начало

МВР разтури палатковите лагери, протестиращите издигнаха барикади МВР разтури палатковите лагери, протестиращите издигнаха барикади

Отнемане правото за постоянно пребиваване

Казуси свързани с придобиване, установяване, освобождаване и възстановяване на гражданство. Статут. Визови проблеми.


Отнемане правото за постоянно пребиваване

Мнениеот svdim » 28 Юли 2013, 16:51

Здравейте
Имам следния въпрос. Аз съм български гражданин и заминавам за работа в Австрия за срок от няколко години.
Майка ми е възрастна и отдавна разведена с баща ми и имам намерение да я взема със себе си.
Тя е руска гражданка със статут постоянно пребиваваща в България от повече от 20 години.
Ако напусне България за срок повече от 1 година, ще и бъде ли отнето правото за постоянно пребиваване?
Ако да, каква е процедурата за възстановяване на това право?
Всички хора, които питам, ми дават различни отговори :cry:
Плашат ме със следното: ще й бъде отнето правото за постоянно пребиваване и че ще трябва да се върне в Русия (където тя не живее повече от 20 години и няма жива душа) и оттам да започва процедурата за получаване на ПМЖ ОТНОВО. Става въпрос за 70 годишна жена.
Моля за компетентен отговор, за който предварително благодаря.
svdim
Младши потребител
 
Мнения: 17
Регистриран на: 14 Фев 2010, 18:22

Re: Отнемане правото за постоянно пребиваване

Мнениеот karanedeff » 29 Юли 2013, 09:26

вж. Закон за чужденците в република България и по специално
Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г.) (1) Отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България се налага, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) са отпаднали основанията по чл. 24, 24а, 24б, 24в, 24е, чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13 и 16, чл. 25б, 25в, 33а, 33г, 33к и 33л;
2. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) са налице основанията по чл. 10, ал. 1, т. 1 - 4, 6 - 11, 14, 16, 20 - 22, както и в случаите по чл. 26, ал. 3;
3. се установи, че данните, представени за получаването му, са неверни;
4. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) бракът е прекратен преди изтичането на 7 години от сключването му в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 2;
5. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2013 г.) в едногодишен срок след разрешението чужденецът не се е установил и не пребивава на територията на страната, освен в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13 и 16, както и по отношение на членове на семейство на чужденец по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13 и 16;
6. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) се установи, че чужденецът, получил разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване, е отсъствал от територията на държавите - членки на Европейския съюз, за период от 12 последователни месеца, освен в случаите на разрешено постоянно пребиваване по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13 и 16, както и по отношение на членове на семейство на лице по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13 и 16;
7. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) предоставеният статут на бежанец или хуманитарен статут или предоставена временна закрила по Закона за убежището и бежанците бъдат отнети или прекратени;
8. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) предоставеното убежище по Закона за убежището и бежанците бъде отнето;
9. (нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) чужденецът, получил разрешение за дългосрочно пребиваване, е придобил статут на дългосрочно пребиваващ в друга държава - членка на Европейския съюз;
10. (нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) се установи, че бракът с български гражданин е прекратен преди изтичането на 5 години от сключването му;
11. (нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г.) притежател на синя карта на ЕС, получил разрешение за дългосрочно пребиваване в Република България, или членовете на неговото семейство, получили разрешение за дългосрочно пребиваване, са отсъствали 24 последователни месеца от територията на държавите - членки на Европейския съюз;
12. (нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г.) се установи, че притежателят на синя карта на ЕС пребивава с цел, различна от тази, за която е получил разрешение за пребиваване, както и когато притежателят й е нарушил условията за достъп до пазара на труда съгласно законодателството на Република България.
(2) (*)(Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) В случаите по чл. 10, ал. 1, т. 19 може да бъде отнето правото на пребиваване след провеждане на консултации с държавата членка, подала сигнала за отказ за влизане.
(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Правото на дългосрочно пребиваване се отнема в случаите по ал. 1, т. 3, 6, 9 и 11 и чл. 42, ал. 1, когато чужденецът представлява реална и сериозна заплаха за националната сигурност и обществения ред.
(4) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Във всички случаи след 6-годишно отсъствие от територията на Република България се отнема предоставеното право на дългосрочно или постоянно пребиваване.
(5) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Правото на пребиваване на чужденец, получил разрешение за пребиваване в Република България по реда на глава трета "а", и на членовете на неговото семейство се отнема в случаите по ал. 1, т. 1 и 2 с изключение на случаите по чл. 10, ал. 1, т. 8 и когато лицата не пребивават законно на територията на страната.
(6) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2007 г., предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Препис от влязлата в сила заповед за отнемане правото на дългосрочно или постоянно пребиваване на чужденец в Република България се изпраща на общината по постоянния му адрес за отбелязване в регистъра на населението.
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/index.php
Аватар
karanedeff
Активен потребител
 
Мнения: 1237
Регистриран на: 30 Ное 2002, 17:20

Re: Отнемане правото за постоянно пребиваване

Мнениеот svdim » 29 Юли 2013, 11:07

Благодаря ви! Прочетох внимателно закона и според мен не би трябвало да и отнемат правото за постоянно пребоваване в България, тъй като тя ще замине за държава-членка на ЕС (Австрия). Правилно ли разсъждавам?
svdim
Младши потребител
 
Мнения: 17
Регистриран на: 14 Фев 2010, 18:22

Re: Отнемане правото за постоянно пребиваване

Мнениеот nikiboy » 29 Юли 2013, 22:09

Само че не забравяйте, че дори и постоянно пребиваваща в Р. България тя също трябва да се регистрира, че живее в съответната държава от ЕС, което реално трябва да направите и Вие след 90-те дни престой там.
По този начин в последствие тя ще докаже, че не е напускала ЕС в този период.
Също най-удачният вариант е да отидете в местното звено Миграция в който град сте, да се срещнете с началника в приемния му час, да се консултирате и при нужда да входирате едно уведмоление до същия относно напускането на страната за определен период от време и временното заселване в съответния град и държава от ЕС.
Защото иначе погледнато реално, след примерно 2 години излезе, че лицето Х е напуснало страната, не е в България, съответните миграционни служители отнемат пребиваването на майка Ви, пък после след като си вземе входна виза да влезе в БГ, и си получи заповедта за отнемане на ПП, нека обжалва и обяснява, че е била в ЕС, а ако пък нещо се случи и си изгуби паспорта и печатите изчезват и става....много сложно.
Затова - в приемния час при началника, входирате едно уведомление и ако трябва след като се регистрирате в държавата от ЕС пращате по пощата и копие на документите. Цитирате горната точка от ЗЧРБ относно пост. пребиваващите и ЕС и си опичате работата, на цената на малко време и едно писмо :)
Не съм адвокат, a любител на правото !
aldivarna@abv.bg
nikiboy
Потребител
 
Мнения: 982
Регистриран на: 31 Авг 2006, 08:05

Re: Отнемане правото за постоянно пребиваване

Мнениеот svdim » 30 Юли 2013, 11:28

Благодаря ви за съвета.
По-принцип, тя не би трябвало да получава входна виза за България, защото за хора с ПМЖ те не се изискват.
По-принцип кога се отнема ПМЖ? Когато се установи, че лицето е отсъствало повече от 6 месеца, или 1 година?
Освен това, забелязах при пътуванията си в чужбина, че в моя български паспорт вече не слагат печати за напускане на България.
svdim
Младши потребител
 
Мнения: 17
Регистриран на: 14 Фев 2010, 18:22

Re: Отнемане правото за постоянно пребиваване

Мнениеот nikiboy » 31 Авг 2013, 19:00

svdim написа:Благодаря ви за съвета.
По-принцип, тя не би трябвало да получава входна виза за България, защото за хора с ПМЖ те не се изискват.

Ако и бъде отнето пребиваването, ще й трябва виза за да влезе.
Ако случайно си изгуби "личната карта", дори и да има ВНЖ ПМЖ ДМЖ пак взема виза.

svdim написа:По-принцип кога се отнема ПМЖ? Когато се установи, че лицето е отсъствало повече от 6 месеца, или 1 година?

1 год.

svdim написа:Освен това, забелязах при пътуванията си в чужбина, че в моя български паспорт вече не слагат печати за напускане на България.

При българските граждани и при чужденците няма нищо общо. Само че вие утре като български гражданин ако искате да докажете че сте отсъствал повече от 6 месеца в календарна година за пред НАП, като нямате печат в паспорта може и да не успеете да докажете излизането си :)
Не съм адвокат, a любител на правото !
aldivarna@abv.bg
nikiboy
Потребител
 
Мнения: 982
Регистриран на: 31 Авг 2006, 08:05

Re: Отнемане правото за постоянно пребиваване

Мнениеот ddhdh » 19 Май 2015, 09:32

Въпрос относно чужденец, който е получил статут на постоянно пребиваващ, защото е имал фирма и е имал на работа 10 човека български граждани - този човек вече 3-4 години има фирма, но в нея не работи никой. Въпроса ми е могат ли да му отнемат правото на постоянно пребиваване в Република България.
Човека е руснак, не е гражданин на ЕС.
ddhdh
Младши потребител
 
Мнения: 21
Регистриран на: 14 Ное 2011, 17:07


Назад към Гражданство


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron