Страница 1 от 2

Съмнителна цесия

МнениеПубликувано на: 11 Окт 2012, 22:16
от aqvata
Здравейте, преди време получих писмо увледомление за цесия от СГ Груп ООД. Имам неплатено задължение към Глобул отпреди две години и половина и до сега никой не го е потърсил. Според мен писмото е с неясно описание на проблема, не съдържа номера и датата на договора с Глобул за прехвърляне на задължението, не съдържа и дължимата сума. Не съм уведомен и от Глобул,че задължението ми е прехвърлено. Въпросите ми са : Имам ли правно основание да се защитя по някакъв начин срещу претенциите на СГ Груп и ако трябва да плащам старото задължение, тях ли да търся, или Глобул ? Ако сумата е малка, може да платя и да не се занимавам с излишни проблеми, но ако е по-голяма, се надявам да има правен начин да се защитя,защото мисля, че по пътя към цесията някъде нещо не е наред, било то с договори, с уведпмления или др. Давностния срок от последната неплатена фактура ли започва, или сега, от писмото за цесия? Изпращам и копие на писмото. Моля ви за съвет, как да постъпя в тази ситуация! Още не съм разговарял с представители на СГ Груп, защото съм чул лоши отзиви за тях.

Писмото:
СГ ГРУП оод
СЪБИРАНЕ И ЦЕДИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ


Получател: Иванxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx(нарочно прикрих)xxxxxxxxx
WlllNllllllllllllllilll
2112092506678
Уведомление за цесия

От: „С.Г.ГРУП" ООД, ЕИК 148062016, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България" 75, с управител Султанка Иванова Цампарова

Уважаеми Г-не/ Г-жо,

Бихме искали да Ви уведомим, че по силата на договор за цесия от, сключен между „Космо България Мобайл" ЕАД ("Глобул") и „СГ. Груп" ООД, Вашето задължение е прехвърлено. Единствен титуляр и разпоредител на вземането е „С.Г.Груп" ООД. В качеството си на Ваш кредитор, Ви приканваме в 10-дневен срок от получаване на настоящото уведомление да погасите задължението си доброволно.

Поради неплатените от Вас задължения, случаят Ви е предаден на правен отдел за предприемане на съдебно-процесуални действия, съгласно условията на чл. 410 от ГПК. Освен главницата по офактуреното Ви задължение, ще бъдете принудени да покриете лихвите за периода на неразплащането, адвокатските хонорари, както и разноските за^действията на Частен съдебен изпълнител във връзка принудителното събиране на задължението Ви. Исковата молба е вече изготвена от нашите адвокати и има готовност да бъде депозирана в съда.
Досега фирмата е осъдила 12 000 длъжника, а към настоящия момент са подадени 5 000 заявления за издаване на заповеди за изпълнение на парично задължение, въз основа на които вече очакваме да се снабдим с Изпълнителен лист.

С.Г.ГРУП ООД напомня, че всички плащания които следва да направите се извършват в специализираните за тази цел места, а именно - с банков превод по сметка: IB AN: BG09CRBA98981230016446 «Алфа Ьанк», с основание за плащане имената Ви или номер на договор посочен Ви от нашите консултанти. В противен случай не носим отговорност за плащания, извършени на нерегламентирани за тази цел места или хора!

Предварително се извиняваме, в случай че сте платили задължението си преди получаване на настоящото писмо. Моля да предоставите тази информация с обаждане на посочените по-долу телефони за контакт, за да отразим корекцията за Вас в нашата база данни.

Телефони за контакт: 0896/ 40 80 80; 0 700 300 29 0879/ 166 000
От 09:00 до 22:30 часа, без почивен ден. http://www.sg-group.bg
E-mail за оплаквания: support@sg-group.bj
Директор /Султанка Цампарова/

Re: Съмнителна цесия

МнениеПубликувано на: 11 Окт 2012, 22:55
от neutralen
От този форум, в случая ще получите погрешни съвети, щото очевидно е че имате неплатени задължения към Глобул, които не са погасени по давност, но не е ясно дали има цесия на вашето вземане, поради което не е ясно на кого следва да платите - на Глобул или на СГ Груп. За да не се наложи да плащате два пъти, с документите вървете при адвокат, който ще ви посочи правилния начин на действие. Надявам се.

Re: Съмнителна цесия

МнениеПубликувано на: 14 Окт 2012, 17:27
от p_dyan
ВИЖ ЧЛ.99 ОТ ЗЗД (последното изречение). За момента вие не сте уведомен от предишния кредитор (Глобул /Космо българия мобайл/). Все пак отдете в Глобул и вижте какво е задължението Ви, прехвърлено ли е и какво става ?

IV. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 99. Кредиторът може да прехвърли своето вземане, освен ако законът, договорът или естеството на вземането не допускат това.
Прехвърленото вземане преминава върху новия кредитор с привилегиите, обезпеченията и другите му принадлежности, включително с изтеклите лихви, ако не е уговорено противното.
Предишният кредитор е длъжен да съобщи на длъжника прехвърлянето и да предаде на новия кредитор намиращите се у него документи, които установяват вземането, както и да му потвърди писмено станалото прехвърляне.
Прехвърлянето има действие спрямо третите лица и спрямо длъжника от деня, когато то бъде съобщено на последния от предишния кредитор.

Re: Съмнителна цесия

МнениеПубликувано на: 14 Окт 2012, 18:11
от neutralen
Изключително погрешен съвет и напълно във вреда на Питащия.

Re: Съмнителна цесия

МнениеПубликувано на: 14 Окт 2012, 22:28
от etere_
Как точно получихте въпросното писмо уведомление? С обратна разписка ли Ви беше връчено или го намерихте в пощата си?
Съмнява ме да е било с обратна разписка, но отговорът на този въпрос е важен с оглед бъдещ съдебен процес срещу Вас.

Докато старият или новият кредитор не Ви уведоми по надлежния ред (писмено и срещу подпис), че дългът Ви е цедиран, то тази цесия няма правна сила спрямо Вас.
Ако все пак СГ ГРУП заведат дело, можете да възразите на това основание.
Задължително се консултирайте с адвокат.

П.П. Пишете, че писмото не съдържа № и дата на договора за цесия. Право на длъжника е, ако не да получи копие на договора, то поне да се информира за данните на този договор, иначе как може да бъде сигурен, че такава цесия изобщо съществува?

Re: Съмнителна цесия

МнениеПубликувано на: 15 Окт 2012, 00:04
от aqvata
Благодаря на всички за отзивчивостта! Иначе, писмото просто беше пъхнато в пощенската кутия, не съм се подписвал,че съм го получил.

Re: Съмнителна цесия

МнениеПубликувано на: 15 Окт 2012, 14:31
от etere_
Изобщо не се обаждай на посочените в писмото телефонни номера. Само ще ти подсетиш да те съдят.
Направиш ли само веднъж тази грешка, запаметяват ти номера и телефонният терор 24/7 ти е в кърпа вързан.

Re: Съмнителна цесия

МнениеПубликувано на: 15 Окт 2012, 23:13
от aqvata
Благодаря ви за съветите, може би трябва да попитам направо в Глобул за какво става въпрос, да ги попитам за подробности по цесита, защото сега не ми се занимава със СГ Груп поради факта, че тези са истински терористи, когато става въпрос за събиране на пари, ако открия нередности в процеса на цесията, ще потърся адвокат. Ще попитам в Глобул, защо не са ме уведомили за прехвърлянето на задължението, и ако е прехвърлено, как е направено, номер на договор и т.н, все ще изскочи нещо нередно, за което да протестирам при евентуално дело.
Благодаря ви!
ПС- Дължимата сума е 100 лв, ако има нарушение в реда на искането им от мен, няма да им платя, заради справедливостта, но ако се стигне до дела... ще трябва да хвърля още пари... наистина съм объркан :cry:
Предполагам,че има разлика между това, задължението ми да е продадено и това да е прехвърлено?

Re: Съмнителна цесия

МнениеПубликувано на: 19 Яну 2013, 23:51
от p_dyan
Тук е интересно да се каже следното:
Големите мобилни оператори и банки, които имат много вземания за продан (отделен въпрос защо ги продаваха на 10% от номинала) дават едно пълномощно на цесионера (приобратател на вземането) той да уведоми длъжника по смисъла на Чл.99 от ЗЗД.
Тази практика е интересна - те прехвърлят своето вземане и упълномощават приобретателя той да уведомява длъжника, т.е. те не се интересуват вече от нищо.
Както в случая СГ Груп , а не цедента (Глобул) ще уведомят длъжника.

Re: Съмнителна цесия

МнениеПубликувано на: 20 Яну 2013, 12:05
от neutralen
Това са глупости - Цедента има право да прехвърли вземането си на Цесионера, но не и помощното ЗАДЪЛЖЕНИЕ по договора за цесия за уведомяване на длъжника. Цедента Е ДЛЪЖЕН лично да уведоми Длъжника(чл.99,ал.4 от ЗЗД)

Re: Съмнителна цесия

МнениеПубликувано на: 21 Яну 2013, 14:13
от ivan_lawyer
Има и цесия на събиране на вземането.

Едно вземане има много принадлежности.

Например, едва ли може да се изкупи кредит от Банка, по аргумент за строг лицензионен надзорен режим.

Не че, зайчетата не са го правили, не че байчетата не са го разглеждали в открито съдебно заседание.

Така съм чувал. Пък самият кредитор си посочва лице, което е овластено да получи плащането.

Изобщо цялата работа идва от счетоводната трудност при отписването при кредитор А и записването при Б. Все пак трябва да има смисленост на операцията, а таралежите се чудят как да я влачат тази ябълка "Рагаца" чудна.

Re: Съмнителна цесия

МнениеПубликувано на: 21 Яну 2013, 22:11
от neutralen
:roll: Ти или не пишеш каквото мислиш, или пишеш без да мислиш... :shock:

Re: Съмнителна цесия

МнениеПубликувано на: 21 Яну 2013, 23:31
от Melly
neutralen написа: :roll: Ти или не пишеш каквото мислиш, или пишеш без да мислиш... :shock:

Ооооо, напротив. Не си уловил тънката мисъл на Ванко.
Аз пък го разбирам. :D

Re: Съмнителна цесия

МнениеПубликувано на: 22 Яну 2013, 12:06
от yullli
neutralen написа:Това са глупости - Цедента има право да прехвърли вземането си на Цесионера, но не и помощното ЗАДЪЛЖЕНИЕ по договора за цесия за уведомяване на длъжника. Цедента Е ДЛЪЖЕН лично да уведоми Длъжника(чл.99,ал.4 от ЗЗД)РЕШЕНИЕ ОТ 27.07.2005 Г. ПО ВАД № 18/2005 НА АРБИТРАЖНИЯ СЪД ПРИ БТПП

ЦЕСИЯТА Е ДОГОВОР, С КОЙТО НОСИТЕЛЯТ НА ЕДНО ВЗЕМАНЕ ГО ПРЕХВЪРЛЯ НА ТРЕТО ЛИЦЕ. ЗА ВАЛИДНОСТТА НА ТОЗИ ДОГОВОР Е ДОСТАТЪЧНО: 1) НАЛИЧИЕТО НА СЪГЛАСИЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ (ЦЕДЕНТА И ЦЕСИОНЕРА) И 2) ПРЕХВЪРЛЯЕМОСТ НА ПРАВАТА, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СЪГЛАСИЕТО НА ДЛЪЖНИКА НЕ Е ЕЛЕМЕНТ ОТ ФАКТИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА СДЕЛКАТА.
ЦЕСИЯТА НА ПРАВА ПОРАЖДА ДЕЙСТВИЕ ЗА ДЛЪЖНИКА, КОГАТО УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА ИЗВЪРШЕНОТО ПРЕХВЪРЛЯНЕ Е НАПРАВЕНО ОТ ЦЕСИОНЕРА, АКО: 1) ТО Е ПРИДРУЖЕНО С КОПИЕ ОТ ЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР; 2) АКО ТОЗИ ДОГОВОР ПРЕДВИЖДА СЪГЛАСИЕ НА ЦЕДЕНТА ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ДЛЪЖНИКА ОТ ЦЕСИОНЕРА И 3) АКО КЪМ ДЕНЯ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ДЛЪЖНИКЪТ Е НЕДОБРОСЪВЕСТЕН (АКО НЕ Е ИЗПЪЛНИЛ СПРЯМО ЦЕДЕНТА).

Re: Съмнителна цесия

МнениеПубликувано на: 22 Яну 2013, 15:42
от neutralen
Според мен така цитираното решение е отчасти неправилно, тъй като на разпоредбата на чл.99, ал.4 от ЗЗД се приписва друг смисъл, който тя няма.
Цитираното решение приписва 3 КУМУЛАТИВНО дадени ПРЕДПОСТАВКИ за да е налице уведомяване на Длъжника от Цесионера. Законът/чл.99, ал.4 от ЗЗД/, изобщо не предвижда такава възможност, Цесията да породи действие спрямо третите лица и Длъжника, ако последния е уведомен от Цесионера.
Грешката в цитираното решение произтича от неразбирането в кои случаи е налице "съобщение до Длъжника от предишния Кредитор/Цедента".
А такова "съобщение" е налице и в случаите, когато на Длъжника бъде изпратен Договора за цесия (Първата предпоставка от цитираното решение). Без начение е кой е изпратил на Длъжника Договора за цесия, дали Цедента, дали Цесионера - Договора за цесия съдържа волеизявлението на Цедента за прехвърляне вземането на Цесионера.
За това без значение е в Договора за цесия да има съгласието на Цедента цесията да бъде съобщена на Длъжника от Цесионера(Втората предпоставка) - ще е налице "съобщение за цесията" дори да няма такова съгласие в Договора, стига на Длъжника да бъде изпратен от Цесионера самия Договор за цесия. Всякакъв друг вид съобщения изхождащи от цесионера не пораждат последиците по чл.99, ал.4 от ЗЗД. Що се отнася до Третата предпоставка, че Цесията поражда действие спрямо Длъжника, само ако е бил недобросъвестен и не е платил на Цедента, е по начало въпрос ПО СЪЩЕСТВО на правния спор.
За това, с оглед на гореизложеното, ако до завеждане на Иска в съда, на Длъжника не е съобщено по реда на чл.99, ал.3 от ЗЗД за прехвърляне на вземането, то прехвърлянето поражда действие за Длъжника от датата на получаване Препис от ИМ, ако към нея е приложен Договора за цесия - налице е "съобщение" по смисъла на чл.99 ал.3 и 4 от ЗЗД.

Re: Съмнителна цесия

МнениеПубликувано на: 22 Яну 2013, 16:04
от Melly
neutralen написа:Според мен така цитираното решение е отчасти неправилно, тъй като на разпоредбата на чл.99, ал.4 от ЗЗД се приписва друг смисъл, който тя няма.
Цитираното решение приписва 3 КУМУЛАТИВНО дадени ПРЕДПОСТАВКИ за да е налице уведомяване на Длъжника от Цесионера. Законът/чл.99, ал.4 от ЗЗД/, изобщо не предвижда такава възможност, Цесията да породи действие спрямо третите лица и Длъжника, ако последния е уведомен от Цесионера.
Грешката в цитираното решение произтича от неразбирането в кои случаи е налице "съобщение до Длъжника от предишния Кредитор/Цедента".
А такова "съобщение" е налице и в случаите, когато на Длъжника бъде изпратен Договора за цесия (Първата предпоставка от цитираното решение). Без начение е кой е изпратил на Длъжника Договора за цесия, дали Цедента, дали Цесионера - Договора за цесия съдържа волеизявлението на Цедента за прехвърляне вземането на Цесионера.
За това без значение е в Договора за цесия да има съгласието на Цедента цесията да бъде съобщена на Длъжника от Цесионера(Втората предпоставка) - ще е налице "съобщение за цесията" дори да няма такова съгласие в Договора, стига на Длъжника да бъде изпратен от Цесионера самия Договор за цесия. Всякакъв друг вид съобщения изхождащи от цесионера не пораждат последиците по чл.99, ал.4 от ЗЗД. Що се отнася до Третата предпоставка, че Цесията поражда действие спрямо Длъжника, само ако е бил недобросъвестен и не е платил на Цедента, е по начало въпрос ПО СЪЩЕСТВО на правния спор.
За това, с оглед на гореизложеното, ако до завеждане на Иска в съда, на Длъжника не е съобщено по реда на чл.99, ал.3 от ЗЗД за прехвърляне на вземането, то прехвърлянето поражда действие за Длъжника от датата на получаване Препис от ИМ, ако към нея е приложен Договора за цесия - налице е "съобщение" по смисъла на чл.99 ал.3 и 4 от ЗЗД.

Браво, Неутрален - допадна ми това ти мнение!
Отделен е въпросът, че ИМ се приравнява на покана, но не и на съобщение. Според мен.
А оттам и съответните възражения.... :lol: :lol: :lol:

Re: Съмнителна цесия

МнениеПубликувано на: 22 Яну 2013, 17:25
от yullli
Ние хубаво си говорим, но проф. Калайджиев и проф. Кожухаров - смятат, че съобщението може да бъде изпратено и от Цесионера- справка "Обл. право" на проф. Калайджиев

Re: Съмнителна цесия

МнениеПубликувано на: 22 Яну 2013, 17:40
от Melly
Моите уважения към професорите, но това му е хубавото на правото, че е изпъстрено с разнообразие и... е забавно. :lol:

Re: Съмнителна цесия

МнениеПубликувано на: 22 Яну 2013, 21:04
от neutralen
:roll: Като гледам как четете това което съм написал, съмнявам се правилно да сте прочели и цитираните професори. Следва да правите разлика между "изпратено" и "направено" съобщение - видно е от това което съм написал, без значение е кой ще "изпрати" Договора за цесия на Длъжника - дали това ще бъде Цедента, или Цесионера. Договора за цесия материализира ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕТО на Цедента за прехвърляне на вземането, чрез ПОДПИСА МУ под Договора за цесия. С оглед на горното, следва, че съобщение направено от Цесионера НЯМА ПОДПИС на Цедента, следователно няма съобщение по смисъла на чл.99, ал.3 от ЗЗД, направено от "предишния кредитор" (цедента), поради което не могат да настъпят правните последици по чл.99, ал.4 от ЗЗД - цесията да породи правно действие спрямо Длъжника.
"Изпращането" е фактическо а не правно действие и става по пощата. "Съобщаването" за извършената цесия е правно действие и се удостоверява с ПОДПИСА на "предишния кредитор" върху документа - дали това ще бъде самия Договор за цесия или нарочно Съобщение, във всички случаи трябва да има подписа на Цедента, както разбира се и всички съществени елементи на предмета на Договора - име на Цесионера и Длъжника, основание, вид и размер на прехвърленото задължение.
Дано разберете разликата между "изпратено" и "направено" съобщение. :shock:

Re: Съмнителна цесия

МнениеПубликувано на: 01 Мар 2013, 13:26
от tyronne
При мен има същото нещо като при автора на темата само дето не пише банкова сметка, не пише колко пари, не пише договор за цесия, нищо конкретно няма. Иначе фактите са че лицето е починало и че задължението е реално с неизтекла давност.