколко въпроса

МнениеПубликувано на: 16 Фев 2019, 21:59
от nikiboy
Понякога стават чудеса :)
Аз търся малко практика на тема набеждаване, ама не смея да създам тема, защото отговорите ше са лалалалал :)