начало

Започва подаването на документи в конкурса за ДСИ Започва подаването на документи в конкурса за ДСИ

Сметка по чл. 79 от ЗЧСИСметка по чл. 79 от ЗЧСИ

Мнениеот joniop » 29 Яну 2017, 20:26

Здравейте, колеги,

Имам един въпрос, който може да ви се стори малко глупав, но както се казва - по-добре да попитам и да изглеждам глупаво за известно време, от колкото да си остана неразбрал.

Та въпросът е свързан с въпросната разпоредба, посочена в заглавието на темата.
При изпълнително производство, взискателя предплаща авансово таксите за съответните действия, които иска да бъдат извършени от ЧСИ, като последният издава фактура след извършеното плащане. Ясно ми е, че ЧСИ има 5-дневен срок за издаване на фактурата от датата на данъчното събитие, която в случая е превода на сумите по банковата сметка (или даването им на ръка).

Неяснотата ми е свързана с въпросната сметка обаче. Както е известно, ЧСИ начислява такси по т.26 върху събраните суми (примерно върху сумата от 600лв. по ИЛ и 200лв. адв. хонорар). От тук нататък малко ми се губи връзката. За събирането на тези суми, как е необходимо да се процедира - като се издаде сметка по чл. 79 от ЗЧСИ и длъжникът следва да заплати сумата в някакъв период, след което ще му бъде издадена фактура, или ЧСИ може директно със запорното съобщение/ПДИ-то да поиска от длъжника тези суми да бъдат преведени?

Също така, какъв е срокът за плащане на сумите по т.26 от страна на длъжника след издаване на сметката?

Благодаря ви предварително! :)
joniop
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 22 Май 2016, 14:37

Re: Сметка по чл. 79 от ЗЧСИ

Мнениеот kalahan2008 » 02 Фев 2017, 11:37

Здравейте,
ЧСИ е физическо лице, което подлежи на задължителна регистрация по ЗДДС, само ако има оборот над 50 000 лв. в рамките на последните 12 месеца. Това означава, че теоретично не всички ЧСИ са регистрирани по ЗДДС и съответно не всички ЧСИ издават фактури. Именно в тази връзка в чл. 79 ЗЧСИ е предвидено издаването на сметка, която е идентична по правната си природа със сметката по чл. 89 ЗННД при нотариусите.
С други думи, ако ЧСИ не е регистриран по ЗДДС, той не издава фактури, а само сметки по чл. 79 ЗДДС, които се връчват както на взискателя, така и на длъжника - друг е въпросът, че никой ЧСИ не ги връчва.
Има спор дали тази сметка има характер на "постановление за разноски", което подлежи на обжалване по чл. 435, ал. 2 ГПК, има и образувано Тълкувателно дело 3/2015 на ОСГТК на ВКС по въпроса. Според мен - да.
С други думи (според мен), ако не е издадена сметка по чл. 79 ЗЧСИ и тя не бъде връчена на длъжника (било с ПДИ, било с последващо съобщение), не възниква вземане за разноските в полза на ЧСИ. Този въпрос обаче е доста дискусионен.
При авансовите такси е ясно - сметката се издава, когато таксата се начисли (а не когато се плати от взискателя, тъй като много често тези такси не се плащат авансово от взисикателя - има и Тълкувателно решенеи 2/2013 на ОСГТК на ВКС по този въпрос).
По-сложно е когато таксата е пропорционална, тъй като в началото на изпълнителното дело тя е "прогнозна", тъй като впоследствие може да се присъединят допълнително взискатели и вземания и съответно таксата ще претърпи корекция. Или пък ЧСИ събере само част от таксата по т. 26. Освен това в хода на делото обикновено се начислява и мораторна лихва, която също увеличава размера на дълга.
Затова в ПДИ се посочва само "прогнозната" такса, т.е. тази, която е към датата на изпращане на ПДИ. Тогава се издава и сметка по чл. 79 ЗЧСИ, която е само за този първоначален размер на таксата. Впоследствие, ако тази пропорционална такса се увеличи, трябва да се издаде друга, допълнителна сметка - така мисля аз. Разбира се, това прави осчетоводяването на всички тези документи много сложно, затова е важно какво ще каже ВКС по въпроса.
Въпросът Ви "За събирането на тези суми, как е необходимо да се процедира - като се издаде сметка по чл. 79 от ЗЧСИ и длъжникът следва да заплати сумата в някакъв период, след което ще му бъде издадена фактура, или ЧСИ може директно със запорното съобщение/ПДИ-то да поиска от длъжника тези суми да бъдат преведени?" е чисто счетоводен и затова подозирам, че сте счетоводител при ЧСИ, а не юрист при ЧСИ (или дори ЧСИ) - всеки ЧСИ знае, че не се дава никакъв допълнителен срок за плащане на сумата по сметката, а в самата ПДИ се дава 2-седмичен срок за доброволно плащане. Друг е въпросът, че, чисто формално погледното, към ПДИ според мен трябва да се прилага както заповедта за изпълнение (ако има такава), изп. лист (според някои ЧСИ се прилага към ПДИ), но и сметката по чл. 79 ЗЧСИ.
Това е моето мнение, но нека да видим какво ще каже ВКС.
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3650
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: Сметка по чл. 79 от ЗЧСИ

Мнениеот bobi9 » 03 Фев 2017, 12:46

Пълни глупости. Сметката по чл.79 ЗЧСИ е първичен счетоводен документ. В нея ЧСИ включва размера на обикновените такси, които взискателя дължи за извършените действия, т.нар. авансови такси, които са условие да се предприемат действията. В нея се включва и т.сата по т.26 тнар проп.такса, която се изчислява на базата на дълга към момента на образуване на делото. За това няма спорен въпрос и правилно е сметките по чл.79ЗЧСИ да се издават при образуване на делото и внасяне на таксите от взискателя. Тази сметка не се връчва на длъжника и няма никакво отношение към него. Отношенията са между взискателя и ЧСИ. Така взискателя плаща начислените такси, за да почне ЧСИ да работи, с изкл.на пропр.такса ,която се събира от длъжника, защото не е авансова. За всяко ново действие ЧСИ издава последваща сметка. А иначе пропорцционалната такса се се осчетоводява отделно. И да тя се мени с размера на дълга, но последващо включване в сметките по чл.79 не е нужно.
bobi9
Потребител
 
Мнения: 302
Регистриран на: 21 Фев 2014, 17:46

Re: Сметка по чл. 79 от ЗЧСИ

Мнениеот kalahan2008 » 06 Фев 2017, 18:39

bobi9 написа:За това няма спорен въпрос и правилно е сметките по чл.79ЗЧСИ да се издават при образуване на делото и внасяне на таксите от взискателя. Тази сметка не се връчва на длъжника и няма никакво отношение към него. Отношенията са между взискателя и ЧСИ.


Я първо си прочетете закона, преди Вие да приказвате глупости.
Чл. 79. (1) За събиране на таксите по изпълнението се изготвя сметка в два или повече еднообразни екземпляра, подписани от частния съдебен изпълнител, единият от които се връчва на задълженото лице.

Кой е "задълженото лице" по см. на чл. 79, ал. 1 ЗЧСИ за пропорционалната такса по т. 26 ТТРЗЧСИ? Взискателят? Не, разбира се, това е длъжникът. Взискателят никога не внася таксата по т. 26, освен в случаите по 79, ал. 1, т. 1 и 2 ГПК. Длъжникът е "задълженото лице" за тези такси и той трябва да получи сметката за тях.
Значението на сметката по чл. 79 ЗЧСИ умишлено се омаловажава от ЧСИ, но ако обичате, прочетете и предложението за ТР по тълк. дело 3/2015 на ОСГТК:
"т.2. Подлежи ли на обжалване по реда на чл. 435, ал. 2 ГПК какъвто и да е акт на ЧСИ, в който се определя размера на разноски на длъжника, или на обжалване по този ред подлежи само постановлението за разноски"?
И моля Ви се, прочетете си заглавието на чл. 79 ЗЧСИ: "Събиране на такси по изпълнението". Очевидно е, че издаването на сметката по чл. 79, ал. 1 ЗЧСИ е предпоставка за събирането на таксите.
Аман от "разбирачи".
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3650
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: Сметка по чл. 79 от ЗЧСИ

Мнениеот bobi9 » 15 Фев 2017, 11:52

Тиквенико! Задължено лице по тази алинея е точно взискателя в изпълнителното производство. Вземи преговори какво е "такса" и какъв й е правният режим. Такса се плаща за извършване на определена услуга и се дължи предварително. Това лице, което трябва да плати тази такса е "задължено лице" нищо, че има положението на взискател в производството, което си е отделно и самостоятелно. Това правоотношение по чл.79 ЗЧСИ е между взискателя в производството и ЧСИ! За това и закона предвижда възможност на ЧСИ да поиска издаване на заповед за изпълнение за неплатените от взискателя такси, защото има вземане към него за извършените действия. ЧСИ прави собствени разходи в производството и длъжника може да няма секвестируемо имущество. Баба ти ли смяташ, че трябва да плати обикновените такси? Или може би смяташ, че третата алинея дава възможност на ЧСИ да си вади заповед за изпълнение срещу длъжника? :lol: :lol: Съвсем целенасочено в ЗЧСИ е използван термина "задължено лице" точно за да може да се направи разграничение. Защото в изпълнителния процес страните се наричат взискател и длъжник.
И явно не четеш внимателно какво съм написал.Казах ,че пропорционалната такса не се дължи авансово, следователно за нея няма вземане, тя само се осчетоводява първично и се вписва материалния интерес в сметката. Има изрично изключение, че тя се дължи само от длъжника по изпълнението. Така и не се научихте, че един закон, като се чете, алинейте му се тълкуват заедно и в общия им смисъл. А не само отделни текстве.
bobi9
Потребител
 
Мнения: 302
Регистриран на: 21 Фев 2014, 17:46

Re: Сметка по чл. 79 от ЗЧСИ

Мнениеот kalahan2008 » 17 Фев 2017, 11:38

bobi9 написа:Тиквенико!

bobi9 написа:алинейте


Тя простотията по хората ходи...

Задълженото лице е взискателят само за авансовите такси. Пропорционалните такси се плащат от взискателя само в хипотезите по чл. 79 ГПК, които посочих по-горе. Чл. 79 ЗЧСИ посочва, че се издава сметка за ВСИЧКИ такси, вкл. и за пропорционалните. Именно длъжникът, а не взискателят плаща пропорционалните такси! Следователно длъжникът, а не взискателят е "задължено лице" по чл. 79 ЗЧСИ за пропорционалните такси! И не, невинаги такси се плащат за извършена "услуга". Никаква услуга не прави ЧСИ на длъжника, като му събира таксите, но въпреки това пропорционалната такса се събира директно от длъжника, а не от взискателя!
Освен това таксите на ЧСИ изобщо не са "такси" в класическия смисъл на това понятие, а най-обикновено възнаграждение, дължимо на лице, упражняващо свободна професия, на която Държавата е делегирала публичноправни функции. ЧСИ именно затова е "частен", а не "държавен" (ДСИ) и неговите "такси" изобщо не са такси.
ЧСИ няма смисъл да си вади заповед за изпълнение срещу длъжника по чл. 79, ал. 3 ЗЧСИ, защото може да си събере таксите в същото изпълнително производство. Но ако изпълнителното производство е прекратено и по някаква причина ЧСИ не си е събрал таксите от длъжника, разбира се, че има право да си извади заповед за изпълнение срещу него на основание чл. 79, ал. 3 ЗЧСИ. Освен ако не са дължими от взискателя.

bobi9 написа: Това правоотношение по чл.79 ЗЧСИ е между взискателя в производството и ЧСИ!

Това важи само за авансовите такси. Какво правоотношение има межди взискателя и ЧСИ по повод на пропорционалните такси по т. 26 ТТРЗЧСИ? Никакво!

bobi9 написа:Казах ,че пропорционалната такса не се дължи авансово, следователно за нея няма вземане, тя само се осчетоводява първично и се вписва материалния интерес в сметката.

:lol: Логика! Няма вземане, но го събираме от длъжника. Няма вземане, но го осчетоводяваме. Защо изобщо я вписвате в сметката тази такса, като "няма вземане"? И кой е получателят на "услугата" за пропорционалните такси? Как го осчетоводявате? В коя сметка? Кой счетоводно е задълженото лице за тази такса? Взискателят?
Що за тъпотии? (опс, по Вашия правопис трябва да е "тъпотий"!) :lol:
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3650
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: Сметка по чл. 79 от ЗЧСИ

Мнениеот kirile » 05 Дек 2019, 12:38

Взискател съм по изпълнително дело , което беше прекратено поради изплащане на дълга. Тъй като не получих сметка от ЧСИ , за да преценя дали съм изцяло удовлетворен или да обжалвам прекратяването , поисках да ми бъде издадена такава , като ЧСИ иска да заплатя 36 лв. такса , която е за моя сметка.
Според вас това правилно ли е ?
kirile
Потребител
 
Мнения: 650
Регистриран на: 12 Мар 2009, 21:03


Назад към Изпълнително и обезпечително производство


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта


cron