Страница 3 от 4

Re: Проблем с СГ ГРУП

МнениеПубликувано на: 18 Дек 2012, 19:53
от ivan_lawyer
Всеки един правен въпрос се решава - 1-во със закона, в частност ЗЗД и 2-ро с доктрината - в частност Калайджиев, респ. Попов, Кожухаров.

Открито се говори за цесия или прехвърляне на вземане, но цесията може да е законна и само на събиране.

Re: Проблем с СГ ГРУП

МнениеПубликувано на: 19 Дек 2012, 16:43
от neutralen
Без проблеми печеля делата срещу С.Г. Груп.
Уверявам ви, че мнимия договор за цесия, който всъщност е договор за поръчка, ползван от С.Г. Груп е един и същ, независимо къде се води делото - в София, Плевен, Русе, Варна, Бургас, Пловдив.
Опитайте и вие.

Re: Проблем с СГ ГРУП

МнениеПубликувано на: 20 Фев 2013, 23:52
от plamen9028
Здравейте!!!

Майка ми получи следното писмо вчера :

С Изпълнителен лист издаден(а/о) по ГД № 562/2012 от ПРОВАДИЙСКИ РС ВИЕ СТЕ ОСЪДЕН да заплатите Олихвяема сума - 61.12 лв. от 19.05.2012г. ведно със законната лихва,която към момента е 4.55лв. и Неолихваема сума -144.05лв. и се задължавате ДА ВНАСЯТЕ ПЛАТЕНИТЕ ОТ ВЗИСКАТЕЛЯ ТАКСИ НА ОЦН. ЧЛ.79 ОТ ГПК И ДРУГИ ТАКСИ КОИТО ЩЕ СЕ ПЛАЩАТ ОТ ВСИСКАТЕЛЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО в полза на взискателя(те):СГ ГРУП ООД
Задължението Ви по изпълнителното дело възлиза на 144.05лв. не олихвяема сума,61.12лв главница,4.55лв лихва,240.00лв. допълнителни разноски и 122.50лв.разноски по и.д. ,както и таксата по т.26 от Тарифа за таксите и разходите по ЗЧСИ с включен ДДС в размер на 53.97лв. в полза на Частен съдебен изпълнител..... .
Общото ви задължение по изпълнителното дело към 05.2.2013г. е в размер на 626.19 лв.
- запор върху следните вземаниея: ВЪРХУ БАНКОВИТЕ ВИ СМЕТКИ

В тази покана никаде не пише от каде е този дълг. Най вероятно е към GLOBUL , в периода на 2008-2009г. .
Моите родители са безработни и няма как да платят, а запор е направен и то Върху децките надбавки на драт ми, които е ученик в 11 клас...

МОЛЯ ЗА СЪВЕТ !!!!

Re: Проблем с СГ ГРУП

МнениеПубликувано на: 21 Фев 2013, 02:53
от possitiv3
plamen9028 написа:Здравейте!!!

Майка ми получи следното писмо вчера :

С Изпълнителен лист издаден(а/о) по ГД № 562/2012 от ПРОВАДИЙСКИ РС ВИЕ СТЕ ОСЪДЕН да заплатите Олихвяема сума - 61.12 лв. от 19.05.2012г. ведно със законната лихва,която към момента е 4.55лв. и Неолихваема сума -144.05лв. и се задължавате ДА ВНАСЯТЕ ПЛАТЕНИТЕ ОТ ВЗИСКАТЕЛЯ ТАКСИ НА ОЦН. ЧЛ.79 ОТ ГПК И ДРУГИ ТАКСИ КОИТО ЩЕ СЕ ПЛАЩАТ ОТ ВСИСКАТЕЛЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО в полза на взискателя(те):СГ ГРУП ООД
Задължението Ви по изпълнителното дело възлиза на 144.05лв. не олихвяема сума,61.12лв главница,4.55лв лихва,240.00лв. допълнителни разноски и 122.50лв.разноски по и.д. ,както и таксата по т.26 от Тарифа за таксите и разходите по ЗЧСИ с включен ДДС в размер на 53.97лв. в полза на Частен съдебен изпълнител..... .
Общото ви задължение по изпълнителното дело към 05.2.2013г. е в размер на 626.19 лв.
- запор върху следните вземаниея: ВЪРХУ БАНКОВИТЕ ВИ СМЕТКИ

В тази покана никаде не пише от каде е този дълг. Най вероятно е към GLOBUL , в периода на 2008-2009г. .
Моите родители са безработни и няма как да платят, а запор е направен и то Върху децките надбавки на драт ми, които е ученик в 11 клас...

МОЛЯ ЗА СЪВЕТ !!!!


Възражение до ЧСИ и молба за дигане на запова върху сметката с детските надбавки, т.к. по силата на закона тази сума е несекстируема и не подлежи на принудително изпълнение.

В двуседмичен срок трябва да подадете възражеие, че не дължите за да може в едномесечен срок кредитора да предяви иск иначе ИЛ се обезсилва и делото се прекратява. Липсва всякаква обоснованост откъде идва и самото задължение.... Ако влезете в исково производство съда ще провери от къде идва задължението, колко е точно то и ще ви насочи към спогодба, ако действително дължите....

Re: Проблем с СГ ГРУП

МнениеПубликувано на: 21 Фев 2013, 09:53
от ykovachev
possitiv3 написа:...
В двуседмичен срок трябва да подадете възражеие, че не дължите за да може в едномесечен срок кредитора да предяви иск иначе ИЛ се обезсилва и делото се прекратява.....

Това бачка, ако е издадена заповед по 417 ГПК. Ако е по 410 ГПК... някой е пропуснал да направи точно такова възражение.

Re: Проблем с СГ ГРУП

МнениеПубликувано на: 21 Фев 2013, 10:32
от neutralen
:roll: Последно коментирания казус няма връзка с темата "Проблем със С.Г.Груп", тъй като в случая има издадени от съда ЗИ и ИЛ, въз основа на които има образувано Изп.дело .
Всичко е станало по законен ред и проблемите са на друго място - питащия не споменава дали преди Поканата за доброволно изпълнение от ЧСИ има получени други документи а именно Заповед за изпълнение от съда, подавано ли е възражение и т.н. Просто липсва информация по казуса, но очевидно няма връзка с темата. 8)

Re: Проблем с СГ ГРУП

МнениеПубликувано на: 21 Фев 2013, 17:18
от plamen9028
neutralen написа::roll: Последно коментирания казус няма връзка с темата "Проблем със С.Г.Груп", тъй като в случая има издадени от съда ЗИ и ИЛ, въз основа на които има образувано Изп.дело .
Всичко е станало по законен ред и проблемите са на друго място - питащия не споменава дали преди Поканата за доброволно изпълнение от ЧСИ има получени други документи а именно Заповед за изпълнение от съда, подавано ли е възражение и т.н. Просто липсва информация по казуса, но очевидно няма връзка с темата. 8)
В поканата пише също че : На основание чл. 428 ал.1, изречение второ от ГПК, Ви канят в двуседмичен срок от връчване на настоящата ПОКАНА с приложено копие от Изпълнителен лист,да изпълните доброволно задължението си. Ако НЕ СТОРИТЕ ТОВА в дадения срок,ще пристъпя към принудително изпълнение по реда на ГПК, чрез удръжки от банковите ви сметки,опис и продажба на ваше движимо и недвижимо имущество.
След три годишен срок това задалжение не губили давност ? ( аз съм чувал че след 3-ри години остава морално задалжен).

Re: Проблем с СГ ГРУП

МнениеПубликувано на: 21 Фев 2013, 20:34
от neutralen
:roll: Пламен9028, не отговаряте на поставените въпроси - Преди да получите Поканата за доброволно изпълнение от ЧСИ, получавали ли сте от Съда Заповед за изпълнение/ЗИ/, ако сте получавали, правили ли сте Възражение срещу тази ЗИ.
Давността не се прилага служебно - трябва да се заяви изрично в съдебно производство, че задължението е погасено, поради изтичане на 3 годишна давност /към датата на завеждане на делото/.
Всъщност не се погасява самото задължение, а само правото на принудително изпълнение. Задължението се погасява след като бъде платено. 8)

Re: Проблем с СГ ГРУП

МнениеПубликувано на: 22 Фев 2013, 21:39
от plamen9028
neutralen написа::roll: Пламен9028, не отговаряте на поставените въпроси - Преди да получите Поканата за доброволно изпълнение от ЧСИ, получавали ли сте от Съда Заповед за изпълнение/ЗИ/, ако сте получавали, правили ли сте Възражение срещу тази ЗИ.
Давността не се прилага служебно - трябва да се заяви изрично в съдебно производство, че задължението е погасено, поради изтичане на 3 годишна давност /към датата на завеждане на делото/.
Всъщност не се погасява самото задължение, а само правото на принудително изпълнение. Задължението се погасява след като бъде платено. 8)


Майка ми днес потърси дали има ЗИ .Има от 29.6.2012г. но възражение не е пращала...
Какво може да се направи сега.??

Re: Проблем с СГ ГРУП

МнениеПубликувано на: 23 Фев 2013, 18:17
от neutralen
8) За съжаление, вече нищо не може да се направи - пропуснати са всички срокове за възможна защита по някои от способите, предвидени в ГПК. Съжалявам, щото сте имали такива възможности и то няколко. :roll:

Re: Проблем с СГ ГРУП

МнениеПубликувано на: 26 Фев 2013, 19:56
от tyronne
Получих писмо за цесия на задължение (на мъртво лице) към Глобул сега вече към СГ Груп, което в 10 дневен срок трябва да се плати. Какво да правя?
Да не говорим че е много странно как може човек да заплати не се знае колко и какво на строго определени места (които не се знае кои са).

Re: Проблем с СГ ГРУП

МнениеПубликувано на: 26 Фев 2013, 20:47
от ykovachev
Абе вие верно не четете, колегите сто пъти го написаха. От кого е писмото? Ако не е от Глобул, (м)айната им на БабинатаИмТрънкинаГруп.

Re: Проблем с СГ ГРУП

МнениеПубликувано на: 28 Фев 2013, 23:39
от tyronne
Ако не е изтекла давността имат ли право?
btw говорим за починал човек ама те т'ва не го знаят явно.

Re: Проблем с СГ ГРУП

МнениеПубликувано на: 01 Мар 2013, 10:08
от ykovachev
Трия. Явно не съм бил достатъчно ясен, поради което няма смисъл да седи нещо, дето не се разбира :lol:

Re: Проблем с СГ ГРУП

МнениеПубликувано на: 01 Мар 2013, 10:21
от tyronne
Което е главна причина да се притеснявам за 1 кредит на сестрата който изведнъж вече е кредит на Macroadvance и не се знае защо плащаме.

Иначе относно тия СГ съветваш нищо да не се прави освен възражение когато получиш че районен съд е постановил лицето Х да плати на Х пари

Хах отивам в Глобул да проверя задължението - 150 лв.
Викам нещо дата да кажете - не мога да кажа дата. само виждам че Октомври 2009 е сключен договора. Задължението е станало понеже 3 поредни месеца не е плащано след което му се начисляват всички такси до края на срока на договора. Не споменах че е починал.
Служителката вика "може да внасяте по малко пари не сте длъжни на 1 път цялата сума". Аз викам "Е то хубаво може ама нали дълга е изцяло изкупен. как така ше го плащам тука" :roll:
Такива смотани неща стават.

Някой може ли да каже какво да правя и как така като чета от горните постове отиват от 60 на 600 лева?

Re: Проблем с СГ ГРУП

МнениеПубликувано на: 01 Окт 2013, 17:35
от dilqnskii
Здравейте.
Искам да попитам дали трябва да се притеснявам от обаждане от фирма СГ ГРУП, бях сключил договор с VIVACOM през 27,05,2009 година и преди може би 20 дни ми позвъниха от горе упоменатата фирма и ми казаха, че ако не платя до края на месец Септември отивам на частен съдия изпълнител, аз все още не съм платим, защото съм чувам че давността на тези плащания е три години, защото спадат в графата периодични.

Моля за съвет.

Re: Проблем с СГ ГРУП

МнениеПубликувано на: 01 Окт 2013, 17:50
от borovinka
Ако тормозът от СГ груп е само телефонен, нямате повод за тревоги. Започвайте да се тревожите, ако получите съобщение от съда за образувано дело срещу вас. Тогава трябва пред съда да заявите, че смятате давността за изтекла и че не дължите нищо.

Ако от колекторската фирма Ви тормозят по телефона, уведомете ги, че претенциите си трябва да предявят по съдебен ред и не считате, че им дължите каквито и да било пари.
Предполагам, че от Виваком не са ви уведомявали за цедиране на вземането им спрямо СГ Груп, нали?

Re: Проблем с СГ ГРУП

МнениеПубликувано на: 01 Окт 2013, 18:06
от sunrise
Не, колега, не уведомяват. Баща ми го тормозиха за едни 48 лв, които съм сигурна, че не дължим отпреди повече от 5г. Писах на БТК, като им обясних,че първо давността е три годишна, има си решение на ВКС и второ, цесията не ни е съобщена. Отговорът беше в стил ,че краставицата съдържа 99% вода: То си било цидирано и не ги интересувало. Аз им обяснявам ,че цесия така не става, ама... Да съм се разберяла със СГ. Сега ще пиша на тях.

Re: Проблем с СГ ГРУП

МнениеПубликувано на: 01 Окт 2013, 21:52
от nk7702n
Номерата им вече са изтъркани и все по - малко хора им се връзват.

Re: Проблем с СГ ГРУП

МнениеПубликувано на: 12 Апр 2016, 17:23
от tyronne
Ето нов номер http://imgur.com/fpLfzXA
Сега какво се прави? От БТК сигурно нищо да не очакваме?
Преди това писмо има писмо от типа: това е последна покана за доброволно изпълнение.