начало

Прокурорската колегия ще подбира европейските делегирани прокурори, а те ще са независими от обвинител №1 Прокурорската колегия ще подбира европейските делегирани прокурори, а те ще са независими от обвинител №1

Покана за чужденец - нови условия

Казуси свързани с придобиване, установяване, освобождаване и възстановяване на гражданство. Статут. Визови проблеми.


Покана за чужденец - нови условия

Мнениеот 000fff » 06 Мар 2009, 15:32

Здравейте! Последно правих покана преди година и от тогава е имало промени в изискванията към канещите лица. Много ми е нужна информация какви са те? Търсих в интернет, но не успях да открия нещо конкретно. Много ще съм ви благодарна, ако ми помогнете!

P.S. Чужденецът не е от ЕС
000fff
Нов потребител
 
Мнения: 5
Регистриран на: 06 Мар 2009, 15:28

Re: Покана за чужденец - нови условия

Мнениеот 000fff » 06 Мар 2009, 17:18

Разбира се, че се сетих, но поради липса на време ще ми е трудно да отида...то е ясно ,че така или иначе ще отида за поканата, но ми се искаше да знам предварително какви са новите изисквания, за да няма изненади после.
000fff
Нов потребител
 
Мнения: 5
Регистриран на: 06 Мар 2009, 15:28

Re: Покана за чужденец - нови условия

Мнениеот mimi_sharkova » 06 Мар 2009, 17:30

Прочетете си закона и наредбите в тази връзка. Толкова ли е трудно?
mimi_sharkova
Потребител
 
Мнения: 214
Регистриран на: 10 Сеп 2006, 20:04

Re: Покана за чужденец - нови условия

Мнениеот 000fff » 06 Мар 2009, 18:23

Първо нямам адвокат и второ казах, че търсих в интернет каквато и да е информация и не успях да намеря...затова и предположих , че тук ще получа помощ, но явно съм сгрешила..
000fff
Нов потребител
 
Мнения: 5
Регистриран на: 06 Мар 2009, 15:28

Re: Покана за чужденец - нови условия

Мнениеот kalahan2008 » 08 Мар 2009, 14:14

Аз не разбрах много точно за каква покана става дума (за ФЛ, ЮЛ...?), но намерих това:
http://www.pcci.bg/Invitations/index.html
както и:
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим
Приета с ПМС № 82 от 22.04.2008 г., обн., ДВ, бр. 44 от 9.05.2008 г., в сила от 10.07.2008 г.
Вижте и:
http://news.stara-zagora.org/index.php? ... newsid=553

Всичко това излиза на първа страница, когато се потърси с Google.
Последна промяна kalahan2008 на 08 Мар 2009, 14:20, променена общо 1 път
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3658
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: Покана за чужденец - нови условия

Мнениеот valery_an » 08 Мар 2009, 14:17

до 000fff на 08 Мар 2009 01:00 pm

ето нещо което може да ти е от полза :

Министерство на вътрешните работи

Актуална информация за издаване на визи и определение на визовия режим
Актуална информация за заверката на покани-декларации за издаване на виза на граждани на трети страни, адресна регистрация на граждани от трети страни, пребиваване на територията на страната ни на граждани на ЕС и условията, при които чужди граждани от трети страни могат да влизат, пребивават и напускат страната


Заверка за покана-декларация за издаване на визи на граждани на трети страни

На 10 юли т.г. влезе в сила Наредба за условията и реда за издаване на визи и определение на визовия режим. С него се създава нов режим за поканите, с които български граждани, граждани на ЕС, дългосрочно пребиваващи граждани на трети страни и юридически лица могат да канят за краткосрочен престой в страната ни граждани от трети страни.. Съгласно новия ред, заверката на поканите-декларации се извършва от дирекция “Миграция” и регионалните й структури в Столична дирекция “Полиция” и областните полицейски дирекции.
Поканите-декларации, с които могат да бъдат канени чужденците за краткосрочно посещение в страната са няколко вида:
Покана-декларация от физическо лице, с което се кани чужденец на частно посещение в Р България;
Покана-декларация от физическо или юридическо лице, извършващ дейност по Търговския закон, с която се кани чужденец за осъществяване на бизнес отношения;
Покана-декларация от юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с което се кани чужденец с цел осъществяване на бизнес-отношения;
Покана-декларация от представителство на чуждестранно юридическо лице в Р България, регистрирано по Закона за насърчаване на инвестициите, с което се кани чужденец с цел осъществяване на бизнес отношения.
Начин на подаване: Бланки за поканите-декларации се получават на място от регионалните звена на дирекция “Миграция”. Те трябва да са в два екземпляра и да са нотариално заверени. След това се подават от гражданите или юридическите представители в регионалните структури “Миграция” в столицата или областните полицейски дирекции. Заверката се извършва в срок до 7 работни дни и се заплаща такса по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР.

Адресна регистрация на граждани на трети страни

Тя се осъществява по следния начин:

При влизането си в страната на ГКПП чуждият гражданин декларира целта на посещението си и посочва писмено адреса, на който ще пребивава. Тази информация той вписва в адресна карта. По този начин чужденецът се освобождава от ангажимента по адресното му регистриране във вътрешността на страната.
Същевременно, съгласно нормативните изисквания, физическите или юридическите лица, на чиито адрес чуждият гражданин пребивава, са длъжни в срок до 5 дни след предоставянето на подслона, писмено да уведомят в регионалните звена на “Миграция”.
Лицата, които осъществяват хотелиерска дейност регистрират пристигналия чужденец незабавно в специален регистър, а информацията се предоставя в секторните звена на Миграция всеки ден до 06.00 часа.


Издаване на удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС

Основният принцип, залегнал в Закона за влизането, пребиваването и напускането на Р България от гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, е установяване на регистрационен режим при пребиваването им в страната. През първите три месеца от пребиваването им не е необходима тяхната регистрация.
Ако желае да продължи престоя си след този срок от 3 месеца всеки гражданин на ЕС или член на неговото семейство, който също е гражданин на ЕС, е длъжен да подаде заявление за продължително или постоянно пребиваване в страната. На базата на подаденото заявление секторите “Миграция” издават на тези граждани в деня на регистрация удостоверение за пребиваване.

Работното време на гишетата на регионалните структури на дирекция “Миграция” е от 08.30 ч до 17.30 ч. всеки работен ден от седмицата.
Телефон за информация: 982 37-15


Условията, при които чужди граждани от трети страни могат да влизат, пребивават и напускат страната


Тези условия са уредени в Закона за чужденците в Р България. За дългосрочно пребиваване / над 3 месеца/ на територията на страната е необходимо чуждите граждани, в това число и тези, които влизат в страната по безвизовия режим, да получат виза тип “D”, която се издава от дипломатическите и консулските представителства на Р България в чужбина, като представят необходимите документи с оглед основанията, предвидени в разпоредбата на чл. 24,ал 1 или чл.25 от ЗЧРБ. След полагане на визата в националния документ за самоличност, в рамките на разрешения срок за пребиваване, чуждите граждани трябва да подадат в дирекция “Миграция” или в нейните сектори в столичната и областните полицейски дирекции, молба за издаване на разрешение за дългосрочно пребиваване като представят същите удостоверителни документи, с които са кандидатствали за издаването на визата.
Припомняме, че този режим за пребиваване не се отнася за гражданите на ЕС, за гражданите, чиито страни са страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство и за гражданите на Конфедерация Швейцария.
Запази Отпечатай Изпрати Обновено на 17 Юли 2008
valery_an
Младши потребител
 
Мнения: 30
Регистриран на: 21 Ное 2008, 14:29

Re: Покана за чужденец - нови условия

Мнениеот valery_an » 08 Мар 2009, 14:30

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 3
Област: .................. Рег. №: ......................
Дата: ...............
Регионално звено “Миграция”—МВР: гр. ........... Длъжностно лице: ...............
Подпис
ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за частно посещение на чужденец в Република България
От името на:
ЕГН ..................
(имена по документ за самоличност)
Гражданин на:
Дата и място на раждане:
(държава, област, община, населено място)
Постоянен адрес:
(област, община, населено място)
Местоживеене:
община, град/село
ж.к. ,
бул./ул. № Бл. Вх. Ет. Ап.
Документ
за
самоличност
1. Паспорт на гражданин
на РБ или лична карта
Домашен телефон:
2. Паспорт Серия.........................
№ ....................
3. Удостоверение за
самоличност на чужденец
Изд. на .....................
от......................
Валиден
до ........................................
ДЕКЛАРИРАМ, че мога да осигуря жилище и средства за срок ..... дни за времето от
________ до ________ _______г. на чуждия гражданин:
Имена по документ съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за чужденците в Република
България:
Гражданин на:
Дата и място на раждане:
(държава, населено място)
Местоживеене: държава населено място
адрес:
с който съм/не съм в родство ............................
(посочва се видът на родството)
Чужденецът се придружава:
1. Съпруг/а/ (имена по паспорт)
Гражданин на:
Дата и място на раждане:
(държава, населено място)
Местоживеене: държава населено
място
адрес:
2. Деца до 18 г.:
(име, дата на раждане, пол)
Гръб на приложение № 3
Гостите ще приема в жилище на адрес:
на което аз съм собственик/наемател. Жилището има ...... кв. м. площ, състои се от
....... стаи и в момента в него живеят: аз, ................................ съпруг/а, деца и други
ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
1. В срок 48 часа от датата на влизане в страната съм длъжен да регистрирам адресно
на посочения по-горе адрес поканените от мен чужденци, като представя и настоящата
декларация.
2. Всички допълнително възникнали разходи на поканените от мен лица за
пребиваване в Република България и завръщане в държавата, в която живеят
(транспортни, лечебни, обезщетения за нанесени вреди и др.) ще бъдат за моя сметка
съгласно чл. 45 от ЗЧРБ.
3. Компетентните служители от МВР и съответните длъжностни лица от местните
администрации могат да извършват проверки за установяване верността на посочените
от мен данни.
4. Давам съгласието си съгласно чл. 4 от ЗЗЛД данните, вписани в тази покана, както и
документите, приложени към нея, да бъдат предоставени на компетентните органи на
Република България и обработени във връзка с тази покана.
5. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: Декларатор:
Гр./с. саморъчен подпис
Началник на регионално звено
„Миграция”: .....................
(населено място)
или упълномощено от него длъжностно
лице,
(име, фамилия)
УДОСТОВЕРЯВАМ, че посочените в декларацията
данни относно местоживеенето на декларатора и
жилищните му условия са верни.
Подпис:
Печат
Внесена такса по Тарифата за МТ по ЗМДТ
квитанция
№ ............................/..................
.
дата
НОТАРИАЛНА
ЗАВЕРКА:
1. Поканата-декларация се попълва на машина.
2. След попълване на данните за придружаващите лица незапълнените полета се
зачертават с наклонена линия.
3. Настоящият документ е личен и следва да се съхранява от лицето по време на
гостуването му в Република България. Всяка поправка прави документа невалиден.
Настоящий документ является личным и владелец должен хранить его в течении
своего пребывания в Республике Болгарии. Любая поправка делает документ
недействительным.
This is personal document and any person should keep it during his visit in the Republic of
Bulgaria. Any correction will make the document invalid.
C'est un document personnel et la personne est oblegee de le garder lors de sa visite en
Republique de Bulgarie. Chaque correction fait le document invalide.
El presente documento es personal y tiene que ser guardado por el portador durante su
visita en la Republica de Bulgaria. Cada correccion hace el documento invalido.


ето ти и самата декларация .....БЕЗПЛАТНО :lol:
valery_an
Младши потребител
 
Мнения: 30
Регистриран на: 21 Ное 2008, 14:29

Re: Покана за чужденец - нови условия

Мнениеот 000fff » 08 Мар 2009, 14:34

Много благодаря и на двама ви...Показахте ми, че има и добри хора в този форум...багодаря!
000fff
Нов потребител
 
Мнения: 5
Регистриран на: 06 Мар 2009, 15:28

Re: Покана за чужденец - нови условия

Мнениеот valery_an » 08 Мар 2009, 14:47

ДО 000fff на 08 Мар 2009 01:34 pm

Няма за какво ...аз също съм така да се каже пострадал от ,,някои специалисти ,, тука и с удоволствие ако мога ще помогна , не съм специалист нито пази боже юрист или адвокат но като се сблъскаш с такива ......сам се справяш и без тях :-) а на всичко от горе некои ми е изтрил коментите .....не им е харесало ...истината понякога боли .....


Пожелавам Ви успех с начинанието :D
valery_an
Младши потребител
 
Мнения: 30
Регистриран на: 21 Ное 2008, 14:29

Re: Покана за чужденец - нови условия

Мнениеот valery_an » 08 Мар 2009, 14:49

до 000fff на 08 Мар 2009 01:34 pm

формулярите са в pdf формат ама не мога да прикача фаил ако Ви трябва мога на меил да я пратя в нормален формат за разпечатване !
valery_an
Младши потребител
 
Мнения: 30
Регистриран на: 21 Ное 2008, 14:29

Re: Покана за чужденец - нови условия

Мнениеот valery_an » 08 Мар 2009, 14:55

до oooofff

ето ти адреса и си я дръпни в нормален вид :-)

http://www.mfa.bg/bg/files/prilojenie3.pdf

РАЗБИРА СЕ БЕЗПЛАТНО :D
valery_an
Младши потребител
 
Мнения: 30
Регистриран на: 21 Ное 2008, 14:29

Re: Покана за чужденец - нови условия

Мнениеот 000fff » 08 Мар 2009, 15:16

Отново благодаря за отзивчивостта и добротата! Помогна ми безкрайно много и ми спести да поема риска да си изгубя работата...Пожелавам ти много здраве и усмивки !
000fff
Нов потребител
 
Мнения: 5
Регистриран на: 06 Мар 2009, 15:28

Re: Покана за чужденец - нови условия

Мнениеот valery_an » 08 Мар 2009, 18:33

Радвам се че успях да помогна !!!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ТЕБ И НА ВСИЧКИ ДАМИ ПО ФОРУМА :D !!!!!!!!!

МНОГО ЩАСТИЕ И ЛЮБОВ !!!!!!!!!
valery_an
Младши потребител
 
Мнения: 30
Регистриран на: 21 Ное 2008, 14:29


Назад към Гражданство


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron