Страница 1 от 1

Прекратяване на изпълнително дело за издръжка

МнениеПубликувано на: 14 Окт 2019, 20:04
от ivan_mirchev
Здравейте,

Като длъжник (във връзка с наказателно производство по чл.183 от НК) сумата за дължимата издръжка по изпълнителното дело е възстановена. Следва предявяване на разпределение от страна на съдия изпълнителя. Въпросът ми е как може да се иска прекратяване на изпълнителното дело? И може ли това да стане по искане на взискателя?

Благодаря предварително.

Re: Прекратяване на изпълнително дело за издръжка

МнениеПубликувано на: 16 Окт 2019, 22:06
от kalahan2008
Изпълнителното дело се прекратява в два случая:
1. Пълно плащане на всички задължения, вкл. и издръжки за текущ и за минал период, лихви и такси;
2. Настъпване на обстоятелства за отпадане на задължението за заплащане на издръжка - настъпване на пълнолетие на детето.

Доколкото издръжката е периодично вземане и всеки месец възниква ново задължение за текуща издръжка, някои съдебни изпълнители отказват да прекратяват изпълнителните дела дори и при пълно погасяване на задължението, до навършване на пълнолетие, с цел да се събират такси. Ако такъв е случаят при Вас, следва да искате издаване на постановление за приключване на изп. дело, а при отказ на съдебния изпълнител - да го обжалвате в 7-дневен срок на основание чл. 435, ал. 2, т. 6 от ГПК.

Re: Прекратяване на изпълнително дело за издръжка

МнениеПубликувано на: 18 Окт 2019, 19:07
от ivan_mirchev
[quote="kalahan2008"]Изпълнителното дело се прекратява в два случая:
1. Пълно плащане на всички задължения, вкл. и издръжки за текущ и за минал период, лихви и такси;
2. Настъпване на обстоятелства за отпадане на задължението за заплащане на издръжка - настъпване на пълнолетие на детето.

Доколкото издръжката е периодично вземане и всеки месец възниква ново задължение за текуща издръжка, някои съдебни изпълнители отказват да прекратяват изпълнителните дела дори и при пълно погасяване на задължението, до навършване на пълнолетие, с цел да се събират такси. Ако такъв е случаят при Вас, следва да искате издаване на постановление за приключване на изп. дело, а при отказ на съдебния изпълнител - да го обжалвате в 7-дневен срок на основание чл. 435, ал. 2, т. 6 от ГПК.[/quote


Благодаря за отговора!

Според адвокатът ми, въпреки че си плащам оттук насетне издръжката /директно на майката/, съдия-изпълнителят ще продължи да търси по изпълнителното дело текущите суми. Това е което не схващам. Майката вече не получава пари от общината. Как е възможно такова положение - не ми е ясно. Решил съм да му изпратя квитанциите от изплатената до момента издръжка.
Относно спирането на изпълнителното дело - в рамките на наказателното производство съм си платил дължимите суми за издръжката, но все още не е ясно как точно ще бъде разпределена сумата. Мисля да платя разноските по делото и лихвите, но според адвоката ми - дори тогава аз не мога да искам прекратяване на изпълнителното дело. :oops: :oops: :oops: Е, това как е възможно? Трябвало майката да иска прекратяване или спиране на изпълнителното дело.

Благодаря на всеки, който се включи.

Re: Прекратяване на изпълнително дело за издръжка

МнениеПубликувано на: 03 Ное 2019, 04:46
от yonkov
Ще говоря примерно понеже не съм запознат с казуса. Ако сте осъден да заплащате по 100лв. не сте плащал 10 месеца и внасяте по сметката на ЧСИ 1000лв. Но това не изчиства задължението. По такива изпълнителни дела, родителят кому се дължи издръжката за детето е освободен от такси но Вие не сте.казано по друг начин при завеждане на някой и.д. взискателят е освободен и не внася такса за образуване и последващите действия. Това означава, че таксите се дължат от Вас по изпълнителното дело.(за образуване последващо действия и т.н.) Също така давност родител-дете не тече. Титула е стабилен още повече във връзка с Решение на РС/ОС. Давност не тече докато не навърши детето 18г. /Пълнолетен гражданин/ но ако продължи да учи веднага до навършване на 24г. мисля, че беше може да ви осъди да му заплащате издръжка. Ако е получавала издръжка от Общината, Вие /Длъжникът/ възстановява сумите на държавата. Тука нещата са много специфични и т.н...

Re: Прекратяване на изпълнително дело за издръжка

МнениеПубликувано на: 03 Ное 2019, 05:00
от yonkov
А относно прекратяването на и.д. изчиствате си сметките с ЧСИ да ви кажат от кантората му какво дължите (Комуникацията с ЧСИ само ПИСМЕНО!!!) Плащате и пускате молба за прекратяване на и.д. Ако Ви откаже както колегата каза обжалвате постановлението му обжалвате пред съда. Имайте предвид, че ако адвоката на майката на детето Ви я е представлявала пред ЧСИ демек адвоката е занел документите със сигурност е представил и адвокатско пълномощно от 50 до 300лв :) зависи от колегата

Re: Прекратяване на изпълнително дело за издръжка

МнениеПубликувано на: 03 Ное 2019, 08:01
от ivan_lawyer
Вече не се дължи адвокатски хонорар - под никаква форма - Наредбата на Адвокатите е отменена и с това се приключи ненормалното поведение на адвокатите - да се тормозят длъжниците. Адвокатите са едно племе - алчно - грозно и зло. Това е най-лошото явление на правото - с всички сили да си оправдаят хонорара (като след това - мажат - лъжат - не се явяват по дела).

Разбира се - понякога има нужда от тези персони - но дано да е все по-рядко. Впрочем - Директивата на ЕС - която обхващаше отменената Наредба на Адвокатурата е приложима и към Закона за ЧСИ и към Закона за Нотариусите, пък и може и да се поспори по въпроса - но - рано или късно смутните кърджалийски времена ще отминат.

С две думи - детето не трябва да страда от белтъчен глад - аз си спомням, че при някои правителства храната стигаше - поне на ниво - представителен концлагер. Тоест - храна и дете е нещо неразривно.

Re: Прекратяване на изпълнително дело за издръжка

МнениеПубликувано на: 25 Юни 2020, 17:26
от joro6bg
Здравейте. Поставеният въпрос и получените отговори ме касаят лично по повод Изпълнително дело, по което съм длъжник за плащане на издръжка на малолетното си дете. Работата е в това, че винаги преди започването му съм си плащал редовно в продължение на 9 години, а майката използва ново Решение за по-висока издръжка да си извади изпълнителен лист и да започне принудително изпълнение.

След като ЧСИ ми блокира всички сметки и ме покани за доброволно изпълнение платих всички задължения и такси в срок. Въпреки това, принудителното изпълнение следвало да продължи до 18 г. на детето, т.е до тук една година и остават още седем. Това допълнително натоварва семейния ми бюджет с 30 лв. на месец, 360 лв. на година, 2880 лв. за 8 години.

Трудно ми е да приема, че освен издръжката на детето ми съм задължен да плащам издръжка на ЧСИ, защото майката ми го е натресла. Не мога да разбера след като тя винаги може да пристъпи към принудително изпълнение, ако не превеждам издръжката, от което аз търпя допълнителни вреди под формата на такси и запори от ЧСИ, поради каква причина изпълнителното дело не може да бъде прекратено от мен-длъжника на основание, че към момента на искането за прекратяване съм се издължил напълно към ЧСИ и взискателя? Ясно, имам да плащам издръжка още 7 години, но аз ще си плащам както съм плащал 10 години до сега. Защо съм задължен да храня жалния ЧСИ, който повече от две седмици към днешна дата не обработва молбата ми за издаване на удостоверение за всички платени такси с основанието за тяхното събиране?

От прочетеното по-горе оставам с впечатление, че има как да се освободя от този бирник. Не ми е ясно обаче как да обжалвам отказ на ЧСИ на основание чл. 435, ал. 2, т. 6 от ГПК? Не успях да намеря първото цитирано основание за прекратяване на изпълнително дело - "Пълно плащане на всички задължения, вкл. и издръжки за текущ и за минал период, лихви и такси" като достатъчно за длъжника да поиска прекратяване на ИД. От друга страна юристи ми казват, че не мога да прекратя делото до 18 г. на детето, но нито ми посочват къде, нито лично успях да намеря в Нормативен акт, написано за достатъчно основание за оставане на принудително изпълнение в сила наличието на периодично плащане за бъдещ период! Това е нелепо и се съмнявам да съм единствения потърпевш.

Re: Прекратяване на изпълнително дело за издръжка

МнениеПубликувано на: 26 Юни 2020, 07:41
от kalahan2008
Ако си бяхте активирал възможността да получавате лични съобщения, щях да Ви отговоря там.
Отговорите на въпросите Ви са:
Граждански процесуален кодекс:
Чл. 433. (2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Изпълнителното производство се приключва с изпълнение на задължението и събиране на разноските по изпълнението.

Семеен кодекс:
Чл. 143. (1) Всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето.
(2) Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си.

Re: Прекратяване на изпълнително дело за издръжка

МнениеПубликувано на: 26 Юни 2020, 13:52
от joro6bg
Благодаря за бързото включване. Не знаех за съществуването на такава настройка, но вече я активирах. При все това, постването публично вместо ЛС е възможно да бъде полезно и за други. От цитираните откъси разбирам следното:
1. Мога да поискам справка, да заплатя всичко текущо (за последния месец) и да поискам спиране на основание чл. 433 (2) от ГПК.
2. Очаквам ЧСИ да откаже на основание чл. 143 (2) от СК.
3. И се връщам към първоначалния ми въпрос - "Как да обжалвам отказ на ЧСИ на основание чл. 435, ал. 2, т. 6 от ГПК?" Самият чл. 435 (2) т. 6 от ГПК дава възможността за обжалване на отказа, но не разбирам как преодолява написаното в чл. 143 (2) от СК (което разбира се ще спазвам и без принудително събиране).

Счита ли се за изпълнено задължението пред ЧСИ след като изплатя всичко по справката, но дължа издръжка за бъдещ период до пълнолетие?

Re: Прекратяване на изпълнително дело за издръжка

МнениеПубликувано на: 30 Юни 2020, 17:53
от joro6bg
Има ли способ за прекратяване на изпълнително производство от длъжника на издръжка преди навършването на 18 години с изплащане на всички минали и текущи задължения или не? Още веднъж искам да подчертая, че съм плащал редовно издръжката без нито един пропуснат месец в продължение на 9 години, а с дублирания и дори по-високи суми от определените. Желая да спра принудителното изпълнение и да продължа да плащам издръжката без да търпя административни санкции и такси в продължение на още 7 години. Благодаря ви за участието по темата.

Re: Прекратяване на изпълнително дело за издръжка

МнениеПубликувано на: 30 Юни 2020, 21:17
от kalahan2008
joro6bg написа:Има ли способ за прекратяване на изпълнително производство от длъжника на издръжка преди навършването на 18 години с изплащане на всички минали и текущи задължения или не?

Ами нали вече Ви е обяснено, какво не разбирате? Плащате всичко по изпълнителното дело, вкл. и всички такси, и пускате молба за приключване на изп. дело. Предплатете издръжката и за следващия месец директно на взискателя /Вашето дете/, като посочвате в основанието за кой месец плащате. И пуснете молба до съдебния изпълнител да приключи изпълнително дело, като приложите доказателства и за предплащането. Ако съдебният изпълнител откаже - жалите пред окръжния съд. Това е. Ако не можете да се справите сам, ангажирате адвокат, а не да питате тук "как да си напиша жалбата, какво да напиша" и т.н. Не става така просто.