Страница 1 от 1

Въпрос за такса 500 лв/год (брак с българин)

МнениеПубликувано на: 22 Ное 2017, 13:16
от yozh123
Здравейте, съпругата ми е от Украйна, аз съм българин, бракът е сключен в България. Тя има виза Д. Ако я удобрят за продължително местожителство, ще се дължи ли такса 500 лв/год, при положение, че мотивът е събиране на семейство / брак с европейски гражданин? В тарифа 4 за таксите на вътр. министерство пише, че тя не се дължи при случаите от чл 10б на същата тарифа, а там са цитирани няколко чл./алинеи от закона за чужденците. Ето някои от тях:
чл24 ал1 т18. "(нова - ДВ, бр. 29 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г.) са членове на семейството на български гражданин и произхождащите от чужбина документи, които удостоверяват семейните връзки и правото на издръжка, са признати и регистрирани или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство;" (не става ясно какво, ако бракът е сключен в България и имаме български документи за това)
чл24 ал1 т5. "(изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2013 г.) имат основание да им бъде разрешено постоянно пребиваване;" (бракът с българин основание ли е?)
Благодаря ви предварително за помощта!