Страница 1 от 1

Запор и на заплатата, и на банковата сметка

МнениеПубликувано на: 18 Юли 2019, 16:27
от milley
Здравейте,
Направен е запор както на труд.възнаграждение, така и на банкови сметки. Работодателят удържа и изпраща суми на ЧСИ. Остатъкът превежда по запорираната банкова сметка. Банката дава до 560,00 лв. на длъжника, а горницата превежда на ЧСИ. Това редно ли е и има ли в случая право длъжника да му се вдигне запора на банковата сметка?
Благодаря!

Re: Запор и на заплатата, и на банковата сметка

МнениеПубликувано на: 18 Юли 2019, 18:43
от kalahan2008
Несеквестируем доход, получен по сметка в банка
Чл. 446а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) (1) Несеквестируемостта на доходите по чл. 446, както и на помощи и обезщетения съгласно друг нормативен акт, се запазва и ако са постъпили по банкова сметка, но не по-рано от един месец преди налагане на запора.
(2) Запорното съобщение не поражда действие по отношение на помощите и обезщетенията по ал. 1 изцяло, както и спрямо пенсията до размера на минималната работна заплата, освен за задължения за издръжка.
(3) Когато от основанието на постъпленията по банковата сметка е видно, че те представляват възнаграждения за работа, банката не изпълнява запора до размера на минималната работна заплата, освен за задължения за издръжка.
(4) Банката превежда по сметката на съдебния изпълнител дължимите суми, като съобщава на съдебния изпълнител в срока и по реда на чл. 508, ал. 1 причините за неизпълнението, съответно че по запорираната сметка на длъжника постъпват доходи от пенсия или възнаграждения за работа.
(5) В едноседмичен срок от получаване на съобщението по ал. 4, съответно от възражението на длъжника за наличието на несеквестируем доход съдебният изпълнител уведомява банката за частта, която следва да се превежда съгласно чл. 446.

Re: Запор и на заплатата, и на банковата сметка

МнениеПубликувано на: 18 Юли 2019, 18:47
от neutralen
Абе не е редно, но заплатата ви е твърде голяма, щом на двете места ви удържат, за това вместо да питате тука си наемете адвокат. Тук няма как да ви се даде правилен отговор, без да се прегледат книжата по делото, нито вие може да обясните правилно за какво става дума.

Re: Запор и на заплатата, и на банковата сметка

МнениеПубликувано на: 19 Юли 2019, 03:38
от ivan_lawyer
За съжаление сте попаднали на събирачи на дългове или търтеи (от работливите явно), като търтеите (включвам също и себе си в клуба), сме склонни към всякакви финтове, за да се насмучем докрай с парите на другите. У събирачите на дългове има някаква морална струнка - тоест опитват се да замаскират своята по същество посредствена социална роля, като се представят за ефективни - това е така съвсем тежко казано. На практика Ви ограбват набързо, за да се представят за бързи събирачи на дългове. Това е така да се каже оправданието им - бият Ви с възпитателна цел.

Решението е в правилна жалба и сезиране на органи, ама то и това звучи смешно.