Страница 1 от 1

Авторско право над новинарски статии?

МнениеПубликувано на: 01 Авг 2011, 18:43
от stan__
Здравейте!

Не мога да намеря разбираема за мен дефиниция на "новина". От всичко изчетено разбирам, че новината, като такава, не е носител на авторско право (чл.4 т.4). Статиите в новинарски сайтове* обект на авторско право ли са или са новина?
* кога един сайт добива статут на новинарски? Ако аз направя един и започна да пиша статии на база информация от първоизточника, кога те ще са със статут на новина и кога ще са авторски труд? Съответно ще наруша ли авторско право, ако използвам цитати от интернет, телевизионни и радио медии във форма близка до някоя медия написа/каза: "цитат от новината", като първата част е връзка към оригинала. Става дума само за текст. От изчетеното до момента разбирам, че всяка снимка, видео... всякаква мултимедия е с авторски права.
Много съм далеч от всякакви правни въпроси и след една нощ четене, това са основните позиции, които са ми пълна мъгла.

Предварително Ви благодаря,
поздрави, Станислав!

п.п. Изчетох темите в подфорума, но не открих необходимата информация. Моля да бъда извинен, в случай на дублиране на тема/дискусия/въпрос!

п.п.п. В тази тема се разисква този въпрос, но продължавам да не схващам кога новината се превръща в статия с авторски права. Ако аз присъствам на събитие и после го отразя в сайт, в текстова форма, това го разбирам като разпространение на новината, но ми се струва, че вече е във формат на авторски текст съдържащ факти и информация от новина, с което би трябвало да придобие статут на творба. Разбира се, това са мои елементарни разсъждения и не знам дали въобще се доближават до истината.

Re: Авторско право над новинарски статии?

МнениеПубликувано на: 03 Авг 2011, 14:04
от bulgarus
Здтравей Станислав,

в п.п.п. си напипал нещата, но нека започнеме с приложимия закон (ЗАПСП):

Чл. 1. Този закон урежда отношенията, свързани със създаването и разпространението на произведенията на литературата, изкуството и науката.


Чл. 3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:

1. литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;


Новинарската статия така погледнато е литературно или, още по-точно, публицистично произведение.

А какво е произведение?

Е, това ЗАПСП не ни казва, но пък ни казва какво не е произведение, а именно - и в твоя конкретен случай от значение - новини.

На пример самата новина, че в Хаити е имало земетресение не е произведение.

Но една статия, описваща новината и, изразяваща се в творческа дейност на автора вече е. За да бъде квалифицирана като творческа дейсност, статията трябва да бъде създадена от автора и свързана с неговата личност, с други думи да е оригинална, а не преписана.

Заради това всеки може да пише върху новини като такива, съответно никой не може да предявява (интелектуална) собственост върху тях. Когато обаче новината е използвана, за да се създаде произведение, то последното получава авторскоправна защита.

Надявам се това да бе от помощ.

Поздрави,
Емил

P.S. Трябва да се прави разлика между ползването на новини като такива и ползването на произведения, в чиято основа са залегнали новини. Второто е позволено в рамките на чл. 23 и 24 т. 4, 5 и 6 от ЗАПСП.

Re: Авторско право над новинарски статии?

МнениеПубликувано на: 03 Авг 2011, 15:30
от stan__
Благодаря Ви за изчерпателния отговор! Почти всичко ми се изясни. Това, което все още не схващам е мога ли да цитирам , използвани в статия информации или те вече не са новина, а част от авторско произведение?

Извинявам се за глуповатите въпроси, не познавам материята!
Отново предварително Ви благодаря!

Поздрави,
Станислав

Re: Авторско право над новинарски статии?

МнениеПубликувано на: 03 Авг 2011, 17:02
от bulgarus
stan__ написа:Благодаря Ви за изчерпателния отговор!


Моля, моля. Sharing is caring -).

stan__ написа:Това, което все още не схващам е мога ли да цитирам , използвани в статия информации или те вече не са новина, а част от авторско произведение?


Както вече казах, позоваването на новина е безпроблемно от гледна точка на авторското право.

Журналистите обаче често цитират материали (=произведения) на трети лица, най-вече за да дадат по-голяма тежест или убедителност на своя материал.

ЗАПСП изброява цитата като едно от свободните използвания без заплащане на възнаграждение (чл. 24).

Важни в сферата на журналистиката са следните точки на чл. 24:

точка 4, която позволява

използването като текуща информация в периодичния печат и другите средства за масово осведомяване на речи, отчети, проповеди и други или на части от тях, произнесени на публични събрания, както и на пледоарии, произнесени в съдебни процеси, при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно;


точка 5, която позволява

възпроизвеждането (=препечатването, бел. моя) от средствата за масово осведомяване на вече разгласени статии по актуални икономически, политически или религиозни теми, в случай че такова използване не е било изрично забранено, при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно


и точка 6, която позволява

възпроизвеждането по фотографски, кинематографичен или аналогичен на тях начин, както и чрез звукозаписване или видеозаписване на произведения, свързани с актуално събитие, за да бъдат тези произведения използвани от средствата за масово осведомяване в ограничен обем, оправдан от целите на информацията, при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно


Всичко от горепосоченото, разбира се, следва да се тълкува в светлината на чл. 23 от ЗАПСП, според който

Свободното използване на произведения е допустимо само в случаите, посочени в закона, при условие че не се пречи на нормалното използване на произведението и не се увреждат законните интереси на носителя на авторското право.


Иначе казано, не може да се напише статия, която да започва с "Както съобщава източник XYZ, във високопланинската местност на...." и от там нататък да се възпроизведе цялото съдържание на статията-източник.

Извод


Цитирането на и от статии е възможно, като трябва да се спазват ограниченията установени от чл. 24 на ЗАПСП.

Поздрави,
Емил

Re: Авторско право над новинарски статии?

МнениеПубликувано на: 03 Авг 2011, 17:08
от rozablue
Когато цитирате част - но не твърде голяма, от каквото и да било авторско произведение /включително публицистично/, сте длъжен да посочите източника: автор, заглавие, издател, година на издаване, страница.Това е валидно и за новини -ако те са специфични: например, само в една медия е излязло определено съобщение - цитирате медията, брой /ако е вестник, списание/, сайт,ако е източник от интернет.
С това изчерпвате ангажимента си към авторското право.
Но ако цитирате общоизвестна новина - която се публикува широко в различни медии и е популярна и добре известна, няма нужда да се посочва източник.

Re: Авторско право над новинарски статии?

МнениеПубликувано на: 03 Авг 2011, 17:15
от stan__
Много Ви благодаря! Много!
Направихте седмицата на един човек щастлива!
Поздрави и успех!

Re: Авторско право над новинарски статии?

МнениеПубликувано на: 10 Авг 2011, 07:31
от rozablue