начало

Прокурорската колегия ще подбира европейските делегирани прокурори, а те ще са независими от обвинител №1 Прокурорската колегия ще подбира европейските делегирани прокурори, а те ще са независими от обвинител №1

изселническа спогодба

Казуси свързани с придобиване, установяване, освобождаване и възстановяване на гражданство. Статут. Визови проблеми.


изселническа спогодба

Мнениеот ina_r » 15 Окт 2008, 16:35

Здравейте! Къде мога да намеря текста на изселническата спогодба с Турция от 1968 г. и дали е само тази или има и други?
ina_r
Младши потребител
 
Мнения: 12
Регистриран на: 17 Юли 2007, 14:05

Re: изселническа спогодба

Мнениеот tani_0443 » 15 Окт 2008, 17:17

Ако някой наистина я има, моля да помогне, защото и на мен ми трябва.
tani_0443
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 07 Сеп 2007, 20:04

Re: изселническа спогодба

Мнениеот irenav » 15 Окт 2008, 18:03

СПОГОДБА МЕЖДУ НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ЗА ИЗСЕЛВАНЕ ОТ НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД, ЧИИТО БЛИЗКИ РОДНИНИ СА СЕ ИЗСЕЛИЛИ В ТУРЦИЯ ДО 1952 ГОДИНА (РАТИФИЦИРАНА С УКАЗ № 441 ОТ 30 МАЙ 1968 Г. ВЛЯЗЛА В СИЛА ОТ 19 ВГУСТ 1969 Г.)
Обн. ДВ. бр.82 от 21 Октомври 1969г.
Член 1

Настоящата Спогодба урежда въпроса за изселването на желаещите да се изселят в Турция български граждани от турски произход, които влизат в следните категории семейни и родствени връзки с бивши български граждани от турски произход, изселили се в Турция до 1952 година и придобили турско гражданство:
а) съпруга, съпруг;
б) майка, баща, баба, дядо, прабаба, прадядо;
в) необвързани с брачна връзка до влизането в сила на настоящата Спогодба сестри и братя и непълнолетни и пълнолетни деца на починали сестри и братя.
Член 2

В срок от 6 месеца от влизането в сила на настоящата Спогодба лицата, които влизат в категориите, упоменати в член 1 и желаят да се изселят, трябва да направят пред българските власти постъпки за изселване.
Българските компетентни органи ще могат да издават на лицата, влизащи в горепоменатите категории паспорти в срок от 45 дни, считан от датата на направените постъпки.
Турските представителства в България ще могат да издават входни визи в срок от 45 дни, считан от датата на направените пред тях постъпки за визи.
Член 3

Изселването ще се извършва през периода от 1 април до 30 ноември.
Броят на изселващите се лица няма да надвишава 300 души седмично.
Член 4

Изселването и превозването на изселващите се лица ще се извършва по шосе (капитан Андреево-Капъкуле) и с железопътен транспорт през съществуващите по време на изселването гранични контролно-пропускателни пунктове.
Член 5

Изселниците ще могат да вземат със себе си документи за гражданско и имуществено състояние (нотариални актове, договори за покупко-продажба на недвижими имоти и др.), образование, професия, отбиване на военна служба, трудов стаж и други документи, за които няма законна пречка да бъдат изнасяни вън от страната.
Член 6

Изселниците ще могат да вземат със себе си и изнесат без мито личните си и домашни вещи, с изключение на тези, чийто износ се забранява от законодателството в сила по време на изселването.
Член 7

Занаятчиите и земеделските стопани, които се изселват, ще могат да изнесат без мито инструментите, сечивата, тезгяхите и машините, имащи характер на движими имущества, както и други употребявани движими имущества, които лично притежават и са необходими за упражняване на тяхното занятие, професия и за личното им стопанство, с изключение на онези, чийто износ е забранен от законодателството, действуващо по време на изселването им.
Занаятчиите и земеделските стопани ще могат да изнесат без мито и машините си, прикрепени към недвижим имот, които са им били необходими и са били използувани в занятието, професията или в личното им стопанство.
Член 8

Изселниците ще могат да изнесат хранителни продукти, домашни произведения и земеделски произведения, получени от личното им стопанство, съгласно законодателството, действуващо по време на изселването.
Изселниците ще могат да изнесат при изселването и съответното количество пшеница, необходимо за изхранване на семейството им за един-два месеца.
Член 9

Народните съвети, на чиито общини изселниците са живеели, ще удостоверяват с документ, че изселниците са собственици на имущества, посочени в чл. 6, 7 и 8.
Член 10

Изселниците ще могат свободно да ликвидират преди изселването собствеността на добитъка, който притежават. Ликвидирането ще стане съгласно законодателството, действуващо по време на ликвидацията и съществуващите пазарни условия.
Член 11

Изселниците ще могат свободно да ликвидират преди изселването недвижимите си имоти, съгласно действуващото българско законодателство към датата на влизането в сила на настоящата Спогодба.
Българските компетентни власти ще окажат съдействие при осъществяването на тази ликвидация.
Член 12

Изселниците ще получат съответна компенсация за пенсията, получавана за трудова злополука и за други пенсии и социални осигуровки, чието ползуване в чужбина се признава от българското законодателство в сила по време на изселването.
Двете страни ще решат допълнително начина, по който ще стане изплащането на компенсацията.
Член 13

Използуването и трансферът на средствата, получени от ликвидацията на недвижимите имоти и добитъка, както и на другите средства, които изселниците притежават, ще стане по следния начин:
На изселниците се разрешава да закупят и изнесат от България и да внесат в Турция стоки през или след изселването съгласно законодателствата и ограничителните разпоредби, действуващи в двете страни по време на изселването или износа и вноса на стоките.
Член 14

Разпорежданията на настоящата Спогодба ще се прилагат само за изселването на лицата, които влизат в категориите, установени в член 1.
Спогодбата подлежи на ратификация и ще влезе в сила от датата на размяната на ратификационните документи.
Спогодбата е съставена на български и на турски език. И двата текста имат еднаква сила.
Анкара, 22 март 1968 г.
За Правителството на Народна република България: Ив. Башев
За Правителството на Република Турция: И. Чаалаянгил
irenav
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 15 Окт 2008, 17:58

Re: изселническа спогодба

Мнениеот ina_r » 15 Окт 2008, 18:08

Благодаря на отзовалите се!
ina_r
Младши потребител
 
Мнения: 12
Регистриран на: 17 Юли 2007, 14:05


Назад към Гражданство


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


cron